Thị trường dầu động cơ ô tô Nam Mỹ - KÍCH THƯỚC, CHIA SẺ, TÁC ĐỘNG & DỰ BÁO COVID-19 ĐẾN NĂM 2026

Thị trường dầu động cơ ô tô Nam Mỹ được phân khúc theo Loại xe (Xe thương mại, Xe máy, Xe chở khách), theo Hạng sản phẩm và theo Quốc gia (Argentina, Brazil, Colombia)

Ảnh chụp thị trường

market-snapshot graph
https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/passenger_vehicles/1629285650768_test~passenger_vehicles_passenger_vehicles.svg Largest Share by Vehicle Type: Commercial Vehicles
https://s3.mordorlabs.com/globe/1629285706162_test~globe_globe.svg Largest Share by Country: Brazil
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 2.97 %

Major Players

major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE

Tổng quan thị trường

Thị trường dầu động cơ ô tô Nam Mỹ đạt 1,15 tỷ lít vào năm 2021 và dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 2,97% để đạt 1,33 tỷ lít vào năm 2026.

 • Phân khúc lớn nhất theo loại xe - Xe thương mại : Phân khúc xe thương mại trong khu vực tiêu thụ phần lớn dầu động cơ do dung tích dầu động cơ trung bình cao của xe tải hạng nặng, xe bán tải và xe buýt.
 • Phân khúc nhanh nhất theo loại phương tiện - Xe máy : Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu về xe máy đã qua sử dụng và cao cấp ở Brazil và Colombia gia tăng, điều này có thể làm tăng mức tiêu thụ dầu động cơ xe máy.
 • Thị trường quốc gia lớn nhất - Brazil : Brazil có tỷ lệ xe chở khách, xe thương mại và xe máy cao nhất trong số tất cả các nước Nam Mỹ, khiến nước này trở thành quốc gia tiêu thụ dầu động cơ hàng đầu.
 • Thị trường quốc gia phát triển nhanh nhất - Colombia : Sự tăng trưởng dự kiến ​​trong đội xe đang hoạt động ở Colombia, cùng với việc sử dụng rộng rãi dầu khoáng, có khả năng thúc đẩy nhu cầu về dầu động cơ ở mức ổn định.

Phạm vi của Báo cáo

By Vehicle Type
Commercial Vehicles
Motorcycles
Passenger Vehicles
By Country
Argentina
Brazil
Colombia
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc lớn nhất theo loại xe: Xe thương mại

 • Dầu động cơ là chất bôi trơn ô tô được sử dụng nhiều nhất trong số tất cả các loại sản phẩm. Trong giai đoạn 2015-2019, tiêu thụ dầu động cơ ô tô ở Nam Mỹ tăng với tốc độ CAGR là 1,3%. Năm 2020, dầu động cơ chiếm khoảng 77,6% tổng sản lượng tiêu thụ dầu nhờn ô tô của khu vực.
 • Vào năm 2020, sự bùng phát COVID-19 đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong việc sử dụng đội xe Nam Mỹ hiện có do hoạt động kinh doanh sa sút. Do đó, lượng tiêu thụ dầu động cơ trong khu vực giảm đột ngột trong giai đoạn 2019-2020.
 • Cùng với sự phục hồi dự kiến ​​về doanh số và sản xuất ô tô, sự gia tăng thâm nhập của xe điện dự kiến ​​sẽ tác động nhẹ đến mức tiêu thụ dầu động cơ. Do đó, tiêu thụ dầu động cơ dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ CAGR là 2,98% trong giai đoạn 2021-2026.
rd-img

Quốc gia lớn nhất: Brazil

 • Tại khu vực Nam Mỹ, tiêu thụ dầu nhờn ô tô cao nhất ở Brazil, tiếp theo là Argentina và Colombia. Năm 2020, Brazil chiếm 60% tổng lượng tiêu thụ dầu nhờn CV trong khu vực, trong khi Colombia và Argentina lần lượt chiếm 11,4% và 6,97%.
 • Các hạn chế áp dụng đối với hoạt động kinh doanh và vận tải sau khi bùng phát COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêu thụ dầu nhờn CV trên toàn khu vực vào năm 2020. Argentina bị ảnh hưởng nhiều nhất khi chứng kiến ​​mức tiêu thụ giảm 9,67% trong giai đoạn 2019-2020, tiếp theo là Colombia với Giảm 7,8%.
 • Trong giai đoạn 2021-2026, Colombia có thể sẽ là thị trường dầu nhớt ô tô phát triển nhanh nhất. Colombia có khả năng đạt CAGR là 4,82%, tiếp theo là Argentina và Brazil với tốc độ CAGR dự kiến ​​lần lượt là 3,82% và 3,53%.
rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu động cơ Ô tô Nam Mỹ được hợp nhất vừa phải, với năm công ty hàng đầu chiếm 58,92%. Các công ty lớn trong thị trường này là ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, Royal Dutch Shell Plc và Terpel (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Những người chơi chính

 1. ExxonMobil Corporation

 2. Iconic Lubrificantes

 3. Petrobras

 4. Royal Dutch Shell Plc

 5. Terpel

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu động cơ Ô tô Nam Mỹ được hợp nhất vừa phải, với năm công ty hàng đầu chiếm 58,92%. Các công ty lớn trong thị trường này là ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, Royal Dutch Shell Plc và Terpel (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Table of Contents

 1. 1. Executive Summary & Key Findings

 2. 2. Introduction

  1. 2.1. Study Assumptions & Market Definition

  2. 2.2. Scope of the Study​

  3. 2.3. Research Methodology

 3. 3. Key Industry Trends

  1. 3.1. Automotive Industry Trends

  2. 3.2. Regulatory Framework

  3. 3.3. Value Chain & Distribution Channel Analysis

 4. 4. Market Segmentation

  1. 4.1. By Vehicle Type

   1. 4.1.1. Commercial Vehicles

   2. 4.1.2. Motorcycles

   3. 4.1.3. Passenger Vehicles

  2. 4.2. By Product Grade

  3. 4.3. By Country

   1. 4.3.1. Argentina

   2. 4.3.2. Brazil

   3. 4.3.3. Colombia

   4. 4.3.4. Rest of South America

 5. 5. Competitive Landscape

  1. 5.1. Key Strategic Moves

  2. 5.2. Market Share Analysis

  3. 5.3. Company Profiles

   1. 5.3.1. BP PLC (Castrol)

   2. 5.3.2. Chevron Corporation

   3. 5.3.3. ExxonMobil Corporation

   4. 5.3.4. Gulf Oil International

   5. 5.3.5. Iconic Lubrificantes

   6. 5.3.6. Petrobras

   7. 5.3.7. Royal Dutch Shell Plc

   8. 5.3.8. Terpel

   9. 5.3.9. TotalEnergies

   10. 5.3.10. YPF

 6. 6. Appendix

  1. 6.1. Appendix-1 References

  2. 6.2. Appendix-2 List of Tables & Figures

 7. 7. Key Strategic Questions for Lubricants CEOs

List of Tables & Figures

  Figure 1:  

  VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, SOUTH AMERICA, 2015 - 2026

  Figure 2:  

  COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, SOUTH AMERICA, 2015 - 2026

  Figure 3:  

  MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, SOUTH AMERICA, 2015 - 2026

  Figure 4:  

  PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, SOUTH AMERICA, 2015 - 2026

  Figure 5:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY VEHICLE TYPE, 2015-2026

  Figure 6:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

  Figure 7:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, COMMERCIAL VEHICLES, 2015-2026

  Figure 8:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, COMMERCIAL VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 9:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, MOTORCYCLES, 2015-2026

  Figure 10:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOTORCYCLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 11:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, PASSENGER VEHICLES, 2015-2026

  Figure 12:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, PASSENGER VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 13:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT GRADE, 2020

  Figure 14:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY COUNTRY, 2015-2026

  Figure 15:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY COUNTRY, 2020

  Figure 16:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, ARGENTINA, 2015-2026

  Figure 17:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, ARGENTINA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 18:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, BRAZIL, 2015-2026

  Figure 19:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, BRAZIL, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 20:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, COLOMBIA, 2015-2026

  Figure 21:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, COLOMBIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 22:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, REST OF SOUTH AMERICA, 2015-2026

  Figure 23:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, REST OF SOUTH AMERICA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 24:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

  Figure 25:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

  Figure 26:  

  SOUTH AMERICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

Market Definition

 • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
 • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
 • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
 • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

For any queries related to market definition, click here to schedule a call with our analysts.

Research Methodology

Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

 • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
 • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
 • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
 • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

For any queries related to research methodology, click here to schedule a call with our analysts.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!

WHY BUY FROM US?
card-img
01. Crisp, insightful analysis
Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
card-img
04. Transparency
Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
card-img
02. True Bottom-Up Approach
We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
card-img
05. Convenience
Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
card-img
03. Exhaustive Data
Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

Frequently Asked Questions

Thị trường dầu động cơ ô tô Nam Mỹ được nghiên cứu từ năm 2015 - 2026.

Thị trường Dầu động cơ Ô tô Nam Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2,97% trong 5 năm tới.

Xe thương mại đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2015 - 2026.

Brazil nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2020.

Tập đoàn ExxonMobil, Iconic Lubrificantes, Petrobras, Royal Dutch Shell Plc, Terpel là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Dầu động cơ Ô tô Nam Mỹ.