Thị trường bộ xử lý Western Blotting - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Bộ xử lý thấm ướt phương Tây được phân khúc theo Loại sản phẩm (Hệ thống thấm khô tự động, Hệ thống thấm bán khô và Hệ thống thấm ướt truyền thống), Ứng dụng, Người dùng cuối và Địa lý

Ảnh chụp thị trường

CAGR
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >5.6 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Các yếu tố chính dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường là sự gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh Truyền nhiễm trên toàn cầu do giảm khả năng miễn dịch và gia tăng tình trạng kháng kháng sinh cùng với sự gia tăng mạnh các bệnh truyền nhiễm cần chẩn đoán. Ví dụ, theo báo cáo của UNAIDS, vào năm 2018, khoảng 37,9 triệu người đang sống chung với HIV trên toàn cầu, con số này được ước tính sẽ tiếp tục trong suốt giai đoạn dự báo. 

Ngoài ra, việc tăng cường áp dụng Western blot làm xét nghiệm tiêu chuẩn trong việc phát hiện các kháng thể kháng HIV trong các mẫu huyết thanh và để xác nhận chúng là một trong những yếu tố thúc đẩy các bộ xử lý Western blotting và thúc đẩy nhu cầu về các bộ xử lý Western blotting trên toàn cầu.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, Western blotting là một kỹ thuật phân tích được sử dụng để tách và xác định các protein cụ thể dựa trên khối lượng phân tử tương đối của protein. Bộ xử lý thấm phương Tây là thiết bị được sử dụng để thực hiện các kỹ thuật thấm phương pháp tây nhằm đạt được độ nhạy và độ đặc hiệu cao cho phép phát hiện protein mong muốn với nồng độ nhỏ hơn mười lần so với giới hạn phát hiện. Kết quả thu được với các bộ xử lý Western blotting truyền thống tương đối không nhất quán, tẻ nhạt và đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật được giải quyết bởi các bộ xử lý Western blot tự động cho phép nhiều thử nghiệm đồng thời và giảm quy trình cùng với chi phí lao động do giảm thiểu các công việc thủ công thúc đẩy thị trường trong khoảng thời gian dự báo.

By Product Type
Automated Dry Blotting Systems
Semi-Dry Blotting Systems
Traditional Wet Transfer Blotting Systems
Others
By Application
Medical Diagnostics
Agricultural Application
Others
By End-user
Pharmaceutical and Biotechnology Companies
Academic and Research Institutes
Others
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Hệ thống thấm khô tự động trong phân khúc sản phẩm dự kiến ​​sẽ giữ thị phần chính

Hệ thống thấm khô tự động đã thống trị ngành trong những năm gần đây và dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng sinh lợi trong giai đoạn dự báo. Sự thống trị này là do khả năng phân tích một số mẫu trong một thử nghiệm duy nhất giúp giảm thời gian xử lý và tự động hóa hoàn toàn tránh được tất cả các công việc thủ công ngoại trừ việc nạp mẫu vào hệ thống thấm phương Tây.

Dựa trên ứng dụng, chẩn đoán y tế chiếm thị phần lớn nhất do sự gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh mục tiêu như bệnh Lyme và Viêm gan trên toàn cầu. Ngoài ra, việc sử dụng các thiết bị này để phát hiện các phân tử protein cụ thể từ một hỗn hợp phức tạp của các mẫu protein trong khoa học protein và di truyền học dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.

Infectious Disease.png

Bắc Mỹ thống trị thị trường và dự kiến ​​sẽ làm như vậy trong giai đoạn dự báo.

Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường bộ vi xử lý thấm phương Tây toàn cầu trong suốt giai đoạn dự báo. Sự thống trị này chủ yếu là do sự sẵn có của cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe tiên tiến, điều trị chẩn đoán nhanh chóng bằng cách sử dụng bộ xử lý thấm phương Tây và tỷ lệ nhiễm HIV, BSE, FIV và viêm gan B gia tăng ở Hoa Kỳ. Ví dụ, theo Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV và AIDS (UNAIDS), 24,5 triệu người được điều trị bằng thuốc kháng vi rút vào năm 2019, ước tính sẽ tăng trong giai đoạn dự báo và thúc đẩy thị trường toàn cầu.

Và, châu Âu chiếm thị phần doanh thu lớn thứ hai của thị trường và dự kiến ​​sẽ làm như vậy trong giai đoạn dự báo do chi tiêu chăm sóc sức khỏe tăng và các chính sách bồi hoàn thuận lợi của chính phủ cho việc chẩn đoán bệnh cùng với sự gia tăng các bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, sự hiện diện của một số nhà sản xuất và đầu tư vào R&D ngày càng tăng của các công ty chủ chốt trong khu vực để tung ra các thiết bị mới nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại với bộ vi xử lý và vượt trội trong cuộc cạnh tranh ngày càng tăng giữa các công ty chủ chốt đang dẫn dắt thị trường.

blotting

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường bộ xử lý blotting phương Tây toàn cầu có tính cạnh tranh vừa phải và bao gồm một số công ty lớn. Một số công ty nổi bật hiện đang thống trị thị trường về mặt doanh thu đang thực hiện nhiều chiến lược khác nhau như tung ra sản phẩm mới, mua lại hoặc tham gia quan hệ đối tác và mở rộng năng lực sản xuất để củng cố vị thế của họ trên thị trường toàn cầu. Việc ra mắt sản phẩm sớm với sự chấp thuận nhanh chóng do các tính năng nâng cao được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh tích cực trên thị trường bộ vi xử lý thấm nước phương Tây toàn cầu. 

Những người chơi chính

 1. Bio-Rad Laboratories Inc

 2. Analytik Jena AG

 3. Thermo Fisher Scientific

 4. Cytoskeleton, Inc

 5. Bee Robotics Ltd

Western Blotting Processors

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rise in Global Prevalence of HIV/AIDS and LYME Diseases

   2. 4.2.2 Increasing Demand for Automation of the Diagnosis and Analysis

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High cost of Labor and Automated Western Blotting Processors

   2. 4.3.2 Necessity to Update Regularly to Avoid Inconsistent and Skewed Results

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product Type

   1. 5.1.1 Automated Dry Blotting Systems

   2. 5.1.2 Semi-Dry Blotting Systems

   3. 5.1.3 Traditional Wet Transfer Blotting Systems

   4. 5.1.4 Others

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Medical Diagnostics

   2. 5.2.2 Agricultural Application

   3. 5.2.3 Others

  3. 5.3 By End-user

   1. 5.3.1 Pharmaceutical and Biotechnology Companies

   2. 5.3.2 Academic and Research Institutes

   3. 5.3.3 Others

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 Germany

    2. 5.4.2.2 United Kingdom

    3. 5.4.2.3 France

    4. 5.4.2.4 Italy

    5. 5.4.2.5 Spain

    6. 5.4.2.6 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia-Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 South Korea

    6. 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 Middle-East and Africa

    1. 5.4.4.1 GCC

    2. 5.4.4.2 South Africa

    3. 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.4.5 South America

    1. 5.4.5.1 Brazil

    2. 5.4.5.2 Argentina

    3. 5.4.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Analytik Jena AG

   2. 6.1.2 Cytoskeleton Inc

   3. 6.1.3 Bee Robotics Ltd

   4. 6.1.4 Bio-Rad Laboratories, Inc.

   5. 6.1.5 Thermo Fisher Scientific Inc.

   6. 6.1.6 GE Healthcare

   7. 6.1.7 Protein Simple Inc. (Bio-Techne)

   8. 6.1.8 PerkinElmer Inc.

   9. 6.1.9 Expedeon AG

   10. 6.1.10 Merck KGaA

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Western Blotting Processors Market market is studied from 2018 - 2026.

The Western Blotting Processors Market is growing at a CAGR of >5.6% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Bio-Rad Laboratories Inc, Analytik Jena AG, Thermo Fisher Scientific, Cytoskeleton, Inc, Bee Robotics Ltd are the major companies operating in Western Blotting Processors Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!