Thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe được phân khúc theo Bộ phận kinh doanh (Hệ thống thông tin phòng thí nghiệm (LIS), Hệ thống lưu trữ và truyền thông hình ảnh (PACS) và Lưu trữ trung lập của nhà cung cấp (TTXVN), Hệ thống thông tin X quang (RIS), Hệ thống thông tin tim mạch (CVIS), Hồ sơ sức khỏe điện tử) (EHR), Thuốc chữa bệnh từ xa, Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS), Giải pháp quản lý khiếu nại, Giải pháp quản lý sức khỏe dân số, Phân tích gian lận, Dịch vụ quản lý nhà cung cấp, Dịch vụ quản lý tài khoản và thanh toán và các mảng kinh doanh khác), Thành phần (Phần mềm, Phần cứng và Dịch vụ ), Chế độ phân phối (Tại cơ sở và dựa trên đám mây), Người dùng cuối (Người thanh toán và Nhà cung cấp) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ).Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe (tính bằng triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

 Healthcare It Market Overview
Study Period: 2019-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 12.5 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là gần 12,5% trong giai đoạn dự báo, 2022-2027.

Thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe được dự đoán sẽ chứng kiến ​​tác động tích cực trong đại dịch COVID-19. Với việc khóa toàn cầu và hạn chế việc đi lại và đến bệnh viện đối với các thủ tục không hoạt động và không khẩn cấp, cùng với sự miễn cưỡng của người dân khi đến bệnh viện và phòng khám vì sợ bị tiếp xúc với vi rút SARS-CoV2, dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Việc áp dụng ngày càng nhiều phương pháp tư vấn từ xa thay vì tham vấn bác sĩ trực tiếp trong thời kỳ đại dịch hiện nay đã thúc đẩy thị trường được nghiên cứu. Ngoài ra, với số lượng ngày càng tăng của bệnh nhân COVID-19 trên toàn thế giới, tồn tại một nhu cầu rất lớn về việc duy trì và lưu trữ dữ liệu giá thầu liên quan đến thông tin bệnh nhân, báo cáo y tế, phân tích tài chính và nhiều thứ khác. Các giải pháp CNTT chăm sóc sức khỏe được kỳ vọng sẽ giúp dễ dàng quá trình lưu trữ và truy cập các báo cáo y tế của bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, theo bài báo nghiên cứu được xuất bản trên Tạp chí Y học New England 2020, Văn phòng Dân quyền (OCR) tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã thông báo rằng họ sẽ tùy ý thực thi và sẽ không áp dụng hình phạt đối với sử dụng các công nghệ truyền thông tư nhân không tuân thủ HIPAA để cung cấp các dịch vụ từ xa trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này, điều này sẽ nâng cao hơn nữa việc sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ giữa các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Do đó, COVID-19 được cho là sẽ có tác động trực tiếp đáng kể đến sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu trong thời kỳ đại dịch. Theo bài báo nghiên cứu được xuất bản trên Tạp chí Y học New England 2020, Văn phòng Dân quyền (OCR) tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã thông báo rằng họ sẽ tùy ý thực thi và sẽ không áp dụng hình phạt đối với việc sử dụng HIPAA -công nghệ truyền thông tư nhân không tuân thủ để cung cấp các dịch vụ từ xa trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này, điều này sẽ nâng cao hơn nữa việc sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ giữa các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Do đó, COVID-19 được cho là sẽ có tác động trực tiếp đáng kể đến sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu trong thời kỳ đại dịch. Theo bài báo nghiên cứu được xuất bản trên Tạp chí Y học New England 2020, Văn phòng Dân quyền (OCR) tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã thông báo rằng họ sẽ tùy ý thực thi và sẽ không áp dụng hình phạt đối với việc sử dụng HIPAA -công nghệ truyền thông tư nhân không tuân thủ để cung cấp các dịch vụ từ xa trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này, điều này sẽ nâng cao hơn nữa việc sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ giữa các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Do đó, COVID-19 được cho là sẽ có tác động trực tiếp đáng kể đến sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu trong thời kỳ đại dịch. Văn phòng Quyền dân sự (OCR) tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã thông báo rằng họ sẽ tùy ý thực thi và sẽ không áp dụng hình phạt đối với việc sử dụng các công nghệ truyền thông tư nhân không tuân thủ HIPAA để cung cấp các dịch vụ từ xa trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này, điều này sẽ nâng cao hơn nữa việc sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ giữa các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Do đó, COVID-19 được cho là sẽ có tác động trực tiếp đáng kể đến sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu trong thời kỳ đại dịch. Văn phòng Quyền dân sự (OCR) tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã thông báo rằng họ sẽ tùy ý thực thi và sẽ không áp dụng hình phạt đối với việc sử dụng các công nghệ truyền thông tư nhân không tuân thủ HIPAA để cung cấp các dịch vụ từ xa trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này, điều này sẽ nâng cao hơn nữa việc sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ giữa các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Do đó, COVID-19 được cho là sẽ có tác động trực tiếp đáng kể đến sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu trong thời kỳ đại dịch.

Sự gia tăng nhu cầu về công nghệ không cần giấy tờ, sự xuất hiện của phương tiện truyền thông xã hội và tác động của nó đối với ngành công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe là một số yếu tố chính dẫn đến sự tăng trưởng hiện tại của thị trường được nghiên cứu. Cùng với đó, việc tăng cường tài trợ từ các chính phủ, các sáng kiến ​​khác nhau được thực hiện bởi các hiệp hội để cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và lợi tức đầu tư tốt là những yếu tố khác làm tăng sự tăng trưởng của thị trường.

Trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe đang thay đổi ngày nay, việc sử dụng Internet và số hóa các quy trình chăm sóc sức khỏe đã trở nên quan trọng để phát triển sự hiểu biết tốt hơn về công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe và tác động của chúng đối với truyền thông sức khỏe. Ngoài ra, sự chấp nhận cao của các bệnh viện đối với CNTT chăm sóc sức khỏe là do các lợi ích, chẳng hạn như dễ sử dụng và tiết kiệm thời gian, lao động và không gian. Khi công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe giúp trao đổi thông tin y tế an toàn giữa người tiêu dùng, người thanh toán và nhà cung cấp, nhu cầu về các giải pháp CNTT chăm sóc sức khỏe đang gia tăng trên toàn cầu.

Ngoài ra, gánh nặng ngày càng tăng của các bệnh mãn tính trên toàn cầu đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu, vì các giải pháp CNTT chăm sóc sức khỏe giảm thiểu nguy cơ thất lạc hồ sơ y tế và giúp truy cập từ xa vào báo cáo sức khỏe của bệnh nhân trên toàn cầu. Do đó, các yếu tố nêu trên được kỳ vọng sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn dự báo.

Phạm vi của Báo cáo

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, CNTT chăm sóc sức khỏe được định nghĩa là ứng dụng xử lý thông tin liên quan đến cả phần cứng và phần mềm máy tính liên quan đến việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu và kiến ​​thức chăm sóc sức khỏe để liên lạc và ra quyết định. Mục tiêu chính của thị trường công nghệ thông tin y tế là duy trì hồ sơ chứa thông tin sức khỏe của bệnh nhân và cung cấp cho bác sĩ, bệnh nhân hoặc gia đình của họ một cách an toàn và hiệu quả. Thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe được phân khúc theo phân khúc kinh doanh (hệ thống thông tin phòng thí nghiệm (LIS), hệ thống lưu trữ và truyền thông hình ảnh (PACS) và kho lưu trữ trung lập của nhà cung cấp (TTXVN), hệ thống thông tin X quang (RIS), hệ thống thông tin tim mạch (CVIS), hồ sơ sức khỏe điện tử) (EHR), y tế từ xa, hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS), giải pháp quản lý yêu cầu bồi thường, giải pháp quản lý sức khỏe dân số, phân tích gian lận, dịch vụ quản lý nhà cung cấp, dịch vụ quản lý tài khoản và thanh toán và các mảng kinh doanh khác), thành phần (phần mềm, phần cứng và dịch vụ), chế độ phân phối (bật -premise và dựa trên đám mây), người dùng cuối (người thanh toán và nhà cung cấp) và khu vực địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ). Báo cáo thị trường cũng bao gồm các quy mô và xu hướng thị trường ước tính cho 17 quốc gia khác nhau trên các khu vực chính, trên toàn cầu chế độ phân phối (tại chỗ và dựa trên đám mây), người dùng cuối (người thanh toán và nhà cung cấp) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ). Báo cáo thị trường cũng bao gồm các quy mô và xu hướng thị trường ước tính cho 17 quốc gia khác nhau trên các khu vực chính, trên toàn cầu chế độ phân phối (tại chỗ và dựa trên đám mây), người dùng cuối (người thanh toán và nhà cung cấp) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ). Báo cáo thị trường cũng bao gồm các quy mô và xu hướng thị trường ước tính cho 17 quốc gia khác nhau trên các khu vực chính, trên toàn cầu. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về thị trường CNTT Chăm sóc sức khỏe (tính theo triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Business Segment
Laboratory Information Systems (LIS)
Picture Archiving and Communication System (PACS) and Vendor Neutral Archive (VNA)
Radiology Information Systems (RIS)
Cardiovascular Information System (CVIS)
Electronic Health Records (EHR)
Telemedicine
Clinical Decision Support System (CDSS)
Claims Management Solutions
Population Health Management Solutions
Fraud Analytics
Provider Management Services
Billing and Accounts Management Services
Other Business Segments
Component
Software
Hardware
Services
Delivery Mode
On-premise
Cloud-based
End User
Payers
Providers
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc Dịch vụ được kỳ vọng sẽ giữ Thị phần cao nhất trong Phân khúc thành phần trong giai đoạn dự báo

Trong phân khúc thành phần của thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe, dịch vụ được cho là có quy mô thị trường lớn nhất trong giai đoạn dự báo.

Đại dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng y tế công cộng trên toàn thế giới từng xảy ra một lần, dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích cho các dịch vụ CNTT chăm sóc sức khỏe cho nghiên cứu và phát triển. Sự gia tăng tỷ lệ lưu hành bệnh nhân COVID-19 trên toàn cầu đang thúc đẩy thị trường công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe. Đại dịch đã nâng cao nhu cầu về công nghệ y tế từ xa và mHealth để trở thành hiện thực trong ngành chăm sóc sức khỏe, vì dữ liệu bệnh nhân chính xác, hồ sơ bệnh nhân được liên kết, khả năng tương tác và an ninh mạng vẫn luôn được quan tâm.

Phân khúc dịch vụ bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ và bảo trì và dịch vụ chuyên nghiệp. Từ khi triển khai CNTT trong y tế, lượng dữ liệu không ngừng tăng lên; chi phí lưu trữ và bảo trì dữ liệu đã tăng lên trong vài năm qua. Ngoài ra, các cơ sở y tế thiếu các chuyên gia CNTT có tay nghề cao để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ này. Do đó, chi phí ngày càng tăng, cùng với việc thiếu các chuyên gia lành nghề, đã buộc một số tổ chức phải lựa chọn các dịch vụ bảo trì và hỗ trợ do các công ty CNTT chăm sóc sức khỏe cung cấp.

Ngoài ra, với sự xuất hiện và giới thiệu của các nền tảng công nghệ dựa trên đám mây và các nền tảng công nghệ tiên tiến khác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhu cầu về các dịch vụ trên các giải pháp CNTT chăm sóc sức khỏe đang là nhu cầu rất lớn. Ví dụ: vào tháng 10 năm 2020, Infosys đã hợp tác với Mobile Health AG để thiết lập và quản lý các dịch vụ đám mây và cơ sở hạ tầng cũng như các dịch vụ hỗ trợ, bảo mật và giám sát cũng như quản lý nền tảng cho Mobile Health AG trên nhiều khu vực địa lý. Do đó, tỷ trọng của các phân khúc dịch vụ dự kiến ​​sẽ chiếm ưu thế đáng kể trong giai đoạn dự báo.

Capital Health Expenditure

Bắc Mỹ thống trị thị trường và dự kiến ​​sẽ làm điều tương tự trong giai đoạn dự báo

Bắc Mỹ, là khu vực phát triển, hiện đang thống trị thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe và dự kiến ​​sẽ tiếp tục giữ thị phần lớn trong một vài năm nữa. Các yếu tố chính dẫn đến thị phần lớn nhất của khu vực trong tương lai là ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe được thiết lập tốt và các cơ sở bồi hoàn tốt hơn trong khu vực. Hoa Kỳ nắm giữ phần lớn thị trường ở khu vực Bắc Mỹ; điều này là do việc áp dụng chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số ngày càng cao trong nước, cùng với sự tập trung cao độ của những người chơi quan trọng trên thị trường và đầu tư ngày càng tăng của các công ty vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển để tung ra các sản phẩm tiên tiến.

Hơn nữa, để hỗ trợ tốt hơn cho các nhà cung cấp và bệnh nhân, Microsoft đã ra mắt dịch vụ đám mây dành riêng cho chăm sóc sức khỏe vào tháng 5 năm 2020. Các hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể tận dụng dịch vụ đám mây dành riêng cho ngành này để tăng mức độ tương tác của bệnh nhân, lên lịch thăm khám sức khỏe từ xa, duy trì dữ liệu bệnh nhân và đảm bảo Tính khả chuyển và Trách nhiệm giải trình của Bảo hiểm Y tế Tuân thủ Đạo luật (HIPAA). Các dịch vụ dựa trên đám mây rất hữu ích cho tất cả các bên liên quan. Hầu hết các tổ chức chăm sóc sức khỏe đều không có thời gian cũng như nguồn lực để dành sự quan tâm đến an ninh mạng mà một nhà cung cấp đám mây đã thành lập có thể có. Số lượng lớn các vụ vi phạm dữ liệu đòi hỏi phải triển khai mạnh mẽ hơn công nghệ đám mây trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để cải thiện bảo mật.

img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe có tính cạnh tranh cao và bao gồm một số người chơi chính. Về thị phần, một vài trong số các công ty lớn hiện đang thống trị thị trường. Tuy nhiên, với tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm, các công ty quy mô vừa và nhỏ đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường bằng cách giới thiệu các dịch vụ mới với giá cả phải chăng. Các công ty như GE Healthcare, Philips Healthcare, Siemens Healthcare, Cerner Corporation và Allscripts Healthcare Solutions Inc., nắm giữ một thị phần đáng kể trên thị trường.

Những người chơi chính

 1. GE Healthcare

 2. Philips Healthcare

 3. Siemens Healthcare

 4. Cerner Corporation

 5. Allscripts Healthcare Solutions Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

GE Healthcare, Philips Healthcare, Siemens Healthcare, Cerner Corporation, Allscripts Healthcare Solutions Inc.

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe có tính cạnh tranh cao và bao gồm một số người chơi chính. Về thị phần, một vài trong số các công ty lớn hiện đang thống trị thị trường. Tuy nhiên, với tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm, các công ty quy mô vừa và nhỏ đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường bằng cách giới thiệu các dịch vụ mới với giá cả phải chăng. Các công ty như GE Healthcare, Philips Healthcare, Siemens Healthcare, Cerner Corporation và Allscripts Healthcare Solutions Inc., nắm giữ một thị phần đáng kể trên thị trường.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rise in the Demand for Paper-less Technology

   2. 4.2.2 Increased Government Funding on Healthcare Services and Infrastructure

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Lack of Skilled Personnel

   2. 4.3.2 High Maintenance Costs

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Business Segment

   1. 5.1.1 Laboratory Information Systems (LIS)

   2. 5.1.2 Picture Archiving and Communication System (PACS) and Vendor Neutral Archive (VNA)

   3. 5.1.3 Radiology Information Systems (RIS)

   4. 5.1.4 Cardiovascular Information System (CVIS)

   5. 5.1.5 Electronic Health Records (EHR)

   6. 5.1.6 Telemedicine

   7. 5.1.7 Clinical Decision Support System (CDSS)

   8. 5.1.8 Claims Management Solutions

   9. 5.1.9 Population Health Management Solutions

   10. 5.1.10 Fraud Analytics

   11. 5.1.11 Provider Management Services

   12. 5.1.12 Billing and Accounts Management Services

   13. 5.1.13 Other Business Segments

  2. 5.2 Component

   1. 5.2.1 Software

   2. 5.2.2 Hardware

   3. 5.2.3 Services

  3. 5.3 Delivery Mode

   1. 5.3.1 On-premise

   2. 5.3.2 Cloud-based

  4. 5.4 End User

   1. 5.4.1 Payers

   2. 5.4.2 Providers

  5. 5.5 Geography

   1. 5.5.1 North America

    1. 5.5.1.1 United States

    2. 5.5.1.2 Canada

    3. 5.5.1.3 Mexico

   2. 5.5.2 Europe

    1. 5.5.2.1 Germany

    2. 5.5.2.2 United Kingdom

    3. 5.5.2.3 France

    4. 5.5.2.4 Italy

    5. 5.5.2.5 Spain

    6. 5.5.2.6 Rest of Europe

   3. 5.5.3 Asia-Pacific

    1. 5.5.3.1 China

    2. 5.5.3.2 Japan

    3. 5.5.3.3 India

    4. 5.5.3.4 Australia

    5. 5.5.3.5 South Korea

    6. 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.5.4 Middle-East and Africa

    1. 5.5.4.1 GCC

    2. 5.5.4.2 South Africa

    3. 5.5.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.5.5 South America

    1. 5.5.5.1 Brazil

    2. 5.5.5.2 Argentina

    3. 5.5.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 GE Healthcare

   2. 6.1.2 Koninklijke Philips NV

   3. 6.1.3 Siemens Healthcare

   4. 6.1.4 Cerner Corporation

   5. 6.1.5 Allscripts Healthcare Solutions Inc.

   6. 6.1.6 Wipro

   7. 6.1.7 Oracle Corporation

   8. 6.1.8 IBM

   9. 6.1.9 SAS Institute Inc.

   10. 6.1.10 Dell Technologies Inc.

   11. 6.1.11 Mckesson Corporation

   12. 6.1.12 Optum Inc.

   13. 6.1.13 Cognizant Corporation

   14. 6.1.14 Change Healthcare

   15. 6.1.15 Conduent Inc.

   16. 6.1.16 Conifer Health Solutions LLC

   17. 6.1.17 3M

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape Covers - Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe toàn cầu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 12,5% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

GE Healthcare, Philips Healthcare, Siemens Healthcare, Cerner Corporation, Allscripts Healthcare Solutions Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!