Thị trường ngô Châu Á Thái Bình Dương - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường ngô Châu Á - Thái Bình Dương được phân đoạn theo Phân tích Sản xuất, Tiêu thụ và Thương mại bao gồm các quốc gia lớn, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 4.3 %
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường ngô Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,3% trong giai đoạn dự báo (2020-2025). Diện tích ngô đã tăng liên tục trong thập kỷ qua do các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ nhằm đạt được khả năng tự cung tự cấp thông qua sản xuất trong nước và giảm nhập khẩu. Sự gia tăng nhanh chóng của ngành chăn nuôi và ngành thức ăn chăn nuôi thương mại đang thúc đẩy thị trường ngô trong khu vực.

Scope of the report

The report defines maize products, in terms of end users. For the purpose of this report, the market scope includes only maize or corns. The production, consumption, import, export, value chain, and pricing analysis have been provided for the Asia-Pacific maize market. The scope does not include maize seeds or maize seeds for sowing purposes. It includes only maize available for consumption purposes.

By Country
India
Production Analysis
Consumption Analysis (Volume and Value)
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
China
Production Analysis
Consumption Analysis (Volume and Value)
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Indonesia
Production Analysis
Consumption Analysis (Volume and Value)
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Philippines
Production Analysis
Consumption Analysis (Volume and Value)
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Rest of Asia-Pacific
Production Analysis
Consumption Analysis (Volume and Value)
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu ngày càng tăng đối với ngô làm nguồn protein thức ăn chăn nuôi

Nhu cầu gia tăng nhanh chóng từ ngành chăn nuôi gia cầm và gia súc trong khu vực, cũng như thức ăn chăn nuôi thương mại, đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường đối với ngô trong khu vực. Ở Ấn Độ, hầu hết thức ăn thương mại phục vụ cho các trang trại chăn nuôi gia cầm và thủy sản, nơi ngô là một trong những nguyên liệu chính trong thức ăn chăn nuôi của họ. Ở Trung Quốc, ngô được sử dụng chủ yếu để làm thức ăn gia súc. Sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu đối với các sản phẩm chăn nuôi của Trung Quốc trong khu vực và trên toàn thế giới đã thúc đẩy sự phát triển của ngành thức ăn chăn nuôi thương mại, nơi ngô được sử dụng như một trong những nguồn protein thức ăn chăn nuôi chính. Theo FAO, năm 2018, tổng sản lượng thịt của cả nước là 88,15 triệu tấn, so với sản lượng 86,77 triệu tấn của năm 2016. Với sự gia tăng nhu cầu đối với ngô trong ngành thức ăn chăn nuôi trong khu vực. ,

asia-pacific-maize-market

Các chính sách thuận lợi của Chính phủ hỗ trợ tăng trưởng thị trường

Ngô là một trong những cây trồng chính được trồng ở Châu Á - Thái Bình Dương. Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines là những nhà sản xuất ngô chính trong khu vực. Nhu cầu ngày càng tăng đối với ngô trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và tiêu dùng thực phẩm cho con người đã dẫn đến thâm hụt thương mại và phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của nó. Để đạt được khả năng tự cung tự cấp, các chính phủ trong khu vực đang đưa ra các chính sách chủ động nhằm thúc đẩy sản xuất ngô nội địa trong khu vực. Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng chính sách trợ giá ngô thanh toán trực tiếp bằng cách phân bổ 4,51 tỷ USD cho nông dân ở 4 tỉnh đông bắc Trung Quốc. Tại Ấn Độ, chính phủ đang cung cấp Giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) để thúc đẩy sản xuất ngô trong nước. Với việc gia tăng các chính sách của chính phủ hỗ trợ sản xuất ngô trong khu vực,

driver 2.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Country

   1. 5.1.1 India

    1. 5.1.1.1 Production Analysis

    2. 5.1.1.2 Consumption Analysis (Volume and Value)

    3. 5.1.1.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

    4. 5.1.1.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

    5. 5.1.1.5 Price Trend Analysis

   2. 5.1.2 China

    1. 5.1.2.1 Production Analysis

    2. 5.1.2.2 Consumption Analysis (Volume and Value)

    3. 5.1.2.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

    4. 5.1.2.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

    5. 5.1.2.5 Price Trend Analysis

   3. 5.1.3 Indonesia

    1. 5.1.3.1 Production Analysis

    2. 5.1.3.2 Consumption Analysis (Volume and Value)

    3. 5.1.3.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

    4. 5.1.3.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

    5. 5.1.3.5 Price Trend Analysis

   4. 5.1.4 Philippines

    1. 5.1.4.1 Production Analysis

    2. 5.1.4.2 Consumption Analysis (Volume and Value)

    3. 5.1.4.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

    4. 5.1.4.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

    5. 5.1.4.5 Price Trend Analysis

   5. 5.1.5 Rest of Asia-Pacific

    1. 5.1.5.1 Production Analysis

    2. 5.1.5.2 Consumption Analysis (Volume and Value)

    3. 5.1.5.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

    4. 5.1.5.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

    5. 5.1.5.5 Price Trend Analysis

 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường ngô Châu Á Thái Bình Dương được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường ngô Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,3% trong 5 năm tới.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!