Thị trường thuốc trừ sâu sinh học Hoa Kỳ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường thuốc trừ sâu sinh học của Hoa Kỳ được phân khúc dựa trên loại sản phẩm, ứng dụng và loại cây trồng. Dựa trên loại sản phẩm, thị trường được phân thành các chất diệt cỏ sinh học, chất diệt khuẩn sinh học và chất diệt nấm sinh học. Các loại ứng dụng bao gồm bón lá, xử lý đất và xử lý hạt giống, và loại cây trồng bao gồm ngũ cốc, hạt có dầu, trái cây, rau và các loại cây trồng khác.

Ảnh chụp thị trường

Market snap shot 1
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 12.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thuốc trừ sâu sinh học của Mỹ dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 12,5% trong giai đoạn dự báo. Thị trường được thúc đẩy bởi sự ưa thích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm hữu cơ, quy trình đăng ký đơn giản hơn, sự gia tăng đa dạng dịch hại và sự hỗ trợ của chính phủ. Nhận thức thấp về thuốc trừ sâu sinh học và giá thuốc trừ sâu sinh học cao là những hạn chế chính của thị trường. Việc tăng diện tích canh tác cây trồng hữu cơ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lượng tiêu thụ thuốc trừ sâu sinh học ở Hoa Kỳ.

Scope of the report

Biopesticides are the biocrop protection agents that contain natural elements, such as plant materials, microorganisms, and bacteria. This report presents a comprehensive view of the biopesticide market in the United States. The market is segmented based on product type, crop type, and application type. This report identifies the factors that are crucial in changing market scenarios, rising opportunities, and global consumer trends. It also presents a complete analysis of the competitive landscape, along with the profile of major players.

Product Type
Insecticides
Fungicides
Herbicides
Other Product Types
Application Type
Foliar Application
Soil Treatment
Seed Treatment
Crop Type
Cereals
Oilseeds
Fruits and Vegetables
Other Crop Types

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng cường canh tác hữu cơ

Sự phổ biến của thực phẩm hữu cơ không ngừng tăng lên ở Hoa Kỳ do nhu cầu về thực phẩm lành mạnh ngày càng tăng. Hơn 4 triệu mẫu đất được canh tác hữu cơ vào năm 2016, cao hơn 11% so với hai năm qua. Số lượng trang trại hữu cơ được chứng nhận là gần 15.000 vào năm 2016, tăng hơn 6% kể từ năm 2014. Do thuốc trừ sâu sinh học được sử dụng rộng rãi trong canh tác hữu cơ, sự gia tăng tiêu thụ thuốc trừ sâu sinh học trong nông nghiệp hữu cơ cũng dự kiến ​​sẽ tăng lên ở Hoa Kỳ.

Certified Organic Land in the United States in 1000 Acres, 2014 -2017

Thuốc trừ sâu sinh học và thuốc diệt nấm sinh học thống trị thị trường

Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nematic, và thuốc diệt loài gặm nhấm là những sản phẩm chính có sẵn trong danh mục thuốc trừ sâu sinh học. Ngoài tất cả những điều trên, chất diệt khuẩn sinh học và chất diệt khuẩn sinh học thống trị thị trường với thị phần ước tính lần lượt là 43% và 44% vào năm 2018. Nhiều sản phẩm hơn, sản phẩm đa dạng và sự phổ biến của những sản phẩm đó là những lý do chính cho sự thống trị của chúng trong Doanh thu thị trường thuốc trừ sâu sinh học của Hoa Kỳ. Thuốc diệt cỏ sinh học là loại thuốc trừ sâu sinh học phổ biến tiếp theo với thị phần ước tính là 4% và tất cả các loại khác chiếm 9% trong cả nước.

Revenue Share of Product Type (%), United States, 2018

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thuốc trừ sâu sinh học ở Hoa Kỳ rất phân mảnh với các công ty lớn chiếm thị phần rất nhỏ. Sáp nhập, mua lại, ra mắt sản phẩm mới và mở rộng quy mô là những chiến lược quan trọng được các công ty này áp dụng. Các vụ mua lại lớn đang diễn ra giữa các công ty để phát triển thuốc trừ sâu sinh học cho thấy sự tập trung vào các sản phẩm dựa trên sinh học đang tăng lên nhanh chóng. Những người chơi trên thị trường đang đầu tư rất nhiều vào thị trường này để đa dạng hóa các bộ phận nghiên cứu sinh học của họ trên thị trường đang mở rộng. Bayer AG, Certis USA LLC, Marrone Bio Innovations, và Valent BioSciences là một số công ty sản xuất thuốc trừ sâu sinh học hàng đầu tại Hoa Kỳ.

Những người chơi chính

 1. Bayer AG

 2. Marrone Bio Innovations

 3. Certis USA L.L.C

 4. Valent BioSciences

 5. Koppert Biological Systems

united states_biopest.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Product Type

   1. 5.1.1 Insecticides

   2. 5.1.2 Fungicides

   3. 5.1.3 Herbicides

   4. 5.1.4 Other Product Types

  2. 5.2 Application Type

   1. 5.2.1 Foliar Application

   2. 5.2.2 Soil Treatment

   3. 5.2.3 Seed Treatment

  3. 5.3 Crop Type

   1. 5.3.1 Cereals

   2. 5.3.2 Oilseeds

   3. 5.3.3 Fruits and Vegetables

   4. 5.3.4 Other Crop Types

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Bayer AG

   2. 6.3.2 Marrone Bio Innovations

   3. 6.3.3 Certis USA LLC

   4. 6.3.4 Valent BioSciences

   5. 6.3.5 Koppert Biological Systems

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The United States Biopesticides Market market is studied from 2016 - 2026.

The United States Biopesticides Market is growing at a CAGR of 12.5% over the next 5 years.

Bayer AG, Marrone Bio Innovations, Certis USA L.L.C, Valent BioSciences, Koppert Biological Systems are the major companies operating in United States Biopesticides Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!