Thị trường ghi nhãn protein - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Sản phẩm, Ứng dụng (Kỹ thuật miễn dịch, Xét nghiệm dựa trên tế bào, Kính hiển vi huỳnh quang, Mảng vi protein và phép đo khối phổ), Phương pháp ghi nhãn và Địa lý

Ảnh chụp thị trường

CAGR
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 8.8 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Protein là phân tử sinh học lớn nhất và quan trọng nhất trong một cơ thể sống, vì chúng rất quan trọng đối với hoạt động của một sinh vật. Khi chúng được hình thành bên trong tế bào, các protein sẽ tương tác với các phân tử sinh học khác và thực hiện các vai trò để giữ cho tế bào sống. Do đó, việc nghiên cứu cơ chế liên kết protein được chú trọng hơn thông qua các lĩnh vực nghiên cứu chuyên biệt, chẳng hạn như proteomics và hóa học protein.

Hầu hết các kỹ thuật này tập trung vào khả năng gắn thẻ cụ thể cho các protein bằng cách tạo ra sự dung hợp gen, và do đó, mang lại các đặc tính đặc biệt cho việc hình dung, thao tác và gắn kết protein có chọn lọc trong các môi trường sinh hóa phức tạp. Các chiến lược khác nhau được sử dụng để thực hiện ghi nhãn protein thành công.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, ghi nhãn protein đề cập đến việc sử dụng các nhãn phân tử thích hợp để phát hiện hoặc làm sạch protein được dán nhãn và các đối tác liên kết của nó. Các chiến lược ghi nhãn dẫn đến sự gắn kết cộng hóa trị của các phân tử khác nhau, bao gồm biotin, enzyme phóng xạ, fluorophores và đồng vị phóng xạ, với protein mục tiêu hoặc trình tự nucleotide

By Product
Reagents & Kits
Services
Other Products
By Application
Immunological Techniques
Cell-based Assays
Fluorescence Microscopy
Protein Microarrays
Mass Spectrometry
By Labeling Method
In-vitro Labeling
In-vivo Labeling
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Kính hiển vi huỳnh quang được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường ghi nhãn protein

Thẻ huỳnh quang, còn được gọi là nhãn huỳnh quang là một phân tử được gắn về mặt hóa học để hỗ trợ phát hiện phân tử sinh học như protein, kháng thể hoặc axit amin. Gắn thẻ huỳnh quang, hoặc ghi nhãn, sử dụng một dẫn xuất phản ứng của phân tử huỳnh quang được gọi là fluorophore. Fluorophore liên kết có chọn lọc vào một vùng hoặc nhóm chức cụ thể trên phân tử đích và có thể được gắn về mặt hóa học hoặc sinh học.

Ghi nhãn protein hiện đang được sử dụng rộng rãi. Ghi nhãn protein sử dụng một thẻ ngắn để giảm thiểu sự gián đoạn chức năng và nếp gấp của protein. Những protein huỳnh quang này có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng bao gồm hóa miễn dịch, lai huỳnh quang  tại chỗ  (FISH), truy tìm tế bào, ghi nhãn thụ thể và quang phổ huỳnh quang. Do đó, do các ứng dụng ngày càng tăng, thị trường dán nhãn protein cũng sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai.

Protein Labeling - 1

Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường

Các quốc gia Bắc Mỹ như Hoa Kỳ (US) và Canada có hệ thống chăm sóc sức khỏe phát triển và có cấu trúc tốt. Các hệ thống này cũng khuyến khích nghiên cứu và phát triển.

Ghi nhãn Protein như một lĩnh vực nghiên cứu cũng đang phát triển ở khu vực này do ngày càng có nhiều ứng dụng. Các quốc gia này cũng có những chính sách ưu tiên cho việc nghiên cứu như vậy. Các chính sách này khuyến khích người chơi toàn cầu vào Mỹ và Canada. Do đó, các quốc gia này được hưởng sự hiện diện của nhiều người chơi trên thị trường toàn cầu. Hơn nữa, việc áp dụng ngày càng nhiều trong y học cá nhân hóa và giải trình tự gen được dự báo sẽ đóng góp vào tăng trưởng doanh thu của khu vực trong suốt giai đoạn dự báo.

Protein Labeling - 2

Bối cảnh cạnh tranh

Phần lớn nhãn protein đang được sản xuất bởi các công ty chủ chốt chính. Các công ty dẫn đầu thị trường với nhiều kinh phí hơn cho nghiên cứu và hệ thống phân phối tốt hơn đã tạo dựng được vị thế của mình trên thị trường. Hơn nữa, châu Á-Thái Bình Dương đang chứng kiến ​​sự xuất hiện của một số cầu thủ nhỏ do nhận thức chưa cao. Điều này cũng đã giúp thị trường phát triển.

Những người chơi chính

 1. GE Healthcare

 2. Thermo Fisher Scientific Inc

 3. Merck KGaA

 4. Perkinelmer Inc

 5. LI-COR Biosciences

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Concentration

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increasing R&D Expenditure for the Development of Protein Labeling

   2. 4.2.2 Increasing Proteomics Research

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Lack of Skilled Professionals

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product

   1. 5.1.1 Reagents & Kits

   2. 5.1.2 Services

   3. 5.1.3 Other Products

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Immunological Techniques

   2. 5.2.2 Cell-based Assays

   3. 5.2.3 Fluorescence Microscopy

   4. 5.2.4 Protein Microarrays

   5. 5.2.5 Mass Spectrometry

  3. 5.3 By Labeling Method

   1. 5.3.1 In-vitro Labeling

   2. 5.3.2 In-vivo Labeling

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 Germany

    2. 5.4.2.2 United Kingdom

    3. 5.4.2.3 France

    4. 5.4.2.4 Italy

    5. 5.4.2.5 Spain

    6. 5.4.2.6 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia-Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 South Korea

    6. 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 Middle-East and Africa

    1. 5.4.4.1 GCC

    2. 5.4.4.2 South Africa

    3. 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa

   5. 5.4.5 South America

    1. 5.4.5.1 Brazil

    2. 5.4.5.2 Argentina

    3. 5.4.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 General Electric Company

   2. 6.1.2 Perkinelmer Inc

   3. 6.1.3 Thermo Fisher Scientific Inc

   4. 6.1.4 Merck & Co Inc

   5. 6.1.5 F. Hoffmann-La Roche AG

   6. 6.1.6 Kaneka Corporation

   7. 6.1.7 Promega Corporation

   8. 6.1.8 Li-Cor Inc

   9. 6.1.9 New England Biolabs Inc

   10. 6.1.10 SeraCare Life Sciences Inc

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường ghi nhãn Protein được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Ghi nhãn Protein đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8,8% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

GE Healthcare, Thermo Fisher Scientific Inc, Merck KGaA, Perkinelmer Inc, LI-COR Bioscatics là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Ghi nhãn Protein.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!