Thị trường Proteomics Bắc Mỹ - Được phân chia theo Công nghệ, Dịch vụ, Ứng dụng và theo Địa lý - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Proteomics ở Bắc Mỹ được phân khúc theo Công nghệ Thiết bị, Dịch vụ và Phần mềm, Thuốc thử, Ứng dụng (Chẩn đoán Lâm sàng, Khám phá Thuốc, Các Ứng dụng Khác) và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot1
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 12.5 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Proteomics Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ đạt CAGR là 12,5% trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường bao gồm nhu cầu gia tăng đối với thuốc cá nhân hóa, tăng chi tiêu cho R&D và tài trợ của chính phủ cho proteomics và tiến bộ công nghệ trong proteomics.

Y học cá nhân hóa đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu cốt lõi trong ngành chăm sóc sức khỏe và đi vào thực hành lâm sàng chính thống và đang thay đổi cách nhiều loại bệnh được xác định và điều trị. Hơn nữa, tăng cường đầu tư vào việc phát triển các thiết kế thuốc dựa trên cấu trúc, nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ nghiên cứu chất lượng cao để tái tạo dữ liệu và ngày càng tập trung vào việc phát triển các phương pháp trị liệu được cá nhân hóa.

Theo Cơ quan Nghiên cứu và Sản xuất Dược phẩm Hoa Kỳ (PhRMA), trong năm 2018, ngành công nghiệp dược phẩm Hoa Kỳ đã đầu tư khoảng 79,6 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển, tăng từ 71,4 tỷ USD vào năm 2017. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các công ty lớn tại thị trường miền Bắc. Khu vực Châu Mỹ là một nhân tố quan trọng khác góp phần vào thị phần lớn của phân khúc thị trường này.

Scope of the report

As per scope of the report, proteomics is the study of protein structure and function. At the cellular level, proteomics deal with the topics, such as which proteins are expressed, when and where they are expressed, what their structures in both active and inactive states are, what roles they play in the life of the cell, and how they interact with other proteins and molecules. The North America Proteomics Market is segmented by Instrumentation Technology, Services and Software, Reagents, Application (Clinical Diagnostics, Drug Discovery, Other Applications), and Geography.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Khám phá thuốc được kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR lành mạnh trong tương lai

Việc xác định các loại thuốc mới tiềm năng để điều trị bệnh đã được coi là một trong những bước phát triển hứa hẹn nhất trong việc nghiên cứu gen và protein của con người. Điều này phụ thuộc vào thông tin bộ gen và proteome để xác định các protein, liên quan đến một căn bệnh, sau đó có thể được sử dụng làm mục tiêu cho các loại thuốc mới bằng phần mềm máy tính.

Hơn nữa, các giai đoạn tiền lâm sàng trong quá trình phát hiện ra thuốc cần vô số các xét nghiệm di truyền và sinh hóa để mô tả tác động của các ứng cử viên thuốc lên hệ thống tế bào cũng như các sinh vật mô hình.

Tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cũng dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Ví dụ, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trong năm 2017, các công ty công nghệ sinh học ở Hoa Kỳ đã chi khoảng 44.793 triệu USD mỗi năm cho nghiên cứu và phát triển.

Điều này cho thấy sự đầu tư ngày càng tăng vào nghiên cứu và phát triển chăm sóc sức khỏe, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường trong giai đoạn dự báo. Do đó, nhờ các yếu tố nêu trên, dự báo sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo.

NA key trend 1.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Proteomics Bắc Mỹ có tính cạnh tranh cao. Các công ty như Agilent Technologies, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Bruker Corporation, Danaher Corporation, GE Healthcare, Merck KGaA, Promega Corporation, Thermo Fisher Scientific, Inc. và Waters Corporation, trong số những công ty khác, nắm giữ thị phần đáng kể trong thị trường proteomics.

Những người chơi chính

 1. Agilent Technologies, Inc

 2. Bio-Rad Laboratories, Inc

 3. Thermo Fisher Scientific, Inc.

 4. Danaher Corporation (Cytiva)

 5. Merck KGaA (Sigma-Aldrich)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

NA landscape.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rising Demand for Personalized Medicine

   2. 4.2.2 Increasing R&D Expenditure and Government Funding for Proteomics

   3. 4.2.3 Technological Advancements

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High Cost of Instruments

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type

   1. 5.1.1 By Instrumentation Technology

    1. 5.1.1.1 Spectroscopy

    2. 5.1.1.2 Chromatography

    3. 5.1.1.3 Electrophoresis

    4. 5.1.1.4 Protein Microarrays

    5. 5.1.1.5 X-Ray Crystallography

    6. 5.1.1.6 Other Instrumentation Technologies

   2. 5.1.2 By Services and Software

    1. 5.1.2.1 Core Proteomics Services

    2. 5.1.2.2 Bioinformatics Software and Services

   3. 5.1.3 By Reagents

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Clinical Diagnostics

   2. 5.2.2 Drug Discovery

   3. 5.2.3 Other Applications

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Agilent Technologies, Inc.

   2. 6.1.2 Bio-Rad Laboratories, Inc.

   3. 6.1.3 Thermo Fisher Scientific, Inc.

   4. 6.1.4 Danaher Corporation (Cytiva)

   5. 6.1.5 Merck KGaA (Sigma-Aldrich)

   6. 6.1.6 Bruker Corporation

   7. 6.1.7 Promega Corporation

   8. 6.1.8 Waters Corporation

   9. 6.1.9 Bruker Corporation

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Proteomics Bắc Mỹ được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Proteomics Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 12,5% trong 5 năm tới.

Agilent Technologies, Inc, Bio-Rad Laboratories, Inc, Thermo Fisher Scientific, Inc., Danaher Corporation (Cytiva), Merck KGaA (Sigma-Aldrich) là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Proteomics Bắc Mỹ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!