Thị trường Protein Bắc Mỹ - KÍCH THƯỚC, CHIA SẺ, TÁC ĐỘNG & DỰ BÁO COVID-19 ĐẾN NĂM 2029

Thị trường Protein Bắc Mỹ được phân khúc theo Quốc gia (Canada, Mexico, Hoa Kỳ), theo Nguồn (Động vật, Vi sinh vật, Thực vật) và Người dùng Cuối (Thức ăn Gia súc, Chăm sóc Cá nhân và Mỹ phẩm, Thực phẩm và Đồ uống, Thực phẩm bổ sung)

Ảnh chụp thị trường

market-snapshot graph
https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2016 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Largest Share by End User: Food and Beverages
https://s3.mordorlabs.com/globe/1629285706162_test~globe_globe.svg Largest Share by Country: United States
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 3.32 %

Major Players

major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE

Tổng quan thị trường

Thị trường Protein Bắc Mỹ đứng ở mức 6,69 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 3,32% để đạt 7,88 tỷ USD vào năm 2026.

 • Phân khúc lớn nhất theo nguồn - Thực vật : Tính sẵn có lớn, chức năng, giá đậu nành, lúa mì và hạt đậu thấp, và là nguồn cung cấp protein thuần chay đã góp phần vào vị trí dẫn đầu của protein thực vật trong khu vực.
 • Phân khúc lớn nhất theo người dùng cuối - Thực phẩm và Đồ uống : Phân khúc Thực phẩm và Đồ uống dẫn đầu thị trường, được thúc đẩy bởi các ngành thay thế thịt và thịt, đồ uống và bánh mì. Sự gia tăng trong ngành thực phẩm chức năng thúc đẩy nhu cầu về các thành phần protein.
 • Phân khúc phát triển nhanh nhất theo nguồn - Vi sinh vật : Nhu cầu về protein vi sinh vật, chủ yếu là protein tảo, được ghi nhận từ phân khúc chất bổ sung. Sự đổi mới liên tục và những người mới tham gia được dự đoán sẽ thúc đẩy phân khúc này.
 • Phân khúc tăng trưởng nhanh nhất theo người dùng cuối - Chăm sóc cá nhân và Mỹ phẩm : Nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc da, cơ thể và tóc giàu protein đang tăng lên. Những người chơi cung cấp các sản phẩm có thành phần protein ở các nồng độ khác nhau đang thúc đẩy phân khúc này.

Phạm vi của Báo cáo

By Country
Canada
Mexico
United States
Rest of North America
By Source
Animal
Casein and Caseinates
Collagen
Egg Protein
Gelatin
Insect Protein
Milk Protein
Whey Protein
Other Animal Protein
Microbial
Algae Protein
Mycoprotein
Plant
Hemp Protein
Oat Protein
Pea Protein
Potato Protein
Rice Protein
Soy Protein
Wheat Protein
Other Plant Protein
By End User
Animal Feed
Personal Care and Cosmetics
Food and Beverages
Bakery
Beverages
Breakfast Cereals
Condiments/Sauces
Confectionery
Dairy and Dairy Alternative Products
Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
RTE/RTC Food Products
Snacks
Supplements
Baby Food and Infant Formula
Elderly Nutrition and Medical Nutrition
Sport/Performance Nutrition

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc lớn nhất theo người dùng cuối: Thực phẩm và đồ uống

 • Về giá trị, phân khúc thực phẩm và đồ uống là phân khúc dẫn đầu, được kỳ vọng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 3,25% về giá trị trong giai đoạn dự báo. Các lựa chọn thay thế thịt / thịt vẫn là phân khúc con chiếm ưu thế nhất trong phân khúc thực phẩm và đồ uống, chiếm tỷ trọng (40,28%) trong việc tích hợp nhiều protein thực vật chủ yếu có nguồn gốc từ đậu nành. 
 • Việc bao gồm các protein thay thế bền vững, chẳng hạn như protein côn trùng, làm tăng thêm phạm vi thị trường trong thức ăn chăn nuôi. Các công ty, chẳng hạn như Enterra Corporation và Darling Elements, đang tăng cường khả năng sản xuất của họ để cung cấp nguồn protein cấp thức ăn chăn nuôi hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Kết quả là, với CAGR về khối lượng là 2,41%, thành phần này vẫn là một trong những loại protein phát triển nhanh nhất trong thức ăn chăn nuôi trong số các loại protein động vật.
 • Lĩnh vực bổ sung chủ yếu được thúc đẩy bởi ứng dụng trong phân khúc dinh dưỡng thể thao, chiếm 91%, theo giá trị, vào năm 2020. Điều này được cho là do sự tăng trưởng về số lượng câu lạc bộ sức khỏe ở Hoa Kỳ, đạt khoảng 41.370 vào năm 2020.
rd-img

Quốc gia lớn nhất: Hoa Kỳ

 • Hoa Kỳ dẫn đầu thị trường vào năm 2020 do sự củng cố sản xuất cao trong nước và bối cảnh cạnh tranh tích cực. Các công ty đang tăng cường sự hiện diện của họ trong nước bằng cách mua lại các công ty nhỏ, tăng cường các đơn vị sản xuất protein và mở rộng danh mục sản phẩm của họ. Các công ty như Agropur, Anchor Materials và Hilmar Cheese đã được chứng kiến ​​là đã thúc đẩy khả năng sản xuất của họ trong thời gian xem xét. Do đó, sự phát triển sản phẩm liên tục và sự khác biệt trên thị trường tiếp tục dẫn đến doanh số bán hàng bổ sung theo số lượng. 
 • Về tốc độ tăng trưởng, Mexico dự kiến ​​sẽ là khu vực phát triển nhanh nhất, với tốc độ CAGR sản lượng dự kiến ​​là 6,17% trong giai đoạn dự báo. Thị trường Mexico bị chi phối nhiều bởi nhu cầu đối với protein thực vật trong nước, được dự đoán sẽ đạt tốc độ CAGR là 5,79%, tính theo giá trị, trong giai đoạn dự báo. 
rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Protein Bắc Mỹ bị phân mảnh, với năm công ty hàng đầu chiếm 33,32%. Các công ty lớn trong thị trường này là Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, CHS Inc., DuPont de Nemours Inc. và Südzucker Group (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Những người chơi chính

 1. Archer Daniels Midland Company

 2. Bunge Limited

 3. CHS Inc.

 4. DuPont de Nemours Inc.

 5. Südzucker Group

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Protein Bắc Mỹ bị phân mảnh, với năm công ty hàng đầu chiếm 33,32%. Các công ty lớn trong thị trường này là Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, CHS Inc., DuPont de Nemours Inc. và Südzucker Group (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Table of Contents

 1. 1. Executive Summary & Key Findings

 2. 2. Introduction

  1. 2.1. Study Assumptions & Market Definition

  2. 2.2. Scope of the Study​

  3. 2.3. Research Methodology

 3. 3. Key Industry Trends

  1. 3.1. End User Market

  2. 3.2. Per Capita Animal Protein Consumption

  3. 3.3. Per Capita Plant Protein Consumption

  4. 3.4. Raw Material/Commodity Production

  5. 3.5. Regulatory Framework (*Only for the major country/countries)

  6. 3.6. Value Chain & Distribution Channel Analysis

 4. 4. Market Segmentation

  1. 4.1. By Country

   1. 4.1.1. Canada

   2. 4.1.2. Mexico

   3. 4.1.3. United States

   4. 4.1.4. Rest of North America

  2. 4.2. By Source

   1. 4.2.1. Animal

    1. 4.2.1.1. Casein and Caseinates

    2. 4.2.1.2. Collagen

    3. 4.2.1.3. Egg Protein

    4. 4.2.1.4. Gelatin

    5. 4.2.1.5. Insect Protein

    6. 4.2.1.6. Milk Protein

    7. 4.2.1.7. Whey Protein

    8. 4.2.1.8. Other Animal Protein

   2. 4.2.2. Microbial

    1. 4.2.2.1. Algae Protein

    2. 4.2.2.2. Mycoprotein

   3. 4.2.3. Plant

    1. 4.2.3.1. Hemp Protein

    2. 4.2.3.2. Oat Protein

    3. 4.2.3.3. Pea Protein

    4. 4.2.3.4. Potato Protein

    5. 4.2.3.5. Rice Protein

    6. 4.2.3.6. Soy Protein

    7. 4.2.3.7. Wheat Protein

    8. 4.2.3.8. Other Plant Protein

  3. 4.3. By End User

   1. 4.3.1. Animal Feed

   2. 4.3.2. Personal Care and Cosmetics

   3. 4.3.3. Food and Beverages

    1. 4.3.3.1. Bakery

    2. 4.3.3.2. Beverages

    3. 4.3.3.3. Breakfast Cereals

    4. 4.3.3.4. Condiments/Sauces

    5. 4.3.3.5. Confectionery

    6. 4.3.3.6. Dairy and Dairy Alternative Products

    7. 4.3.3.7. Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    8. 4.3.3.8. RTE/RTC Food Products

    9. 4.3.3.9. Snacks

   4. 4.3.4. Supplements

    1. 4.3.4.1. Baby Food and Infant Formula

    2. 4.3.4.2. Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    3. 4.3.4.3. Sport/Performance Nutrition

 5. 5. Competitive Landscape

  1. 5.1. Key Strategic Moves

  2. 5.2. Market Share Analysis

  3. 5.3. Company Profiles

   1. 5.3.1. Agropur Dairy Cooperative

   2. 5.3.2. Archer Daniels Midland Company

   3. 5.3.3. Arla Foods amba

   4. 5.3.4. Bunge Limited

   5. 5.3.5. CHS Inc.

   6. 5.3.6. Darling Ingredients Inc.

   7. 5.3.7. DuPont de Nemours Inc.

   8. 5.3.8. Farbest-Tallman Foods Corporation

   9. 5.3.9. Fonterra Co-operative Group Limited

   10. 5.3.10. Gelita AG

   11. 5.3.11. Glanbia PLC

   12. 5.3.12. Groupe Lactalis

   13. 5.3.13. Kerry Group PLC

   14. 5.3.14. MGP

   15. 5.3.15. Milk Specialties Global

   16. 5.3.16. Roquette Frères

   17. 5.3.17. Südzucker Group

   18. 5.3.18. Tessenderlo Group

   19. 5.3.19. The Scoular Company

 6. 6. Appendix

  1. 6.1. Appendix-1 References

  2. 6.2. Appendix-2 List of Tables & Figures

 7. 7. Key Strategic Questions for Proteins CEOs

List of Tables & Figures

  Figure 1:  

  ANIMAL FEED MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 2:  

  BABY FOOD AND INFANT FORMULA MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 3:  

  BAKERY MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 4:  

  BEVERAGES MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 5:  

  BREAKFAST CEREALS MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 6:  

  CONDIMENTS/SAUCES MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 7:  

  CONFECTIONERY MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 8:  

  DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE PRODUCTS MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 9:  

  ELDERLY NUTRITION AND MEDICAL NUTRITION MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 10:  

  MEAT/POULTRY/SEAFOOD AND MEAT ALTERNATIVE PRODUCTS MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 11:  

  PERSONAL CARE AND COSMETICS MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 12:  

  RTE/RTC FOOD PRODUCTS MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 13:  

  SNACKS MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 14:  

  SPORT/PERFORMANCE NUTRITION MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 15:  

  NORTH AMERICA ANIMAL PROTEIN PER CAPITA CONSUMPTION, IN GRAMS, 2001 - 2026

  Figure 16:  

  NORTH AMERICA PLANT PROTEIN PER CAPITA CONSUMPTION, IN GRAMS, 2001 - 2026

  Figure 17:  

  NORTH AMERICA ANIMAL PROTEIN RAW MATERIAL/COMMODITY PRODUCTION, VOLUME IN METRIC TONNES, 2011 - 2018

  Figure 18:  

  NORTH AMERICA PLANT PROTEIN RAW MATERIAL/COMMODITY PRODUCTION, VOLUME IN METRIC TONNES, 2011 - 2019

  Figure 19:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, BY COUNTRY, 2016 - 2026

  Figure 20:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, BY COUNTRY, 2016 - 2026

  Figure 21:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE SHARE (%), BY COUNTRY, 2020

  Figure 22:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, CANADA, 2016 - 2026

  Figure 23:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, CANADA, 2016 - 2026

  Figure 24:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE SHARE (%), CANADA, BY END USER, 2020

  Figure 25:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, MEXICO, 2016 - 2026

  Figure 26:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, MEXICO, 2016 - 2026

  Figure 27:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE SHARE (%), MEXICO, BY END USER, 2020

  Figure 28:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, UNITED STATES, 2016 - 2026

  Figure 29:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, UNITED STATES, 2016 - 2026

  Figure 30:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE SHARE (%), UNITED STATES, BY END USER, 2020

  Figure 31:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, REST OF NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 32:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, REST OF NORTH AMERICA, 2016 - 2026

  Figure 33:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE SHARE (%), REST OF NORTH AMERICA, BY END USER, 2020

  Figure 34:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, BY SOURCE, 2016 - 2026

  Figure 35:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, BY SOURCE, 2016 - 2026

  Figure 36:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 37:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, BY PROTEIN TYPE, 2016 - 2026

  Figure 38:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, BY PROTEIN TYPE, 2016 - 2026

  Figure 39:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE SHARE (%), BY PROTEIN TYPE, 2020

  Figure 40:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, CASEIN AND CASEINATES, 2016 - 2026

  Figure 41:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, CASEIN AND CASEINATES, 2016 - 2026

  Figure 42:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, COLLAGEN, 2016 - 2026

  Figure 43:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, COLLAGEN, 2016 - 2026

  Figure 44:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, COLLAGEN, VALUE SHARE (%), BY FORM, 2020

  Figure 45:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, EGG PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 46:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, EGG PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 47:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, GELATIN, 2016 - 2026

  Figure 48:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, GELATIN, 2016 - 2026

  Figure 49:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, GELATIN, VALUE SHARE (%), BY FORM, 2020

  Figure 50:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, INSECT PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 51:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, INSECT PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 52:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, MILK PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 53:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, MILK PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 54:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, MILK PROTEIN, VALUE SHARE (%), BY FORM, 2020

  Figure 55:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, WHEY PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 56:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, WHEY PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 57:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, WHEY PROTEIN, VALUE SHARE (%), BY FORM, 2020

  Figure 58:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, OTHER ANIMAL PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 59:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, OTHER ANIMAL PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 60:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, BY PROTEIN TYPE, 2016 - 2026

  Figure 61:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, BY PROTEIN TYPE, 2016 - 2026

  Figure 62:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE SHARE (%), BY PROTEIN TYPE, 2020

  Figure 63:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, ALGAE PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 64:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, ALGAE PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 65:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, MYCOPROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 66:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, MYCOPROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 67:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, BY PROTEIN TYPE, 2016 - 2026

  Figure 68:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, BY PROTEIN TYPE, 2016 - 2026

  Figure 69:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE SHARE (%), BY PROTEIN TYPE, 2020

  Figure 70:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, HEMP PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 71:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, HEMP PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 72:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, OAT PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 73:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, OAT PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 74:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, PEA PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 75:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, PEA PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 76:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, PEA PROTEIN, VALUE SHARE (%), BY FORM, 2020

  Figure 77:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, POTATO PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 78:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, POTATO PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 79:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, RICE PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 80:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, RICE PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 81:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, RICE PROTEIN, VALUE SHARE (%), BY FORM, 2020

  Figure 82:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, SOY PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 83:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, SOY PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 84:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, SOY PROTEIN, VALUE SHARE (%), BY FORM, 2020

  Figure 85:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, WHEAT PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 86:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, WHEAT PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 87:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, WHEAT PROTEIN, VALUE SHARE (%), BY FORM, 2020

  Figure 88:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, OTHER PLANT PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 89:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, OTHER PLANT PROTEIN, 2016 - 2026

  Figure 90:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, BY END USER, 2016 - 2026

  Figure 91:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, BY END USER, 2016 - 2026

  Figure 92:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 93:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, ANIMAL FEED, 2016 - 2026

  Figure 94:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, ANIMAL FEED, 2016 - 2026

  Figure 95:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, ANIMAL FEED, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 96:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, PERSONAL CARE AND COSMETICS, 2016 - 2026

  Figure 97:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, PERSONAL CARE AND COSMETICS, 2016 - 2026

  Figure 98:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, PERSONAL CARE AND COSMETICS, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 99:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, BY SUB END USER, 2016 - 2026

  Figure 100:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, BY SUB END USER, 2016 - 2026

  Figure 101:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE SHARE (%), BY SUB END USER, 2020

  Figure 102:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, BAKERY, 2016 - 2026

  Figure 103:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, BAKERY, 2016 - 2026

  Figure 104:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, BAKERY, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 105:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, BEVERAGES, 2016 - 2026

  Figure 106:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, BEVERAGES, 2016 - 2026

  Figure 107:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, BEVERAGES, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 108:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, BREAKFAST CEREALS, 2016 - 2026

  Figure 109:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, BREAKFAST CEREALS, 2016 - 2026

  Figure 110:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, BREAKFAST CEREALS, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 111:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, CONDIMENTS/SAUCES, 2016 - 2026

  Figure 112:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, CONDIMENTS/SAUCES, 2016 - 2026

  Figure 113:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, CONDIMENTS/SAUCES, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 114:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, CONFECTIONERY, 2016 - 2026

  Figure 115:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, CONFECTIONERY, 2016 - 2026

  Figure 116:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, CONFECTIONERY, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 117:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE PRODUCTS, 2016 - 2026

  Figure 118:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE PRODUCTS, 2016 - 2026

  Figure 119:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE PRODUCTS, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 120:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, MEAT/POULTRY/SEAFOOD AND MEAT ALTERNATIVE PRODUCTS, 2016 - 2026

  Figure 121:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, MEAT/POULTRY/SEAFOOD AND MEAT ALTERNATIVE PRODUCTS, 2016 - 2026

  Figure 122:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, MEAT/POULTRY/SEAFOOD AND MEAT ALTERNATIVE PRODUCTS, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 123:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, RTE/RTC FOOD PRODUCTS, 2016 - 2026

  Figure 124:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, RTE/RTC FOOD PRODUCTS, 2016 - 2026

  Figure 125:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, RTE/RTC FOOD PRODUCTS, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 126:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, SNACKS, 2016 - 2026

  Figure 127:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, SNACKS, 2016 - 2026

  Figure 128:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, SNACKS, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 129:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, BY SUB END USER, 2016 - 2026

  Figure 130:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, BY SUB END USER, 2016 - 2026

  Figure 131:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE SHARE (%), BY SUB END USER, 2020

  Figure 132:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, BABY FOOD AND INFANT FORMULA, 2016 - 2026

  Figure 133:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, BABY FOOD AND INFANT FORMULA, 2016 - 2026

  Figure 134:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, BABY FOOD AND INFANT FORMULA, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 135:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, ELDERLY NUTRITION AND MEDICAL NUTRITION, 2016 - 2026

  Figure 136:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, ELDERLY NUTRITION AND MEDICAL NUTRITION, 2016 - 2026

  Figure 137:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, ELDERLY NUTRITION AND MEDICAL NUTRITION, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 138:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VOLUME IN METRIC TONNES, SPORT/PERFORMANCE NUTRITION, 2016 - 2026

  Figure 139:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, VALUE IN USD, SPORT/PERFORMANCE NUTRITION, 2016 - 2026

  Figure 140:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, SPORT/PERFORMANCE NUTRITION, VALUE SHARE (%), BY SOURCE, 2020

  Figure 141:  

  MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2016-2021

  Figure 142:  

  MOST ADOPTED STRATEGIES, 2016-2021

  Figure 143:  

  NORTH AMERICA PROTEIN MARKET, MARKET SHARE, 2020

Market Definition

 • End User - The Protein Ingredients Market operates on a B2B basis. Food, Beverages, Supplements, Animal Feed, and Personal Care & Cosmetic manufacturers are considered to be end-consumers in the market studied. The scope excludes manufacturers buying liquid/dry whey to be used for application as a binding agent or thickener or other non-protein applications.
 • Penetration Rate - Penetration Rate is defined as the percentage of Protein-Fortified End User Market Volume in the Overall End User Market Volume.
 • Average Protein Content - It is the average protein content present in per 100 g of product manufactured by all end-user companies considered under the scope of this report.

For any queries related to market definition, click here to schedule a call with our analysts.

Research Methodology

Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

 • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
 • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
 • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
 • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

For any queries related to research methodology, click here to schedule a call with our analysts.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!

WHY BUY FROM US?
card-img
01. Crisp, insightful analysis
Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
card-img
04. Transparency
Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
card-img
02. True Bottom-Up Approach
We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
card-img
05. Convenience
Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
card-img
03. Exhaustive Data
Tracking a million data points on the proteins industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 30 countries and over 175 companies just for the proteins industry.

Frequently Asked Questions

Thị trường Thị trường Protein Bắc Mỹ được nghiên cứu từ năm 2017 - 2029.

Thị trường Protein Bắc Mỹ dự kiến sẽ đăng ký CAGR là 4,10%

Tính sẵn có dồi dào, chức năng, giá đậu nành, lúa mì và hạt đậu thấp, đồng thời là nguồn protein thuần chay đã góp phần tạo nên vị trí hàng đầu của protein thực vật trong khu vực.

Phân khúc F&B dẫn đầu thị trường, được thúc đẩy bởi thịt và các sản phẩm thay thế thịt, đồ uống và bánh. Sự gia tăng của F&B chức năng thúc đẩy nhu cầu về các thành phần protein.

Nhu cầu về protein vi sinh vật, chủ yếu là protein tảo, được ghi nhận từ phân khúc thực phẩm bổ sung. Đổi mới liên tục và những người mới tham gia được dự đoán sẽ thúc đẩy phân khúc này.

Nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc da, cơ thể và tóc giàu protein đang tăng lên. Những người chơi cung cấp các sản phẩm có thành phần protein với nồng độ riêng biệt đang thúc đẩy phân khúc này.

Công ty Archer Daniels Midland, Bunge Limited, CHS Inc., International Flavors & Fragrances, Inc. và Kerry Group PLC. là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Protein Bắc Mỹ.