Thị trường thử nghiệm lâm sàng Bắc Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Thử nghiệm Lâm sàng Bắc Mỹ được phân đoạn theo giai đoạn, theo thiết kế (Nghiên cứu điều trị và Nghiên cứu quan sát) và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Image1_North America Clinical Trials Market
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 8.1 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thử nghiệm lâm sàng Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 8,1% trong giai đoạn dự báo. Thị trường sẽ tăng trưởng nhanh do nhu cầu thử nghiệm lâm sàng ở các thị trường mới nổi, chi phí R&D cao của ngành dược phẩm và tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng.

Ở các nước mới nổi, nhu cầu thử nghiệm lâm sàng đối với các loại thuốc mới còn chưa được đáp ứng do sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới trong khu vực. Dân số được phát hiện có nhiều cấu hình bệnh tật khác nhau, đang gia tăng theo khoảng thời gian và điều này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy các thử nghiệm lâm sàng về các bệnh mới hoặc hiếm gặp. Do đó, số lượng bệnh nhân mắc một căn bệnh cụ thể sẽ là yếu tố kích thích các công ty dược phẩm sinh học đầu tư nhiều hơn vào các thử nghiệm lâm sàng cho một phân đoạn bệnh.

Theo Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Quốc gia (NCT), vào năm 2020, có khoảng 11.865 thử nghiệm lâm sàng đang hoạt động đang được phát triển trên các giai đoạn khác nhau để chỉ định ung thư ở Hoa Kỳ.

Chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của các công ty dược phẩm cũng liên tục tăng trong vài năm qua. Điều này chủ yếu là do nhiều bằng sáng chế hết hạn, và do bằng sáng chế hết hạn, có nhiều công ty dược phẩm sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển các loại thuốc mới. Do đó, các công ty đang chi tiêu nhiều hơn cho R&D để đẩy nhanh sự phát triển của các loại thuốc thông qua các thử nghiệm lâm sàng và từ đó gia tăng thị trường chung.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, thử nghiệm lâm sàng là những thử nghiệm được tiến hành dưới sự nghiên cứu lâm sàng và tuân theo một quy trình được quy định. Các thí nghiệm này chủ yếu được thực hiện để thu thập dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của các loại thuốc mới được phát triển. Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng là bắt buộc để phê duyệt thuốc, cũng như để nó được giới thiệu trên thị trường. Các thử nghiệm này được thực hiện theo ba giai đoạn (I, II và III), phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Quá trình này không chỉ tốn kém mà còn tốn thời gian và đòi hỏi chuyên môn ở tất cả các khâu. Thị trường thử nghiệm lâm sàng ở Bắc Mỹ được phân khúc theo giai đoạn, thiết kế và địa lý.

By Phase
Phase I
Phase II
Phase III
Phase IV
By Design
Treatment Studies
Randomized Control Trial
Double Blind Trial Randomized Trial
Single Blind Trial Randomized Trial
Non-blind Randomized Trial
Adaptive Clinical Trial
Non-randomized Control Trial
Observational Studies
Cohort Study
Case Control Study
Cross Sectional Study
Ecological Study
Geography
North America
United States
Canada
Mexico

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Giai đoạn III là phân đoạn lớn nhất theo các giai đoạn dự kiến ​​sẽ tăng trưởng trong suốt giai đoạn dự báo

Thị trường dự kiến ​​sẽ được thống trị bởi Giai đoạn III, trong đó Giai đoạn I được kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Giai đoạn III là một trong những giai đoạn quan trọng nhất đánh giá hiệu quả của can thiệp mới, cũng như giá trị của nó trong thực hành lâm sàng. Giai đoạn I thử nghiệm trên thị trường được nghiên cứu cũng dự kiến ​​sẽ phát triển với tốc độ ổn định, do số lượng đơn đăng ký thuốc mới (IND) điều tra ngày càng tăng. Các sáng kiến ​​của chính phủ ở các nước Bắc Mỹ nhằm thúc đẩy việc khám phá thuốc và liên tục đổi mới công nghệ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Theo Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Quốc gia (NCT), hiện có khoảng 309 thử nghiệm lâm sàng đang hoạt động trong giai đoạn phát triển III cho các bệnh tim mạch ở Hoa Kỳ. Vì vậy,

NA clinical tials.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Thử nghiệm Lâm sàng Bắc Mỹ có tính cạnh tranh phân tán và bao gồm một số người chơi chính. Các công ty dược phẩm lớn được phát hiện đang đầu tư rất lớn vào R&D, đặc biệt là ở các quốc gia mới nổi, để có được cơ hội phát triển thị trường ở các khu vực chính. Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa các công ty dược và các CRO được kỳ vọng sẽ có tác động đáng kể đến sự tăng trưởng của thị trường.

Những người chơi chính

 1. Novo Nordisk AS

 2. ICON Plc

 3. Eli Lilly and Company

 4. Clinipace

 5. IQVIA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

NA clinical trials landscape.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Demand for Clinical Trials

   2. 4.2.2 High R&D Expenditure of the Pharmaceutical Industry

   3. 4.2.3 Rising Prevalence of Diseases

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Lack of Skilled Workforce for Clinical Research

   2. 4.3.2 Stringent Regulations

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Phase

   1. 5.1.1 Phase I

   2. 5.1.2 Phase II

   3. 5.1.3 Phase III

   4. 5.1.4 Phase IV

  2. 5.2 By Design

   1. 5.2.1 Treatment Studies

    1. 5.2.1.1 Randomized Control Trial

     1. 5.2.1.1.1 Double Blind Trial Randomized Trial

     2. 5.2.1.1.2 Single Blind Trial Randomized Trial

     3. 5.2.1.1.3 Non-blind Randomized Trial

    2. 5.2.1.2 Adaptive Clinical Trial

    3. 5.2.1.3 Non-randomized Control Trial

   2. 5.2.2 Observational Studies

    1. 5.2.2.1 Cohort Study

    2. 5.2.2.2 Case Control Study

    3. 5.2.2.3 Cross Sectional Study

    4. 5.2.2.4 Ecological Study

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Clinipace

   2. 6.1.2 Eli Lilly and Company

   3. 6.1.3 F. Hoffmann-La Roche Ltd

   4. 6.1.4 ICON PLC

   5. 6.1.5 IQVIA

   6. 6.1.6 Laboratory Corporation of America

   7. 6.1.7 Novo Nordisk AS

   8. 6.1.8 PAREXEL International Corporation

   9. 6.1.9 Pfizer Inc.

   10. 6.1.10 Pharmaceutical Product Development LLC

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thử nghiệm lâm sàng Bắc Mỹ được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường thử nghiệm lâm sàng Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8,1% trong 5 năm tới.

Novo Nordisk AS, ICON Plc, Eli Lilly and Company, IQVIA, Clinipace là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường thử nghiệm lâm sàng Bắc Mỹ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!