Phân tích thị phần và quy mô thị trường ngô Châu Á Thái Bình Dương - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)

Thị trường ngô châu Á-Thái Bình Dương được phân chia theo Phân tích sản xuất, tiêu thụ và thương mại bao gồm các quốc gia lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Quy mô thị trường ngô APAC

thị trường ngô Châu Á Thái Bình Dương
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2019 - 2029
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2023
Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo 2024 - 2029
Quy Mô Thị Trường (2024) USD 27.52 tỷ
Quy Mô Thị Trường (2029) USD 33.97 tỷ
CAGR(2024 - 2029) 4.30 %

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường ngô APAC

Quy mô Thị trường Ngô Châu Á Thái Bình Dương ước tính đạt 27,52 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 33,97 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,30% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

Diện tích ngô đã tăng liên tục trong thập kỷ qua nhờ các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ nhằm đạt được khả năng tự cung tự cấp thông qua sản xuất trong nước và giảm nhập khẩu. Sự gia tăng nhanh chóng của ngành chăn nuôi và lĩnh vực thức ăn chăn nuôi thương mại đang thúc đẩy thị trường ngô trong khu vực.

Xu hướng thị trường ngô APAC

Tăng nhu cầu sử dụng ngô làm nguồn protein thức ăn chăn nuôi

Nhu cầu ngày càng tăng nhanh từ ngành chăn nuôi gia cầm và gia súc trong khu vực cũng như thức ăn chăn nuôi thương mại đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường ngô trong khu vực. Ở Ấn Độ, hầu hết thức ăn thương mại phục vụ cho các trang trại chăn nuôi gia cầm và thủy sản, nơi ngô là một trong những nguyên liệu chính trong thức ăn chăn nuôi của họ. Ở Trung Quốc, ngô chủ yếu được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu về các sản phẩm chăn nuôi của Trung Quốc trong khu vực và trên toàn thế giới đã tiếp tục kích thích sự phát triển của ngành thức ăn chăn nuôi thương mại, trong đó ngô được sử dụng làm một trong những nguồn protein thức ăn chăn nuôi chính. Theo FAO, năm 2018, tổng sản lượng thịt trong nước được báo cáo là 88,15 triệu tấn, so với sản lượng 86,77 triệu tấn vào năm 2016. Với nhu cầu ngô trong ngành thức ăn chăn nuôi trong khu vực tăng lên , thị trường ngô được dự đoán sẽ tăng trưởng trong giai đoạn dự báo.

quy mô thị trường ngô Châu Á Thái Bình Dương

Chính sách thuận lợi của Chính phủ hỗ trợ tăng trưởng thị trường

Ngô là một trong những cây trồng chính được trồng ở Châu Á - Thái Bình Dương. Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines là những nước sản xuất ngô lớn trong khu vực. Nhu cầu ngô ngày càng tăng trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và tiêu dùng thực phẩm của con người đã dẫn đến thâm hụt thương mại và phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu. Để đạt được khả năng tự cung tự cấp, chính quyền khu vực đang đưa ra các chính sách chủ động nhằm thúc đẩy sản xuất ngô trong nước trong khu vực. Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng chính sách trợ cấp ngô thanh toán trực tiếp bằng cách phân bổ 4,51 tỷ USD cho nông dân ở 4 tỉnh phía đông bắc Trung Quốc. Tại Ấn Độ, chính phủ đang cung cấp Giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) để thúc đẩy sản xuất ngô trong nước. Với sự gia tăng các chính sách của chính phủ hỗ trợ sản xuất ngô trong khu vực, tăng trưởng thị trường ngô dự kiến ​​sẽ tăng trong giai đoạn dự báo.

báo cáo thị trường ngô Châu Á Thái Bình Dương

Báo cáo thị trường ngô APAC - Mục lục

 1. 1. GIỚI THIỆU

  1. 1.1 Sản phẩm nghiên cứu

   1. 1.2 Giả định nghiên cứu

    1. 1.3 Phạm vi nghiên cứu

    2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

     1. 3. TÓM TẮT TÓM TẮT

      1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

       1. 4.1 Tổng quan thị trường

        1. 4.2 Trình điều khiển thị trường

         1. 4.3 Hạn chế thị trường

          1. 4.4 Phân tích chuỗi giá trị/chuỗi cung ứng

          2. 5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG

           1. 5.1 Theo quốc gia

            1. 5.1.1 Ấn Độ

             1. 5.1.1.1 Phân tích sản xuất

              1. 5.1.1.2 Phân tích tiêu thụ (Khối lượng và giá trị)

               1. 5.1.1.3 Phân tích thị trường nhập khẩu (Khối lượng và giá trị)

                1. 5.1.1.4 Phân tích thị trường xuất khẩu (Khối lượng và giá trị)

                 1. 5.1.1.5 Phân tích xu hướng giá

                 2. 5.1.2 Trung Quốc

                  1. 5.1.2.1 Phân tích sản xuất

                   1. 5.1.2.2 Phân tích tiêu thụ (Khối lượng và giá trị)

                    1. 5.1.2.3 Phân tích thị trường nhập khẩu (Khối lượng và giá trị)

                     1. 5.1.2.4 Phân tích thị trường xuất khẩu (Khối lượng và giá trị)

                      1. 5.1.2.5 Phân tích xu hướng giá

                      2. 5.1.3 Indonesia

                       1. 5.1.3.1 Phân tích sản xuất

                        1. 5.1.3.2 Phân tích tiêu thụ (Khối lượng và giá trị)

                         1. 5.1.3.3 Phân tích thị trường nhập khẩu (Khối lượng và giá trị)

                          1. 5.1.3.4 Phân tích thị trường xuất khẩu (Khối lượng và giá trị)

                           1. 5.1.3.5 Phân tích xu hướng giá

                           2. 5.1.4 Philippin

                            1. 5.1.4.1 Phân tích sản xuất

                             1. 5.1.4.2 Phân tích tiêu thụ (Khối lượng và giá trị)

                              1. 5.1.4.3 Phân tích thị trường nhập khẩu (Khối lượng và giá trị)

                               1. 5.1.4.4 Phân tích thị trường xuất khẩu (Khối lượng và giá trị)

                                1. 5.1.4.5 Phân tích xu hướng giá

                                2. 5.1.5 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

                                 1. 5.1.5.1 Phân tích sản xuất

                                  1. 5.1.5.2 Phân tích tiêu thụ (Khối lượng và giá trị)

                                   1. 5.1.5.3 Phân tích thị trường nhập khẩu (Khối lượng và giá trị)

                                    1. 5.1.5.4 Phân tích thị trường xuất khẩu (Khối lượng và giá trị)

                                     1. 5.1.5.5 Phân tích xu hướng giá

                                   2. 6. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                    bookmark Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
                                    Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

                                    Phân khúc ngành ngô APAC

                                    Báo cáo xác định các sản phẩm ngô xét về mặt người dùng cuối. Vì mục đích của báo cáo này, phạm vi thị trường chỉ bao gồm ngô hoặc ngô. Phân tích sản xuất, tiêu thụ, nhập khẩu, xuất khẩu, chuỗi giá trị và giá cả đã được cung cấp cho thị trường ngô Châu Á - Thái Bình Dương. Phạm vi này không bao gồm hạt ngô hoặc hạt ngô dùng cho mục đích gieo trồng. Nó chỉ bao gồm ngô có sẵn cho mục đích tiêu dùng.

                                    Theo quốc gia
                                    Ấn Độ
                                    Phân tích sản xuất
                                    Phân tích tiêu thụ (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích thị trường nhập khẩu (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích thị trường xuất khẩu (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích xu hướng giá
                                    Trung Quốc
                                    Phân tích sản xuất
                                    Phân tích tiêu thụ (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích thị trường nhập khẩu (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích thị trường xuất khẩu (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích xu hướng giá
                                    Indonesia
                                    Phân tích sản xuất
                                    Phân tích tiêu thụ (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích thị trường nhập khẩu (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích thị trường xuất khẩu (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích xu hướng giá
                                    Philippin
                                    Phân tích sản xuất
                                    Phân tích tiêu thụ (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích thị trường nhập khẩu (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích thị trường xuất khẩu (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích xu hướng giá
                                    Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
                                    Phân tích sản xuất
                                    Phân tích tiêu thụ (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích thị trường nhập khẩu (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích thị trường xuất khẩu (Khối lượng và giá trị)
                                    Phân tích xu hướng giá

                                    Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường ngô APAC

                                    Quy mô thị trường ngô Châu Á Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ đạt 27,52 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,30% để đạt 33,97 tỷ USD vào năm 2029.

                                    Vào năm 2024, quy mô Thị trường ngô Châu Á Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ đạt 27,52 tỷ USD.

                                    Năm 2023, quy mô Thị trường ngô Châu Á Thái Bình Dương ước tính đạt 26,39 tỷ USD. Báo cáo đề cập đến quy mô thị trường lịch sử Thị trường ngô Châu Á Thái Bình Dương trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Ngô Châu Á Thái Bình Dương trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.

                                    Báo cáo ngành ngô Châu Á Thái Bình Dương

                                    Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu ngô ở Châu Á Thái Bình Dương năm 2024, được tạo bởi Mordor Intelligence™ Industry Reports. Phân tích Ngô Châu Á Thái Bình Dương bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.

                                    close-icon
                                    80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                    Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                    Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!

                                    Phân tích thị phần và quy mô thị trường ngô Châu Á Thái Bình Dương - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)