Thị trường Proteomics Châu Âu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Proteomics Châu Âu được Phân đoạn theo Sản phẩm và Dịch vụ (Công nghệ Thiết bị, Thuốc thử và Phần mềm và Dịch vụ), Ứng dụng (Chẩn đoán Lâm sàng, Khám phá Thuốc và Các Ứng dụng khác) và Địa lý (Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Các nước còn lại của châu Âu). Báo cáo đưa ra giá trị (tính bằng triệu USD) cho các phân đoạn trên.

Ảnh chụp thị trường

Europe Proteomics Market Overview
Study Period: 2018-2026
CAGR: 12.4 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường proteomics châu Âu được định giá khoảng 5.356 triệu USD vào năm 2020 và dự kiến ​​sẽ đạt doanh thu 10.793 triệu USD vào năm 2026, với tốc độ CAGR là 12,4% trong giai đoạn dự báo, 2021-2026.

Đại dịch COVID-19 đã thu hút sự chú ý của các nghiên cứu về protein, và do đó, nó được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo bài báo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Protein và Protein, năm 2020, proteomics và chuyển hóa là những lĩnh vực có tiềm năng to lớn để đối mặt với thách thức COVID-19 hiện nay. Bộ gen SARS-CoV mã hóa 28 protein trong đó cấu trúc của 16 protein hoặc miền chức năng của chúng đã được xác định cho đến nay. Trong số 16 protein này, 8 protein có các miền chức năng mới cho thấy sự khác biệt của protein coronavirus. Proteomics hỗ trợ việc xác định các dấu ấn sinh học mới của vi rút SARS-CoV2, và do đó, mang lại cơ hội hiệu quả cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lâm sàng tại điểm chăm sóc một cách hiệu quả nhất về chi phí. Ngoài ra, Theo bài báo nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Immunity, 2020, các phản ứng của máy chủ đối với COVID-19 đã được lập hồ sơ bằng cách thực hiện proteomics huyết tương của một nhóm thuần tập gồm các bệnh nhân COVID-19 và phát triển một đường ống dựa trên máy học để xác định 11 protein là dấu ấn sinh học, và do đó , làm sáng tỏ các mục tiêu điều trị tiềm năng của COVID-19. Do đó, với những ứng dụng nói trên của proteomics, đại dịch COVID-19 có tác động tích cực đến sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu.

Proteomics đã nhận được sự quan tâm lớn trong thập kỷ qua, đặc biệt là trong lĩnh vực chẩn đoán, nghiên cứu và phát triển thuốc. Nó có nhiều ứng dụng khác nhau, từ xác định protein đến tinh chế và tách protein để nghiên cứu bản chất và đặc tính. Nó có nhiều ứng dụng trong việc xác định một số bệnh hoặc rối loạn liên quan đến protein trong cơ thể sinh vật. Vì vậy, nó đang phát triển thành một công cụ quan trọng trong lĩnh vực khoa học đời sống.

Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng đối với thuốc cá nhân hóa ở châu Âu, cùng với sự hiện diện của các công ty chủ chốt trên thị trường như Merck KGaA, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng khu vực. Ngoài ra, sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương ở Châu Âu và các sáng kiến ​​của các tổ chức nghiên cứu nhằm nâng cao công nghệ proteomics như hóa trị proteomics và phép đo phổ được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Ví dụ, vào tháng 8 năm 2020, Bruker Corporation đã đồng ý hợp tác chiến lược với Đại học Utrecht để nghiên cứu cấu trúc 3D và sự tương tác của các protein bằng phương pháp khối phổ. Ngoài ra, vào tháng 1 năm 2019, Liên minh Châu Âu đã cấp 10 triệu EUR cho một tập đoàn gồm mười tám nhóm nghiên cứu Châu Âu trong lĩnh vực nghiên cứu protein dựa trên khối phổ trên toàn Châu Âu. Vì vậy,

Scope of the report

Proteomics is the study of protein structure and function. At the cellular level, proteomics deals with topics, such as which proteins are expressed, when and where they are expressed, what their structures in both active and inactive states are, what roles they play in the life of the cell, and how they interact with other proteins and molecules. The Europe proteomics market is segmented by products and services, application, and geography. By products and services, the market is segmented into instrumentation technology, reagents, and software and services. By application, the market is segmented into clinical diagnostics, drug discovery, and other applications. By geography, the market is segmented into Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, and Rest of Europe. The report offers the value (in USD million) for the above segments.

By Products and Services
Instrumentation Technology
Spectroscopy
Chromatography
Electrophoresis
Protein Microarrays
X-ray Crystallography
Other Instrumentation Technologies
Reagents
Software and Services
By Application
Clinical Diagnostics
Drug Discovery
Other Applications
Geography
Germany (By Products and Services and Application)
United Kingdom (By Products and Services and Application)
France (By Products and Services and Application)
Italy (By Products and Services and Application)
Spain (By Products and Services and Application)
Rest of Europe (By Products and Services and Application)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc Phát hiện ma túy được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý trong giai đoạn dự báo ở Châu Âu

Việc xác định các phương pháp trị liệu mới và hiệu quả trong điều trị bệnh đã được coi là một trong những phát triển liên tục nhất trong việc nghiên cứu gen và protein của con người. Quá trình xác định và phát triển này dựa trên thông tin về bộ gen và proteome để phát hiện các protein liên quan đến một căn bệnh, sau này được sử dụng làm mục tiêu cho các loại thuốc mới bằng cách triển khai công nghệ phần mềm.

Chi tiêu ngày càng tăng cho việc khám phá và phát triển thuốc của các công ty dược phẩm và dược phẩm sinh học, cùng với các tổ chức nghiên cứu trong khu vực, là yếu tố chính cho sự tăng trưởng của phân khúc trong giai đoạn dự báo.

Tác động của COVID-19 trên thị trường proteomics nhằm mục đích khám phá thuốc được cho là sẽ đáng kể do các hoạt động nghiên cứu mới nổi liên quan đến việc phát triển các loại thuốc mới trong điều trị nhiễm COVID-19 trong khu vực. Vào tháng 8 năm 2020, European Consortium đã được thành lập để đẩy nhanh việc nghiên cứu, khám phá và phát triển các loại thuốc cần thiết ngay lập tức để điều trị nhiễm vi rút SARS-CoV2. Do đó, điều này làm tăng nhu cầu đối với các nghiên cứu dựa trên protein, sau đó thúc đẩy thị trường được nghiên cứu trong thời kỳ đại dịch.

Theo bài báo nghiên cứu được xuất bản trên Proteomics: Clinical Applications, 2019, những tiến bộ trong proteomics, chẳng hạn như sự phát triển của cấu hình proteome nhiệt, cho phép lập hồ sơ mục tiêu thuốc toàn diện và góp phần mang lại giá trị cao trong việc khám phá thuốc. Ngoài ra, việc tài trợ nghiên cứu ngày càng tăng và các dự án đang thực hiện của các viện nghiên cứu và các công ty lớn ở châu Âu, đặc biệt là ở Vương quốc Anh, thúc đẩy nhu cầu trên thị trường được nghiên cứu. Ví dụ, vào tháng 12 năm 2020, Ngân hàng sinh học của Vương quốc Anh đã hợp tác với Biopharma Consortium bao gồm mười công ty dược phẩm sinh học, trong Dự án Pharma Proteomics, để hiểu rõ hơn về các quy trình bệnh tật và hỗ trợ phát triển thuốc cải tiến. Do đó, với các hoạt động nghiên cứu ngày càng tăng trong việc khám phá thuốc ở khu vực Châu Âu,

Europe Proteomics Market Growth

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường proteomics châu Âu được củng cố vừa phải và bao gồm một số công ty lớn. Các công ty như Agilent Technologies Inc., Bio-Rad Laboratories Inc., Bruker Corporation, Danaher Corporation, Merck KGaA, Promega Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., và Waters Corporation là những người đóng vai trò quan trọng trong số những công ty khác. Các công ty tham gia vào các chiến lược khác nhau như ra mắt sản phẩm mới và đầu tư vào các hoạt động R&D để duy trì trong môi trường cạnh tranh cao.

Những người chơi chính

 1. Agilent Technologies, Inc.

 2. Bio-Rad Laboratories, Inc.

 3. Thermo Fisher Scientific, Inc.

 4. Merck KGaA

 5. Promega Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Europe Proteomics Market Analysis

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường proteomics châu Âu được củng cố vừa phải và bao gồm một số công ty lớn. Các công ty như Agilent Technologies Inc., Bio-Rad Laboratories Inc., Bruker Corporation, Danaher Corporation, Merck KGaA, Promega Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., và Waters Corporation là những người đóng vai trò quan trọng trong số những công ty khác. Các công ty tham gia vào các chiến lược khác nhau như ra mắt sản phẩm mới và đầu tư vào các hoạt động R&D để duy trì trong môi trường cạnh tranh cao.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rising Demand for Personalized Medicine

   2. 4.2.2 Increasing R&D Expenditure and Government Funding for Proteomics

   3. 4.2.3 Technological Advancements

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High Cost of Instruments

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Products and Services

   1. 5.1.1 Instrumentation Technology

    1. 5.1.1.1 Spectroscopy

    2. 5.1.1.2 Chromatography

    3. 5.1.1.3 Electrophoresis

    4. 5.1.1.4 Protein Microarrays

    5. 5.1.1.5 X-ray Crystallography

    6. 5.1.1.6 Other Instrumentation Technologies

   2. 5.1.2 Reagents

   3. 5.1.3 Software and Services

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Clinical Diagnostics

   2. 5.2.2 Drug Discovery

   3. 5.2.3 Other Applications

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Germany (By Products and Services and Application)

   2. 5.3.2 United Kingdom (By Products and Services and Application)

   3. 5.3.3 France (By Products and Services and Application)

   4. 5.3.4 Italy (By Products and Services and Application)

   5. 5.3.5 Spain (By Products and Services and Application)

   6. 5.3.6 Rest of Europe (By Products and Services and Application)

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Agilent Technologies Inc.

   2. 6.1.2 Bio-Rad Laboratories Inc.

   3. 6.1.3 Thermo Fisher Scientific Inc.

   4. 6.1.4 Danaher Corporation

   5. 6.1.5 Waters Corporation

   6. 6.1.6 Promega Corporation

   7. 6.1.7 Merck KGaA

   8. 6.1.8 Bruker Corporation

   9. 6.1.9 Luminex Corporation

   10. 6.1.10 PerkinElmer Inc.

   11. 6.1.11 Sengenics

   12. 6.1.12 Horiba Ltd

   13. 6.1.13 Creative Proteomics

   14. 6.1.14 Becton, Dickinson and Company

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Proteomics Châu Âu được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Proteomics Châu Âu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 12,4% trong 5 năm tới.

Thị trường Proteomics Châu Âu được định giá 5356 triệu USD vào năm 2018.

Thị trường Proteomics Châu Âu được định giá 10793 triệu USD vào năm 2028.

Agilent Technologies, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Merck KGaA, Promega Corporation là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Proteomics Châu Âu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!