Thị trường phân bón hữu cơ sinh học - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường phân bón hữu cơ sinh học được phân khúc theo Loại (Vi sinh vật và tàn dư hữu cơ), Ứng dụng (Ngũ cốc và Ngũ cốc, Bột và Hạt có dầu, Trái cây và Rau quả, Cây trồng Thương mại, và Cỏ và Cây cảnh), và Địa lý thành (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương , Nam Mỹ và Châu Phi).

Ảnh chụp thị trường

biofungicides market
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 13.3 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường phân bón hữu cơ sinh học được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 13,3% trong năm dự báo (2021-2026). Đại dịch COVID-19 đã tác động đến thị trường phân bón hữu cơ sinh học, khiến thị trường tăng trưởng chậm lại trong giai đoạn dự báo. Với các chính sách hiệu quả của chính phủ và việc thực hiện các thông lệ phù hợp có thể giúp các công ty thu được lợi nhuận sau những ảnh hưởng tức thời của đại dịch. Việc tăng cường thực hành canh tác hữu cơ là một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường phân bón hữu cơ sinh học. Việc nhấn mạnh vào canh tác bền vững và hỗ trợ của chính phủ đối với các nhà sản xuất là hai yếu tố khác đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Âu là những thị trường lớn nhất, tiếp theo là Bắc Mỹ. Ở Trung Đông và Châu Phi,

Phạm vi của Báo cáo

Phân hữu cơ có nguồn gốc từ nhiều xác động vật, thực vật và quặng khoáng; chúng cũng được phát triển từ các vi sinh vật có lợi. Phân bón sinh học hoặc chế phẩm vi sinh là các công thức vi khuẩn hoặc nấm sống có sẵn dựa trên chất mang, được áp dụng cho cây trồng, đất hoặc hố ủ phân, giúp huy động các chất dinh dưỡng khác nhau bằng hoạt động sinh học của chúng. Phân hữu cơ sinh học bổ sung chất dinh dưỡng thông qua các quá trình tự nhiên cố định nitơ trong khí quyển, hòa tan phốt pho và kích thích sự phát triển của cây trồng thông qua quá trình tổng hợp các chất thúc đẩy tăng trưởng. Thị trường phân bón hữu cơ sinh học được phân khúc theo loại thành vi sinh vật và tàn dư hữu cơ, bằng cách ứng dụng vào ngũ cốc và ngũ cốc, đậu và hạt có dầu, trái cây và rau, cây thương mại, cỏ và cây cảnh,

Type
Microorganism
Rhizobium
Azotobacter
Azospirillum
Blue-green Algae
Phosphate Solubilizing Bacteria
Mycorrhiza
Other Microorganisms
Organic residues
Green Manure
Fish Meal
Bone Meal
Oil Cakes
Others
Application
Grains and Cereals
Pulses and Oilseeds
Fruits and Vegetables
Commercial Crops
Turf and Ornamentals
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Spain
Italy
Russia
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Africa
South Africa
Rest of Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng nhu cầu về chất lượng và năng suất cây trồng cao hơn

Theo báo cáo do Tổ chức Nông lương (FAO) công bố, đất được tưới tiêu dự kiến ​​sẽ mở rộng thêm 32,0 triệu ha (11,0%), trong khi đất có tưới cho thu hoạch dự kiến ​​sẽ mở rộng thêm 17,0% vào năm 2050. Các kịch bản này là dự kiến ​​sẽ được chứng kiến ​​ở các nước đang phát triển, điều này dẫn đến việc cung cấp không đủ chất dinh dưỡng cho cây trồng. Do đó, điều này dẫn đến năng suất cây trồng thấp hơn, cùng với sự suy giảm chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Dân số ngày càng tăng trên toàn thế giới đang dẫn đến việc giảm tỷ lệ đất canh tác, vốn chủ yếu được sử dụng để sản xuất lương thực. Đây là điều cần thiết phải canh tác trên đất nghèo. Việc bón phân hữu cơ sinh học giúp nâng cao năng suất và chất lượng của đất. Vì vậy, Việc bón phân hữu cơ sinh học được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng sinh học của tất cả các loại chất dinh dưỡng. Do đó, điều này được kỳ vọng sẽ đóng góp vào năng suất, hàm lượng chất dinh dưỡng và lợi nhuận. Hơn nữa, phân hữu cơ sinh học ít phản ứng với điều kiện đất và có thể nâng cao đáng kể hiệu quả hấp thụ và sử dụng chất dinh dưỡng. Điều này được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng vụ mùa. Khi phân hữu cơ sinh học được sử dụng đúng cách để bổ sung các chất dinh dưỡng đã bị loại bỏ trong các vụ trước, chúng được kỳ vọng sẽ cải thiện năng suất của các trang trại. Việc tăng năng suất trang trại có lợi cho môi trường, chủ yếu do yêu cầu thấp hơn về đất đai, lao động và năng lượng trên một đơn vị sản lượng. Do diện tích canh tác hữu cơ ngày càng tăng, cùng với nhu cầu ngày càng tăng về cây trồng chất lượng tốt,

biological organic fertilizers market1

Châu Á Thái Bình Dương là thị trường phát triển nhanh nhất

Thị trường phân bón hữu cơ Châu Á - Thái Bình Dương được chia thành hai phân khúc chính là phân bón gốc hữu cơ và phân vi sinh (phân bón sinh học) tùy thuộc vào nguồn dinh dưỡng và nguyên liệu. Hơn một nửa thị phần được bao phủ bởi phân hữu cơ vi sinh. Việc tiêu thụ phân bón hữu cơ ở Châu Á - Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ tăng lên khi người dân nâng cao nhận thức về lợi ích của phân bón gốc sinh học và mùn bã hữu cơ. Nhu cầu trong khu vực tập trung ở các nước dựa vào nông nghiệp lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam trong khi Trung Quốc và Ấn Độ đang dẫn đầu về phát triển thị trường. Theo Australian Organic Limited, ý thức của người tiêu dùng ngày càng tăng về sức khỏe và hạnh phúc, cũng như nhu cầu ngày càng tăng từ Trung Quốc đối với các sản phẩm hữu cơ của Úc, đang thúc đẩy thị trường hữu cơ trong nước. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu phân bón hữu cơ trong nước. Thị trường phân bón hữu cơ ở Châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển nhanh nhất so với tất cả các khu vực khác. Các công ty chủ chốt trên thị trường tập trung vào việc ra mắt sản phẩm mới để phục vụ cho lượng người tiêu dùng rộng rãi hơn và mở rộng thị phần tại thị trường địa phương.

Biological Organic Fertilizers Market2

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường phân bón hữu cơ sinh học còn phân mảnh do sự hiện diện của các công ty lớn trong khu vực và quốc tế trên thị trường. Hợp tác với các tổ chức chính phủ và mở rộng thị trường cùng với đổi mới sản phẩm là một số chiến lược được các công ty áp dụng. Rizobacter Argentina SA, Lallemand, và National Fertilizers Limited là một số công ty hàng đầu trên thị trường phân bón sinh học. Thị trường phân bón sinh học không được kiểm soát là lý do tại sao có nhiều công ty nhỏ trên thị trường. Một khi các quy định phù hợp được đưa ra, rất có thể thị trường sẽ được hợp nhất giữa một số công ty trong những năm tới. Accleron BioAg là một công ty lớn, đang nhanh chóng mở rộng sản phẩm và sự hiện diện trên thị trường.

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường phân bón hữu cơ sinh học còn phân mảnh do sự hiện diện của các công ty lớn trong khu vực và quốc tế trên thị trường. Hợp tác với các tổ chức chính phủ và mở rộng thị trường cùng với đổi mới sản phẩm là một số chiến lược được các công ty áp dụng. Rizobacter Argentina SA, Lallemand, và National Fertilizers Limited là một số công ty hàng đầu trên thị trường phân bón sinh học. Thị trường phân bón sinh học không được kiểm soát là lý do tại sao có nhiều công ty nhỏ trên thị trường. Một khi các quy định phù hợp được đưa ra, rất có thể thị trường sẽ được hợp nhất giữa một số công ty trong những năm tới. Accleron BioAg là một công ty lớn, đang nhanh chóng mở rộng sản phẩm và sự hiện diện trên thị trường.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Microorganism

    1. 5.1.1.1 Rhizobium

    2. 5.1.1.2 Azotobacter

    3. 5.1.1.3 Azospirillum

    4. 5.1.1.4 Blue-green Algae

    5. 5.1.1.5 Phosphate Solubilizing Bacteria

    6. 5.1.1.6 Mycorrhiza

    7. 5.1.1.7 Other Microorganisms

   2. 5.1.2 Organic residues

    1. 5.1.2.1 Green Manure

    2. 5.1.2.2 Fish Meal

    3. 5.1.2.3 Bone Meal

    4. 5.1.2.4 Oil Cakes

    5. 5.1.2.5 Others

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Grains and Cereals

   2. 5.2.2 Pulses and Oilseeds

   3. 5.2.3 Fruits and Vegetables

   4. 5.2.4 Commercial Crops

   5. 5.2.5 Turf and Ornamentals

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

    4. 5.3.1.4 Rest of North America

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Germany

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Spain

    5. 5.3.2.5 Italy

    6. 5.3.2.6 Russia

    7. 5.3.2.7 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Africa

    1. 5.3.5.1 South Africa

    2. 5.3.5.2 Rest of Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Competitor Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Rizobacter Argentina S.A.

   2. 6.3.2 Lallemand Inc.

   3. 6.3.3 National Fertilizers Limited

   4. 6.3.4 Madras Fertilizers Limited

   5. 6.3.5 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd

   6. 6.3.6 T Stanes & Company Limited

   7. 6.3.7 Camson Bio Technologies Limited

   8. 6.3.8 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd

   9. 6.3.9 Agrinos

   10. 6.3.10 Biomax

   11. 6.3.11 Symborg

   12. 6.3.12 Agri Life

   13. 6.3.13 Premier Tech

   14. 6.3.14 Biofosfatos do Brasil

   15. 6.3.15 Kiwa Bio-Tech Products Group Corporation​

   16. 6.3.16 Protan AG​

   17. 6.3.17 Mapleton Agri Biotech Pty Limited

   18. 6.3.18 Bio Nature Technology PTE Ltd.

   19. 6.3.19 Kribhco

   20. 6.3.20 CBF China Biofertilizer AG

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Biological Organic Fertilizer Market market is studied from 2016 - 2026.

The Biological Organic Fertilizer Market is growing at a CAGR of 13.3% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

National Fertilizers Limited, Madras Fertilizers Limited, Agri Life, Rizobacter Argentina S.A, Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd (GSFC) are the major companies operating in Biological Organic Fertilizer Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!