Phân tích quy mô thị trường và thị phần bột màu Châu Á - Thái Bình Dương - Xu hướng & Dự báo Tăng trưởng (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo loại sản phẩm (vô cơ, hữu cơ, bột màu đặc biệt và các loại sản phẩm khác), ứng dụng (sơn và sơn, dệt may, mực in, nhựa, da và các ứng dụng khác) và địa lý (Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc & New Zealand và phần còn lại của Châu Á - Thái Bình Dương)

Quy mô thị trường bột màu APAC

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân
Giấy Phép Đội Nhóm
Giấy Phép Tổ Chức
Đặt Sách Trước
Quy mô thị trường bột màu Châu Á-Thái Bình Dương
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2018 - 2028
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2021
Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo 2024 - 2028
Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử 2018 - 2020
CAGR 6.00 %
Tập Trung Thị Trường Cao

Những người chơi chính

Thị trường bột màu châu Á-Thái Bình Dương Những người chơi chính

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân

OFF

Giấy Phép Đội Nhóm

OFF

Giấy Phép Tổ Chức

OFF
Đặt Sách Trước

Phân tích thị trường bột màu APAC

Thị trường cho thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng hơn CAGRtrên 6% trong giai đoạn dự báo. Nhu cầu ngày càng tăng từ ngành sơnvà sơn phủ dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăngtrưởng của thị trường.

 • Các quy địnhnghiêm ngặt của chính phủ dự kiến sẽ cảntrở sự tăng trưởng của thị trường tronggiai đoạn dự báo.

 • Trung Quốcthống trị thị trường trên khắpchâu Á-Thái Bình Dươngvới mứctiêu thụ lớn nhất. Điều này chủ yếu là do nhu cầu ngày càng tăng đối với sơn và chất phủ từcác ngành công nghiệp khác nhau.

Nhu cầu ngày càng tăng từ sơn và sơn phủ

 • Với sự tăng trưởng ổn định của ngành xây dựng, nhu cầu về sơn và chất phủ ngày càng tăng ở nhiều quốc gia, trên toàn thế giới, do đó làm tăng nhu cầu về sắc thái / sắc tố rực rỡ.

 • Đông Nam Á dự kiến sẽ là một thị trường xây dựng lớn, trong những năm tới. Theo Global Construction 2030 (do Global Construction Perspectives và Oxford Economics công bố), thị trường xây dựng Đông Nam Á được dự đoán sẽ vượt quá 1,0 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

 • Dự đoán này được củng cố bởi các xu hướng địa chính trị toàn cầu cho thấy khu vực BRIC mở đường cho ICASA (Ấn Độ, Trung Quốc, Châu Phi và Đông Nam Á), trở thành tâm chấn kinh tế mới của thế giới.

 • Với nhu cầu ngày càng tăng về sơn và chất phủ, có sự gia tăng trong sản xuất sơn và chất phủ, trong khu vực. Điều này, đến lượt nó, cũng đang thúc đẩy nhu cầu về thị trường được nghiên cứu.

Xu hướng thị trường bột màu Châu Á-Thái Bình Dương

Trung Quốc được kỳ vọng sẽ chiếm lĩnh thị trường ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương

 • Trung Quốc là nhà sản xuất sơn phủ lớn nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngay cả khi toàn bộ ngành công nghiệp sơn phủ ít nhiều chậm lại ở hầu hết các khu vực.

 • Mặc dù sự tăng trưởng không ổn định trong lĩnh vực bất động sản, sự phát triển đáng kể của cơ sở hạ tầng đường sắt và đường bộ của chính phủ Trung Quốc để chống lại các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ mở rộng, đã dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể của ngành xây dựng Trung Quốc trong những năm gần đây.

 • Vì ngành xây dựng bị chi phối bởi các doanh nghiệp nhà nước, chi tiêu chính phủ tăng lên đang thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước.

 • Do đó, với sự tăng trưởng trong các ngành công nghiệp khác nhau trong nước, việc tiêu thụ sơn và sơn, nhựa và dệt may ngày càng tăng, do đó, dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu trên thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.

Tăng trưởng thị trường bột màu châu Á-Thái Bình Dương

Tổng quan về ngành bột màu APAC

Thị trường bột màu châu Á-Thái Bình Dương được hợp nhất. Các công ty lớn bao gồm BASF SE, Clariant, The Chemours Company, Venator Materials PLC và Lanxess, trong số những công ty khác.

Các nhà lãnh đạo thị trường bột màu APAC

 1. BASF SE

 2. Clariant

 3. The Chemours Company

 4. Venator Materials PLC

 5. Lanxess

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

BASF SE, Clariant, The Chemours Company, Venator Materials PLC và Lanxess
bookmark Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống PDF

Báo cáo thị trường bột màu APAC - Mục lục

 1. 1. GIỚI THIỆU

  1. 1.1 Kết quả nghiên cứu

  2. 1.2 giả định nghiên cứu

  3. 1.3 Phạm vi nghiên cứu

 2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 3. 3. TÓM TẮT

 4. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

  1. 4.1 trình điều khiển

   1. 4.1.1 Nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp sơn và chất phủ

   2. 4.1.2 Nhu cầu dệt may gia tăng ở Ấn Độ

  2. 4.2 hạn chế

   1. 4.2.1 Quy định nghiêm ngặt của chính phủ về lớp phủ

  3. 4.3 Phân tích chuỗi giá trị ngành

  4. 4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter

   1. 4.4.1 Quyền thương lượng của nhà cung cấp

   2. 4.4.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng

   3. 4.4.3 Mối đe dọa của những người mới

   4. 4.4.4 Mối đe dọa của các sản phẩm và dịch vụ thay thế

   5. 4.4.5 Mức độ cạnh tranh

  5. 4.5 Phân tích bằng sáng chế

 5. 5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

  1. 5.1 Loại sản phẩm

   1. 5.1.1 vô cơ

    1. 5.1.1.1 titan điôxit

    2. 5.1.1.2 kẽm oxit

    3. 5.1.1.3 Các loại sản phẩm khác

   2. 5.1.2 Hữu cơ

   3. 5.1.3 Sắc tố đặc biệt và những thứ khác

  2. 5.2 Ứng dụng

   1. 5.2.1 Sơn và chất phủ

   2. 5.2.2 Tài liệu

   3. 5.2.3 Mực in

   4. 5.2.4 nhựa

   5. 5.2.5 Da thú

   6. 5.2.6 Ứng dụng khác

  3. 5.3 Địa lý

   1. 5.3.1 Trung Quốc

   2. 5.3.2 Ấn Độ

   3. 5.3.3 Nhật Bản

   4. 5.3.4 Hàn Quốc

   5. 5.3.5 Úc & New Zealand

   6. 5.3.6 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

 6. 6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

  1. 6.1 Sáp nhập và Mua lại, Liên doanh, Hợp tác và Thỏa thuận

  2. 6.2 Phân tích thị phần**

  3. 6.3 Các chiến lược được người chơi hàng đầu áp dụng

  4. 6.4 Hồ sơ công ty

   1. 6.4.1 Altana AG

   2. 6.4.2 BASF SE

   3. 6.4.3 Clariant

   4. 6.4.4 DIC Corporation

   5. 6.4.5 Lanxess

   6. 6.4.6 Pidilite Industries Ltd

   7. 6.4.7 Sudarshan Chemical Industries Limited

   8. 6.4.8 The Chemours Company

   9. 6.4.9 Tronox Holdings PLC

   10. 6.4.10 Venator Materials PLC

   11. 6.4.11 Wellton Chemical Co. Ltd

 7. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có
bookmark Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

Phân khúc ngành công nghiệp bột màu APAC

Báo cáo thị trường bột màu châu Á-Thái Bình Dương bao gồm:.

Loại sản phẩm
vô cơ
titan điôxit
kẽm oxit
Các loại sản phẩm khác
Hữu cơ
Sắc tố đặc biệt và những thứ khác
Ứng dụng
Sơn và chất phủ
Tài liệu
Mực in
nhựa
Da thú
Ứng dụng khác
Địa lý
Trung Quốc
Ấn Độ
Nhật Bản
Hàn Quốc
Úc & New Zealand
Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường sắc tố APAC

Thị trường bột màu châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ ghi nhận tốc độ CAGR lớn hơn 6% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

BASF SE, Clariant, The Chemours Company, Venator Materials PLC, Lanxess là những công ty lớn hoạt động trong thị trường bột màu Châu Á - Thái Bình Dương.

Báo cáo ngành bột màu Châu Á-Thái Bình Dương

Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích sắc tố châu Á-Thái Bình Dương bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

close-icon
80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!

Phân tích quy mô thị trường và thị phần bột màu Châu Á - Thái Bình Dương - Xu hướng & Dự báo Tăng trưởng (2023 - 2028)