Thị trường Thuốc sát trùng Nông nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường chất khử trùng nông nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương được phân khúc theo Loại hóa học (Muối amoni clorua bậc bốn, Hydrogen Dioxide và Axit peroxyacetic, Hypochlorit và Halogens, và các loại hóa chất khác), Dạng (Bột và lỏng), Sử dụng cuối cùng (Chăn nuôi và trồng trọt ), Ứng dụng (Vệ sinh bề mặt, Trên không và Nước), và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Asia-Pacific Agricultural Disinfectants Market Size
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 4.9 %

Major Players

Asia-Pacific Agricultural Disinfectants Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường chất khử trùng nông nghiệp APAC được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,9% trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường phát triển nhanh nhất trên toàn cầu, với các thị trường mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ. Chất khử trùng nông nghiệp được sử dụng trên cây trồng và vật nuôi để bảo vệ chúng chống lại sự lây nhiễm vi sinh vật như nấm, vi khuẩn và vi rút. Các công ty lớn trên toàn cầu đang cố gắng tham gia thị trường vì có tiềm năng rất lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; tuy nhiên, các quy định nghiêm ngặt của chính phủ và sự thiếu hiểu biết về sản phẩm đã là điều khiến các công ty nản lòng. Đầu tư, mở rộng và sáp nhập là một số chiến lược quan trọng được các công ty lớn trên thị trường áp dụng. 

Scope of the report

For the purpose of this report, disinfectants that are used in sanitizing crop cultivation locations, majorly greenhouses, playhouses, indoor farms, and other protected cultivation as well as those used for sanitizing livestock farms have been considered as the scope of the market.

Chemical Type
Quaternary Ammonium Chloride Salts
Hydrogen Dioxide and Pyeroxyacetic Acid
Hypochlorites and Halogens
Other Chemical Types
Formulation
Liquid
Powder
Other Formulations
Application Type
Surface
Aerial
Water Sanitizing
Geography
Asia- Pacific
China
India
Australia
Rest of Asia-Pacific

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Khu vực trồng trọt theo phương thức canh tác được bảo vệ

Các hệ thống canh tác được bảo vệ khác nhau, chẳng hạn như canh tác trong nhà, canh tác thẳng đứng, thủy canh, v.v., cũng làm giảm căng thẳng sinh học đối với cây trồng, chẳng hạn như sự tấn công của sâu bệnh và mầm bệnh. Tận dụng lợi thế của thực tế này, canh tác được bảo vệ đã mang lại những lợi ích như cây trồng có ít hoặc không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Trong khi tính nhạy cảm của cây trồng bị mầm bệnh tấn công là rất ít trong canh tác được bảo vệ, việc duy trì cơ sở canh tác được bảo vệ để không bị nhiễm mầm bệnh từ cả vật liệu xây dựng cũng như thiết bị đã trở thành điều cần thiết. Điều này là để kiểm soát 100% sâu bệnh và mầm bệnh. Thuốc sát trùng có vai trò quan trọng trong việc vệ sinh các phương tiện và thiết bị canh tác được bảo vệ trong giai đoạn trước khi trồng để giúp cây trồng không bị sâu bệnh và mầm bệnh trong giai đoạn sinh trưởng của nó.

Asia-Pacific Agricultural Disinfectants Market Trends

Chất khử trùng dạng lỏng thống trị thị trường

Phân khúc chất khử trùng dạng lỏng được dự đoán sẽ chiếm lĩnh thị trường vì chúng có hiệu quả cao trong việc chống lại các loại hợp chất độc hại khác nhau. Ngoài ra, chất khử trùng dạng lỏng bao gồm nhiều ứng dụng bao gồm ngâm chân, ngâm chân, xịt dạng bọt, khử trùng trên không và quy trình khử trùng hệ thống nước.

Các chất khử trùng dạng lỏng giúp hạn chế dịch bệnh bằng cách kiểm soát sự lây lan của mầm bệnh, do đó dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về chất khử trùng động vật dạng lỏng trên toàn cầu. Ví dụ, trong chuồng trại hiện đại tập trung, nơi mật độ cao và năng suất cao làm tăng áp lực lây nhiễm, việc làm sạch kỹ lưỡng và khử trùng thích ứng làm giảm mức độ mầm bệnh và ngăn ngừa hoặc phá vỡ chu kỳ bệnh, điều này làm tăng thêm nhu cầu về chất khử trùng động vật dạng lỏng, do đó làm tăng thêm doanh thu của giống nhau trong khoảng thời gian dự báo. Có rất nhiều sản phẩm phục vụ cho danh mục chất khử trùng động vật dạng lỏng trên thị trường toàn cầu. Một số trong số đó là Rescue (Virox Animal Health), Fuzion Cleaner Disinfectant (The Clorox Company), Vetacide (Animal Health Direct Limited), và những loại khác.

Asia-Pacific Agricultural Disinfectants Market Growth

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thuốc khử trùng nông nghiệp APAC bị phân mảnh vừa phải, với sự hiện diện của một số lượng lớn các công ty trong khu vực và địa phương ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra còn có sự hiện diện đáng kể của các công ty cung cấp chất khử trùng cho nhiều hoạt động ngoài nông nghiệp. Các công ty hoạt động trên thị trường đang tìm kiếm sự tăng trưởng hữu cơ thông qua việc tăng doanh thu bán hàng. Họ cũng tham gia vào các động thái chiến lược, chẳng hạn như sáp nhập và mua lại, liên doanh và hợp tác.

Những người chơi chính

 1. Nufarm Limited

 2. Stepan Company

 3. Shandong Daming Disinfection Technology Co. Ltd

 4. Neogen Bio-Scientific Technology (Shanghai) Co Ltd.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

"Nufarm Limited, Stepan Company, Shandong Daming Disinfection Technology Co. Ltd, Neogen Bio-Scientific Technology (Shanghai) Co Ltd."

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

  3. 4.3 Market Drivers

  4. 4.4 Market Restraints

  5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.5.3 Threat of New Entrants

   4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.5.5 Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Chemical Type

   1. 5.1.1 Quaternary Ammonium Chloride Salts

   2. 5.1.2 Hydrogen Dioxide and Pyeroxyacetic Acid

   3. 5.1.3 Hypochlorites and Halogens

   4. 5.1.4 Other Chemical Types

  2. 5.2 Formulation

   1. 5.2.1 Liquid

   2. 5.2.2 Powder

   3. 5.2.3 Other Formulations

  3. 5.3 Application Type

   1. 5.3.1 Surface

   2. 5.3.2 Aerial

   3. 5.3.3 Water Sanitizing

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 Asia- Pacific

    1. 5.4.1.1 China

    2. 5.4.1.2 India

    3. 5.4.1.3 Australia

    4. 5.4.1.4 Rest of Asia-Pacific

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Share Analysis

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Shijiazhuang Jiuding Animal Pharmaceutical Co. Ltd

   2. 6.3.2 Quat-Chem Ltd

   3. 6.3.3 Nufarm Limited

   4. 6.3.4 Fink TEC GmbH

   5. 6.3.5 Quat-Chem Ltd

   6. 6.3.6 Zoetis Inc.

   7. 6.3.7 Thymox Technology

   8. 6.3.8 Neogen Bio-Scientific Technology (Shanghai) Co Ltd

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thuốc khử trùng nông nghiệp châu Á-Thái Bình Dương được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Thuốc khử trùng Nông nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,9% trong 5 năm tới.

Nufarm Limited, Stepan Company, Shandong Daming Disinfection Technology Co. Ltd, Neogen Bio-Scientific Technology (Shanghai) Co Ltd. là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Thuốc khử trùng Nông nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!