Thị trường Thuốc sát trùng Nông nghiệp Bắc Mỹ - Quy mô, Xu hướng, Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Thuốc sát trùng Nông nghiệp Bắc Mỹ được phân loại theo Loại hóa học thành Muối amoni clorua bậc bốn, Hydrogen Dioxide và Axit peroxyacetic, Hypochlorit và Halogens, và Các loại hóa chất khác; bằng Dạng thành Dạng bột và Dạng lỏng; bằng cách Sử dụng Cuối cùng vào Chăn nuôi và Trồng trọt; bằng Ứng dụng vào bề mặt, trên không và nước; và theo Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

North America Agricultural Disinfectants Overview
Study Period: 2016-2025
Base Year: 2021
CAGR: 4.3 %
North America Agricultural Disinfectants Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

 • Thị trường chất khử trùng nông nghiệp Bắc Mỹ ước tính đạt tốc độ CAGR là 4,3% trong giai đoạn dự báo, 2020-2025.
 • Chất khử trùng nông nghiệp được sử dụng trên cây trồng và vật nuôi để bảo vệ chúng chống lại sự lây nhiễm vi sinh vật (vi khuẩn, vi rút, nấm, v.v.).
 • Bắc Mỹ là thị trường chất khử trùng lớn nhất trên toàn cầu. Nhu cầu lớn về chất khử trùng trong khu vực đã dẫn đến sự cạnh tranh cao và các công ty đang đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển để đổi mới sản phẩm mới và chiếm thị phần tối đa trong ngành.
 • Đổi mới sản phẩm, thỏa thuận và đầu tư là một số chiến lược quan trọng được các công ty tham gia thị trường áp dụng.

Scope of the report

The North America agricultural disinfectants market is segmented by chemical type into quaternary ammonium chloride salts, hydrogen dioxide and peroxyacetic acid, hypochlorites and halogens, and other chemical types; by form into powder and liquid forms; by end use into livestock farming and crop cultivation; by application into the surface, aerial, and water sanitizing; and by geography. In this report, disinfectants that are used in sanitizing crop cultivation locations, majorly greenhouses, poly houses, indoor farms, and other protected cultivation, as well as those used for disinfecting livestock farms, have also been considered as the scope of the market.

Chemical Type
Quaternary Ammonium Chloride Salts
Hydrogen Dioxide and Pyeroxyacetic Acid
Hypochlorites and Halogens
Other Chemical Types
Form
Liquid
Powder
End Use
Livestock Farming
Crop Cultivation
Application
Surface
Aerial
Water Sanitizing
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Xu hướng gia tăng đối với sản xuất chăn nuôi công nghiệp

Theo Ngân hàng Thế giới, việc áp dụng sản xuất thịt công nghiệp đang phát triển nhanh hơn sáu lần so với sản xuất thịt truyền thống. Với sự gia tăng của việc sản xuất hàng loạt thịt, xu hướng của các cơ sở sản xuất thịt không có đất đang bắt kịp. Ngành sản xuất thịt đang tiến tới hợp nhất, đặc biệt là ở các thị trường trưởng thành, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Châu Âu. Điều này được thực hiện để tăng sản lượng thịt với việc giảm sử dụng đất, do đó, thúc đẩy nhu cầu sử dụng chất khử trùng động vật trong các trang trại chăn nuôi công nghiệp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cho động vật.

Các bệnh truyền nhiễm của vật nuôi là một mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe và phúc lợi động vật toàn cầu, và việc kiểm soát chúng là rất quan trọng đối với sức khỏe nông học. Một số dịch bệnh gây hại cho gia súc đang phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Các mối đe dọa từ mầm bệnh cũ và mới tiếp tục xuất hiện, cùng với những thay đổi đối với khí hậu toàn cầu, hoạt động nông nghiệp và nhân khẩu học. Những thay đổi này tạo điều kiện đặc biệt thuận lợi cho việc lây lan các bệnh do động vật chân đốt vào các khu vực địa lý mới, do đó, dẫn đến nhu cầu sử dụng các chất khử trùng động vật trong các trang trại chăn nuôi ngày càng tăng. Việc lựa chọn các chất khử trùng phù hợp để sử dụng trong các cơ sở chăn nuôi cần xem xét các yếu tố khác nhau, bao gồm phổ hoạt động, sự an toàn của con người, và ảnh hưởng đến sức khỏe và hành vi của động vật tiếp xúc với các tác nhân này. Vì vậy,

North America Agricultural Disinfectants Key Trends

Hoa Kỳ thống trị thị trường

Hoa Kỳ nổi lên là khu vực có thị phần cao nhất trong thị trường chất khử trùng nông nghiệp toàn cầu vào năm 2019. Tại khu vực Hoa Kỳ, việc gia tăng sản lượng chăn nuôi và sự tăng trưởng về số lượng trang trại chăn nuôi, cùng với sự thâm nhập tăng cường canh tác được bảo vệ, đang là động lực thị trường thuốc khử trùng nông nghiệp. Mặc dù những thách thức, chẳng hạn như thiếu nhận thức về thực hành khử trùng khoa học trong nông nghiệp vẫn còn, sự tăng trưởng tuyệt đối của các ngành công nghiệp tiêu dùng cuối cùng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường trong khu vực trong giai đoạn dự báo.

North America Agricultural Disinfectants Growth Rate

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thuốc khử trùng nông nghiệp Bắc Mỹ bị phân mảnh vừa phải, với sự hiện diện của một số lượng lớn các công ty trong khu vực và địa phương. Ngoài ra còn có sự hiện diện đáng kể của các công ty cung cấp chất khử trùng cho nhiều hoạt động, ngoài lĩnh vực nông nghiệp. Các công ty hoạt động trên thị trường không chỉ tìm kiếm sự tăng trưởng hữu cơ thông qua việc tăng doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, họ cũng tham gia vào các động thái chiến lược, chẳng hạn như sáp nhập và mua lại, liên doanh và hợp tác.

Những người chơi chính

 1. The Chemours Company (U.S.)

 2. Zoetis (U.S.)

 3. Nufarm Limited (U.S.)

 4. The Dow Chemical Company (U.S.)

 5. Neogen Corporation (U.S.)

The Chemours Company (U.S.), Zoetis (U.S.), Nufarm Limited (U.S.), The Dow Chemical Company (U.S.), Neogen Corporation (U.S.)

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

  5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.5.1 Threat of New Entrants

   2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Chemical Type

   1. 5.1.1 Quaternary Ammonium Chloride Salts

   2. 5.1.2 Hydrogen Dioxide and Pyeroxyacetic Acid

   3. 5.1.3 Hypochlorites and Halogens

   4. 5.1.4 Other Chemical Types

  2. 5.2 Form

   1. 5.2.1 Liquid

   2. 5.2.2 Powder

  3. 5.3 End Use

   1. 5.3.1 Livestock Farming

   2. 5.3.2 Crop Cultivation

  4. 5.4 Application

   1. 5.4.1 Surface

   2. 5.4.2 Aerial

   3. 5.4.3 Water Sanitizing

  5. 5.5 Geography

   1. 5.5.1 North America

    1. 5.5.1.1 United States

    2. 5.5.1.2 Canada

    3. 5.5.1.3 Mexico

    4. 5.5.1.4 Rest of North America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Vendor Market Share

  2. 6.2 Mergers and Acquisitions

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 The Dow Chemical Company

   2. 6.3.2 Neogen Corporation

   3. 6.3.3 Stepan Company

   4. 6.3.4 Thymox Technology

   5. 6.3.5 The Chemours Company

   6. 6.3.6 Zoetis

   7. 6.3.7 Nufarm Limited

   8. 6.3.8 Fink Tec GmbH

   9. 6.3.9 QuatChem Limited

   10. 6.3.10 Entaco NV

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The North America Agricultural Disinfectants Market market is studied from 2016 - 2025.

The North America Agricultural Disinfectants Market is growing at a CAGR of 4.3% over the next 5 years.

The Chemours Company (U.S.), Zoetis (U.S.), Nufarm Limited (U.S.), The Dow Chemical Company (U.S.), Neogen Corporation (U.S.) are the major companies operating in North America Agricultural Disinfectants Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!