Thị trường vôi Châu Phi - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Báo cáo thị trường vôi Châu Phi trình bày phân tích xu hướng sản xuất, tiêu thụ, thương mại và giá cả của vôi ở các nước Châu Phi. Thị trường được phân khúc theo địa lý bao gồm Nam Phi, Ai Cập, Sudan và Algeria

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 2.5 %
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường vôi Châu Phi được ước tính đạt tốc độ CAGR là 2,5% trong giai đoạn dự báo (2020 - 2025). Sản lượng vôi ở Châu Phi liên tục tăng trong vài năm gần đây. Nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng do hàm lượng dinh dưỡng của vôi cùng với việc sử dụng trong công nghiệp như chế biến vôi và mỹ phẩm là những động lực chính của thị trường ở châu Phi. Nam Phi, Ai Cập và Sudan là những nhà sản xuất hàng đầu của khu vực.

Scope of the report

Lime is a citrus species fruit, which is an excellent source of vitamin C. This report presents a detailed analysis of production, consumption, export, import and price trend analysis of lime in various African countries. The report also covers the value chain and supply chain analysis along with future market opportunities.

By Geography
South Africa
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Egypt
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Sudan
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Algeria
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Tunisia
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nam Phi thống trị về điều khoản sản xuất

Nam Phi là nước sản xuất vôi hàng đầu ở Châu Phi. Cả nước sản xuất được 446 nghìn tấn vôi trong năm 2018, tăng lên 474 nghìn tấn năm 2019. Nguyên nhân chính khiến sản lượng tăng là do diện tích trồng vôi tăng. Phương pháp trồng mới, cải tiến kỹ thuật quản lý nước của nông dân và xuất khẩu vôi miễn thuế là một số yếu tố thúc đẩy sản xuất vôi ở Nam Phi

Africa Lime Market: Lime Production in thousand metric tons, South Africa, 2016 - 2018

Nam Phi thống trị thị trường xuất khẩu

Nam Phi là nước xuất khẩu vôi nhiều nhất trong số các nước châu Phi, tiếp theo là Ai Cập và Maroc. Theo dữ liệu của ITC Trade Map, Hà Lan, Ả Rập Saudi, UAE, Nga và Hồng Kông là những nhà nhập khẩu vôi hàng đầu từ Nam Phi với tỷ trọng giá trị nhập khẩu lần lượt là 13,1%, 11,2%, 10,9%, 7,9% và 7,7% trong năm 2019 5 nước này nhập khẩu chung lượng vôi trị giá 140 triệu USD. Do nhu cầu tiêu dùng toàn cầu ngày càng tăng, xuất khẩu được dự đoán sẽ tăng trong những năm tới. 

Africa Lime Market: Market share (%), By Importing Countries, Lime, 2019

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

  3. 4.3 Market Drivers

  4. 4.4 Market Restraints

  5. 4.5 Value Chain Analysis

   1. 4.5.1 Value Chain Overview

   2. 4.5.2 Price Markups in the Value Chain

   3. 4.5.3 Stakeholders in the Value Chain

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Geography

   1. 5.1.1 South Africa

    1. 5.1.1.1 Production Analysis

    2. 5.1.1.2 Consumption Analysis and Market Value

    3. 5.1.1.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

    4. 5.1.1.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

    5. 5.1.1.5 Price Trend Analysis

   2. 5.1.2 Egypt

    1. 5.1.2.1 Production Analysis

    2. 5.1.2.2 Consumption Analysis and Market Value

    3. 5.1.2.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

    4. 5.1.2.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

    5. 5.1.2.5 Price Trend Analysis

   3. 5.1.3 Sudan

    1. 5.1.3.1 Production Analysis

    2. 5.1.3.2 Consumption Analysis and Market Value

    3. 5.1.3.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

    4. 5.1.3.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

    5. 5.1.3.5 Price Trend Analysis

   4. 5.1.4 Algeria

    1. 5.1.4.1 Production Analysis

    2. 5.1.4.2 Consumption Analysis and Market Value

    3. 5.1.4.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

    4. 5.1.4.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

    5. 5.1.4.5 Price Trend Analysis

   5. 5.1.5 Tunisia

    1. 5.1.5.1 Production Analysis

    2. 5.1.5.2 Consumption Analysis and Market Value

    3. 5.1.5.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

    4. 5.1.5.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

    5. 5.1.5.5 Price Trend Analysis

 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 7. 7. IMPACT OF COVID-19

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Vôi Châu Phi được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Vôi Châu Phi đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2,5% trong 5 năm tới.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!