Thị trường phân bón hữu cơ sinh học Châu Á - Thái Bình Dương - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2022 - 2027)

Thị trường Phân bón hữu cơ vi sinh Châu Á - Thái Bình Dương được phân khúc theo Loại (Vi sinh vật và các chất hữu cơ), theo Ứng dụng (Ngũ cốc, Đậu, Trái cây và rau, Rừng trồng), theo Dạng (Khô và lỏng) và theo Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Captured
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 6.3 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Phân bón Hữu cơ Sinh học Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, với tốc độ CAGR là 6,3% trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Phân hữu cơ được sản xuất từ ​​nhiều xác bã thực vật động vật, quặng khoáng và vi sinh vật có ích. Ở Ấn Độ, phân hữu cơ được bón theo khối lượng lớn hoặc đậm đặc tùy thuộc vào hàm lượng mức dinh dưỡng trong nồng độ cụ thể của thành phần sản phẩm. Đây là những nguồn dinh dưỡng thực vật có thể tái tạo với chi phí thấp bổ sung cho phân bón hóa học. Các chủng vi sinh vật đất có ích được lựa chọn sử dụng để xử lý hạt giống hoặc bón đất đang đặc biệt phổ biến trong các cộng đồng nông dân. Trung Quốc chiếm 41,2% thị phần trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2018. Sự nắm bắt của Trung Quốc đối với các công nghệ chủ chốt. Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ của Trung Quốc bắt đầu cách đây 5 thập kỷ. Việc sử dụng thực tế của cùng một đã đạt được động lực gần đây, được thúc đẩy bởi sự thay đổi toàn cầu theo hướng giống nhau.

Scope of the report

Biological organic fertilizers are primarily derived from the animal-based and plant-based residues, mineral ores, and beneficial microorganisms. Natural organic fertilizers include animal wastes from meat processing, peat, manure, slurry, and guano. Countries, such as China, India, Australia, Vietnam, and Thailand, recognize the potential of organic agriculture. They have been taking steps to support a more environment-friendly farming system. This factor is expected to boost the demand for organic fertilizers in the Asia-Pacific region.  

Crop
Grains and Cereals
Pulses and Oil seeds
Fruits and Vegetables
Other Crops
Form
Dry
Liquid
Type
Organic Fertilizer
Green Manure
Oil Cakes
Bone Meal
Fish Meal
Other Types
Bio-fertilizer
Blue Green Algae
Mycoorrhiza
Azosprillum
Rhizobium
Azotobacter
Other Bio-fertilizers
Geography
Asia Pacific
India
China
Japan
Rest of Asia Pacific

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng cường áp dụng canh tác hữu cơ

Theo Hiệp hội Thương mại Hữu cơ, khoảng 82% hộ gia đình ở Hoa Kỳ mua thực phẩm hữu cơ. Thị trường thực phẩm hữu cơ ở Ấn Độ đã đăng ký tốc độ CAGR là 25% vào năm 2018. Theo Statista, nó được dự đoán sẽ đạt 1,36 tỷ USD vào năm 2020. Sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm hữu cơ đang bùng nổ, không chỉ do sự gia tăng của người tiêu dùng có lương tâm, mà còn do thu nhập ngày càng tăng, cùng với các biện pháp canh tác được cải thiện làm cho năng suất hữu cơ mạnh mẽ hơn. Do đó, nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm hữu cơ trên toàn thế giới, đã làm tăng diện tích canh tác hữu cơ trên toàn thế giới. Tăng diện tích đất canh tác hữu cơ sẽ thúc đẩy thị trường phân bón hữu cơ trong giai đoạn dự báo.

Asia-Pacific Biological Organic Fertilizer Market

Trung Quốc thống trị thị trường

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc đang hướng tới nền nông nghiệp xanh bằng cách khuyến khích nông dân giảm quy mô sử dụng phân bón hóa học và chuyển sang các chất thay thế dựa trên sinh học và hữu cơ. Về vấn đề này, vào năm 2017, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch thí điểm thay thế phân bón ở khoảng 100 huyện của Trung Quốc, nhằm mục đích giảm ít nhất 20% lượng phân bón sử dụng hóa học vào năm 2020. Hiện tại, số lượng các nhà sản xuất phân bón hữu cơ đã đang phát triển hàng năm. Một số nhà sản xuất phân bón lớn hơn cũng đã tham gia vào ngành công nghiệp này. Trung Quốc có hơn 300 doanh nghiệp sản xuất hữu cơ với sản lượng hàng năm khoảng nửa triệu tấn.

China Organic Fertilizer Market

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường phân bón hữu cơ Châu Á - Thái Bình Dương về bản chất là phân tán do có nhiều công ty tham gia với thị phần nhỏ. Các công ty lớn hoạt động trong khu vực là Agrinos, China Bio Fertilizer, v.v. đang áp dụng nhiều chiến lược khác nhau, chẳng hạn như giới thiệu sản phẩm, hợp tác và mua lại, để chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường. Ví dụ: tháng 6 năm 2018 - Kiwa Bio-Tech Products Group Corp đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc (“PSBC”), Chi nhánh Thiểm Tây, để cung cấp hỗ trợ tài chính cho khách hàng của mình, bao gồm người trồng trọt, trang trại gia đình, hợp tác xã chuyên nghiệp của nông dân và các hợp tác xã khác.

Những người chơi chính

 1. National Fertilizer Limited

 2. Agri Life Phytopharma Ltd

 3. Kiwa Biotech

 4. Seek Biotechnology Co. Ltd

 5. Qingdao Hibong Fertilizer Co Ltd

Asia1.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porters Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Crop

   1. 5.1.1 Grains and Cereals

   2. 5.1.2 Pulses and Oil seeds

   3. 5.1.3 Fruits and Vegetables

   4. 5.1.4 Other Crops

  2. 5.2 Form

   1. 5.2.1 Dry

   2. 5.2.2 Liquid

  3. 5.3 Type

   1. 5.3.1 Organic Fertilizer

    1. 5.3.1.1 Green Manure

    2. 5.3.1.2 Oil Cakes

    3. 5.3.1.3 Bone Meal

    4. 5.3.1.4 Fish Meal

    5. 5.3.1.5 Other Types

   2. 5.3.2 Bio-fertilizer

    1. 5.3.2.1 Blue Green Algae

    2. 5.3.2.2 Mycoorrhiza

    3. 5.3.2.3 Azosprillum

    4. 5.3.2.4 Rhizobium

    5. 5.3.2.5 Azotobacter

    6. 5.3.2.6 Other Bio-fertilizers

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 Asia Pacific

    1. 5.4.1.1 India

    2. 5.4.1.2 China

    3. 5.4.1.3 Japan

    4. 5.4.1.4 Rest of Asia Pacific

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Share Analysis

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Kiwa Biotech

   2. 6.3.2 Seek Biotechnology Co. Ltd

   3. 6.3.3 Qingdao Future Group

   4. 6.3.4 Qingdao Hibong Fertilizer Co. Ltd

   5. 6.3.5 Jiangsu Hanling Fertlizer Co Ltd

   6. 6.3.6 Agri Life Phytopharma Ltd

   7. 6.3.7 Bodisen Biotech Inc.

   8. 6.3.8 Revisoil

   9. 6.3.9 National Fertilizer Limited

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Asia-Pacific Biological Organic Fertilizers Market market is studied from 2016 - 2026.

The Asia-Pacific Biological Organic Fertilizers Market is growing at a CAGR of 6.3% over the next 5 years.

National Fertilizer Limited, Agri Life Phytopharma Ltd, Kiwa Biotech, Seek Biotechnology Co. Ltd, Qingdao Hibong Fertilizer Co Ltd are the major companies operating in Asia-Pacific Biological Organic Fertilizers Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!