THỊ TRƯỜNG THEO DÕI GLUCOSE LIÊN TỤC BẮC MỸ - TĂNG TRƯỞNG, XU HƯỚNG, TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường theo dõi glucose liên tục (CGM) ở Bắc Mỹ được phân thành các bộ cảm biến và máy thu. Thị trường được phân chia nhiều hơn bởi các quốc gia ở Bắc Mỹ.

Ảnh chụp thị trường

Asia-Pacific Insulin Delivery Devices Market Overview
Study Period: 2016-2027
CAGR: > 10 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường giám sát glucose liên tục (CGM) Bắc Mỹ (sau đây gọi là thị trường được nghiên cứu) dự kiến ​​sẽ ghi nhận tốc độ CAGR trên 10% trong giai đoạn dự báo (2021-2026). Năm 2020, thị trường giám sát glucose liên tục (CGM) Bắc Mỹ đạt doanh thu 2,7 tỷ USD. Các quốc gia trong khu vực Bắc Mỹ có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cao. Bệnh tiểu đường gây ra một gánh nặng chăm sóc sức khỏe đang nổi lên khắp khu vực Dân số bệnh tiểu đường Loại 1 hoàn toàn phụ thuộc vào liệu pháp insulin. Do đó, họ cần liên tục theo dõi mức đường huyết. Một số bệnh nhân tiểu đường loại 2 cũng phụ thuộc vào liệu pháp insulin. Trung bình, khoảng 10-15% bệnh nhân tiểu đường loại 2 sử dụng insulin và 90% dân số tiểu đường là loại 2, hầu hết trong số họ sử dụng thiết bị theo dõi đường huyết liên tục để theo dõi mức insulin của họ.

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường theo dõi glucose liên tục (CGM) ở Bắc Mỹ được phân thành các bộ cảm biến và máy thu. Thị trường được phân chia nhiều hơn bởi các quốc gia ở Bắc Mỹ. Nghiên cứu cung cấp phân tích chi tiết về thị trường CGM ở Bắc Mỹ và bao gồm thị phần, quy mô, dự báo và tổng quan về ngành.

Component (Value and Volume, 2016 - 2026)
Continuous Glucose Monitoring
Sensors
Durables
Geography (Value and Volume, 2016 - 2026)
North America
United States
By Component (Continuous Glucose Monitoring (Sensors and Durables))
Canada
By Component (Continuous Glucose Monitoring (Sensors and Durables))
Rest of North America
By Component (Continuous Glucose Monitoring (Sensors and Durables))

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Các thiết bị theo dõi lượng đường liên tục đang dần giành được thị phần vào năm 2020

CGM được sử dụng để cung cấp mô tả mô tả rõ hơn về các mẫu và xu hướng đường huyết so với những gì có thể đạt được bằng cách kiểm tra mức đường huyết thông thường theo định kỳ tại các khoảng thời gian nhất định. Các thiết bị CGM hiện tại có thể hiển thị ngược lại xu hướng mức đường huyết bằng cách tải dữ liệu xuống hoặc cung cấp hình ảnh thời gian thực về mức đường huyết thông qua màn hình máy thu. Hầu hết các CGM thời gian thực có thể đưa ra cảnh báo cho bệnh nhân, cha mẹ hoặc người chăm sóc trong các lần thăm khám đường huyết thực tế hoặc đang chờ xử lý, để tạo điều kiện quản lý kịp thời lượng đường huyết. Yếu tố này cùng với thực tế là các thiết bị CGM đang trở nên rẻ hơn với sự ra đời của các công nghệ mới, như tích hợp điện thoại di động, có thể giúp thị trường CGM chứng kiến ​​sự tăng trưởng ổn định trong giai đoạn dự báo.

North America Revenue

Hoa Kỳ có thể duy trì sự thống trị trên thị trường trong giai đoạn dự báo (2021-2026)

Hoa Kỳ chiếm khoảng 93% thị phần vào năm 2020 và dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR trên 9% từ năm 2021 đến năm 2026. Do khả năng thích ứng của công nghệ mới và tỷ lệ dân số mắc bệnh tiểu đường cao, Hoa Kỳ chiếm lĩnh thị trường, trong số các quốc gia khác. Điều bắt buộc là thiết bị CGM phải được sử dụng cùng với máy bơm insulin. Khi xu hướng cho thấy số lượng bệnh nhân tiểu đường sử dụng máy bơm insulin để quản lý bệnh tiểu đường ngày càng cao, có thể dự đoán rằng số đơn vị thiết bị CGM được bán ra cũng sẽ theo sau. Đối với các hạng mục chi phí được phân tích, chăm sóc cho những người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường cộng thêm 1 USD trên mỗi 4 USD chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ và hơn 50% chi phí đó là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh tiểu đường. Bệnh nhân loại 1 cần được theo dõi liên tục để theo dõi chặt chẽ mức đường huyết của họ. Dân số bệnh tiểu đường loại 1 ở Hoa Kỳ được dự đoán sẽ vượt qua 1,32 triệu người vào năm 2026. Điều này có khả năng tạo ra nhu cầu trong những năm tới.

USA DP

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường bao gồm rất ít người chơi chiếm thị phần chính. Một phần đáng kể thị trường được nắm giữ bởi các nhà sản xuất CGM đồng thời với các hoạt động M&A dựa trên chiến lược và họ luôn tham gia vào các thị trường mới để tạo ra các dòng doanh thu mới và thúc đẩy các dòng hiện có. Các biện pháp mà các bên tham gia thị trường thực hiện có thể đảm bảo một thị trường cạnh tranh, buộc các công ty phải thử nghiệm nhiều công nghệ mới hơn để đạt được tính độc đáo trong sản phẩm của họ. Ví dụ: vào tháng 3 năm 2019, Dexcom thông báo rằng công ty đã nhận được sự chấp thuận cho máy theo dõi đường huyết liên tục G6 (CGM) từ Bộ Y tế Canada. 

Những người chơi chính

 1. Dexcom

 2. Abbott

 3. Medtronic

 4. Senseonics

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Abbott, Dexcom, Medtronics, Senseonics

RECENT DEVELOPMENTS

In Jul 2021, FDA Cleared Dexcom Real-Time APIs for Third-Party Apps and Devices.

In Jun 2021, British Columbia Province approved to Cover Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring System for People with Type 1 and Type 2 Diabetes on Intensive Insulin Therapy.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Component (Value and Volume, 2016 - 2026)

   1. 5.1.1 Continuous Glucose Monitoring

    1. 5.1.1.1 Sensors

    2. 5.1.1.2 Durables

  2. 5.2 Geography (Value and Volume, 2016 - 2026)

   1. 5.2.1 North America

    1. 5.2.1.1 United States

     1. 5.2.1.1.1 By Component (Continuous Glucose Monitoring (Sensors and Durables))

    2. 5.2.1.2 Canada

     1. 5.2.1.2.1 By Component (Continuous Glucose Monitoring (Sensors and Durables))

    3. 5.2.1.3 Rest of North America

     1. 5.2.1.3.1 By Component (Continuous Glucose Monitoring (Sensors and Durables))

 6. 6. MARKET INDICATORS

  1. 6.1 Type-1 Diabetes Population (2016 - 2026)

  2. 6.2 Type-2 Diabetes Population (2016 - 2026)

 7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 7.1 Company Profiles

   1. 7.1.1 Abbott

   2. 7.1.2 Dexcom

   3. 7.1.3 Medtronics

   4. 7.1.4 Senseonics

 8. 8. MARKET OPPORTUNITES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường theo dõi lượng đường liên tục ở Bắc Mỹ được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường theo dõi lượng đường trong máu liên tục ở Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >10% trong 5 năm tới.

Thị trường theo dõi đường huyết liên tục ở Bắc Mỹ được định giá 3 tỷ USD vào năm 2018.

Thị trường theo dõi đường huyết liên tục ở Bắc Mỹ được định giá 5 tỷ USD vào năm 2028.

Dexcom, Abbott, Medtronic, Senseonics là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường theo dõi lượng đường liên tục ở Bắc Mỹ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!