Dịch vụ kiểm tra giếng Quy mô thị trường Phân tích thị phần - Xu hướng & Dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Giai đoạn (Thăm dò, Thẩm định, & Phát triển và Sản xuất), Địa điểm Triển khai (Trên bờ và Ngoài khơi) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi)

Quy mô thị trường dịch vụ kiểm tra giếng khoan

Tóm tắt thị trường dịch vụ kiểm tra giếng
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2019 - 2028
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2022
CAGR 2.00 %
Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất Nam Mỹ
Thị Trường Lớn Nhất Bắc Mỹ
Tập Trung Thị Trường Cao

Những người chơi chính

Dịch vụ thử nghiệm giếng Những người chơi chính trên thị trường

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Dịch vụ kiểm tra giếng Phân tích thị trường

Thị trường dịch vụ thử nghiệm giếng dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR trên 2%, trong giai đoạn 2020-2025. Các hoạt động khoan ngày càng tăng, trên toàn cầu, là một trong những yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu về thị trường dịch vụ thử nghiệm giếng. Tuy nhiên, giá dầu biến động trong giai đoạn gần đây, do khoảng cách cung - cầu, địa chính trị và một số yếu tố khác đã kìm hãm sự tăng trưởng nhu cầu đối với thị trường dịch vụ thử nghiệm giếng.

 • Trên bờ dự kiến sẽ có thị phần tối đa trên thị trường, vào năm 2018. Khoan trên bờ bao gồm tất cả các địa điểm khoan nằm trên đất khô và chiếm 70% sản lượng dầu trên toàn thế giới.
 • Bắc Mỹ được ước tính có thị phần tối đa của thị trường dịch vụ slickline, vào năm 2018. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng của khu vực Nam Mỹ dự kiến sẽ cao nhất trong giai đoạn dự báo, chủ yếu là do các hoạt động dầu khí gia tăng nhanh chóng trong khu vực, trong giai đoạn dự báo.
 • Những khám phá dầu khí ngày càng tăng cùng với sự tự do hóa trong ngành công nghiệp trên toàn cầu, đã dẫn đến việc tạo ra những cơ hội mới cho những người chơi đầu tư vào.

Phân khúc trong nước để chiếm lĩnh thị trường

 • Khoan trên bờ bao gồm tất cả các địa điểm khoan nằm trên đất khô và chiếm 70% sản lượng dầu trên toàn thế giới. Khoan trên bờ tương tự như khoan ngoài khơi nhưng không gặp khó khăn về nước sâu giữa giàn khoan và dầu.
 • Giá dầu thô toàn cầu đã có dấu hiệu phục hồi và đang cải thiện với tốc độ tốt và các dự án trên bờ dễ khởi động hơn so với các dự án ngoài khơi. Do đó, dựa trên sự lạc quan liên quan đến sự phục hồi của giá dầu thô, các dự án trên bờ dự kiến sẽ ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo, từ đó, thúc đẩy nhu cầu thị trường dịch vụ thử nghiệm tốt.
 • Vào tháng 8 năm 2018, Baker Hughes đã được Cairn, Vedanta Limited, trao hợp đồng phát triển để xây dựng khoảng 300 giếng mới và triển khai chương trình thu hồi dầu tăng cường hóa chất nhằm tăng sản lượng từ khu vực Rajasthan. Dự án đánh dấu dự án tích hợp lớn nhất cho BHGE ở Ấn Độ, mở rộng sự hiện diện tại nước này và hỗ trợ sứ mệnh của chính phủ là giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
 • Vào năm 2019, ONGC thông báo rằng họ đã phân bổ 6,000 INR crore để khoan 200 giếng trong bảy năm tới ở Assam để tăng sản lượng từ tiểu bang. Các giếng dự kiến sẽ được khoan trong bảy năm tới.
 • Do đó, với sự đầu tư mới vào ngành công nghiệp dầu khí trên bờ, việc tăng cường thăm dò các nguồn tài nguyên độc đáo và sự ổn định giá dầu thô, do đó dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu về thị trường dịch vụ thử nghiệm giếng trên toàn cầu.
Thị phần dịch vụ thử nghiệm giếng (%), theo địa điểm triển khai, 2019

Bắc Mỹ chiếm lĩnh thị trường

 • Bắc Mỹ dự kiến sẽ thống trị thị trường dịch vụ thử nghiệm giếng và tăng trưởng với tốc độ đáng kể trong giai đoạn dự báo.
 • Hoa Kỳ (US), tính đến năm 2019, là nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất. Tại Mỹ, có hơn 900.000 giếng dầu và khí đốt đang hoạt động, và hơn 130.000 giếng đã được khoan kể từ năm 2010.
 • Năm 2018, Mỹ đã chứng kiến ba phát hiện dầu quan trọng, bao gồm hai ở Vịnh Mexico, tại Ballymore (545 Mb) ở độ sâu 2.000 m dưới nước và tại Appomattox (140 Mb) dưới 2.300 m nước.
 • Theo báo cáo của chính phủ Canada được công bố vào năm 2018, sản lượng dầu từ Canada được dự đoán sẽ đạt 4,5 mmbpd vào năm 2020 và sản lượng dự kiến sẽ tăng từ một giếng ngoài khơi nằm ở lưu vực West Orphan, ngoài khơi Newfoundland và Labrador, ước tính chứa 25,5 bbl dầu và 20,6 tcf khí đốt.
 • Sản lượng dầu hàng năm của Mexico đã giảm, trong những năm qua, khi mỏ Cantrell khổng lồ ở vùng nước nông của Vịnh Mexico khô cạn. Tuy nhiên, chính phủ Mexico đang cố gắng tăng đầu tư tư nhân vào các khu vực được kiểm soát ở Vịnh Mexico.
 • Do đó, việc tăng cường các hoạt động khoan, hoàn thành và sản xuất dầu khí trong khu vực dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu về thị trường dịch vụ thử nghiệm giếng trong giai đoạn dự báo ở khu vực Bắc Mỹ.
Thị trường dịch vụ thử nghiệm giếng - Tốc độ tăng trưởng theo khu vực, 2020-2025

Tổng quan về ngành dịch vụ kiểm tra giếng khoan

Thị trường dịch vụ thử nghiệm giếng được củng cố một phần, do số lượng nhỏ các công ty hoạt động trong ngành. Những người chơi chính trong thị trường này bao gồm Schlumberger Limited, HalliburtonCompany, China Oilfield Services, Weatherford Plc. và Baker Hughes Company.

Dịch vụ kiểm tra giếng khoan dẫn đầu thị trường

 1. Schlumberger Limited

 2. Halliburton Company

 3. China Oilfield Services Limited

 4. Weatherford International Plc.

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Dịch vụ kiểm tra giếng tập trung thị trường

Báo cáo thị trường dịch vụ thử nghiệm giếng - Mục lục

 1. 1. GIỚI THIỆU

  1. 1.1 Phạm vi nghiên cứu

   1. 1.2 Định nghĩa thị trường

    1. 1.3 giả định nghiên cứu

    2. 2. TÓM TẮT

     1. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

      1. 4. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

       1. 4.1 Giới thiệu

        1. 4.2 Quy mô thị trường và dự báo nhu cầu, đến năm 2025

         1. 4.3 Số giàn khoan đang hoạt động trên bờ và ngoài khơi

          1. 4.4 Lịch sử và dự báo về CAPEX thượng nguồn tính bằng tỷ USD, theo Onshore và Offshore, 2018-2025

           1. 4.5 Lịch sử và dự báo về CAPEX ngoài khơi tính bằng tỷ USD, theo độ sâu của nước, 2018-2025

            1. 4.6 Lịch sử và dự báo về CAPEX ra nước ngoài tính bằng tỷ USD, theo khu vực, 2018-2025

             1. 4.7 Dự báo giá dầu thô Brent đến năm 2025

              1. 4.8 Các dự án lớn sắp tới ở thượng nguồn

               1. 4.9 Xu hướng và phát triển gần đây

                1. 4.10 Chính sách và quy định của chính phủ

                 1. 4.11 Động lực thị trường

                  1. 4.11.1 trình điều khiển

                   1. 4.11.2 hạn chế

                   2. 4.12 Phân tích chuỗi cung ứng

                    1. 4.13 Phân tích năm lực lượng của Porter

                     1. 4.13.1 Quyền thương lượng của nhà cung cấp

                      1. 4.13.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng

                       1. 4.13.3 Mối đe dọa của những người mới

                        1. 4.13.4 Đe dọa của sản phẩm và dịch vụ thay thế

                         1. 4.13.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh

                        2. 5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

                         1. 5.1 Sân khấu

                          1. 5.1.1 Thăm dò, Đánh giá & Phát triển

                           1. 5.1.2 Sản xuất

                           2. 5.2 Địa điểm triển khai

                            1. 5.2.1 trên bờ

                             1. 5.2.2 ngoài khơi

                             2. 5.3 Địa lý

                              1. 5.3.1 Bắc Mỹ

                               1. 5.3.2 Châu Âu

                                1. 5.3.3 Châu á Thái Bình Dương

                                 1. 5.3.4 Nam Mỹ

                                  1. 5.3.5 Trung Đông và Châu Phi

                                 2. 6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

                                  1. 6.1 Sáp nhập và Mua lại, Liên doanh, Hợp tác và Thỏa thuận

                                   1. 6.2 Các chiến lược được người chơi hàng đầu áp dụng

                                    1. 6.3 Hồ sơ công ty

                                     1. 6.3.1 Halliburton Company

                                      1. 6.3.2 Schlumberger Limited

                                       1. 6.3.3 Expro Group

                                        1. 6.3.4 Baker Hughes Company

                                         1. 6.3.5 Weatherford International Plc

                                          1. 6.3.6 TETRA Technologies, Inc.

                                           1. 6.3.7 SGS S.A.

                                            1. 6.3.8 China Oilfield Secvices Limited

                                             1. 6.3.9 PW Well Test Ltd

                                              1. 6.3.10 CETCO Energy Services

                                             2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                              ** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có

                                              Phân khúc ngành dịch vụ kiểm tra giếng khoan

                                              Báo cáo thị trường dịch vụ thử nghiệm giếng bao gồm:.

                                              Sân khấu
                                              Thăm dò, Đánh giá & Phát triển
                                              Sản xuất
                                              Địa điểm triển khai
                                              trên bờ
                                              ngoài khơi
                                              Địa lý
                                              Bắc Mỹ
                                              Châu Âu
                                              Châu á Thái Bình Dương
                                              Nam Mỹ
                                              Trung Đông và Châu Phi

                                              Phạm vi báo cáo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Nhấp vào đây.

                                              Bạn cũng có thể mua các phần của bản báo cáo này. Bạn có muốn kiểm tra một phần bảng báo giá một cách khôn ngoan?

                                              Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường dịch vụ kiểm tra giếng khoan

                                              Thị trường dịch vụ thử nghiệm giếng dự kiến sẽ đăng ký CAGR lớn hơn 2% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                              Schlumberger Limited, Halliburton Company, China Oilfield Services Limited và Weatherford International Plc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Dịch vụ Thử nghiệm Giếng.

                                              Nam Mỹ được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                              Năm 2023, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường dịch vụ thử nghiệm giếng.

                                              Báo cáo ngành dịch vụ kiểm tra giếng khoan

                                              Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Dịch vụ thử nghiệm giếng năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Dịch vụ Kiểm tra Giếng bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

                                              close-icon
                                              80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                              Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                              Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!