Thị trường dầu nhớt châu Á-Thái Bình Dương - QUY MÔ, CHIA SẺ, TÁC ĐỘNG & DỰ BÁO CỦA COVID-19 ĐẾN NĂM 2026

Thị trường Dầu nhờn Châu Á-Thái Bình Dương được phân khúc theo Người dùng cuối (Ô tô, Thiết bị nặng, Luyện kim & Cơ khí, Sản xuất điện), theo Loại sản phẩm (Dầu động cơ, Mỡ bôi trơn, Dầu thủy lực, Dầu gia công kim loại, Dầu truyền động & Bánh răng) và Quốc gia (Trung Quốc , Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam)

Ảnh chụp thị trường

market-snapshot graph
https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Largest Share by End User: Automotive
https://s3.mordorlabs.com/globe/1629285706162_test~globe_globe.svg Largest Share by Country: China
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 4.33 %

Major Players

major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE

Tổng quan thị trường

Thị trường Dầu nhờn Châu Á - Thái Bình Dương đạt 18,56 tỷ lít vào năm 2021 và dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 4,33% để đạt 22,95 tỷ lít vào năm 2026.

 • Phân khúc lớn nhất theo ngành người dùng cuối - Ô tô : Trong số tất cả các phân khúc người dùng cuối, ô tô là phân khúc người dùng cuối lớn nhất do tỷ lệ khoảng thời gian xả dầu nhờn trên xe cơ giới cao hơn bất kỳ ứng dụng công nghiệp nào.
 • Phân khúc nhanh nhất theo ngành người dùng cuối - Sản xuất điện : Sản xuất điện được kỳ vọng là ngành sản xuất dầu nhờn tăng trưởng nhanh nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương do nhu cầu ngày càng tăng đối với năng lượng giá rẻ từ các nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên.
 • Thị trường quốc gia lớn nhất - Trung Quốc : Trung Quốc là thị trường dầu nhờn lớn nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương, với số lượng xe cơ giới, nhà máy điện khí tự nhiên và máy móc công nghiệp cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
 • Thị trường quốc gia phát triển nhanh nhất - Việt Nam : Trong số tất cả các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam được dự đoán là quốc gia có nhu cầu dầu nhờn tăng trưởng nhanh nhất do ngành sản xuất và sở hữu phương tiện đi lại ngày càng tăng.

Phạm vi của Báo cáo

By End User
Automotive
Heavy Equipment
Metallurgy & Metalworking
Power Generation
Other End-user Industries
By Product Type
Engine Oils
Greases
Hydraulic Fluids
Metalworking Fluids
Transmission & Gear Oils
Other Product Types
By Country
China
India
Indonesia
Japan
Malaysia
South Korea
Thailand
Vietnam
Rest of Asia-Pacific

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc lớn nhất theo người dùng cuối: Ô tô

 • Vào năm 2020, thị trường dầu nhờn châu Á - Thái Bình Dương được thống trị bởi ngành công nghiệp ô tô, chiếm khoảng 45% tổng lượng tiêu thụ dầu nhờn trong khu vực. Trong giai đoạn 2015-2019, tiêu thụ dầu nhờn trong ngành ô tô tăng khoảng 22%.
 • Vào năm 2020, các hạn chế liên quan đến COVID-19 đã dẫn đến việc từ chối các yêu cầu bảo trì từ một số ngành công nghiệp. Tác động chính được quan sát thấy trong ngành công nghiệp ô tô, ghi nhận mức giảm 6,24%, tiếp theo là ngành luyện kim và gia công kim loại (3,33%) trong năm.
 • Sản xuất điện dự kiến ​​sẽ là ngành công nghiệp tiêu dùng cuối phát triển nhanh nhất trên thị trường được nghiên cứu, ghi nhận tốc độ CAGR là 5,86% trong giai đoạn 2021-2026, tiếp theo là ô tô (4,89%). Việc mở rộng công suất phát điện ở nhiều quốc gia và tăng trưởng doanh số bán xe dự kiến ​​có thể sẽ hỗ trợ tiêu thụ dầu nhờn trong những năm tới.
rd-img

Quốc gia lớn nhất: Trung Quốc

 • Năm 2020, Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu nhờn hàng đầu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chiếm khoảng 52% tổng lượng tiêu thụ dầu nhờn trong khu vực. Trong giai đoạn 2015-2019, tiêu thụ dầu nhờn ở Trung Quốc đã tăng hơn 25%.
 • Vào năm 2020, sự bùng phát COVID-19 đã hạn chế hoạt động của một số ngành công nghiệp, do đó hạn chế tiêu thụ dầu nhờn trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ấn Độ là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất, với mức tiêu thụ dầu nhờn giảm 12% trong giai đoạn 2019-2020, tiếp theo là Nhật Bản với mức giảm 11,6%.
 • Việt Nam có khả năng là thị trường dầu nhờn tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn 2021-26, nhờ tốc độ tăng trưởng kép hàng năm dự kiến ​​là 5,26%, tiếp theo là Ấn Độ (5,24%). Sự phục hồi dự kiến ​​trong sản xuất và kinh doanh ô tô tại Việt Nam có thể sẽ thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ dầu nhờn trong nước.
rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu nhờn Châu Á - Thái Bình Dương được hợp nhất vừa phải, với năm công ty hàng đầu chiếm 47,15%. Các công ty lớn trong thị trường này là BP Plc (Castrol), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí & Hóa chất Trung Quốc, Tập đoàn ExxonMobil và Royal Dutch Shell Plc (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Những người chơi chính

 1. BP Plc (Castrol)

 2. China National Petroleum Corporation

 3. China Petroleum & Chemical Corporation

 4. ExxonMobil Corporation

 5. Royal Dutch Shell Plc

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu nhờn Châu Á - Thái Bình Dương được hợp nhất vừa phải, với năm công ty hàng đầu chiếm 47,15%. Các công ty lớn trong thị trường này là BP Plc (Castrol), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí & Hóa chất Trung Quốc, Tập đoàn ExxonMobil và Royal Dutch Shell Plc (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Table of Contents

 1. 1. Executive Summary & Key Findings

 2. 2. Introduction

  1. 2.1. Study Assumptions & Market Definition

  2. 2.2. Scope of the Study​

  3. 2.3. Research Methodology

 3. 3. Key Industry Trends

  1. 3.1. Automotive Industry Trends

  2. 3.2. Manufacturing Industry Trends

  3. 3.3. Power Generation Industry Trends

  4. 3.4. Regulatory Framework

  5. 3.5. Value Chain & Distribution Channel Analysis

 4. 4. Market Segmentation

  1. 4.1. By End User

   1. 4.1.1. Automotive

   2. 4.1.2. Heavy Equipment

   3. 4.1.3. Metallurgy & Metalworking

   4. 4.1.4. Power Generation

   5. 4.1.5. Other End-user Industries

  2. 4.2. By Product Type

   1. 4.2.1. Engine Oils

   2. 4.2.2. Greases

   3. 4.2.3. Hydraulic Fluids

   4. 4.2.4. Metalworking Fluids

   5. 4.2.5. Transmission & Gear Oils

   6. 4.2.6. Other Product Types

  3. 4.3. By Country

   1. 4.3.1. China

   2. 4.3.2. India

   3. 4.3.3. Indonesia

   4. 4.3.4. Japan

   5. 4.3.5. Malaysia

   6. 4.3.6. South Korea

   7. 4.3.7. Thailand

   8. 4.3.8. Vietnam

   9. 4.3.9. Rest of Asia-Pacific

 5. 5. Competitive Landscape

  1. 5.1. Key Strategic Moves

  2. 5.2. Market Share Analysis

  3. 5.3. Company Profiles

   1. 5.3.1. BP Plc (Castrol)

   2. 5.3.2. China National Petroleum Corporation

   3. 5.3.3. China Petroleum & Chemical Corporation

   4. 5.3.4. ENEOS Corporation

   5. 5.3.5. ExxonMobil Corporation

   6. 5.3.6. GS Caltex

   7. 5.3.7. Idemitsu Kosan Co. Ltd

   8. 5.3.8. Indian Oil Corporation Limited

   9. 5.3.9. Royal Dutch Shell Plc

   10. 5.3.10. TotalEnergies

 6. 6. Appendix

  1. 6.1. Appendix-1 References

  2. 6.2. Appendix-2 List of Tables & Figures

 7. 7. Key Strategic Questions for Lubricants CEOs

List of Tables & Figures

  Figure 1:  

  VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, ASIA-PACIFIC, 2015 - 2026

  Figure 2:  

  COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, ASIA-PACIFIC, 2015 - 2026

  Figure 3:  

  MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, ASIA-PACIFIC, 2015 - 2026

  Figure 4:  

  PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, ASIA-PACIFIC, 2015 - 2026

  Figure 5:  

  MANUFACTURING VALUE ADDED, USD BILLION (CURRENT VALUE), ASIA-PACIFIC, 2015 - 2020

  Figure 6:  

  POWER GENERATION CAPACITY, GIGAWATT (GW), ASIA-PACIFIC, 2015 - 2020

  Figure 7:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY END USER, 2015-2026

  Figure 8:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 9:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, AUTOMOTIVE, 2015-2026

  Figure 10:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, AUTOMOTIVE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 11:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HEAVY EQUIPMENT, 2015-2026

  Figure 12:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, HEAVY EQUIPMENT, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 13:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALLURGY & METALWORKING, 2015-2026

  Figure 14:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, METALLURGY & METALWORKING, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 15:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, POWER GENERATION, 2015-2026

  Figure 16:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, POWER GENERATION, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 17:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER END-USER INDUSTRIES, 2015-2026

  Figure 18:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, OTHER END-USER INDUSTRIES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 19:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026

  Figure 20:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 21:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026

  Figure 22:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 23:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026

  Figure 24:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 25:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026

  Figure 26:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 27:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALWORKING FLUIDS, 2015-2026

  Figure 28:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, METALWORKING FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 29:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026

  Figure 30:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 31:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER PRODUCT TYPES, 2015-2026

  Figure 32:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, OTHER PRODUCT TYPES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 33:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY COUNTRY, 2015-2026

  Figure 34:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY COUNTRY, 2020

  Figure 35:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, CHINA, 2015-2026

  Figure 36:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, CHINA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 37:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, INDIA, 2015-2026

  Figure 38:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, INDIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 39:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, INDONESIA, 2015-2026

  Figure 40:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, INDONESIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 41:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, JAPAN, 2015-2026

  Figure 42:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, JAPAN, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 43:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, MALAYSIA, 2015-2026

  Figure 44:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, MALAYSIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 45:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, SOUTH KOREA, 2015-2026

  Figure 46:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, SOUTH KOREA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 47:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, THAILAND, 2015-2026

  Figure 48:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, THAILAND, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 49:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, VIETNAM, 2015-2026

  Figure 50:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VIETNAM, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 51:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, REST OF ASIA-PACIFIC, 2015-2026

  Figure 52:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, REST OF ASIA-PACIFIC, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 53:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

  Figure 54:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

  Figure 55:  

  ASIA-PACIFIC LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

Market Definition

 • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
 • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
 • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
 • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

For any queries related to market definition, click here to schedule a call with our analysts.

Research Methodology

Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

 • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
 • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
 • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
 • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

For any queries related to research methodology, click here to schedule a call with our analysts.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!

WHY BUY FROM US?
card-img
01. Crisp, insightful analysis
Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
card-img
04. Transparency
Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
card-img
02. True Bottom-Up Approach
We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
card-img
05. Convenience
Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
card-img
03. Exhaustive Data
Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

Frequently Asked Questions

Thị trường dầu nhớt châu Á-Thái Bình Dương được nghiên cứu từ năm 2015 - 2026.

Thị trường dầu nhờn châu Á-Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,33% trong 5 năm tới.

Ô tô đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2015 - 2026.

Trung Quốc nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2020.

BP Plc (Castrol), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí & Hóa chất Trung Quốc, Tập đoàn ExxonMobil, Royal Dutch Shell Plc là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Dầu nhớt Châu Á-Thái Bình Dương.