Thị trường Hydrogen Cyanide - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường được phân khúc theo Loại cấu trúc (Chất lỏng hydro xyanua và Khí hydro xyanua), Ứng dụng (Xyanua Natri và Kali Xyanua, Adiponitrile, Acetone Cyanohydrin và các Ứng dụng khác) và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, và Trung Đông và Châu Phi).

Ảnh chụp thị trường

Hydrogen Cyanide Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: North America
CAGR: >1 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường hydro xyanua toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR trên 1% trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố chính thúc đẩy thị trường được nghiên cứu bao gồm nhu cầu rất lớn về sản xuất xianua natri và kali xianua và việc sử dụng ngày càng nhiều hydro xianua để sản xuất Adiponitrile.

 • Bản chất độc hại cao của hydrogen cyanide được cho là sẽ cản trở đáng kể sự tăng trưởng của thị trường đã được nghiên cứu.
 • Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ thống trị Thị trường Hydrogen Cyanide toàn cầu trong giai đoạn dự báo.
 • Việc sử dụng nó trong sản xuất chất chelat ở các thị trường chưa được khai thác có thể đóng vai trò là cơ hội trong tương lai.

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường hydro xyanua toàn cầu bao gồm:  

Structure Type
Hydrogen Cyanide (HCN) Liquid
Hydrogen Cyanide (HCN) Gas
Application
Sodium Cyanide and Potassium Cyanide
Adiponitrile
Acetone Cyanohydrin
Other Applications
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Sử dụng ngày càng tăng trong ứng dụng Adiponitrile

 • Một phần đáng kể của hydro xyanua được tạo ra được sử dụng trong ứng dụng adiponitril như một tiền chất để sản xuất polyamit. 
 • Adiponitrile (ADN) hầu như chỉ được sử dụng trong quá trình sản xuất hexametylen diamine (HMDA), trong đó 92% được sử dụng để sản xuất sợi nylon 6,6 và nhựa. 
 • Nylon 6,6 là một trong những loại nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật linh hoạt nhất. Nhờ khả năng cân bằng tuyệt vời, độ bền cơ học, độ dẻo và khả năng chịu nhiệt, nó là một chất thay thế lý tưởng cho kim loại trong các ứng dụng khác nhau. Có thể dễ dàng sửa đổi các đặc tính của nylon 6,6 bằng cách sử dụng chất độn, sợi, chất bôi trơn bên trong và chất điều chỉnh tác động.
 • Nhu cầu về nylon từ một số ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, dệt và điện tử, đã tăng nhanh chóng. Do đó, với việc sử dụng ngày càng nhiều nylon, nhu cầu về adiponitrile dự kiến ​​sẽ tăng nhanh.
 • Điều này, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường hydro xyanua từ ứng dụng adiponitrile, trong giai đoạn dự báo.
Hydrogen Cyanide Market - Segmentation Trends

Nhu cầu ngày càng tăng từ Ấn Độ trong Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

 • Ấn Độ là một trong những nước tiêu thụ hydro xyanua lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ấn Độ là một nền kinh tế đang phát triển và có nhiều tiềm năng cho các cơ hội thị trường trong tương lai.
 • Chính phủ nước này đã và đang thực hiện các sáng kiến ​​để thu hút FDI vào lĩnh vực sản xuất, nhằm biến Ấn Độ trở thành một trung tâm sản xuất.
 • Sản xuất hàng dệt may ở Ấn Độ đã tăng lên kể từ vài năm qua, do nhu cầu từ dân số ngày càng tăng. Nhờ các sáng kiến ​​và đầu tư ngày càng tăng của chính phủ vào lĩnh vực dệt may, sản lượng hàng dệt của nước này đang tăng lên đáng kể.
 • Ấn Độ được ưu đãi về hầu hết các khoáng sản. Nước này sản xuất gần 87 loại khoáng sản, bao gồm 4 loại khoáng sản nhiên liệu, 10 loại khoáng sản kim loại, 47 loại khoáng chất phi kim loại, 3 loại khoáng sản nguyên tử và 23 loại khoáng sản phụ (bao gồm cả xây dựng và các vật liệu khác).
 • Do nhu cầu ngày càng tăng đối với adiponitrile trong sản xuất nylon 6-6, cùng với việc sử dụng ngày càng nhiều natri xyanua trong ngành khai thác, nhu cầu về hydro xyanua trong sản xuất adiponitrile và natri xyanua dự kiến ​​sẽ tăng trong nước thời kỳ dự báo.
 • Ngoài ra, các quốc gia, chẳng hạn như Trung Quốc và Nhật Bản, cũng đang đóng góp một thị phần lớn vào thị trường hydro xyanua châu Á - Thái Bình Dương và dự kiến ​​sẽ tăng trong giai đoạn dự báo.
Hydrogen Cyanide Market - Segmentation Trends

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường hydrogen cyanide toàn cầu được củng cố một phần. Một số công ty lớn của thị trường được nghiên cứu bao gồm Evonik Industries, Ascend Performance Materials, INEOS, Air Liquide và Matheson Tri-Gas Inc., trong số những công ty khác.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Huge Demand for Manufacturing of Sodium Cyanide and Potassium Cyanide

   2. 4.1.2 Increasing Usage of Hydrogen Cyanide for the Production of Adiponitrile

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 Highly Toxic Nature of Hydrogen Cyanide

   2. 4.2.2 Other Restraints

  3. 4.3 Industry Value-Chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 4.5 Import and Export Trends

  6. 4.6 Regulatory Policy Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Structure Type

   1. 5.1.1 Hydrogen Cyanide (HCN) Liquid

   2. 5.1.2 Hydrogen Cyanide (HCN) Gas

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Sodium Cyanide and Potassium Cyanide

   2. 5.2.2 Adiponitrile

   3. 5.2.3 Acetone Cyanohydrin

   4. 5.2.4 Other Applications

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Asia-Pacific

    1. 5.3.1.1 China

    2. 5.3.1.2 India

    3. 5.3.1.3 Japan

    4. 5.3.1.4 South Korea

    5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.3.2 North America

    1. 5.3.2.1 United States

    2. 5.3.2.2 Canada

    3. 5.3.2.3 Mexico

   3. 5.3.3 Europe

    1. 5.3.3.1 Germany

    2. 5.3.3.2 United Kingdom

    3. 5.3.3.3 Italy

    4. 5.3.3.4 France

    5. 5.3.3.5 Rest of Europe

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle-East and Africa

    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.3.5.2 South Africa

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share Analysis**

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Air Liquide

   2. 6.4.2 Hindusthan Chemicals Company

   3. 6.4.3 Matheson Tri-Gas Inc.

   4. 6.4.4 Evonik Industries

   5. 6.4.5 INEOS

   6. 6.4.6 Ascend Performance Materials

   7. 6.4.7 Triveni Chemicals

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Hydrogen Cyanide Market market is studied from 2016 - 2026.

The Hydrogen Cyanide Market is growing at a CAGR of >1% over the next 5 years.

North America is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Evonik Industries, INEOS, Air Liquide, Matheson Tri-Gas Inc., Ascend Performance Materials are the major companies operating in Hydrogen Cyanide Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!