Thị trường đồ lót khiêu dâm - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường đồ lót khiêu dâm toàn cầu được phân đoạn theo Loại (Áo ngực, Quần sịp, Đồ định hình, Nón kết và các loại khác), Theo kênh phân phối (Siêu thị / Đại siêu thị, Cửa hàng đặc sản, Cửa hàng bán lẻ trực tuyến và các kênh khác) và Theo địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Erotic Lingerie Market
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 4.9 %
Erotic Lingerie Market Size

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường đồ lót khiêu dâm toàn cầu dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 4,9% trong giai đoạn dự báo. 

 • Khách hàng trên khắp thế giới đang tìm cách tăng thêm chỉ số phong cách cho nội y của họ và yếu tố này đã dẫn đến việc gia tăng sự thâm nhập của đồ lót khiêu gợi trong danh mục đồ lót nói chung. Tại các thị trường mới nổi, thu nhập khả dụng ngày càng tăng và tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển đã thúc đẩy thị trường toàn cầu và thúc đẩy sự gia nhập của các công ty đa quốc gia vào các thị trường này.
 • Sự hiện diện ngày càng nhiều của các nhà bán lẻ trực tuyến, cả các nhà bán lẻ đa thương hiệu lớn như Amazon và các công ty phân khúc nhỏ hơn, bao gồm cả các nhà bán lẻ trực tuyến đồ lót độc quyền đã loại bỏ sự ức chế của khách hàng tại các thị trường bảo thủ và dẫn đến sự phát triển của các khu vực như Trung Đông

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường đồ lót khiêu dâm toàn cầu được phân khúc theo loại thành Áo ngực, quần sịp, đồ định hình, áo lót và các loại khác, và theo kênh phân phối thành siêu thị / đại siêu thị, cửa hàng bán lẻ đặc sản, cửa hàng bán lẻ trực tuyến và các kênh khác. Thị trường cũng được phân khúc theo địa lý để bao gồm các xu hướng mới nhất ở các quốc gia lớn trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi.

Type
Bras
Briefs
Shapewear
Camisoles
Other Types
Distribution Channel
Supermarkets/Hypermarkets
Specialty Retailers
Online Sales Channels
Other Channels
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Russia
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East and Africa
South Africa
Rest of Middle East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng khả năng thâm nhập của Bán lẻ Trực tuyến

Đồ lót khiêu gợi là một trong những danh mục bán hàng trực tuyến phát triển nhanh nhất. Doanh số bán lẻ đồ lót khiêu dâm từ các kênh trực tuyến cho thấy mức tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2018 so với năm 2017. Ví dụ, Victoria's Secret là nhà bán lẻ đồ lót khiêu dâm trực tuyến hàng đầu và là nhà bán lẻ đồ lót duy nhất trong top 1000 cửa hàng trực tuyến trên toàn thế giới, mặc dù có sự hiện diện ngoại tuyến đáng kể. Doanh số bán đồ lót khiêu dâm trực tuyến chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mua hàng trực tuyến không gây ức chế và mang tính cá nhân hóa. Điều này đặc biệt có ý nghĩa ở những thị trường mà khách hàng vẫn có quan điểm thông thường và rất ức chế khi mua đồ lót khiêu dâm trong các cửa hàng. Xu hướng này đã bắt kịp với các công ty khởi nghiệp và những người mới tìm cách tham gia vào thị trường đồ lót khiêu dâm. Ví dụ, AdoreMe Inc.

Erotic Lingerie Industry

Thị trường phát triển nhanh nhất Châu Á - Thái Bình Dương

Thu nhập khả dụng ngày càng tăng, đô thị hóa gia tăng và tiếp xúc với văn hóa phương Tây đã dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của Thị trường đồ lót khiêu dâm ở châu Á - Thái Bình Dương. Các công ty hoạt động trên thị trường đang tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng tiếp thị và bán hàng trong khu vực để nắm bắt thị trường đang phát triển, đã bắt đầu mang lại kết quả. Ví dụ, doanh số bán hàng của Tiffany tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã tăng hơn 28% trong quý 2 năm 2018. Sự xuất hiện của các nền tảng trực tuyến cũng đã thúc đẩy thị trường.  

Erotic Lingerie Market Analysis

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường đồ lót khiêu dâm toàn cầu được củng cố với sự hiện diện của các công ty đa quốc gia lớn trên toàn cầu đang thống trị thị trường. Các công ty lớn đang bắt tay vào hợp nhất ngành bằng cách ký kết các thỏa thuận hoặc mua lại các công ty nổi tiếng trong nước, điều này đã làm gia tăng sự cạnh tranh gay gắt. 

Những người chơi chính

 1. Victoria's Secret

 2. Lise Charmel

 3. Calvin Klein

 4. Triumph International

 5. La Perla

 Victoria's Secret, Calvin Klein, Triumph International, Lise Charmel, La Perla, Groupe Chantelle, MAS Holdings Limited

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  1. 3.1 Market Overview

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Threat of New Entrants

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Bras

   2. 5.1.2 Briefs

   3. 5.1.3 Shapewear

   4. 5.1.4 Camisoles

   5. 5.1.5 Other Types

  2. 5.2 Distribution Channel

   1. 5.2.1 Supermarkets/Hypermarkets

   2. 5.2.2 Specialty Retailers

   3. 5.2.3 Online Sales Channels

   4. 5.2.4 Other Channels

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

    4. 5.3.1.4 Rest of North America

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Germany

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Russia

    5. 5.3.2.5 Spain

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle East and Africa

    1. 5.3.5.1 South Africa

    2. 5.3.5.2 Rest of Middle East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Victoria's Secret

   2. 6.3.2 Calvin Klein

   3. 6.3.3 Triumph International

   4. 6.3.4 Lise Charmel

   5. 6.3.5 La Perla

   6. 6.3.6 Groupe Chantelle

   7. 6.3.7 MAS Holdings Limited

   8. 6.3.8 Ann Summers

   9. 6.3.9 Cosabella

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Erotic Lingerie Market market is studied from 2016 - 2026.

The Erotic Lingerie Market is growing at a CAGR of 4.9% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Victoria's Secret, Lise Charmel, Calvin Klein, Triumph International, La Perla are the major companies operating in Erotic Lingerie Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!