Thị trường Vitamin A - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Vitamin A toàn cầu được phân khúc theo Loại (Tự nhiên và Tổng hợp); theo Ứng dụng (Thực phẩm và Đồ uống (Thức ăn cho Trẻ em, Sản phẩm từ sữa, Bánh & Bánh kẹo, Đồ uống và các loại khác), Dược phẩm / Thực phẩm chức năng, Thức ăn gia súc và Chăm sóc cá nhân); và Địa lý

Ảnh chụp thị trường

Global Vitamin A Market Size
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: 4.2 %

Major Players

Global Vitamin A Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường vitamin A toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,2% trong giai đoạn dự báo.

 • Thị trường được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm chế biến giàu dinh dưỡng và tỷ lệ thiếu hụt vitamin ngày càng tăng, cũng như việc sử dụng ngày càng nhiều chất bổ sung vào thức ăn. 
 • Nhu cầu tăng cường chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi là do sự gia tăng tiêu thụ thịt và sản phẩm sữa trên toàn cầu. Mặt khác, nhu cầu bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm tăng cao, do tỷ lệ người dân toàn cầu bị rối loạn do thiếu vi chất dinh dưỡng cao và thiếu vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm có thể dẫn đến suy dinh dưỡng. Sự gia tăng các ứng dụng của vitamin trong ngành công nghiệp thực phẩm bổ sung là một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường này.

 

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường vitamin A toàn cầu được phân khúc theo loại tự nhiên và tổng hợp. Bằng cách ứng dụng, marketi được phân đoạn như thực phẩm và đồ uống, dược phẩm / thực phẩm chức năng, thức ăn gia súc và mỹ phẩm. Thực phẩm và đồ uống được phân khúc sâu hơn như đồ ăn trẻ em, sản phẩm từ sữa, bánh & kẹo, đồ uống và những thứ khác, và khu vực địa lý.

By Type
Natural
Synthetic
By Application
Food and Beverages
Baby Food
Dairy
Bakery & Confectionery
Beverages
Others
Pharmaceutical/Dietary Supplements
Cosmetics
Animal Feed
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
United Kingdom
France
Germany
Italy
Russia
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
Australia
India
Rest of Asia Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
United Arab Emirates
South Africa
Rest of Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu về thực phẩm và đồ uống tăng cường

Đã có một sự thay đổi rõ rệt trong lối sống và thói quen ăn uống của người dân trong thập kỷ qua. Đô thị hóa và nhận thức của người tiêu dùng đã thúc đẩy sự thay đổi này và dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng trong việc tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm nhân tạo và tổng hợp, do đó làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh về lối sống. Mọi người đang biết đến những căn bệnh này và đang dần hướng tới thực phẩm chức năng và đồ uống. Các sản phẩm tăng cường này cung cấp dinh dưỡng tối ưu và giảm nguy cơ xuất hiện bệnh tật. Nhiều sáng kiến ​​khác nhau của chính phủ đang được đưa ra nhằm tăng cường tiêu thụ thực phẩm và đồ uống tăng cường chất dinh dưỡng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, như Trung Quốc và Ấn Độ.     

Global Vitamin A Market Trends

Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là khu vực phát triển nhanh nhất

Châu Á - Thái Bình Dương đã và đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng lành mạnh trong những năm gần đây. Các yếu tố, chẳng hạn như mức sống được cải thiện và giáo dục người tiêu dùng chuyên sâu về việc tiêu thụ các chất bổ sung sức khỏe có chứa vi chất dinh dưỡng, như vitamin, khoáng chất, v.v., đang thúc đẩy thị trường. Sự gia tăng các tiêu chuẩn kinh tế được hỗ trợ bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng đã dẫn đến sự chuyển hướng tập trung của người tiêu dùng sang một chế độ ăn uống lành mạnh, đây là một yếu tố khác có thể thúc đẩy thị trường. Dân số già ngày càng tăng và tỷ lệ sinh giảm trong khu vực cũng đang thúc đẩy thị trường thực phẩm chức năng.

Global Vitamin A Market Analysis

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường vitamin A toàn cầu được củng cố, với một vài công ty nắm giữ phần lớn thị phần. Các công ty cũng đang tăng cường tập trung vào việc hợp tác với các công ty sản xuất vitamin toàn cầu khác, để tăng sản lượng của họ và kết hợp các kỹ thuật sản xuất hiệu quả về chi phí. Koninklijke DSM NV, BASF SE, Xiamen Kingdomway Group, Zhejiang Medicine Co. Ltd và Zhejiang NHU là một số công ty lớn trên thị trường. 

Những người chơi chính

 1. Koninklijke DSM N.V.

 2. Zhejiang Medicine Co. Ltd

 3. Xiamen Kingdomway Group

 4. BASF SE

 5. Zhejiang NHU Company Ltd

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

"Koninklijke DSM N.V., Zhejiang Medicine Co. Ltd, Xiamen Kingdomway Group, BASF SE, Zhejiang NHU Company Ltd"

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables & Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.3.3 Threat of New Entrants

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Degree of Competition

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type

   1. 5.1.1 Natural

   2. 5.1.2 Synthetic

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Food and Beverages

    1. 5.2.1.1 Baby Food

    2. 5.2.1.2 Dairy

    3. 5.2.1.3 Bakery & Confectionery

    4. 5.2.1.4 Beverages

    5. 5.2.1.5 Others

   2. 5.2.2 Pharmaceutical/Dietary Supplements

   3. 5.2.3 Cosmetics

   4. 5.2.4 Animal Feed

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

    4. 5.3.1.4 Rest of North America

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 United Kingdom

    2. 5.3.2.2 France

    3. 5.3.2.3 Germany

    4. 5.3.2.4 Italy

    5. 5.3.2.5 Russia

    6. 5.3.2.6 Spain

    7. 5.3.2.7 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 Australia

    4. 5.3.3.4 India

    5. 5.3.3.5 Rest of Asia Pacific

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle East & Africa

    1. 5.3.5.1 United Arab Emirates

    2. 5.3.5.2 South Africa

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Strategies adopted by Key players

  2. 6.2 Most Active Companies

  3. 6.3 Market Share Analysis

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Koninklijke DSM NV

   2. 6.4.2 BASF SE

   3. 6.4.3 ADAMA Agricultural Solutions Limited

   4. 6.4.4 Foodchem International Corporation

   5. 6.4.5 Honson Pharmatech Group

   6. 6.4.6 Xiamen Kingdomway Group Company

   7. 6.4.7 Zhejiang Medicine

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Vitamin A được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Vitamin A đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,2% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Âu nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Koninklijke DSM N.V., Zhejiang Medicine Co. Ltd, Xiamen Kingdomway Group, BASF SE, Zhejiang NHU Company Ltd là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Vitamin A.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!