CÁC TIỂU Vương Ả Rập Thống Nhất THỊ TRƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân đoạn theo Loại (Nguy hiểm và Không nguy hiểm) và Dịch vụ (Tái chế, Thu gom, Chôn lấp, Đốt và Các dịch vụ khác) - Tăng trưởng, Xu hướng và Dự báo (2019-2024).

Ảnh chụp thị trường

Market Summery
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 2.46 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Ngành quản lý chất thải của UAE đang mong muốn giảm thiểu tác động xấu đến môi trường trên đầu người bằng cách quản lý chất thải hiệu quả đối với các chất thải công nghiệp khác nhau được tạo ra trong nước. Khi đất nước đang chuyển trọng tâm sang lĩnh vực phi dầu mỏ để giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào thương mại dầu mỏ, nước này đang gia tăng hoạt động trong các ngành, như sản xuất hạng nặng và nhẹ, nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất, nhà máy điện và khai thác khoáng sản và chế biến, tạo ra một lượng lớn chất thải.

Abu Dhabi là tiểu vương quốc lớn nhất trong Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, với tỷ trọng các hoạt động công nghiệp cao nhất trong cả nước. Nó cũng tạo ra một lượng lớn chất thải công nghiệp và đòi hỏi các kỹ thuật thân thiện với môi trường để xử lý chất thải, cả nguy hại và không nguy hại. Tadweer, trung tâm quản lý chất thải, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các chương trình bền vững và tích hợp nhằm quản lý chất thải hiệu quả trong nước. Nó bắt đầu hoạt động vào năm 2008 và kể từ đó, đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể, cung cấp việc quản lý chất thải an toàn và hiệu quả. Năm 2017, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã thu gom khoảng 39,188 triệu tấn chất thải, 90% tổng lượng chất thải được thu gom được tích lũy từ Abu Dhabi, Dubai và Sharjah. Riêng Abu Dhabi đã đóng góp 25% lượng rác thải. Trong danh mục chất thải nguy hại, Abu Dhabi chiếm 53,4%,

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường đã được nghiên cứu dựa trên các chất thải nguy hại và không nguy hại do các ngành công nghiệp khác nhau tạo ra. Báo cáo nhấn mạnh sự chuyên môn hóa hoạt động của các công ty quản lý chất thải quan trọng trong nước, để hiểu chiến lược kinh doanh và các công nghệ sắp tới, được sử dụng để xử lý hiệu quả vô số chất thải do các ngành công nghiệp khác nhau tạo ra.

By Type
Hazardous
Industrial Waste
Medical Waste
Oil and Gas Waste
Other Hazardous Types (Sewage Sludge, Heavy Metal, and Exported Waste)
Non-hazardous
Construction
Industrial and Commercial
Agricultural
Other Non-hazardous Types (Municipal Waste)
By Service
Recycling
Collection
Landfill
Incineration
Other Services

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phát triển công nghệ tiên tiến và giải pháp thu gom chất thải tiên tiến

Một trong những đổi mới công nghệ quan trọng được đưa ra trong khu vực bao gồm việc Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường tạo ra một cơ sở dữ liệu chất thải mới. Hệ thống song ngữ biên soạn và phân tích dữ liệu về chất thải được tạo ra trên toàn quốc, đồng thời theo dõi mức chất thải nguy hại và không nguy hại. Nó tạo ra các báo cáo hàng tháng và hàng năm về lượng chất thải được tạo ra, các phương pháp xử lý được sử dụng và tỷ lệ chất thải được xử lý ở mỗi tiểu vương quốc. Những sáng kiến ​​như vậy thúc đẩy lĩnh vực quản lý chất thải, dựa trên nhu cầu về các cơ sở quản lý chất thải chuyên dụng. Các kỹ thuật quản lý chất thải hiệu quả đang được khuyến khích trên toàn quốc, do đó cải thiện tính bền vững của môi trường và nền kinh tế của đất nước. Sự đổi mới để phá vỡ các kỹ thuật quản lý chất thải truyền thống trong toàn bộ khu vực GCC được dẫn đầu bởi nỗ lực của Thành phố Dubai trong việc lắp đặt cổng điện tử và cầu cân thông minh tại tất cả các điểm xử lý chất thải của mình, để làm cho chúng trở nên thông minh và bền vững. Toàn bộ khu vực đang tìm kiếm một thực hành quản lý chất thải tổng hợp nhấn mạnh nhiều đến các phương pháp biến chất thải thành giá trị, chẳng hạn như các cơ sở tái chế, tân trang và tinh chế, cũng như nhiều phương pháp chuyển chất thải thành năng lượng khác.

Trend-1

Phân khúc chất thải xây dựng và phá dỡ chiếm thị phần lớn

Trong tổng số chất thải rắn không nguy hại được tạo ra ở Abu Dhabi, chất thải xây dựng và phá dỡ (C&D) chiếm 42% tổng trọng lượng. Điều này bao gồm vật liệu xây dựng, chẳng hạn như vật liệu cách nhiệt, đinh, dây điện và thép cây, cũng như chất thải có nguồn gốc từ việc chuẩn bị mặt bằng, chẳng hạn như vật liệu nạo vét, gốc cây và đống đổ nát. Các hoạt động xây dựng và phát triển cũng như sản xuất chất thải C&D liên quan có thể tiếp tục gia tăng trong khu vực. Do đó, nếu không được quản lý đúng cách, việc bán phá giá của C&D có thể trở nên không kiểm soát được. Điều này không chỉ gây ra tác động tiêu cực đến môi trường đối với đất, nước, không khí và hệ sinh thái xung quanh mà còn làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên hữu hạn.

Trung tâm Quản lý Chất thải Abu Dhabi (Tadweer) đã mở một cơ sở mới để tái chế chất thải xây dựng và phá dỡ ở Ghayathi thuộc vùng Al Dhafra của tiểu vương quốc này. Nằm gần các mỏ dầu Ruwais và biên giới UAE-Ả Rập Xê-út, cơ sở mới có thể giúp giảm bớt áp lực đối với bãi chôn lấp Al Dhafra, nơi được dự đoán sẽ tiếp nhận chất thải xây dựng và phá dỡ trong khoảng 60.000-70.000 tấn mỗi tháng, với dòng vào trung bình hàng ngày 1.500-2.000 tấn. Việc khai trương cơ sở tái chế Ghayathi phù hợp với kế hoạch chiến lược nhằm thực hiện hệ thống quản lý chất thải đẳng cấp thế giới ở Abu Dhabi và đặt Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đi đầu trong lĩnh vực tái chế sáng tạo.

Trend-2

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường quản lý chất thải công nghiệp của UAE về bản chất là phân mảnh, với sự hiện diện của các công ty quy mô nhỏ, vừa và lớn. Báo cáo cung cấp phân tích tổng quan về công ty, các chỉ số tài chính chính, dịch vụ cung cấp, giải pháp ngành, mạng lưới địa lý và những phát triển gần đây của một số công ty chủ chốt đang hoạt động trên thị trường được nghiên cứu (Averda, Green Mountains, Adgeco Group, Veolia, SembCorp Công nghiệp, Tư vấn Môi trường và Quản lý Chất thải FiveM, ADSSC, Terragon-Gulf, Bee'ah và Blue LLC). Thị trường được nghiên cứu đang phát triển với hoạt động công nghiệp ngày càng tăng. Do đó, có phạm vi cho những người chơi mới tham gia thị trường, cũng như cho những người chơi hiện tại mở rộng dấu chân và dịch vụ của họ.

Những người chơi chính

 1. Averda

 2. Greenmountains

 3. Adgeco Group

 4. Veolia

 5. Sembcorp Industries

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Consolidation

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  1. 2.1 Analysis Methodology

  2. 2.2 Research Phases

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Trends

  3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

  4. 4.4 Industry Policies and Government Regulations

  5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

 5. 5. MARKET DYNAMICS

  1. 5.1 Introduction

  2. 5.2 Drivers

  3. 5.3 Restraints

  4. 5.4 Opportunities

  5. 5.5 Technological Innovations

 6. 6. MARKET SEGMENTATION

  1. 6.1 By Type

   1. 6.1.1 Hazardous

    1. 6.1.1.1 Industrial Waste

    2. 6.1.1.2 Medical Waste

    3. 6.1.1.3 Oil and Gas Waste

    4. 6.1.1.4 Other Hazardous Types (Sewage Sludge, Heavy Metal, and Exported Waste)

   2. 6.1.2 Non-hazardous

    1. 6.1.2.1 Construction

    2. 6.1.2.2 Industrial and Commercial

    3. 6.1.2.3 Agricultural

    4. 6.1.2.4 Other Non-hazardous Types (Municipal Waste)

  2. 6.2 By Service

   1. 6.2.1 Recycling

   2. 6.2.2 Collection

   3. 6.2.3 Landfill

   4. 6.2.4 Incineration

   5. 6.2.5 Other Services

 7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

 8. 8. COMPANY PROFILES

  1. 8.1 Averda

  2. 8.2 Greenmountains

  3. 8.3 Adgeco Group

  4. 8.4 Veolia

  5. 8.5 Sembcorp Industries

  6. 8.6 Fivem Waste Management and Environmental Consultancy

  7. 8.7 ADSSC

  8. 8.8 Erragon-Gulf

  9. 8.9 Bee ah - Sharjah

  10. 8.10 Blue LLC

 9. *List Not Exhaustive
 10. 9. COST ANALYSIS OF SETTING UP A INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT COMPANY

 11. 10. FUTURE OF THE MARKET

 12. 11. APPENDIX

 13. 12. DISCLAIMER

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường quản lý chất thải công nghiệp của UAE được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường quản lý chất thải công nghiệp của UAE được định giá 2,46% vào năm 2018.

Averda, Greenmountains, Adgeco Group, Veolia, Sembcorp Industries là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường quản lý chất thải công nghiệp của UAE.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!