Thị trường dịch vụ quản lý chất thải khoan - Tăng trưởng, xu hướng, tác động và dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Dịch vụ (Kiểm soát chất rắn, Chứa đựng & Xử lý, và những thứ khác), Vị trí triển khai (Trong nước và Ngoài khơi) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi)

Ảnh chụp thị trường

Drilling Waste Management Services Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: North America
CAGR: > 4 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường dịch vụ quản lý chất thải khoan toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hơn 4% trong giai đoạn 2020-2025. Các yếu tố như các hoạt động thượng nguồn, đặc biệt là các hoạt động thăm dò và khoan, tiếp tục mở rộng trên toàn thế giới, có thể làm tăng nhu cầu về các dịch vụ mỏ dầu. Các hoạt động khoan đang gia tăng trên khắp thế giới có thể sẽ làm gia tăng thị trường dịch vụ quản lý chất thải khoan trong những năm tới. Việc gia tăng các quy định của chính phủ, chẳng hạn như giảm ô nhiễm do thải khí độc hại và bãi chôn lấp trong hoạt động khoan, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường dịch vụ quản lý chất thải khoan trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, việc thiếu lao động có tay nghề cao và vốn đầu tư ban đầu cao là một số yếu tố kìm hãm thị trường tăng trưởng.

 • Hoạt động khoan ngày càng tăng, đặc biệt là hoạt động khoan ngoài khơi, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường dịch vụ quản lý chất thải khoan trong giai đoạn dự báo. Ngoài ra, việc quản lý chất thải khoan ngoài khơi đòi hỏi nhiều vốn hơn so với các dịch vụ trên bờ.
 • Việc gia tăng các hoạt động thăm dò và sản xuất (E&P) trong các hồ chứa nước sâu và cực sâu được kỳ vọng sẽ làm tăng số lượng giếng được khoan, và thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ mỏ dầu, do đó tạo cơ hội cho thị trường dịch vụ quản lý chất thải khoan.
 • Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ dẫn đầu thị trường dịch vụ quản lý chất thải khoan trong giai đoạn dự báo do các hoạt động thăm dò và khai thác rộng rãi và phổ biến trong khu vực.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường dịch vụ quản lý chất thải khoan bao gồm:

Service
Solid Control
Containment & Handling
Others
Location of Deployment
Onshore
Offshore
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
South America
Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Dầu khí ngoài khơi chiếm lĩnh thị trường

 • Lĩnh vực dầu khí ngoài khơi tạo ra nhiều loại chất thải rắn và lỏng. Một số chất thải này là do hoạt động thăm dò và sản xuất (E&P) (chất thải khoan, nước sản xuất, xử lý và chất lỏng công việc), trong khi những chất thải khác là do hoạt động công nghiệp chung.
 • Trong tổng số chất thải được tạo ra từ hoạt động khoan ngoài khơi, hơn 85% trong số đó là chất thải nguy hại. Ngoài ra, quản lý chất thải khoan ngoài khơi cần nhiều vốn hơn so với quản lý chất thải khoan trên bờ.
 • Trong quá trình khoan ngoài khơi, các yêu cầu về dung dịch khoan rất cụ thể. Để đáp ứng các yêu cầu này, dung dịch khoan bao gồm nhiều hóa chất khác nhau, có thể gây nguy hiểm cho môi trường nếu thải ra ngoài không được xử lý.
 • Vào đầu năm 2018, chính quyền Trump đã tuyên bố mở cửa 98% vùng nước ven biển để thăm dò và sản xuất dầu khí, vốn không được phép dưới thời chính quyền Obama. Thông báo này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ quản lý chất thải khoan trong lĩnh vực ngoài khơi của Hoa Kỳ trong thời gian dài.
 • Thêm vào đó, các hoạt động thăm dò nước ngoài đang phát triển ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, điều này ảnh hưởng đến thị trường theo hướng tích cực. Sự gia tăng dân số, phát triển cơ sở công nghiệp và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường trong những năm tới.
Drilling Waste Management Services Market - Revenue Share (%)

Bắc Mỹ thống trị thị trường

 • Hoạt động khoan, trên bờ và ngoài khơi, dự kiến ​​sẽ phát triển đáng kể ở Bắc Mỹ trong giai đoạn dự báo, do sự tăng trưởng của lĩnh vực thượng nguồn ở Hoa Kỳ.
 • Hoạt động sản xuất ở lưu vực Permian của Texas và Vịnh Mexico đã đạt tốc độ CAGR khoảng 13,5% trong giai đoạn 2014-18. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã thông báo rằng họ có kế hoạch mở hầu hết các vùng biển của Hoa Kỳ cho hoạt động thăm dò và sản xuất.
 • Canada, với sự ổn định về giá dầu, dự kiến ​​sẽ tăng cường đầu tư vào ngành dầu khí, cho phép các công ty tư nhân khám phá một số trữ lượng cát dầu nổi bật nhất của nước này.
 • Các yếu tố như nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dầu thô và khí đốt tự nhiên cùng với chính sách của chính phủ khuyến khích hoạt động thượng nguồn ở Hoa Kỳ và sự tăng trưởng dự kiến ​​của ngành công nghiệp thượng nguồn ở Canada dự kiến ​​sẽ thúc đẩy hoạt động khoan, lần lượt dẫn đến lãng phí khoan. thị trường dịch vụ quản lý trong khu vực.
 • Do đó, việc tăng cường thăm dò mỏ dầu với sự hiện diện của một số công ty cung cấp dịch vụ khai thác mỏ dầu là một trong những yếu tố chính làm tăng tốc độ tăng trưởng thị trường ở Bắc Mỹ.
Drilling Waste Management Services Market - Growth Rate by Region

Bối cảnh cạnh tranh

Hợp nhất thị trường dịch vụ quản lý chất thải khoan. Một số công ty chủ chốt trong thị trường này là National-Oilwell Varco Inc., Halliburton Company, Schlumberger Limited, Baker Hughes Co., Weatherford International PLC, trong số những người khác.

Những người chơi chính

 1. Baker Hughes Co.

 2. Halliburton Company

 3. Schlumberger Limited

 4. National-Oilwell Varco Inc.

 5. Weatherford International PLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration - Drilling Waste Management Servcies Market.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025

  3. 4.3 Onshore and Offshore Active Rig Count of Major Countries, till 2019

  4. 4.4 Recent Trends and Developments

  5. 4.5 Government Policies and Regulations

  6. 4.6 Market Dynamics

   1. 4.6.1 Drivers

   2. 4.6.2 Restraints

  7. 4.7 Supply Chain Analysis

  8. 4.8 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.8.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.8.3 Threat of New Entrants

   4. 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services

   5. 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Service

   1. 5.1.1 Solid Control

   2. 5.1.2 Containment & Handling

   3. 5.1.3 Others

  2. 5.2 Location of Deployment

   1. 5.2.1 Onshore

   2. 5.2.2 Offshore

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

   2. 5.3.2 Europe

   3. 5.3.3 Asia-Pacific

   4. 5.3.4 South America

   5. 5.3.5 Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Baker Hughes Co.

   2. 6.3.2 Eco-Logic Environmental Engineering Inc.

   3. 6.3.3 GN Solids Control

   4. 6.3.4 Halliburton Company

   5. 6.3.5 National Oil Well Varco Inc.

   6. 6.3.6 SAR AS

   7. 6.3.7 Schlumberger Ltd

   8. 6.3.8 Solids Control Services

   9. 6.3.9 TWMA Group Ltd

   10. 6.3.10 Weatherford International PLC

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường dịch vụ quản lý chất thải khoan được nghiên cứu từ năm 2019 - 2028.

Thị trường dịch vụ quản lý chất thải khoan đang tăng trưởng với tốc độ CAGR> 4% trong 5 năm tới.

Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2019 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Baker Hughes Co. , Halliburton Company , Schlumberger Limited , National-Oilwell Varco Inc. , Weatherford International PLC là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Dịch vụ Quản lý Chất thải Khoan.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!