Thị trường dịch vụ khoan áp lực được quản lý - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Ứng dụng (Trên bờ và Ngoài khơi), Công nghệ (Áp suất lỗ đáy không đổi, Khoan nắp bùn, Khoan đôi Gradient và Khoan kiểm soát dòng chảy ngược) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ, và Trung Đông và Châu Phi).

Ảnh chụp thị trường

managed pressure drilling services market
Study Period: 2019-2027
Fastest Growing Market: Middle-East and Africa
Largest Market: North America
CAGR: 5.33 %

Major Players

managed pressure drilling market

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường dịch vụ khoan áp lực có quản lý đạt giá trị 3,09 tỷ USD vào năm 2020 và dự kiến ​​đạt 4,33 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ CAGR là 5,33% trong giai đoạn dự báo 2022-2027. Do đại dịch COVID-19, ngành công nghiệp dầu khí đã chứng kiến ​​sự suy giảm đáng kể do các đợt đóng cửa và hạn chế khác nhau, dẫn đến giảm nhu cầu đối với các dịch vụ khoan áp lực có quản lý. Các yếu tố như tăng độ sâu của các giếng được khoan kết hợp với việc gia tăng các hoạt động khai thác và thăm dò ngoài khơi, dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu về dịch vụ khoan áp lực có quản lý trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, sự biến động cao của giá dầu và khí đốt được cho là sẽ hạn chế thị trường dịch vụ khoan áp lực có quản lý trong giai đoạn dự báo.

 • Áp lực lỗ đáy không đổi dự kiến ​​sẽ là thị trường lớn nhất cho dịch vụ khoan áp lực có quản lý trong giai đoạn dự báo.
 • Sự phát triển công nghệ trong kỹ thuật khoan áp lực có quản lý cùng với việc áp dụng nền công nghiệp 4.0 được kỳ vọng sẽ tạo ra những cơ hội mới cho những người chơi trên thị trường trong tương lai gần.
 • Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường dịch vụ khoan áp lực có quản lý do sự bùng nổ khí đá phiến và các hoạt động sản xuất ngày càng tăng.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường dịch vụ khoan áp lực được quản lý bao gồm:

Application
Onshore
Offshore
Technology
Constant Bottom Hole Pressure
Mud Cap Drilling
Dual Gradient Drilling
Return Flow Control Drilling
Geography
North America
Asia-Pacific
Europe
Middle-East and Africa
South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Công nghệ tạo áp lực lỗ đáy không đổi để thống trị thị trường

 • Phân khúc áp lực lỗ đáy không đổi được kỳ vọng sẽ chiếm thị phần lớn nhất trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng này là do việc sử dụng rộng rãi công nghệ khoan giếng khơi trên khắp Hoa Kỳ, Vịnh Mexico cũng như các khu vực khác trên toàn cầu.
 • Áp suất lỗ đáy không đổi (CBHP) là một trong những kỹ thuật khoan áp lực có quản lý (MPD) được sử dụng rộng rãi nhất. Nguyên tắc chính của công nghệ là duy trì BHP không đổi trong quá trình khoan trong các hồ chứa nơi có một cửa sổ hẹp giữa gradient áp suất lỗ rỗng và gradient áp suất đứt gãy (0,5 -1,5 ppg) đối với Mật độ tuần hoàn tương đương (ECD) của bùn khoan, và độ thấm của vỉa cao.
 • Do vốn đầu tư cao, công nghệ này chủ yếu được sử dụng trong các cánh đồng lớn ở nước ngoài với năng lực sản xuất cao. Do đó, nhu cầu về công nghệ này dự kiến ​​sẽ tăng lên ở các khu vực như Vịnh Mexico, Ngoài khơi Tây Phi (Đồng bằng sông Niger), Ngoài khơi Brazil, Trung Đông và Đông Nam Á.
 • Công nghệ này cũng được sử dụng để khắc phục các thách thức hoạt động khác như thời gian phi sản xuất bị lãng phí do mất lưu thông hoặc dòng khí trong các quy trình và quá trình áp suất cao.
 • Do đó, dựa trên các yếu tố nêu trên, phân khúc lỗ tạo đáy không đổi được kỳ vọng sẽ chiếm lĩnh thị trường MPD trong giai đoạn dự báo.
underbalanced drilling market growth

Bắc Mỹ thống trị thị trường

 • Với sản lượng khí đốt tự nhiên cao nhất và sản lượng dầu cao thứ hai vào năm 2020, Bắc Mỹ là một trong những nhà sản xuất dầu khí lớn trên thế giới, chủ yếu được thúc đẩy bởi các hoạt động dầu khí ở Hoa Kỳ và Canada.
 • Sự phát triển của khí đá phiến ở khu vực này cũng là một trong những động lực lớn nhất cho thị trường khoan áp lực có quản lý, vì các giếng khác thường có điều kiện khoan khắc nghiệt mà chỉ có thể được thực hiện hiệu quả với các kỹ thuật đặc biệt như khoan áp lực có quản lý.
 • Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), vào năm 2020, sản lượng khí đá phiến khô của Hoa Kỳ ước tính khoảng 26 nghìn tỷ feet khối (Tcf), bằng khoảng 78% tổng sản lượng khí tự nhiên khô của cả nước vào năm 2020. Hơn nữa, EIA cũng đã ước tính rằng sản lượng khí đá phiến và dầu mỏ ở Hoa Kỳ có khả năng đạt 33,94 Tcf vào năm 2050, ghi nhận mức tăng trưởng ổn định 1,28% hàng năm, khi được xem xét trong giai đoạn 2020-2050.
 • Mặt khác, Canada dự kiến ​​sẽ tăng tỷ trọng khí chặt và khí đá phiến trong sản xuất khí đốt tự nhiên. Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Canada, đến năm 2035, dự kiến ​​sản lượng khí đốt chặt và khí đá phiến kết hợp với nhau sẽ chiếm 80% sản lượng khí đốt tự nhiên của Canada.
 • Ngoài khí đá phiến, khu vực này cũng đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể các hoạt động khoan ngoài khơi. Vào tháng 1 năm 2020, Chính phủ Canada đã phê duyệt ba dự án khoan ngoài khơi ở Đại Tây Dương, do BHP, Equinor và Chevron lần lượt lên kế hoạch.
 • Do đó, dựa trên các yếu tố nêu trên, Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường dịch vụ khoan áp lực có quản lý trong giai đoạn dự báo.
underbalanced drilling market size

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường dịch vụ khoan áp lực có quản lý bị phân mảnh vừa phải. Một số công ty chủ chốt trong thị trường này bao gồm Halliburton Inc, Weatherford International PLC, Schlumberger Limited, National Oilwell Varco và Nabors Industries Ltd.

Những người chơi chính

 1. Halliburton Inc

 2. Schlumberger Limited

 3. National Oilwell Varco

 4. Nabors Industries Ltd

 5. Weatherford International PLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Halliburton Company, Weatherford International PLC, Schlumberger Limited, NOV Inc., Nabors Industries Ltd, Global MPD Services, Ensign Energy Services Inc

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường dịch vụ khoan áp lực có quản lý bị phân mảnh vừa phải. Một số công ty chủ chốt trong thị trường này bao gồm Halliburton Inc, Weatherford International PLC, Schlumberger Limited, National Oilwell Varco và Nabors Industries Ltd.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

 3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

  3. 4.3 Recent Trends and Developments

  4. 4.4 Government Policies and Regulations

  5. 4.5 Market Dynamics

   1. 4.5.1 Drivers

   2. 4.5.2 Restraints

  6. 4.6 Supply Chain Analysis

  7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.7.3 Threat of New Entrants

   4. 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services

   5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Application

   1. 5.1.1 Onshore

   2. 5.1.2 Offshore

  2. 5.2 Technology

   1. 5.2.1 Constant Bottom Hole Pressure

   2. 5.2.2 Mud Cap Drilling

   3. 5.2.3 Dual Gradient Drilling

   4. 5.2.4 Return Flow Control Drilling

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

   2. 5.3.2 Asia-Pacific

   3. 5.3.3 Europe

   4. 5.3.4 Middle-East and Africa

   5. 5.3.5 South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Halliburton Company

   2. 6.3.2 Weatherford International PLC

   3. 6.3.3 Schlumberger Limited

   4. 6.3.4 NOV Inc.

   5. 6.3.5 Nabors Industries Ltd

   6. 6.3.6 Global MPD Services

   7. 6.3.7 Ensign Energy Services Inc

   8. 6.3.8 Air Drilling Associates Inc.

   9. 6.3.9 Blade Energy Partners. Ltd

   10. 6.3.10 Exceed (XCD) Holdings Ltd

   11. 6.3.11 Pruitt MPD

   12. 6.3.12 Beyond Energy Services and Technology Corp.

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường dịch vụ khoan áp lực được quản lý được nghiên cứu từ năm 2019 - 2028.

Thị trường dịch vụ khoan áp lực được quản lý đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,33% trong 5 năm tới.

Thị trường dịch vụ khoan áp lực được quản lý trị giá 3 tỷ USD vào năm 2019.

Thị trường dịch vụ khoan áp lực được quản lý được định giá 4 tỷ USD vào năm 2028.

Trung Đông và Châu Phi đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2019 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Halliburton Inc , Schlumberger Limited, National Oilwell Varco, Nabors Industries Ltd, Weatherford International PLC là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Dịch vụ Khoan áp lực được Quản lý.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!