Thị trường thuốc khử trùng nông nghiệp - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường chất khử trùng nông nghiệp toàn cầu được phân chia theo loại hóa học (Muối amoni clorua bậc bốn, Hydrogen Dioxide và axit peroxyacetic, Hypochlorit và halogen, và các loại hóa chất khác), Dạng bột và dạng lỏng), Sử dụng cuối cùng (Chăn nuôi và trồng trọt), Ứng dụng (Vệ sinh bề mặt, trên không và dưới nước) và Địa lý. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị tính bằng nghìn USD cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

biopesticides market
Study Period: 2017-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 4.3 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường chất khử trùng nông nghiệp toàn cầu được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,3% trong giai đoạn dự báo, 2022-2027.

Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều công ty phải tạm thời đóng cửa một số nhà máy sản xuất của họ và đặt ra những hạn chế đối với sự di chuyển của con người. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu đối với các yếu tố đầu vào sản xuất. Hơn nữa, những hạn chế về giao thông vận tải và sự di chuyển của người dân đã dẫn đến những thách thức về logistics trong ngành.

Thuốc sát trùng nông nghiệp là thành phần quan trọng được sử dụng để bảo vệ cây trồng và vật nuôi. Khử trùng đúng cách là cần thiết để bảo vệ cây trồng và vật nuôi khỏi các bệnh có hại. Nó cũng được sử dụng để khử trùng vi sinh vật trong cả cây trồng và vật nuôi. Việc sử dụng các chất khử trùng nông nghiệp là cần thiết để ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh và nhiễm trùng trong các trang trại.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực địa lý lớn nhất của thị trường thuốc khử trùng nông nghiệp. Khu vực này cũng được dự báo là khu vực phát triển nhanh nhất trên toàn cầu, do sản lượng chăn nuôi ngày càng tăng và nhận thức được cải thiện về sự cần thiết của việc áp dụng các quy trình an toàn sinh học trong nông nghiệp.

Thị trường toàn cầu được thúc đẩy bởi diện tích canh tác được bảo vệ ngày càng tăng và lệnh cấm kháng sinh trong chăn nuôi, do đó, thúc đẩy nhu cầu về an toàn sinh học. 

Phạm vi của Báo cáo

Theo mục đích của báo cáo này, các chất khử trùng được sử dụng để khử trùng các địa điểm canh tác cây trồng, chủ yếu là nhà kính, nhà nhiều tầng, trang trại trong nhà và các loại hình canh tác được bảo vệ khác, cũng như các chất khử trùng được sử dụng để khử trùng trang trại chăn nuôi, đã được xem xét trong phạm vi thị trường .

Thị trường chất khử trùng nông nghiệp toàn cầu được phân chia theo loại hóa học (Muối amoni clorua bậc bốn, Hydrogen Dioxide và axit peroxyacetic, Hypochlorit và halogen, và các loại hóa chất khác), Dạng bột và dạng lỏng), Sử dụng cuối cùng (Chăn nuôi và trồng trọt), Ứng dụng (Vệ sinh bề mặt, trên không và dưới nước) và Địa lý. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị tính bằng nghìn USD cho tất cả các phân khúc trên.

Chemical Type
Quaternary Ammonium Chloride Salts
Hydrogen Dioxide and Pyeroxyacetic Acid
Hypochlorites and Halogens
Other Chemical Types
Form
Liquid
Powder
Application
Surface
Aerial
Water Sanitizing
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Spain
United Kingdom
France
Germany
Russia
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
South Africa
Saudi Arabia
Rest of Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Khu vực trồng trọt theo phương thức canh tác được bảo vệ

Các hệ thống canh tác được bảo vệ khác nhau, chẳng hạn như canh tác trong nhà, canh tác thẳng đứng, thủy canh, v.v., cũng làm giảm căng thẳng sinh học đối với cây trồng, chẳng hạn như sự tấn công của sâu bệnh và mầm bệnh. Tận dụng lợi thế của thực tế này, canh tác được bảo vệ đã mang lại những lợi ích như cây trồng có ít hoặc không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mặc dù tính nhạy cảm của cây trồng bị mầm bệnh tấn công là rất ít trong canh tác được bảo vệ, việc duy trì cơ sở canh tác được bảo vệ để không bị nhiễm mầm bệnh từ cả vật liệu xây dựng cũng như thiết bị đã trở thành điều cần thiết. Điều này là để kiểm soát 100% sâu bệnh và mầm bệnh. Thuốc sát trùng có vai trò quan trọng trong việc vệ sinh các phương tiện và thiết bị canh tác được bảo vệ trong giai đoạn trước khi trồng để giúp cây trồng không bị sâu bệnh và mầm bệnh trong giai đoạn sinh trưởng của nó.

Agricultural Disinfectant Market

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thống trị thị trường toàn cầu

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nổi lên là khu vực có thị phần cao nhất trên thị trường chất khử trùng nông nghiệp toàn cầu. Ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, việc gia tăng sản lượng chăn nuôi và sự phát triển về số lượng trang trại chăn nuôi, cùng với sự thâm nhập ngày càng nhiều của phương pháp canh tác được bảo vệ, đang thúc đẩy thị trường tiêu thụ chất khử trùng nông nghiệp. Những thách thức, chẳng hạn như thiếu nhận thức về thực hành khử trùng khoa học trong nông nghiệp vẫn còn và sự tăng trưởng tuyệt đối của các ngành công nghiệp tiêu dùng cuối, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường trong khu vực, trong giai đoạn dự báo.

Agriculture Disinfectant Market

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thuốc khử trùng nông nghiệp toàn cầu bị phân mảnh vừa phải, với sự hiện diện của một số lượng lớn các công ty trong khu vực và địa phương. Ngoài ra còn có sự hiện diện đáng kể của các công ty cung cấp chất khử trùng cho nhiều hoạt động ngoài nông nghiệp. Các công ty hoạt động trên thị trường không chỉ tìm kiếm sự tăng trưởng hữu cơ thông qua việc tăng doanh thu bán hàng mà còn tham gia vào các động thái chiến lược, chẳng hạn như mua bán và sáp nhập, liên doanh và hợp tác. Các công ty lớn trong ngành là Lanxess AG, Stepan Company, Nufarm Limited, Shandong Daming Disinination Technology Co., Ltd, Ceva Sante Animale Group và những công ty khác. 

Những người chơi chính

 1. Lanxess AG

 2. Stepan Company

 3. Nufarm Limited

 4. Shandong Daming Disinfection Technology Co. Ltd

 5. Ceva Sante Animale Group

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

biopesticides market

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thuốc khử trùng nông nghiệp toàn cầu bị phân mảnh vừa phải, với sự hiện diện của một số lượng lớn các công ty trong khu vực và địa phương. Ngoài ra còn có sự hiện diện đáng kể của các công ty cung cấp chất khử trùng cho nhiều hoạt động ngoài nông nghiệp. Các công ty hoạt động trên thị trường không chỉ tìm kiếm sự tăng trưởng hữu cơ thông qua việc tăng doanh thu bán hàng mà còn tham gia vào các động thái chiến lược, chẳng hạn như mua bán và sáp nhập, liên doanh và hợp tác. Các công ty lớn trong ngành là Lanxess AG, Stepan Company, Nufarm Limited, Shandong Daming Disin tiệt trùng Technology Co., Ltd, Ceva Sante Animale Group và những công ty khác. 

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitutes

   5. 4.4.5 Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Chemical Type

   1. 5.1.1 Quaternary Ammonium Chloride Salts

   2. 5.1.2 Hydrogen Dioxide and Pyeroxyacetic Acid

   3. 5.1.3 Hypochlorites and Halogens

   4. 5.1.4 Other Chemical Types

  2. 5.2 Form

   1. 5.2.1 Liquid

   2. 5.2.2 Powder

  3. 5.3 Application

   1. 5.3.1 Surface

   2. 5.3.2 Aerial

   3. 5.3.3 Water Sanitizing

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

    4. 5.4.1.4 Rest of North America

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 Spain

    2. 5.4.2.2 United Kingdom

    3. 5.4.2.3 France

    4. 5.4.2.4 Germany

    5. 5.4.2.5 Russia

    6. 5.4.2.6 Italy

    7. 5.4.2.7 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia-Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 South America

    1. 5.4.4.1 Brazil

    2. 5.4.4.2 Argentina

    3. 5.4.4.3 Rest of South America

   5. 5.4.5 Middle East & Africa

    1. 5.4.5.1 South Africa

    2. 5.4.5.2 Saudi Arabia

    3. 5.4.5.3 Rest of Middle East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Lanxess AG

   2. 6.3.2 Neogen Corporation

   3. 6.3.3 Nufarm Limited

   4. 6.3.4 Stepan Company

   5. 6.3.5 Zoetis Services LLC

   6. 6.3.6 Ceva Sante Animale Group

   7. 6.3.7 Corteva Agri Science

   8. 6.3.8 Thymox Technology

   9. 6.3.9 Entaco NV

   10. 6.3.10 Bayer Cropscience AG

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. AN ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thuốc khử trùng nông nghiệp được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường thuốc khử trùng nông nghiệp đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,3% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Lanxess AG, Stepan Company, Nufarm Limited, Shandong Daming Disinfection Technology Co. Ltd, Ceva Sante Animale Group là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Thuốc khử trùng Nông nghiệp.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!