Thị trường EDI chăm sóc sức khỏe - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường EDI chăm sóc sức khỏe này được phân đoạn theo Thành phần (Phần mềm, Phần cứng và Dịch vụ), Giao dịch (Quản lý yêu cầu bồi thường, Chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe và các giao dịch khác), Phương thức phân phối (EDI dựa trên web và đám mây, EDI VAN, Mobile EDI và Các phương thức phân phối khác), Người dùng cuối (Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Thiết bị y tế và ngành dược phẩm cũng như Người dùng cuối khác) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ).

Ảnh chụp thị trường

Healthcare EDI Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 8.2 %

Major Players

Healthcare EDI Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường chăm sóc sức khỏe EDI đã đăng ký tốc độ CAGR là 8,2% trong giai đoạn dự báo 2021 - 2026. Trao đổi dữ liệu điện tử chăm sóc sức khỏe (EDI) có thể được định nghĩa là một phương pháp có cấu trúc, để truyền dữ liệu chăm sóc sức khỏe giữa máy tính và hệ thống quản lý dữ liệu. Các sáng kiến ​​gần đây của chính phủ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dẫn đến những nỗ lực và mối quan tâm liên quan đến việc áp dụng hệ thống EDI, đặc biệt là ở các nước phát triển, cũng như các nước mới nổi, là động lực lớn nhất của thị trường EDI chăm sóc sức khỏe. Quản lý, xử lý và chuyển dữ liệu chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như thông tin xác thực của bệnh nhân, dữ liệu thuốc và chẩn đoán cũng như hồ sơ dịch vụ khẩn cấp, trước đây là một công việc tốn nhiều tài nguyên và thời gian. Tuy nhiên, sau quá trình số hóa, EDI đã giúp quản lý lượng dữ liệu khổng lồ này một cách có hệ thống, hiệu quả và dễ tiếp cận.

Hơn nữa, các yếu tố khác, chẳng hạn như sự xuất hiện của phân tích Dữ liệu lớn, việc thực thi chính sách thuận lợi và các sáng kiến ​​và chương trình khuyến khích do các tổ chức khác nhau đưa ra nhằm thúc đẩy CNTT chăm sóc sức khỏe, đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

Phạm vi của Báo cáo

Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) có thể được định nghĩa là một cách có cấu trúc để truyền dữ liệu giữa các hệ thống máy tính, được điều chỉnh bởi các tiêu chuẩn đã thỏa thuận. Tài liệu EDI có định dạng chuẩn hóa, đảm bảo rằng dữ liệu có thể được diễn giải nhanh chóng ở cả hai phía. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, phần lớn việc quản lý dữ liệu được thực hiện theo cách thủ công và đột xuất, trong đó việc bảo vệ và bảo mật thông tin chăm sóc sức khỏe là một mối quan tâm lớn. Để tăng tốc độ truyền dữ liệu chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận ở cấp quốc gia và toàn cầu, EDI là một phương thức quan trọng cần đầu tư.

By Component
Software
Hardware
Services
By Transaction
Claim Management
Healthcare Supply Chain
Other Transactions
By Mode of Delivery
Web- and Cloud-based EDI
EDI VAN
Mobile EDI
Other Modes of Delivery
By End User
Healthcare Providers
Medical Devices and Pharmaceutical Industry
Other End Users
By Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc Phần mềm theo Thành phần Dự kiến ​​sẽ Đăng ký Tăng trưởng Mạnh mẽ trong Giai đoạn Dự báo

Phần mềm là một thành phần chính của toàn bộ quá trình trao đổi dữ liệu điện tử, bao gồm nhiều thứ để quản lý các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Phần mềm EDI thường được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu có sẵn sang dạng mà máy móc có thể đọc được, cũng như đọc dữ liệu được chia sẻ giữa các đối tác thương mại. Các phương tiện thanh toán trong chăm sóc sức khỏe là một trong những căng thẳng lớn đối với các cơ quan quản lý chăm sóc sức khỏe và EDI rất hữu ích thông qua phần mềm của họ. Ngoài ra, phần mềm EDI rất quan trọng trong việc quản lý các yêu cầu y tế và chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo chuyển giao nhanh chóng.

Healthcare EDI Market Key Trends

Hoa Kỳ thống trị thị trường

EDI trong chăm sóc sức khỏe được thiết lập tốt trên khắp Hoa Kỳ. Với UnitedHealthcare và các đơn vị thanh toán khác, thị trường này có lợi cho các nhà cung cấp và dịch vụ thanh toán của họ theo nhiều cách, chẳng hạn như chuyển thông tin nhanh chóng, xác định nhanh các lỗi gửi, tránh chậm trễ xử lý yêu cầu, giảm chi phí quản lý, giảm các khoản phải thu và trao đổi thông tin với nhiều người thanh toán cùng một lúc.

Healthcare EDI Market Growth by Region

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường EDI chăm sóc sức khỏe khá phân mảnh và có tính cạnh tranh cao. Các công ty chủ chốt trên thị trường bao gồm Allscripts Healthcare Solutions Inc., Cognizant, Emdeon Inc., GE Healthcare, McKesson Corporation, Optum Inc., Quadax Inc., Siemens Healthineers AG, SSI Group Inc., và Tallan Inc., trong số những người khác.

Những người chơi chính

 1. Cognizant

 2. Quadax Inc.

 3. McKesson Corporation

 4. Optum Inc.

 5. SSI Group Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Allscripts Healthcare Solutions Inc., Cognizant, Emdeon Inc., GE Healthcare, McKesson Corporation, Optum Inc., Quadax Inc., Siemens Healthineers AG, SSI Group Inc., Tallan Inc.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Adoption of Big Data in Healthcare

   2. 4.2.2 Rising Need of Controlling the Healthcare Costs

   3. 4.2.3 Government Support to Increase the Information Technology in Healthcare Services

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Data Privacy and Security Concerns

   2. 4.3.2 High Cost of Implementation of EDI

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Component

   1. 5.1.1 Software

   2. 5.1.2 Hardware

   3. 5.1.3 Services

  2. 5.2 By Transaction

   1. 5.2.1 Claim Management

   2. 5.2.2 Healthcare Supply Chain

   3. 5.2.3 Other Transactions

  3. 5.3 By Mode of Delivery

   1. 5.3.1 Web- and Cloud-based EDI

   2. 5.3.2 EDI VAN

   3. 5.3.3 Mobile EDI

   4. 5.3.4 Other Modes of Delivery

  4. 5.4 By End User

   1. 5.4.1 Healthcare Providers

   2. 5.4.2 Medical Devices and Pharmaceutical Industry

   3. 5.4.3 Other End Users

  5. 5.5 By Geography

   1. 5.5.1 North America

    1. 5.5.1.1 United States

    2. 5.5.1.2 Canada

    3. 5.5.1.3 Mexico

   2. 5.5.2 Europe

    1. 5.5.2.1 Germany

    2. 5.5.2.2 United Kingdom

    3. 5.5.2.3 France

    4. 5.5.2.4 Italy

    5. 5.5.2.5 Spain

    6. 5.5.2.6 Rest of Europe

   3. 5.5.3 Asia-Pacific

    1. 5.5.3.1 China

    2. 5.5.3.2 Japan

    3. 5.5.3.3 India

    4. 5.5.3.4 Australia

    5. 5.5.3.5 South Korea

    6. 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.5.4 Middle-East and Africa

    1. 5.5.4.1 GCC

    2. 5.5.4.2 South Africa

    3. 5.5.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.5.5 South America

    1. 5.5.5.1 Brazil

    2. 5.5.5.2 Argentina

    3. 5.5.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Allscripts Healthcare Solutions Inc.

   2. 6.1.2 Cognizant

   3. 6.1.3 Emdeon Inc.

   4. 6.1.4 GE Healthcare

   5. 6.1.5 McKesson Corporation

   6. 6.1.6 Optum Inc.

   7. 6.1.7 Quadax Inc.

   8. 6.1.8 Siemens Healthineers AG

   9. 6.1.9 SSI Group Inc.

   10. 6.1.10 Tallan Inc.

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
**Competitive Landscape Covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường EDI chăm sóc sức khỏe được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường EDI chăm sóc sức khỏe đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8,2% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Cognizant, Quadax Inc., McKesson Corporation, Optum Inc., SSI Group Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường EDI chăm sóc sức khỏe.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!