Kiểm soát sinh học Quy mô thị trường Phân tích thị phần - Xu hướng & Dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)

Báo cáo bao gồm Thống kê các công ty kiểm soát sinh học được phân khúc theo Loại (Vi sinh vật, Vi sinh vật và Tuyến trùng gây bệnh), Dịch hại mục tiêu (Động vật chân đốt, Cỏ dại và Vi sinh vật), Ứng dụng (Xử lý hạt giống, Trên đồng ruộng và Sau thu hoạch), Ứng dụng cây trồng (Ngũ cốc và ngũ cốc, Hạt có dầu và đậu, Trái cây và Rau quả, và các ứng dụng cây trồng khác) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Châu Phi). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị tính bằng nghìn USD cho tất cả các phân khúc trên.

Quy mô thị trường kiểm soát sinh học

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân
Giấy Phép Đội Nhóm
Giấy Phép Tổ Chức
Đặt Sách Trước
Tóm tắt thị trường đại lý kiểm soát sinh học
share button
https://s3.mordorintelligence.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Giai Đoạn Nghiên Cứu 2017 - 2029
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg Quy Mô Thị Trường (2023) USD 6.58 tỷ USD
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg Quy Mô Thị Trường (2028) USD 13.70 tỷ USD
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg Tập Trung Thị Trường Cao
https://s3.mordorintelligence.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Chia sẻ lớn nhất theo hình thức Đại thực bào
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR(2023 - 2028) 15.80 %

Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng

major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Key Players

TẠI SAO NÊN MUA TỪ CHÚNG TÔI?
1. SÚC VẤT & SÁNG SUỐT
2. ĐÁY THẬT
3. SỰ ĐẦY ĐỦ
4. SỰ MINH BẠCH
5. TIỆN LỢI

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân

OFF

Giấy Phép Đội Nhóm

OFF

Giấy Phép Tổ Chức

OFF
Đặt Sách Trước

Phân tích thị trường kiểm soát sinh học

Quy mô thị trường kiểm soát sinh học ước tính đạt 6,58 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 13,70 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 15.80% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

 • Đại thực bào là hình thức lớn nhất. Động vật ăn thịt là tác nhân kiểm soát sinh học vĩ mô được sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu, với thị phần lớn nhất là do tính sẵn có dễ dàng và khả năng sinh sản nhanh hơn,
 • Vi sinh vật là hình thức phát triển nhanh nhất. Các tác nhân kiểm soát sinh học nấm được sử dụng chủ yếu trong nhiều loại cây trồng khác nhau để kiểm soát sâu bệnh. Trichoderma là chất kiểm soát sinh học vi khuẩn được sử dụng thương mại nhiều nhất.
 • Cây trồng theo hàng là loại cây trồng lớn nhất. Việc sử dụng các chất kiểm soát sinh học trong cây trồng hàng có phạm vi rất lớn vì nhu cầu sản xuất cây trồng bền vững đang tăng lên và nông dân đang hiểu được hiệu quả của chúng.
 • Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực lớn nhất. Ấn Độ và Trung Quốc là những thị trường lớn nhất cho các tác nhân kiểm soát sinh học. Nhiều sáng kiến khác nhau của chính phủ và phi chính phủ nhằm thúc đẩy canh tác hữu cơ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Macrobials là hình thức lớn nhất

 • Ngành công nghiệp đại lý kiểm soát sinh học là một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng sẵn sàng có tác động đáng kể đến các hoạt động nông nghiệp toàn cầu. Năm 2022, thị trường được định giá 3,2 triệu USD, với các chất kiểm soát sinh học vĩ mô thống trị ngành do khả năng kiểm soát nhiều loại sâu bệnh. Động vật ăn thịt chiếm 91% giá trị thị trường của các sản phẩm kiểm soát sinh học vĩ mô, chủ yếu là do khả năng tấn công nhiều loài gây hại trong các giai đoạn sống khác nhau.
 • Các tác nhân kiểm soát sinh học vi sinh vật đang đạt được sức hút trên thị trường. Chúng được định giá 72,9 triệu USD vào năm 2022. Các tác nhân kiểm soát sinh học vi sinh vật có hiệu quả cao trong việc kiểm soát một loạt các bệnh và sâu bệnh, và chúng dễ áp dụng hơn so với đại thực bào.
 • Đặc biệt, các chất kiểm soát sinh học nấm rất được săn đón, chiếm 15.80% giá trị của thị trường chất kiểm soát sinh học vi sinh vật toàn cầu vào năm 2022. Trichoderma, đặc biệt, là một tác nhân kiểm soát sinh học có sẵn trên thị trường được sử dụng rộng rãi trong các loại cây trồng chính để kiểm soát thối rễ, héo fusarium và bệnh cây con.
 • Việc sử dụng các chất kiểm soát sinh học có thể làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, có thể trực tiếp làm giảm tổng chi phí canh tác. Sự thống trị của các tác nhân kiểm soát sinh học vĩ mô và vi sinh vật và việc áp dụng rộng rãi các thực hành quản lý dịch hại tổng hợp đã khiến các chính phủ thúc đẩy các công cụ quản lý dịch hại tổng hợp để hỗ trợ nông dân và cố vấn. Những yếu tố này dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường chất kiểm soát sinh học trong giai đoạn dự báo (2023-2029).
Thị trường đại lý kiểm soát sinh học Thị trường tác nhân kiểm soát sinh học, CAGR, %, theo hình thức, 2023 - 2029

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực lớn nhất

 • Khu vực châu Á - Thái Bình Dương thống trị thị trường chất kiểm soát sinh học toàn cầu, chiếm 15.80% thị phần đáng kể vào năm 2022. Trong khu vực này, Ấn Độ là thị trường lớn nhất cho các chất kiểm soát sinh học, với thị phần 15.80% vào năm 2022. Thị trường các chất kiểm soát sinh học vi sinh vật đặc biệt mạnh mẽ, chiếm 15.80% thị trường vào năm 2022. Điều này là do thực tế là các tác nhân vi sinh vật dễ nhân lên trong các phòng thí nghiệm thương mại và dễ áp dụng hơn các tác nhân đại thực bào. Tuy nhiên, động vật ăn thịt là tác nhân kiểm soát sinh học đại thực bào được sử dụng phổ biến nhất, vì chúng có sẵn và có khả năng sinh sản nhanh hơn. Phân khúc này được dự đoán sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo, với tốc độ CAGR ước tính là 15.80% trong giai đoạn dự báo.
 • Ở châu Âu, thị trường các chất kiểm soát sinh học rất đáng kể, chiếm 15.80% thị phần toàn cầu vào năm 2022. Ý là thị trường lớn nhất trong khu vực, với thị phần 15.80% theo giá trị và 15.80% về khối lượng. Thị trường ở châu Âu dự kiến sẽ tăng trưởng trong giai đoạn dự báo, với tốc độ CAGR dự kiến là 15.80%. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ là kết quả của việc trồng trọt ngày càng tăng các loại cây trồng làm vườn và phát hiện ra các loài gây hại mới tấn công các loại cây trồng này.
 • Châu Âu đã đặt mục tiêu tăng tổng diện tích đất nông nghiệp theo canh tác hữu cơ lên ít nhất 25% vào năm 2030. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm hữu cơ và các sáng kiến của chính phủ và phi chính phủ để thúc đẩy canh tác hữu cơ dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường và giá trị thị trường trong giai đoạn dự báo. Thị trường chất kiểm soát sinh học được dự đoán sẽ có sự tăng trưởng đáng kể ở cả châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu, được thúc đẩy bởi các yếu tố như nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm hữu cơ và những tiến bộ trong công nghệ kiểm soát sinh học.
Thị trường tác nhân kiểm soát sinh học Thị trường tác nhân kiểm soát sinh học, CAGR, %, theo khu vực, 2023 - 2029

Tổng quan ngành kiểm soát sinh học

Thị trường tác nhân kiểm soát sinh học bị phân mảnh, với năm công ty hàng đầu chiếm 15.80%. Những người chơi chính trong thị trường này là Biobee Ltd, Biobest Group NV, Bioline AgroSciences Ltd, Koppert Biological Systems Inc. và VIRIDAXIS SA (sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Các nhà lãnh đạo thị trường kiểm soát sinh học

 1. Biobee Ltd

 2. Biobest Group NV

 3. Bioline AgroSciences Ltd

 4. Koppert Biological Systems Inc.

 5. VIRIDAXIS SA

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Đại lý kiểm soát sinh học Nồng độ thị trường
bookmark Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống PDF

Kiểm soát sinh học Tin tức thị trường

 • Tháng 10/2022 Koppert dự định đầu tư vào ba đơn vị sản xuất mới tại Brazil, đảm bảo vị trí dẫn đầu tại thị trường Brazil và toàn cầu về đầu vào nông nghiệp sinh học. ′Đơn vị xây dựng mới sẽ được đặt trên diện tích hơn 8.000 m2 và sẽ sản xuất toàn bộ dây chuyền vi sinh, bao gồm các sản phẩm dựa trên virus, nấm và vi khuẩn trong các công thức lỏng hoặc rắn.
 • September 2022 Andermatt Group AG đã mở công ty con tại Mexico trong cùng phân khúc với mục đích cung cấp cho các trang trại Mexico các giải pháp sinh học khác nhau. Động thái này đã giúp công ty tăng cường sự hiện diện của mình tại Mexico.
 • Tháng 8/2022 Biobest thông báo mua lại Agronologica. Việc mua lại sẽ cho phép tăng cường quyền truy cập vào chuyên môn kỹ thuật, danh mục sản phẩm và hậu cần tối ưu hóa của Biobest ở Bồ Đào Nha.

Báo cáo thị trường kiểm soát sinh học - Mục lục

 1. 1. GIỚI THIỆU

  1. 1.1. Giả định nghiên cứu & Định nghĩa thị trường

  2. 1.2. Phạm vi nghiên cứu​

  3. 1.3. Phương pháp nghiên cứu

 2. 2. XU HƯỚNG NGÀNH CHÍNH

  1. 2.1. Diện Tích Canh Tác Hữu Cơ

  2. 2.2. Chi tiêu bình quân đầu người cho các sản phẩm hữu cơ

  3. 2.3. Khung pháp lý

  4. 2.4. Phân tích chuỗi giá trị & kênh phân phối

 3. 3. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

  1. 3.1. Hình thức

   1. 3.1.1. Thực phẩm chức năng

    1. 3.1.1.1. Theo sinh vật

     1. 3.1.1.1.1. Tuyến trùng gây bệnh

     2. 3.1.1.1.2. Ký sinh trùng

     3. 3.1.1.1.3. động vật ăn thịt

   2. 3.1.2. vi sinh vật

    1. 3.1.2.1. Theo sinh vật

     1. 3.1.2.1.1. Đại lý kiểm soát sinh học vi khuẩn

     2. 3.1.2.1.2. Đại lý kiểm soát sinh học nấm

     3. 3.1.2.1.3. Vi sinh vật khác

  2. 3.2. Loại cây trồng

   1. 3.2.1. Cây trồng tiền mặt

   2. 3.2.2. cây trồng làm vườn

   3. 3.2.3. cây trồng hàng

  3. 3.3. Vùng đất

   1. 3.3.1. Châu phi

    1. 3.3.1.1. Theo quốc gia

     1. 3.3.1.1.1. Ai Cập

     2. 3.3.1.1.2. Ni-giê-ri-a

     3. 3.3.1.1.3. Nam Phi

     4. 3.3.1.1.4. Phần còn lại của Châu Phi

   2. 3.3.2. Châu á Thái Bình Dương

    1. 3.3.2.1. Theo quốc gia

     1. 3.3.2.1.1. Châu Úc

     2. 3.3.2.1.2. Trung Quốc

     3. 3.3.2.1.3. Ấn Độ

     4. 3.3.2.1.4. Indonesia

     5. 3.3.2.1.5. Nhật Bản

     6. 3.3.2.1.6. philippines

     7. 3.3.2.1.7. nước Thái Lan

     8. 3.3.2.1.8. Việt Nam

     9. 3.3.2.1.9. Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

   3. 3.3.3. Châu Âu

    1. 3.3.3.1. Theo quốc gia

     1. 3.3.3.1.1. Pháp

     2. 3.3.3.1.2. nước Đức

     3. 3.3.3.1.3. Nước Ý

     4. 3.3.3.1.4. nước Hà Lan

     5. 3.3.3.1.5. Nga

     6. 3.3.3.1.6. Tây ban nha

     7. 3.3.3.1.7. Thổ Nhĩ Kỳ

     8. 3.3.3.1.8. Vương quốc Anh

     9. 3.3.3.1.9. Phần còn lại của châu Âu

   4. 3.3.4. Trung đông

    1. 3.3.4.1. Theo quốc gia

     1. 3.3.4.1.1. Iran

     2. 3.3.4.1.2. Ả Rập Saudi

     3. 3.3.4.1.3. Phần còn lại của Trung Đông

   5. 3.3.5. Bắc Mỹ

    1. 3.3.5.1. Theo quốc gia

     1. 3.3.5.1.1. Canada

     2. 3.3.5.1.2. Mexico

     3. 3.3.5.1.3. Hoa Kỳ

     4. 3.3.5.1.4. Phần còn lại của Bắc Mỹ

   6. 3.3.6. Nam Mỹ

    1. 3.3.6.1. Theo quốc gia

     1. 3.3.6.1.1. Ác-hen-ti-na

     2. 3.3.6.1.2. Brazil

     3. 3.3.6.1.3. Phần còn lại của Nam Mỹ

 4. 4. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

  1. 4.1. Bước đi chiến lược quan trọng

  2. 4.2. Phân tích thị phần

  3. 4.3. Cảnh quan công ty

  4. 4.4. Hồ sơ công ty

   1. 4.4.1. Andermatt Group AG

   2. 4.4.2. Beneficial Insectary Inc.

   3. 4.4.3. Biobee Ltd

   4. 4.4.4. Biobest Group NV

   5. 4.4.5. Bioline AgroSciences Ltd

   6. 4.4.6. Bioworks Inc.

   7. 4.4.7. Henan Jiyuan Baiyun Industry Co. Ltd

   8. 4.4.8. Koppert Biological Systems Inc.

   9. 4.4.9. T Stanes and Company Limited

   10. 4.4.10. VIRIDAXIS SA

 5. 5. CÁC CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC CHÍNH DÀNH CHO CÁC CEO CỦA CÔNG TY SINH HỌC NÔNG NGHIỆP

 6. 6. RUỘT THỪA

  1. 6.1. Tổng quan toàn cầu

   1. 6.1.1. Tổng quan

   2. 6.1.2. Khung năm lực lượng của Porter

   3. 6.1.3. Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu

   4. 6.1.4. Động lực thị trường (DRO)

  2. 6.2. Nguồn & Tài liệu tham khảo

  3. 6.3. Danh sách Bảng & Hình

  4. 6.4. Thông tin chi tiết chính

  5. 6,5. Gói dữ liệu

  6. 6.6. Bảng thuật ngữ

Danh sách Bảng & Hình ảnh

 1. Hình 1:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, DIỆN TÍCH CANH TÁC HỮU CƠ, HA, 2017 - 2022
 1. Hình 2:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, CHI TIÊU BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CHO CÁC SẢN PHẨM HỮU CƠ, USD, 2017 - 2022
 1. Hình 3:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 4:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 5:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO HÌNH THỨC, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 6:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO HÌNH THỨC, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 7:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN KHỐI LƯỢNG (%), THEO MẪU, 2017 - 2029
 1. Hình 8:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2017 - 2029
 1. Hình 9:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 10:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 11:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN KHỐI LƯỢNG (%), THEO SINH VẬT, 2017 - 2029
 1. Hình 12:  
 2. THỊ TRƯỜNG TÁC NHÂN KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO SINH VẬT, 2017 - 2029
 1. Hình 13:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 14:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 15:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO LOẠI CÂY TRỒNG, 2022 - 2029
 1. Hình 16:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 17:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 18:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO LOẠI CÂY TRỒNG, 2022 - 2029
 1. Hình 19:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 20:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 21:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO LOẠI CÂY TRỒNG, 2022 - 2029
 1. Hình 22:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 23:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 24:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN KHỐI LƯỢNG (%), THEO SINH VẬT, 2017 - 2029
 1. Hình 25:  
 2. THỊ TRƯỜNG TÁC NHÂN KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO SINH VẬT, 2017 - 2029
 1. Hình 26:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 27:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 28:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO LOẠI CÂY TRỒNG, 2022 - 2029
 1. Hình 29:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 30:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 31:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO LOẠI CÂY TRỒNG, 2022 - 2029
 1. Hình 32:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 33:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO SINH VẬT, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 34:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO LOẠI CÂY TRỒNG, 2022 - 2029
 1. Hình 35:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO LOẠI CÂY TRỒNG, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 36:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO LOẠI CÂY TRỒNG, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 37:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN KHỐI LƯỢNG (%), THEO LOẠI CÂY TRỒNG, 2017 - 2029
 1. Hình 38:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO LOẠI CÂY TRỒNG, 2017 - 2029
 1. Hình 39:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO LOẠI CÂY TRỒNG, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 40:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO LOẠI CÂY TRỒNG, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 41:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 42:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO LOẠI CÂY TRỒNG, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 43:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO LOẠI CÂY TRỒNG, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 44:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 45:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO LOẠI CÂY TRỒNG, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 46:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO LOẠI CÂY TRỒNG, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 47:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 48:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO KHU VỰC, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 49:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO KHU VỰC, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 50:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN KHỐI LƯỢNG (%), THEO KHU VỰC, 2017 - 2029
 1. Hình 51:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO KHU VỰC, 2017 - 2029
 1. Hình 52:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 53:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 54:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN KHỐI LƯỢNG (%), THEO QUỐC GIA, 2017 - 2029
 1. Hình 55:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO QUỐC GIA, 2017 - 2029
 1. Hình 56:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 57:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 58:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 59:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 60:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 61:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 62:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 63:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 64:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 65:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 66:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 67:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 68:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 69:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 70:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN KHỐI LƯỢNG (%), THEO QUỐC GIA, 2017 - 2029
 1. Hình 71:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO QUỐC GIA, 2017 - 2029
 1. Hình 72:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 73:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 74:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 75:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 76:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 77:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 78:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 79:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 80:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 81:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 82:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 83:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 84:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 85:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 86:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 87:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 88:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 89:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 90:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 91:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 92:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 93:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 94:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 95:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 96:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 97:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 98:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 99:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 100:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 101:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN KHỐI LƯỢNG (%), THEO QUỐC GIA, 2017 - 2029
 1. Hình 102:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO QUỐC GIA, 2017 - 2029
 1. Hình 103:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 104:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 105:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 106:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 107:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 108:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 109:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 110:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 111:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 112:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 113:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 114:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 115:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 116:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 117:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 118:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 119:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 120:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 121:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 122:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 123:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 124:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 125:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 126:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 127:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 128:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 129:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 130:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 131:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 132:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN KHỐI LƯỢNG (%), THEO QUỐC GIA, 2017 - 2029
 1. Hình 133:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO QUỐC GIA, 2017 - 2029
 1. Hình 134:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 135:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 136:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 137:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 138:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 139:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 140:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 141:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 142:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 143:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 144:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 145:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN KHỐI LƯỢNG (%), THEO QUỐC GIA, 2017 - 2029
 1. Hình 146:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO QUỐC GIA, 2017 - 2029
 1. Hình 147:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 148:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 149:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 150:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 151:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 152:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 153:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 154:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 155:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 156:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 157:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 158:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 159:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 160:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 161:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN KHỐI LƯỢNG (%), THEO QUỐC GIA, 2017 - 2029
 1. Hình 162:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO QUỐC GIA, 2017 - 2029
 1. Hình 163:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 164:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 165:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 166:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 167:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 168:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 169:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, KHỐI LƯỢNG, GRAM, 2017 - 2029
 1. Hình 170:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THEO QUỐC GIA, GIÁ TRỊ, USD, 2017 - 2029
 1. Hình 171:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, THỊ PHẦN GIÁ TRỊ (%), THEO MẪU, 2022 - 2029
 1. Hình 172:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, CÁC CÔNG TY HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC NHẤT, THEO SỐ LƯỢNG CÁC ĐỘNG THÁI CHIẾN LƯỢC, 2017-2022
 1. Hình 173:  
 2. THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÝ KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU, CÁC CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC ÁP DỤNG NHIỀU NHẤT, 2017-2022
 1. Hình 174:  
 2. THỊ PHẦN TÁC NHÂN KIỂM SOÁT SINH HỌC TOÀN CẦU (%), BỞI NHỮNG NGƯỜI CHƠI CHÍNH, 2022

Phân khúc ngành kiểm soát sinh học

Macrobials, Microbials được bao phủ như các phân đoạn theo Form. Cây trồng tiền mặt, Cây trồng làm vườn, Cây trồng theo hàng được bao phủ theo phân khúc theo Loại cây trồng. Châu Phi, Châu Á-Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ, Nam Mỹ được bao phủ dưới dạng các phân khúc theo Khu vực.
Hình thức
Thực phẩm chức năng
Theo sinh vật
Tuyến trùng gây bệnh
Ký sinh trùng
động vật ăn thịt
vi sinh vật
Theo sinh vật
Đại lý kiểm soát sinh học vi khuẩn
Đại lý kiểm soát sinh học nấm
Vi sinh vật khác
Loại cây trồng
Cây trồng tiền mặt
cây trồng làm vườn
cây trồng hàng
Vùng đất
Châu phi
Theo quốc gia
Ai Cập
Ni-giê-ri-a
Nam Phi
Phần còn lại của Châu Phi
Châu á Thái Bình Dương
Theo quốc gia
Châu Úc
Trung Quốc
Ấn Độ
Indonesia
Nhật Bản
philippines
nước Thái Lan
Việt Nam
Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
Châu Âu
Theo quốc gia
Pháp
nước Đức
Nước Ý
nước Hà Lan
Nga
Tây ban nha
Thổ Nhĩ Kỳ
Vương quốc Anh
Phần còn lại của châu Âu
Trung đông
Theo quốc gia
Iran
Ả Rập Saudi
Phần còn lại của Trung Đông
Bắc Mỹ
Theo quốc gia
Canada
Mexico
Hoa Kỳ
Phần còn lại của Bắc Mỹ
Nam Mỹ
Theo quốc gia
Ác-hen-ti-na
Brazil
Phần còn lại của Nam Mỹ

Định nghĩa thị trường

 • TỶ LỆ LIỀU TRUNG BÌNH - Điều này đề cập đến khối lượng trung bình của các tác nhân kiểm soát sinh học được áp dụng trên mỗi ha đất nông nghiệp trong khu vực / quốc gia tương ứng.
 • LOẠI CÂY TRỒNG - Cây trồng theo hàng ngũ cốc, đậu, hạt có dầu và cây trồng thức ăn gia súc Làm vườn Trái cây và rau quả, Cây trồng tiền mặt Cây trồng và gia vị.
 • CHỨC NĂNG - Đại lý kiểm soát sinh học
 • MỨC ƯỚC TÍNH THỊ TRƯỜNG - Ước tính thị trường cho các loại tác nhân kiểm soát sinh học khác nhau đã được thực hiện ở cấp độ sản phẩm.

Phương Pháp Nghiên Cứu

Mordor Intelligence tuân theo phương pháp bốn bước trong tất cả các báo cáo của chúng tôi.

 • Bước 1 Xác định các biến chính: Để xây dựng một phương pháp dự báo mạnh mẽ, các biến số và yếu tố được xác định trong Bước 1 được kiểm tra dựa trên số liệu thị trường lịch sử có sẵn. Thông qua một quá trình lặp lại, các biến cần thiết cho dự báo thị trường được thiết lập và mô hình được xây dựng trên cơ sở các biến này.
 • Bước 2 Xây dựng mô hình thị trường: Ước tính quy mô thị trường cho các năm dự báo là về danh nghĩa. Lạm phát không phải là một phần của giá cả và giá bán trung bình (ASP) được giữ không đổi trong suốt giai đoạn dự báo.
 • Bước 3 Xác thực và hoàn thiện: Trong bước quan trọng này, tất cả các số thị trường, biến số và các cuộc gọi phân tích được xác nhận thông qua một mạng lưới rộng lớn các chuyên gia nghiên cứu chính từ thị trường được nghiên cứu. Những người trả lời được lựa chọn qua các cấp độ và chức năng để tạo ra một bức tranh toàn diện về thị trường được nghiên cứu.
 • Bước 4 Kết quả nghiên cứu: Báo cáo tổng hợp, bài tập tư vấn tùy chỉnh, cơ sở dữ liệu nền tảng đăng ký.
icon Để biết thêm thông tin về phương pháp nghiên cứu, nhấp vào đây để lên lịch cuộc gọi với các nhà phân tích của chúng tôi.
Đặt câu hỏi
close-icon
80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!

TẠI SAO NÊN MUA TỪ CHÚNG TÔI?
card-img
01. PHÂN TÍCH CRISP, INSIGHTFUL
Trọng tâm của chúng tôi KHÔNG phải là số từ. Chúng tôi chỉ trình bày các xu hướng chính ảnh hưởng đến thị trường để bạn không phải lãng phí thời gian tìm kiếm kim trong đống rơm.
card-img
02. PHƯƠNG PHÁP THỰC SỰ TỪ DƯỚI LÊN
Chúng tôi nghiên cứu ngành công nghiệp, không chỉ là thị trường. Phương pháp từ dưới lên đảm bảo chúng tôi có một hiểu biết rộng và sâu sắc về các lực lượng tạo nên ngành công nghiệp.
card-img
03. DỮ LIỆU CẦN THIẾT
Theo dõi một triệu điểm dữ liệu về agricultural biologicals ngành công nghiệp. Theo dõi thị trường liên tục của chúng tôi bao gồm hơn 1 triệu điểm dữ liệu trải dài trên 45 quốc gia và hơn 150 công ty chỉ cho agricultural biologicals ngành công nghiệp.
card-img
04. SỰ MINH BẠCH
Biết dữ liệu của bạn đến từ đâu. Hầu hết các báo cáo thị trường hiện nay giấu đi các nguồn được sử dụng đằng sau màn che của một mô hình độc quyền. Chúng tôi tự hào trình bày chúng để bạn có thể tin tưởng thông tin của chúng tôi.
card-img
05. TIỆN LỢI
Bảng thuộc về bảng tính. Giống như bạn, chúng tôi cũng tin rằng bảng tính phù hợp hơn cho việc đánh giá dữ liệu. Chúng tôi không làm rối loạn các báo cáo của mình với các bảng dữ liệu. Chúng tôi cung cấp một tài liệu excel với mỗi báo cáo chứa tất cả các dữ liệu được sử dụng để phân tích thị trường.

Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường kiểm soát sinh học

Quy mô thị trường các tác nhân kiểm soát sinh học dự kiến sẽ đạt 3,50 tỷ USD vào năm 2023 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 15.80% để đạt 5,25 tỷ USD vào năm 2029.

Năm 2023, quy mô thị trường thuốc kiểm soát sinh học dự kiến đạt 3,50 tỷ USD.

Biobee Ltd, Biobest Group NV, Bioline AgroSciences Ltd, Koppert Biological Systems Inc., VIRIDAXIS SA là những công ty lớn hoạt động trong thị trường đại lý kiểm soát sinh học.

Trong thị trường đại lý kiểm soát sinh học, phân khúc Macrobials chiếm thị phần lớn nhất theo hình thức.

Năm 2023, châu Á - Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất theo khu vực trong Thị trường tác nhân kiểm soát sinh học.

Báo cáo ngành kiểm soát sinh học

Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2023 của Kiểm soát sinh học, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích kiểm soát sinh học bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

Kiểm soát sinh học Quy mô thị trường Phân tích thị phần - Xu hướng & Dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)