Thị trường Thuốc sát trùng Nông nghiệp Nam Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Thuốc sát trùng Nông nghiệp Nam Mỹ được phân khúc theo loại hóa chất thành Muối amoni clorua bậc bốn, Hydrogen Dioxide và Axit peroxyacetic, Hypochlorites & Halogens, và các loại hóa chất khác, ở dạng thành dạng bột và dạng lỏng, sử dụng cuối cùng trong chăn nuôi và trồng trọt, bằng cách ứng dụng vào bề mặt, làm sạch trên không và nước và theo địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 3.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Thuốc sát trùng Nông nghiệp Nam Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,5% trong giai đoạn dự báo (2020-2025). Sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm chăn nuôi và sự gia tăng số lượng các trang trại thẳng đứng sản xuất rau quả và gia tăng số lượng dịch bệnh trên vật nuôi là một số yếu tố thúc đẩy tăng trưởng thị trường cho các chất khử trùng Agrcultural trong khu vực.

Scope of the report

For the purpose of this report, disinfectants that are used in sanitizing crop cultivation locations, majorly greenhouses, poly houses, indoor farms, and other protected cultivation, as well as those used for sanitizing livestock farms, have been considered as the scope of the market.

Chemical Type
Quaternary Ammonium Chloride Salts
Hydrogen Dioxide and Pyeroxyacetic Acid
Hypochlorites and Halogens
Other Chemical Types
Form
Liquid
Powder
End Use
Livestock Farming
Crop Cultivation
Application
Surface
Aerial
Water Sanitizing
Country
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng diện tích được canh tác bảo vệ

Nhu cầu nâng cao năng suất nông nghiệp đã dẫn đến sự phát triển của các hệ thống canh tác được bảo vệ tiên tiến, về cơ bản đã đưa nông nghiệp vào nhà. Sản lượng lương thực phải tăng đáng kể ở Nam Mỹ trong những năm tới để đáp ứng nhu cầu của dân số đang gia tăng. Nhà kính được coi là đơn vị bền vững, năng suất và thuận tiện kinh tế để sản xuất trái cây và rau quả. Theo Ủy ban Nhựa cho Sản xuất Nông nghiệp Argentina, Argentina có Ủy ban Nhựa cho Sản xuất Nông nghiệp, Argentina có 6.517 ha cây thâm canh trong nhà kính với Rau chiếm 84% diện tích canh tác và 16% còn lại trồng hoa. Tuy nhiên, côn trùng, sâu bệnh và các bệnh liên quan đến cây trồng có thể làm hỏng cây trồng và giảm lợi nhuận. Thuốc khử trùng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cây trồng ở giai đoạn trước khi trồng và cho phép cây trồng phát triển không bị sâu bệnh và mầm bệnh. Việc tăng diện tích canh tác được bảo vệ trên toàn cầu dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tích cực của thị trường chất khử trùng nông nghiệp.

south-america-agricultural-disinfectants

Argentina thống trị thị trường

Argentina đã nổi lên là một trong những khu vực có thị phần nổi bật ở Nam Mỹ. Sự gia tăng sản lượng của các trang trại chăn nuôi và sự gia tăng số lượng các trang trại được canh tác được bảo vệ là một số yếu tố thúc đẩy tăng trưởng thị trường chất khử trùng trong nước. Mặc dù có những thách thức về việc thiếu kiến ​​thức về việc sử dụng chất khử trùng trong nông nghiệp. Với một số chính sách của chính phủ hỗ trợ việc sử dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật như thuốc khử trùng, thị trường thuốc khử trùng nông nghiệp dự kiến ​​sẽ tăng trưởng trong giai đoạn dự báo.

south-america-agricultural-disinfectants

Bối cảnh cạnh tranh

Công ty Chemours, Zoetis, Công ty Hóa chất Dow và Tổng công ty Neogen là một số công ty lớn đang hoạt động trên thị trường này. Những công ty này đang áp dụng đổi mới sản phẩm như là chiến lược chính được áp dụng của họ để củng cố vị thế của họ trên thị trường.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions & Market definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Chemical Type

   1. 5.1.1 Quaternary Ammonium Chloride Salts

   2. 5.1.2 Hydrogen Dioxide and Pyeroxyacetic Acid

   3. 5.1.3 Hypochlorites and Halogens

   4. 5.1.4 Other Chemical Types

  2. 5.2 Form

   1. 5.2.1 Liquid

   2. 5.2.2 Powder

  3. 5.3 End Use

   1. 5.3.1 Livestock Farming

   2. 5.3.2 Crop Cultivation

  4. 5.4 Application

   1. 5.4.1 Surface

   2. 5.4.2 Aerial

   3. 5.4.3 Water Sanitizing

  5. 5.5 Country

   1. 5.5.1 Brazil

   2. 5.5.2 Argentina

   3. 5.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 The Dow Chemical Company

   2. 6.3.2 Neogen Corporation

   3. 6.3.3 Stepan Company

   4. 6.3.4 Thymox Technology

   5. 6.3.5 The Chemours Company

   6. 6.3.6 Zoetis

   7. 6.3.7 Nufarm Limited

   8. 6.3.8 Fink Tec GmbH

   9. 6.3.9 QuatChem Limited

   10. 6.3.10 Entaco N.V.

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The South America Agricultural Disinfectants Market market is studied from 2016 - 2026.

The South America Agricultural Disinfectants Market is growing at a CAGR of 3.5% over the next 5 years.

The Chemours Company, Zoetis, The Dow Chemical Company, Neogen Corporation are the major companies operating in South America Agricultural Disinfectants Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!