Phim đặc biệt và hiệu suất cao Quy mô thị trường Phân tích thị phần - Xu hướng & dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo loại vật liệu (polyester, fluoropolyme, nylon, polycarbonate, polyimide và các loại vật liệu khác), loại sản phẩm (màng chắn, phim an toàn và an ninh, phim trang trí, màng vi xốp và các loại sản phẩm khác) và địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về doanh thu (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Phim đặc biệt hiệu suất cao, Quy mô thị trường

Tóm tắt thị trường phim đặc biệt và hiệu suất cao
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2018 - 2028
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2022
Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo 2023 - 2028
CAGR 6.00 %
Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất Châu Á Thái Bình Dương
Thị Trường Lớn Nhất Châu Á Thái Bình Dương

Những người chơi chính

Thị trường phim đặc biệt và hiệu suất cao Những người chơi chính

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường phim đặc biệt hiệu suất cao

Thị trường phim đặc biệt và hiệu suất cao toàn cầu dự kiến sẽ đăng ký CAGR hơn 6% trong giai đoạn dự báo. COVID-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường trong năm 2020. Tuy nhiên, thị trường hiện được ước tính đã đạt mức trước đại dịch và dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định.

 • Việc sử dụng ngày càng nhiều màng đặc biệt và hiệu suất cao trong ngành xây dựng và đóng gói dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.
 • Mặt khác, chi phí cao của phim đặc biệt và hiệu suất cao dự kiến sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.
 • Trong số các loại sản phẩm, màng chắn có thể sẽ chiếm thị phần cao nhất trong giai đoạn dự báo.
 • Khu vực châu Á-Thái Bình Dương thống trị thị trường toàn cầu, với mức tiêu thụ lớn nhất từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Nhu cầu ngày càng tăng từ ngành xây dựng

 • Thị trường phim đặc biệt và hiệu suất cao được dự đoán sẽ được thúc đẩy bởi các hoạt động xây dựng ngày càng tăng ở các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ.
 • Do công nghiệp hóa nhanh chóng ở các nước đang phát triển, những bộ phim này được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cho các mục đích thẩm mỹ và chức năng như an toàn, an ninh và kiểm soát ánh sáng.
 • Hơn nữa, các sáng kiến tái thiết là phổ biến ở các quốc gia như Bắc Mỹ và Châu Âu. Do đó, nhu cầu về Phim đặc biệt và hiệu suất cao được dự đoán sẽ được thúc đẩy bởi việc sử dụng phim ngày càng tăng trong các cấu trúc dân cư và phi dân cư.
 • Hoạt động xây dựng tòa nhà thương mại tăng đáng kể với nhu cầu từ các công ty công nghệ, thương mại điện tử và dịch vụ tài chính ngân hàng. Ví dụ, Trung Quốc là một trong những quốc gia hàng đầu liên quan đến việc xây dựng các trung tâm mua sắm. Trung Quốc bao gồm gần 4.000 trung tâm mua sắm, trong khi 7.000 trung tâm khác ước tính sẽ mở cửa vào năm 2025. Qua đó tạo ra nhu cầu rất lớn về Phim đặc biệt và hiệu suất cao trong lĩnh vực xây dựng.
 • Hơn nữa, ngành xây dựng cũng đang mở rộng ở Hoa Kỳ. Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, giá trị hàng năm cho việc xây dựng mới được đưa ra tại Hoa Kỳ chiếm 1,626.4 tỷ USD vào năm 2021, so với 1,499.6 tỷ USD vào năm 2020. Do đó, hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.
 • Do đó, do các yếu tố trên, lĩnh vực xây dựng đang phát triển dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường Phim đặc biệt và Hiệu suất cao trong giai đoạn dự báo.
Thị trường phim đặc biệt và hiệu suất cao Giá trị xây dựng mới, Hoa Kỳ, (tính bằng tỷ USD), 2020-2021

Châu Á - Thái Bình Dương chiếm lĩnh thị trường

 • Châu Á - Thái Bình Dương chiếm thị trường phim đặc biệt và hiệu suất cao lớn nhất trong vài năm qua.
 • Có sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu về phim đặc biệt và hiệu suất cao từ các nước Đông Nam Á cho các lĩnh vực ứng dụng như phim rào chắn, phim trang trí, v.v.
 • Ngành xây dựng đang phát triển ở nhiều quốc gia khác nhau trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang thúc đẩy thị trường được nghiên cứu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
 • Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá trị sản lượng của các công trình xây dựng ở nước này chiếm 25,92 nghìn tỷ CNY (3,82 nghìn tỷ USD) vào năm 2021, so với 23,27 nghìn tỷ CNY (3,43 nghìn tỷ USD) vào năm 2020, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với thị trường được nghiên cứu.
 • Hơn nữa, theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, các đơn đặt hàng xây dựng do các nhà xây dựng trong và ngoài nước thu được đạt tổng cộng 245,9 tỷ USD vào năm 2021, tăng tới 31 nghìn tỷ won so với năm trước.
 • Hơn nữa, ngành công nghiệp bao bì đang phát triển, sản xuất ô tô ngày càng tăng, ngành sản xuất điện tử lớn ở Trung Quốc và Ấn Độ, và nhu cầu về màng đặc biệt và hiệu suất cao dự kiến sẽ tăng đáng kể.
 • Theo nghiên cứu Lời kêu gọi hành động để mở rộng và làm sâu sắc hơn ngành sản xuất điện tử của Bộ Điện tử và CNTT, Ấn Độ dự định tạo ra 300 tỷ USD trong sản xuất điện tử vào năm 2026.
 • Do đó, vì những lý do trên, châu Á - Thái Bình Dương có thể sẽ chiếm lĩnh thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.
Thị trường phim đặc biệt và hiệu suất cao - Tốc độ tăng trưởng theo khu vực, 2023-2028

Tổng quan về ngành phim đặc biệt & hiệu suất cao

Thị trường phim đặc sản và hiệu suất cao toàn cầu được củng cố về bản chất. Một số công ty lớn trên thị trường bao gồm 3M, Saint-Gobain, Dupont Teijin Films, Solvay và Covestro AG, trong số những người khác (không theo thứ tự cụ thể).

Phim đặc biệt hiệu suất cao dẫn đầu thị trường

 1. 3M

 2. Covestro AG

 3. Solvay

 4. Dupont Teijin Films

 5. Saint-Gobain

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Tập trung thị trường phim đặc biệt và hiệu suất cao

Tin tức thị trường phim đặc biệt & hiệu suất cao

 • Tháng 1/2023 Covestro và Lanxess đã hợp tác để tạo ra nhiều nguyên liệu thô bền vững hơn với mức giảm lượng khí thải CO2 lên tới 120.000 tấn mỗi năm.
 • Tháng 8/2022 Có hiệu lực từ ngày 1/8/2022, DuPont Teijin Films U.S. Limited Partnership thông báo tăng giá tất cả các loại màng polyester Mylar và Melinex. Sự tăng giá này là cần thiết bởi sự gia tăng liên tục của nguyên liệu thô và chi phí năng lượng liên quan đến việc sản xuất màng polyester.

Báo cáo thị trường phim đặc biệt hiệu suất cao - Mục lục

 1. 1. GIỚI THIỆU

  1. 1.1 giả định nghiên cứu

   1. 1.2 Phạm vi nghiên cứu

   2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

    1. 3. TÓM TẮT

     1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

      1. 4.1 trình điều khiển

       1. 4.1.1 Nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp bao bì

        1. 4.1.2 Tăng cường sử dụng trong ngành xây dựng

        2. 4.2 hạn chế

         1. 4.2.1 Chi phí cao của Fluoropolyme

          1. 4.2.2 Các hạn chế khác

          2. 4.3 Phân tích chuỗi giá trị ngành

           1. 4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter

            1. 4.4.1 Quyền thương lượng của nhà cung cấp

             1. 4.4.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng

              1. 4.4.3 Mối đe dọa của những người mới

               1. 4.4.4 Mối đe dọa của các sản phẩm và dịch vụ thay thế

                1. 4.4.5 Mức độ cạnh tranh

               2. 5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG (Quy mô thị trường tính theo giá trị)

                1. 5.1 Loại vật liệu

                 1. 5.1.1 Polyester

                  1. 5.1.2 Fluoropolyme

                   1. 5.1.3 Nylon

                    1. 5.1.4 Polycarbonate

                     1. 5.1.5 Polyimide

                      1. 5.1.6 Các loại vật liệu khác

                      2. 5.2 Loại sản phẩm

                       1. 5.2.1 phim rào cản

                        1. 5.2.2 Phim An toàn và An ninh

                         1. 5.2.3 phim trang trí

                          1. 5.2.4 Phim vi mô

                           1. 5.2.5 Các loại sản phẩm khác

                           2. 5.3 Địa lý

                            1. 5.3.1 Châu á Thái Bình Dương

                             1. 5.3.1.1 Trung Quốc

                              1. 5.3.1.2 Ấn Độ

                               1. 5.3.1.3 Nhật Bản

                                1. 5.3.1.4 Hàn Quốc

                                 1. 5.3.1.5 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

                                 2. 5.3.2 Bắc Mỹ

                                  1. 5.3.2.1 Hoa Kỳ

                                   1. 5.3.2.2 Canada

                                    1. 5.3.2.3 Mexico

                                     1. 5.3.2.4 Phần còn lại của Bắc Mỹ

                                     2. 5.3.3 Châu Âu

                                      1. 5.3.3.1 nước Đức

                                       1. 5.3.3.2 Vương quốc Anh

                                        1. 5.3.3.3 Nước Ý

                                         1. 5.3.3.4 Pháp

                                          1. 5.3.3.5 Phần còn lại của châu Âu

                                          2. 5.3.4 Nam Mỹ

                                           1. 5.3.4.1 Brazil

                                            1. 5.3.4.2 Ác-hen-ti-na

                                             1. 5.3.4.3 Phần còn lại của Nam Mỹ

                                             2. 5.3.5 Trung Đông và Châu Phi

                                              1. 5.3.5.1 Ả Rập Saudi

                                               1. 5.3.5.2 Nam Phi

                                                1. 5.3.5.3 Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                              2. 6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

                                               1. 6.1 Sáp nhập và Mua lại, Liên doanh, Hợp tác và Thỏa thuận

                                                1. 6.2 Thị phần (%)**/Phân tích xếp hạng

                                                 1. 6.3 Các chiến lược được người chơi hàng đầu áp dụng

                                                  1. 6.4 Hồ sơ công ty

                                                   1. 6.4.1 3M

                                                    1. 6.4.2 American Durafilm

                                                     1. 6.4.3 Bemis Associates Inc.

                                                      1. 6.4.4 Covestro AG

                                                       1. 6.4.5 Dupont Teijin Films

                                                        1. 6.4.6 Eastman Chemical Company

                                                         1. 6.4.7 Evonik Industries AG

                                                          1. 6.4.8 Honeywell International Inc.

                                                           1. 6.4.9 Raven Industries, Inc.

                                                            1. 6.4.10 Saint-Gobain

                                                             1. 6.4.11 Sealed Air

                                                              1. 6.4.12 Solvay

                                                             2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                              ** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có

                                                              Phân khúc ngành công nghiệp phim đặc biệt & hiệu suất cao

                                                              Các loại màng đặc biệt và hiệu suất cao sở hữu các đặc tính độc đáo như độ bền kéo cao, khả năng chống va đập cao, khả năng chống hóa chất và độ bền xé cao. Những màng này trong suốt hoặc mờ đục và thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như bao bì, điện điện tử, mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân và các ngành khác. Thị trường phim đặc biệt và hiệu suất cao được phân khúc theo loại vật liệu, loại sản phẩm và địa lý. Theo loại vật liệu, thị trường được phân khúc thành polyester, fluoropolyme, nylon, polycarbonate, polyimide và các loại vật liệu khác. Theo loại sản phẩm, thị trường được phân khúc thành màng chắn, phim an toàn và an ninh, phim trang trí, màng vi xốp và các loại sản phẩm khác. Báo cáo cũng bao gồm quy mô thị trường và dự báo cho các bộ phim đặc biệt và hiệu suất cao ở 15 quốc gia trên các khu vực chính. Đối với từng phân khúc, quy mô và dự báo thị trường đã được thực hiện dựa trên doanh thu (triệu USD).

                                                              Loại vật liệu
                                                              Polyester
                                                              Fluoropolyme
                                                              Nylon
                                                              Polycarbonate
                                                              Polyimide
                                                              Các loại vật liệu khác
                                                              Loại sản phẩm
                                                              phim rào cản
                                                              Phim An toàn và An ninh
                                                              phim trang trí
                                                              Phim vi mô
                                                              Các loại sản phẩm khác
                                                              Địa lý
                                                              Châu á Thái Bình Dương
                                                              Trung Quốc
                                                              Ấn Độ
                                                              Nhật Bản
                                                              Hàn Quốc
                                                              Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
                                                              Bắc Mỹ
                                                              Hoa Kỳ
                                                              Canada
                                                              Mexico
                                                              Phần còn lại của Bắc Mỹ
                                                              Châu Âu
                                                              nước Đức
                                                              Vương quốc Anh
                                                              Nước Ý
                                                              Pháp
                                                              Phần còn lại của châu Âu
                                                              Nam Mỹ
                                                              Brazil
                                                              Ác-hen-ti-na
                                                              Phần còn lại của Nam Mỹ
                                                              Trung Đông và Châu Phi
                                                              Ả Rập Saudi
                                                              Nam Phi
                                                              Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                                              Phạm vi báo cáo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Nhấp vào đây.

                                                              Bạn cũng có thể mua các phần của bản báo cáo này. Bạn có muốn kiểm tra một phần bảng báo giá một cách khôn ngoan?

                                                              Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường phim đặc biệt & hiệu suất cao

                                                              Thị trường phim đặc biệt và hiệu suất cao dự kiến sẽ đăng ký CAGR lớn hơn 6% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                                              3M, Covestro AG, Solvay, Dupont Teijin Films, Saint-Gobain là những công ty lớn hoạt động trong thị trường phim đặc biệt và hiệu suất cao.

                                                              Châu Á Thái Bình Dương ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                                              Năm 2023, Châu Á Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường phim đặc biệt và hiệu suất cao.

                                                              Báo cáo ngành phim đặc biệt và hiệu suất cao

                                                              Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Phim đặc biệt và hiệu suất cao năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Phim đặc biệt và hiệu suất cao bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

                                                              close-icon
                                                              80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                              Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                              Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!