Thị trường Nematicides Châu Á-Thái Bình Dương - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Thuốc diệt giun tròn Châu Á Thái Bình Dương được phân khúc theo Loại hóa học (Hợp chất Halogen & Thuốc khử trùng khác, Các chất hữu cơ, Carbamat và Thuốc diệt giun dựa trên sinh học), Theo Công thức (Dạng lỏng, Dạng hạt, Chất cô đặc có thể nhũ hóa và Các công thức khác), Theo Ứng dụng (Hạt & Ngũ cốc, Xung & Hạt có dầu, Cây trồng thông thường, Trái cây & Rau quả, và các ứng dụng khác), ở các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. Úc và Phần còn lại của Châu Á - Thái Bình Dương.

Ảnh chụp thị trường

Asia Pacific Nematicide Market
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 5.9 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Tổng quan thị trường

Thị trường chất diệt khuẩn Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 5,9% trong giai đoạn dự báo (2020-2025). Nhu cầu về thuốc trừ sâu mọt ngày càng tăng trong thời gian gần đây do sự hiện diện của nhiều loài tuyến trùng khác nhau tấn công nhiều loại cây trồng quan trọng về kinh tế ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các loại cây trồng chính như Lúa, Lúa mì, Đậu nành, Lúa mạch và rau bị tuyến trùng tấn công ở vùng này đang trở thành mối quan tâm của nông dân và do đó nhu cầu về thuốc trừ sâu mọt ngày càng tăng. Trong những năm gần đây, việc sử dụng thuốc diệt cỏ sinh học cũng đang bùng nổ do người nông dân đã nâng cao nhận thức về canh tác hữu cơ. Một số công ty chủ chốt trên thị trường là Syngenta, Bayer Crop Science AG, BASF SE, Corteva Agro Science, FMC Corporation, UPL Limited.

Scope of the report

Nematicides refer to the pesticides available for controlling nematode population and infestation, as well as the formulations and application techniques utilized by growers, to maximize nematode control and significantly increase crop yields.  The report presents a wide range of analyses of the market share, size, and trends that are prevalent in the nematicide industry in Asia-Pacific. For the purpose of the report, the market is segmented by chemical type, formulation, application type. In accordance with the objective of the study, a thorough analysis of the regulatory framework that is followed in some of the major countries such as China, India, Japan, Australia and Rest of Asia-Pacific have also been incorporated.

Chemical Type
Fumigants
Organo Phosphate
Carbamate
Bio-based Nematicides
Formulation
Gaseous Formulation
Liquid
Granules or Emulsifiable Liquid
Other Formulation
Application Type
Grains and Cereals
Pulses and Oilseeds
Commercial Crops
Fruits and Vegetables
Other Application Types
Geography
Asia Pacific
India
China
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu đang phát triển để đáp ứng các yêu cầu về lương thực ngày càng tăng

Diện tích đất màu mỡ và đất canh tác giảm đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đối với các loại cây trồng có năng suất cao để đáp ứng nhu cầu lương thực toàn cầu. Yếu tố này đã thúc đẩy nhu cầu thuốc trừ sâu, nhằm tăng cường bảo vệ mùa màng và nâng cao năng suất chất lượng từ các loại cây trồng hạn chế. Ảnh hưởng của sự phá hoại của tuyến trùng ký sinh thực vật rất cao trên các loại cây trồng như Đậu tương, Lúa mạch, Lúa và Lúa mì. Ví dụ, trong năm 2017 sản lượng gạo ở Trung Quốc là 214,43 triệu tấn đã giảm nhẹ xuống còn 214,07 triệu tấn vào năm 2018. Để đáp ứng nhu cầu lương thực của dân số ngày càng tăng, sản lượng phải được tăng lên do đó thị trường thuốc trừ sâu sẽ tăng trưởng đáng kể. trong khu vực. Sự gia tăng thiệt hại về mùa màng do nhiễm tuyến trùng đang gia tăng hàng năm và đang là mối quan tâm lớn của người nông dân và buộc họ phải sử dụng thuốc diệt trừ giun tròn để bảo vệ mùa màng. Mối quan tâm ngày càng tăng về nhu cầu đối với các loại cây trồng như vậy ở khu vực này đang tạo ra nhiều cơ hội thị trường cho thuốc diệt nematic.

Asia-Pacific Nematicide Market

Tăng nhu cầu đối với thuốc diệt tuyến trùng dựa trên sinh học

Do mối quan tâm ngày càng tăng về môi trường và sức khỏe, nhu cầu đối với các sản phẩm biobased đang tăng lên đáng kể. Tại Châu Á - Thái Bình Dương, theo Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu cơ (FiBL), năm 2016 diện tích canh tác hữu cơ là 4,87 triệu ha, đã tăng lên 6,53 triệu ha vào năm 2018, giữa năm 2016 và 2017, diện tích hữu cơ ở Châu Á đã tăng hơn 1,2 triệu ha, tăng 25%. Mặc dù thuốc trừ sâu tổng hợp hoặc hóa học tiếp tục có xu hướng tích cực về nhu cầu, và sự ưa chuộng mới nổi đối với thuốc trừ sâu sinh học đã được quan sát thấy trong những năm gần đây, chủ yếu là do việc áp dụng nhanh chóng các kỹ thuật Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM) và các thực hành nông nghiệp bền vững. Doanh thu bán lẻ hữu cơ năm 2016 đạt 8.306,21 triệu USD, đã tăng đáng kể lên 11.327 USD. 4 triệu vào năm 2018 trong khu vực. do đó, do nhận thức ngày càng cao về tầm quan trọng của canh tác hữu cơ và ý thức về sức khỏe, nhu cầu về chất diệt khuẩn sinh học đang tăng lên với tốc độ đáng kể ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Asia Pacific Nematicide Market

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Nematicides ở khu vực này được củng cố với một vài công ty nắm giữ thị phần chính. Các công ty chủ chốt trên thị trường là Syngenta, Bayer Crop Science AG, BASF SE, Corteva Agro Science, FMC Corporation, UPL Limited. Các công ty này đang đầu tư vào các hoạt động Nghiên cứu & Phát triển và đang đưa ra những cải tiến sản phẩm mới trong chất diệt khuẩn nematic. Vào năm 2019, Bayer CropScience đã tung ra Indemnify một loại thuốc diệt cỏ nematicide cho Úc, có tác dụng kiểm soát tuyến trùng ký sinh thực vật chủ chốt và cải thiện sự phát triển của rễ và sức khỏe của cỏ, mang lại khả năng chơi tốt hơn với khả năng chịu mài mòn được cải thiện.

Những người chơi chính

 1. Bayer Crop Science AG

 2. Corteva Agri Science

 3. FMC Corporation

 4. UPL

 5. Syngenta

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

AP nematicide MC.jpg

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porters Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Chemical Type

   1. 5.1.1 Fumigants

   2. 5.1.2 Organo Phosphate

   3. 5.1.3 Carbamate

   4. 5.1.4 Bio-based Nematicides

  2. 5.2 Formulation

   1. 5.2.1 Gaseous Formulation

   2. 5.2.2 Liquid

   3. 5.2.3 Granules or Emulsifiable Liquid

   4. 5.2.4 Other Formulation

  3. 5.3 Application Type

   1. 5.3.1 Grains and Cereals

   2. 5.3.2 Pulses and Oilseeds

   3. 5.3.3 Commercial Crops

   4. 5.3.4 Fruits and Vegetables

   5. 5.3.5 Other Application Types

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 Asia Pacific

    1. 5.4.1.1 India

    2. 5.4.1.2 China

    3. 5.4.1.3 Japan

    4. 5.4.1.4 Australia

    5. 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Share Analysis

  2. 6.2 Most Adopted Strategy

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 BASF SE

   2. 6.3.2 Bayer CropScience AG

   3. 6.3.3 Syngenta AG

   4. 6.3.4 FMC Corporation

   5. 6.3.5 UPL Ltd

   6. 6.3.6 Corteva Agro Science

   7. 6.3.7 Adama Agricultural Solutions Ltd.

   8. 6.3.8 Valent Corporation

   9. 6.3.9 American Vanguard Corporation

   10. 6.3.10 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. IMPACT OF COVID-19

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Nematicides Châu Á-Thái Bình Dương được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Nematicides Châu Á-Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,9% trong 5 năm tới.

Bayer Crop Science AG, Corteva Agri Science, FMC Corporation, UPL, Syngenta là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Nematicides Châu Á-Thái Bình Dương.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!