Thử nghiệm nông nghiệp Quy mô thị trường Phân tích thị phần - Xu hướng & Dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)

Báo cáo bao gồm các dịch vụ thử nghiệm nông nghiệp toàn cầu và thị trường được phân khúc theo mẫu (thử nghiệm nước, thử nghiệm đất, thử nghiệm hạt giống, thử nghiệm chất rắn sinh học, thử nghiệm phân và các mẫu khác) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Châu Phi). Báo cáo đưa ra ước tính thị trường và dự báo về giá trị (triệu USD) cho các phân khúc nêu trên.

Quy mô thị trường thử nghiệm nông nghiệp

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân
Giấy Phép Đội Nhóm
Giấy Phép Tổ Chức
Đặt Sách Trước
Tóm tắt thị trường thử nghiệm nông nghiệp
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2018 - 2028
Quy Mô Thị Trường (2023) USD 5.71 tỷ USD
Quy Mô Thị Trường (2028) USD 7.53 tỷ USD
CAGR(2023 - 2028) 5.70 %
Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất Châu Á-Thái Bình Dương
Thị Trường Lớn Nhất Bắc Mỹ

Những người chơi chính

Thị trường thử nghiệm nông nghiệp Những người chơi chính

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân

OFF

Giấy Phép Đội Nhóm

OFF

Giấy Phép Tổ Chức

OFF
Đặt Sách Trước

Phân tích thị trường thử nghiệm nông nghiệp

Quy mô thị trường thử nghiệm nông nghiệp dự kiến sẽ tăng từ 5,71 tỷ USD vào năm 2023 lên 7,53 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ CAGR là 5.70% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

 • Thử nghiệm nông nghiệp có thể được định nghĩa là thử nghiệm các mẫu khác nhau, chẳng hạn như nước, đất, hạt giống, v.v., để xác định chất lượng và hàm lượng chất gây ô nhiễm của chúng. Thị trường thử nghiệm nông nghiệp là một lĩnh vực tăng trưởng cao và đang trở nên phổ biến ở các khu vực phát triển và thương mại hóa trên toàn cầu. Các quy định và hợp pháp hóa liên quan đến an toàn môi trường và năng suất nông nghiệp là động lực chính cho sự tăng trưởng thị trường của thử nghiệm nông nghiệp.
 • Trong trung hạn, thị trường được dự đoán sẽ chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ với nhu cầu cao hơn đối với các sản phẩm nông nghiệp, dẫn đến tăng sản lượng và nhu cầu kiểm tra đất định kỳ. Tương tự, sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng sang tiêu chuẩn cao hơn về an toàn thực phẩm và chất lượng về dư lượng hóa chất tạo ra nhu cầu duy trì tính chất đất để sản xuất chất lượng, do đó thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.
 • Bắc Mỹ thống trị thị trường thử nghiệm nông nghiệp. Phần chi phối của khu vực được cho là do sự nghiêm ngặt trong an toàn thực phẩm, các quy định về môi trường và nông nghiệp, và các luật liên quan đến hàm lượng dinh dưỡng, hóa chất và ghi nhãn. Sự hiện diện của nhiều nhà cung cấp dịch vụ thử nghiệm nông nghiệp trong khu vực góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường dịch vụ thử nghiệm nông nghiệp.

Các quy định và pháp luật liên quan đến nông nghiệp và an toàn môi trường

 • Các quy định và hợp pháp hóa về an toàn môi trường và năng suất nông nghiệp là yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Với những lo ngại ngày càng tăng, các chính phủ đang hành động chủ động theo hướng nông nghiệp và an toàn thực phẩm, thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Ví dụ, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) gần đây đã đề xuất sửa đổi Tiểu mục E của Quy tắc An toàn Sản xuất theo Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của FDA (FSMA). Những thay đổi được đề xuất nhằm tăng cường an toàn thực phẩm bằng cách đảm bảo rằng nước được sử dụng cho tưới tiêu và các mục đích nông nghiệp khác không chứa các chất gây ô nhiễm có hại có thể dẫn đến bệnh do thực phẩm.
 • Theo các yêu cầu được đề xuất, các trang trại được bảo hiểm sẽ được yêu cầu tiến hành đánh giá nước nông nghiệp trước thu hoạch ít nhất một lần mỗi năm và bất cứ khi nào có thay đổi, làm tăng khả năng ô nhiễm. Sự thay đổi trong quy định này nhằm mục đích cung cấp sự linh hoạt hơn cho nông dân và giảm gánh nặng tuân thủ quy định đồng thời đảm bảo rằng sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
 • Thử nghiệm mẫu ngày càng trở nên phổ biến ở các nước nông nghiệp thương mại hóa để duy trì tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp.
 • Thử nghiệm hạt giống và đất cũng đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây. Hiệp hội thử nghiệm hạt giống quốc tế (ISTA) là một tổ chức quốc tế nhằm phát triển và xuất bản các quy trình tiêu chuẩn trong thử nghiệm hạt giống. Nó đã được công nhận ở nhiều quốc gia như một công cụ quan trọng để hài hòa giữa thử nghiệm hạt giống và xu hướng hiện đại trong buôn bán hạt giống. Do đó, nhu cầu ngày càng tăng để giải quyết các vấn đề và thách thức khác nhau trong chuỗi cung ứng nông nghiệp và an toàn thực phẩm đã làm tăng tiềm năng thị trường cho các sản phẩm thử nghiệm nông nghiệp.
Thị trường thử nghiệm nông nghiệp Số lượng phòng thí nghiệm thử nghiệm hạt giống thuộc Hiệp hội thử nghiệm hạt giống quốc tế (STA), Toàn cầu, 2021

Bắc Mỹ thống trị thị trường

 • Bắc Mỹ là thị trường lớn nhất để thử nghiệm nông nghiệp trên toàn cầu. Hoa Kỳ, trong số tất cả các nước trong khu vực, cung cấp một tiềm năng thị trường hấp dẫn cho người chơi. Có một nhu cầu liên tục cho thử nghiệm hạt giống trong nước do các yêu cầu của chứng nhận cho hạt giống và ngũ cốc Hoa Kỳ.
 • Bộ phận Kiểm tra và Quản lý Hạt giống (SRTD) kiểm tra hạt giống nông nghiệp và rau quả để đảm bảo tiếp thị hạt giống hiệu quả, có trật tự và hỗ trợ phát triển thị trường mới hoặc mở rộng. Những điều này đang hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường. Trong khu vực, có sự gia tăng xu hướng tuân theo các phương pháp điện di và huyết thanh học trong thử nghiệm hạt giống.
 • Phương pháp điện di được sử dụng để đánh giá protein lưu trữ hạt giống. Hơn nữa, phương pháp điện di có thể được sử dụng để xác định và kiểm tra độ tinh khiết của hạt giống. Ngược lại, phương pháp huyết thanh học phù hợp để xác định loài hạt giống và xác định thành phần loài của phụ gia. Ngoài ra, phương pháp huyết thanh học cho phép hiển thị tính đặc hiệu loài của protein hạt. Sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng đối với tiêu chuẩn cao hơn về an toàn và chất lượng thực phẩm, về dư lượng hóa chất, tạo ra nhu cầu duy trì tính chất đất để sản xuất chất lượng, do đó thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.
Thị trường thử nghiệm nông nghiệp Tốc độ tăng trưởng tính theo khu vực, 2022

Tổng quan về ngành thử nghiệm nông nghiệp

Thị trường thử nghiệm nông nghiệp toàn cầu được củng cố vừa phải, với nhiều phòng thí nghiệm do chính phủ điều hành cung cấp các dịch vụ thử nghiệm nông nghiệp khác nhau cho nông dân trên toàn thế giới. Eurofins Scientific, R J Hill Laboratories LTD, Agilent Technologies, Inc, SCS Global Services và Charm Sciences Inc. là một số công ty lớn. Các công ty cạnh tranh trong thị trường thử nghiệm nông nghiệp dựa trên chất lượng thiết bị và quảng bá và tập trung vào các động thái chiến lược để nắm giữ thị phần lớn hơn. Các dịch vụ mới, quan hệ đối tác và mua lại là những chiến lược chính được áp dụng bởi các công ty hàng đầu trên thị trường trên toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo thị trường thử nghiệm nông nghiệp

 1. Eurofins Scientific

 2. R J Hill Laboratories Ltd

 3. Agilent Technologies, Inc

 4. SCS Global Services

 5. Charm Sciences Inc.

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Tập trung thị trường thử nghiệm nông nghiệp
bookmark Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống PDF

Tin tức thị trường thử nghiệm nông nghiệp

 • Tháng 2/2023 Công ty Hill Laboratories ký thỏa thuận hợp tác chung với Merieux Nutrisciences. Nhóm Hill Laboratories sẽ làm việc với nhóm chuyên gia của Mérieux NutriSciences để cung cấp các giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp thực phẩm New Zealand, bao gồm các dịch vụ kiểm tra và kiểm tra an toàn thực phẩm.
 • Tháng 11/2022 Công ty SCS Global Services khởi động chương trình chứng nhận mới dựa trên thực vật. Chương trình này có một cơ quan phát triển tiêu chuẩn được ANSI công nhận, phân biệt các thương hiệu dựa trên thực vật dựa trên các yêu cầu kiểm toán, thử nghiệm và ghi nhãn nghiêm ngặt.
 • Tháng 8/2022 Các phòng thí nghiệm trên đồi đã đổi mới phương pháp thử đất mới (thử nghiệm Hot Water Carbon (HWEC)) sử dụng quang phổ hồng ngoại gần (NIRS) để thử nghiệm các mẫu đất nông học (không bao gồm than bùn). Việc sử dụng NIRS để kiểm tra đất cho phép kết quả nhanh chóng và giá cả phải chăng.

Báo cáo thị trường thử nghiệm nông nghiệp - Mục lục

 1. 1. GIỚI THIỆU

  1. 1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường

  2. 1.2 Phạm vi nghiên cứu

 2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 3. 3. TÓM TẮT

 4. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

  1. 4.1 Tổng quan thị trường

  2. 4.2 Trình điều khiển thị trường

  3. 4.3 Hạn chế thị trường

  4. 4.4 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter

   1. 4.4.1 Năng lực thương lượng của người mua/người tiêu dùng

   2. 4.4.2 Quyền thương lượng của nhà cung cấp

   3. 4.4.3 Mối đe dọa của những người mới

   4. 4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế

   5. 4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh

 5. 5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

  1. 5.1 Vật mẫu

   1. 5.1.1 Kiểm tra nước

   2. 5.1.2 Thử nghiệm đất

   3. 5.1.3 Thử nghiệm hạt giống

   4. 5.1.4 Kiểm tra chất rắn sinh học

   5. 5.1.5 Kiểm tra phân

   6. 5.1.6 Các mẫu khác

  2. 5.2 Địa lý

   1. 5.2.1 Bắc Mỹ

    1. 5.2.1.1 Hoa Kỳ

    2. 5.2.1.2 Canada

    3. 5.2.1.3 Mexico

    4. 5.2.1.4 Phần còn lại của Bắc Mỹ

   2. 5.2.2 Châu Âu

    1. 5.2.2.1 nước Đức

    2. 5.2.2.2 Vương quốc Anh

    3. 5.2.2.3 Pháp

    4. 5.2.2.4 Nga

    5. 5.2.2.5 Tây ban nha

    6. 5.2.2.6 Phần còn lại của châu Âu

   3. 5.2.3 Châu á Thái Bình Dương

    1. 5.2.3.1 Ấn Độ

    2. 5.2.3.2 Trung Quốc

    3. 5.2.3.3 Châu Úc

    4. 5.2.3.4 Nhật Bản

    5. 5.2.3.5 Phần còn lại của Châu Á Thái Bình Dương

   4. 5.2.4 Nam Mỹ

    1. 5.2.4.1 Brazil

    2. 5.2.4.2 Ác-hen-ti-na

    3. 5.2.4.3 Phần còn lại của Nam Mỹ

   5. 5.2.5 Châu phi

    1. 5.2.5.1 Nam Phi

    2. 5.2.5.2 Phần còn lại của Châu Phi

 6. 6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

  1. 6.1 Chiến lược được áp dụng nhiều nhất

  2. 6.2 Phân tích thị phần

  3. 6.3 Hồ sơ công ty

   1. 6.3.1 Eurofins Scientific

   2. 6.3.2 Agilent Technologies Inc.

   3. 6.3.3 SCS Global Services

   4. 6.3.4 Bureau Veritas SA

   5. 6.3.5 ALS Limited

   6. 6.3.6 Element Materials Technology

   7. 6.3.7 TUV Nord Group

   8. 6.3.8 Apal Agricultural Laboratory

   9. 6.3.9 Intertek Group PLC

   10. 6.3.10 EMD Millipore Corporation

   11. 6.3.11 BioMerieux SA

   12. 6.3.12 Aurea Agrosciences

   13. 6.3.13 3M Company

   14. 6.3.14 Charm Sciences Inc.

   15. 6.3.15 Neogen Corporation

   16. 6.3.16 Biolumix Inc.

 7. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

bookmark Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

Phân khúc ngành thử nghiệm nông nghiệp

Thử nghiệm nông nghiệp là phương pháp để phân tích sức khỏe và độ phì nhiêu của đất. Do đó, các xét nghiệm này giúp duy trì thành phần đất khỏe mạnh để trồng và thu hoạch. Cùng với việc xác định mức độ ô nhiễm, thử nghiệm giúp xác định thành phần và các đặc điểm khác, chẳng hạn như độ axit hoặc độ pH của mẫu. Xét nghiệm đất có thể giúp xác định mức độ phì nhiêu và nhu cầu về các nguyên tố vi lượng, v.v., của một loại đất nhất định.

Thị trường thử nghiệm nông nghiệp được phân khúc theo mẫu (thử nghiệm nước, thử nghiệm đất, thử nghiệm hạt giống, thử nghiệm chất rắn sinh học, thử nghiệm phân và các mẫu khác) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Châu Phi).

Báo cáo đưa ra ước tính thị trường và dự báo về giá trị (triệu USD) cho các phân khúc nêu trên.

Vật mẫu
Kiểm tra nước
Thử nghiệm đất
Thử nghiệm hạt giống
Kiểm tra chất rắn sinh học
Kiểm tra phân
Các mẫu khác
Địa lý
Bắc Mỹ
Hoa Kỳ
Canada
Mexico
Phần còn lại của Bắc Mỹ
Châu Âu
nước Đức
Vương quốc Anh
Pháp
Nga
Tây ban nha
Phần còn lại của châu Âu
Châu á Thái Bình Dương
Ấn Độ
Trung Quốc
Châu Úc
Nhật Bản
Phần còn lại của Châu Á Thái Bình Dương
Nam Mỹ
Brazil
Ác-hen-ti-na
Phần còn lại của Nam Mỹ
Châu phi
Nam Phi
Phần còn lại của Châu Phi

Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường thử nghiệm nông nghiệp

Quy mô thị trường thử nghiệm nông nghiệp dự kiến đạt 5,71 tỷ USD vào năm 2023 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5.70% để đạt 7,53 tỷ USD vào năm 2028.

Năm 2023, quy mô thị trường thử nghiệm nông nghiệp dự kiến đạt 5,71 tỷ USD.

Eurofins Scientific, R J Hill Laboratories Ltd, Agilent Technologies, Inc, SCS Global Services, Charm Sciences Inc. là những công ty lớn hoạt động trong thị trường thử nghiệm nông nghiệp.

Châu Á - Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

Năm 2023, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường thử nghiệm nông nghiệp.

Báo cáo ngành thử nghiệm nông nghiệp

Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu Thử nghiệm nông nghiệp năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích thử nghiệm nông nghiệp bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

close-icon
80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!

Thử nghiệm nông nghiệp Quy mô thị trường Phân tích thị phần - Xu hướng & Dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)