Thị trường dịch vụ khai thác lỗ mở - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân đoạn theo Loại đường dây (E-Line và Slickline) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi)

Ảnh chụp thị trường

Open Hole Logging Services Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: South America
Largest Market: North America
CAGR: > 02 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường dịch vụ khai thác gỗ lỗ mở toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR trên 2% trong giai đoạn 2020-2025. Các hoạt động khoan và hoàn thiện ngày càng tăng trên toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ khai thác gỗ lỗ hở trong thời gian nghiên cứu. Tuy nhiên, giá dầu biến động trong thời gian gần đây, do chênh lệch cung cầu, địa chính trị và một số yếu tố khác đã kìm hãm sự tăng trưởng của nhu cầu đối với dịch vụ khai thác gỗ lỗ hở.

 • Các dịch vụ khai thác lỗ mở E-line dự kiến ​​sẽ chiếm thị phần tối đa trên thị trường vào năm 2018, do độ chính xác và độ tin cậy cao hơn.
 • Bắc Mỹ được ước tính có thị phần tối đa của thị trường dịch vụ khai thác gỗ lỗ mở, trong năm 2018. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng của khu vực Nam Mỹ dự kiến ​​sẽ cao nhất trong giai đoạn dự báo, chủ yếu do dầu và khí đốt tăng nhanh. các hoạt động trong khu vực, trong giai đoạn dự báo.
 • Các khám phá dầu khí ngày càng tăng cùng với sự tự do hóa trong ngành công nghiệp trên toàn cầu đã dẫn đến việc tạo ra các cơ hội mới cho các bên đầu tư vào. Các thị trường mới nổi là một số quốc gia đang phát triển ở Trung Đông và Châu Phi, Châu Á - Thái Bình Dương và Nam Mỹ .

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường dịch vụ khai thác lỗ mở bao gồm:

Wireline Type
E-Line
Slickline
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
South America
Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Đường dây điện tử để thống trị thị trường

 • Năm 2018, thị phần của các dịch vụ ghi lỗ mở bằng đường dây điện tử ở mức cao trên toàn cầu.
 • Đường dây điện (E-line) là một loại cáp được sử dụng để hạ thấp các công cụ và truyền dữ liệu lên bề mặt và đến các công cụ được triển khai. Một e-line có thể thực hiện công việc slickline và cũng có thể giúp đánh giá (ghi lại) quá trình hình thành, khi dữ liệu phải được gửi lên bề mặt.
 • Đường điện tử bao gồm các sợi đơn hoặc nhiều sợi. E-Line là một phương pháp triển khai giá trị gia tăng hơn, vì nó bao gồm cả hai yêu cầu, tức là nó có thể can thiệp ở mức độ cơ học và thu thập dữ liệu về điều kiện giếng.
 • Thị trường cho các dịch vụ đường dây E-Line ngày càng phát triển, do số lượng giếng cũ (thông thường) trên toàn cầu ngày càng cao cần có sự can thiệp và giám sát. Ngoài ra, một số công cụ xử lý lỗ trước đây được triển khai bằng ống cuộn bây giờ có thể được triển khai bằng E-Line, tiết kiệm chi phí hơn.
 • Do các đặc tính nêu trên, nhu cầu về dịch vụ ghi lỗ mở e-line đã tăng lên trong giai đoạn dự báo.
Open Hole Logging Services Market: Revenue Share

Bắc Mỹ thống trị thị trường

 • Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường dịch vụ khai thác gỗ lỗ mở và tăng trưởng với tốc độ đáng kể trong giai đoạn dự báo.
 • Hoa Kỳ (US), tính đến năm 2019, là nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất. Tại Mỹ, có hơn 900.000 giếng dầu khí đang hoạt động và hơn 130.000 giếng đã được khoan kể từ năm 2010.
 • Trong năm 2018, Mỹ đã chứng kiến ​​ba phát hiện dầu quan trọng, bao gồm hai ở Vịnh Mexico, tại Ballymore (545 Mb) ở độ sâu 2.000 m dưới nước và tại Appomattox (140 Mb) dưới 2.300 m nước.
 • Theo báo cáo của chính phủ Canada được công bố vào năm 2018, sản lượng dầu từ Canada được dự đoán sẽ đạt 4,5 mmbpd vào năm 2020 và sản lượng dự kiến ​​sẽ tăng từ một giếng ngoài khơi nằm ở West Orphan Basin, ngoài khơi Newfoundland và Labrador, được ước tính sẽ giữ 25,5 thùng dầu và 20,6 tcf khí.
 • Sản lượng dầu hàng năm của Mexico đã giảm trong những năm qua do mỏ Cantrell khổng lồ ở vùng nước nông của Vịnh Mexico bị cạn kiệt. Tuy nhiên, Chính phủ Mexico đang cố gắng tăng cường đầu tư tư nhân vào các khu vực do họ kiểm soát ở Vịnh Mexico.
 • Do đó, việc gia tăng các hoạt động khoan và hoàn thiện dầu khí trong khu vực dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu thị trường dịch vụ khai thác gỗ lỗ hở trong giai đoạn dự báo ở khu vực Bắc Mỹ.
Open Hole Logging Services Market - Growth Rate by Region

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường dịch vụ khai thác gỗ lỗ mở toàn cầu được hợp nhất một phần. Các công ty chủ chốt trong thị trường này bao gồm Schlumberger Limited, Halliburton Company, China Oilfield Services, Weatherford Plc. và Công ty Baker Hughes.

Những người chơi chính

 1. Schlumberger Limited

 2. Halliburton Company

 3. China Oilfield Services Limited

 4. Weatherford International Plc.

 5. Baker Hughes Company

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Mkt C

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

 3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Market Size and Demand Forecast, till 2025

  3. 4.3 Historic and Forecast of Upstream CAPEX in USD billion, by Onshore and Offshore, 2018-2025

  4. 4.4 Historic and Forecast of Offshore CAPEX in USD billion, by Water Depth, 2018-2025

  5. 4.5 Historic and Forecast of Offshore CAPEX in USD billion, by Region, 2018-2025

  6. 4.6 Major Upcoming Upstream Projects

  7. 4.7 Recent Trends and Developments

  8. 4.8 Government Policies and Regulations

  9. 4.9 Market Dynamics

   1. 4.9.1 Drivers

   2. 4.9.2 Restraints

  10. 4.10 Supply Chain Analysis

  11. 4.11 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.11.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.11.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.11.3 Threat of New Entrants

   4. 4.11.4 Threat of Substitutes Products and Services

   5. 4.11.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Wireline Type

   1. 5.1.1 E-Line

   2. 5.1.2 Slickline

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 North America

   2. 5.2.2 Europe

   3. 5.2.3 Asia-Pacific

   4. 5.2.4 South America

   5. 5.2.5 Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Baker Hughes Company

   2. 6.3.2 Schlumberger Limited

   3. 6.3.3 Halliburton Company

   4. 6.3.4 Nabors Industries Ltd

   5. 6.3.5 Weatherford International Plc.

   6. 6.3.6 Superior Energy Services, Inc.

   7. 6.3.7 OilServ

   8. 6.3.8 China Oilfield Services Limited

   9. 6.3.9 RECON Petrotechnologies Ltd

   10. 6.3.10 Pioneer Energy Services

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường dịch vụ khai thác lỗ mở được nghiên cứu từ năm 2019 - 2028.

Thị trường dịch vụ khai thác lỗ mở đang tăng trưởng với tốc độ CAGR> 02% trong 5 năm tới.

Nam Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2019 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Schlumberger Limited, Halliburton Company, China Oilfield Services Limited, Weatherford International Plc., Baker Hughes Company là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Dịch vụ Khai thác Lỗ mở.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!