Thị trường dầu động cơ ô tô Châu Phi - KÍCH THƯỚC, CHIA SẺ, TÁC ĐỘNG & DỰ BÁO COVID-19 ĐẾN NĂM 2026

Thị trường dầu động cơ ô tô châu Phi được phân khúc theo Loại xe (Xe thương mại, Xe máy, Xe chở khách), theo Hạng sản phẩm và theo Quốc gia (Ai Cập, Maroc, Nigeria, Nam Phi)

Ảnh chụp thị trường

market-snapshot graph
https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/passenger_vehicles/1629285650768_test~passenger_vehicles_passenger_vehicles.svg Largest Share by Vehicle Type: Commercial Vehicles
https://s3.mordorlabs.com/globe/1629285706162_test~globe_globe.svg Largest Share by Country: Egypt
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 4.07 %

Major Players

major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE

Tổng quan thị trường

Thị trường dầu động cơ ô tô châu Phi đạt 1,02 tỷ lít vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,07% để đạt 1,24 tỷ lít vào năm 2026.

 • Phân khúc lớn nhất theo loại xe - Xe thương mại : Do dung tích dầu động cơ trung bình lớn của xe tải hạng nặng, xe bán tải và xe buýt, ngành xe thương mại (CV) của Châu Phi tiêu thụ phần lớn dầu động cơ.
 • Phân khúc nhanh nhất theo loại xe - Xe chở khách : Kể từ năm 2020, nhu cầu về xe SUV đã qua sử dụng ở các quốc gia châu Phi như Ai Cập đã tăng lên, dự kiến ​​sẽ làm tăng mức tiêu thụ dầu động cơ trên các phương tiện chở khách.
 • Thị trường quốc gia lớn nhất - Ai Cập : Mức tiêu thụ dầu nhờn đáng kể của Ai Cập là do đội xe của nước này và độ tuổi trung bình ngày càng tăng của các loại xe yêu cầu sử dụng dầu nhờn đáng kể.
 • Thị trường quốc gia phát triển nhanh nhất - Ma-rốc : Ma-rốc là quốc gia tiêu thụ dầu động cơ ô tô tăng trưởng nhanh nhất trong số tất cả các quốc gia châu Phi do sản xuất trong nước và đăng ký xe có động cơ tăng trưởng liên tục.

Phạm vi của Báo cáo

By Vehicle Type
Commercial Vehicles
Motorcycles
Passenger Vehicles
By Country
Egypt
Morocco
Nigeria
South Africa
Rest of Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc lớn nhất theo loại xe: Xe thương mại

 • Dầu động cơ là chất bôi trơn ô tô được sử dụng nhiều nhất trong số tất cả các loại sản phẩm. Trong giai đoạn 2015-2019, tiêu thụ dầu động cơ ô tô ở khu vực châu Phi tăng với tốc độ CAGR là 1,75%. Năm 2020, dầu động cơ chiếm khoảng 79% tổng sản lượng tiêu thụ dầu nhờn ô tô trong khu vực.
 • Vào năm 2020, sự bùng phát COVID-19 đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong việc sử dụng hạm đội châu Phi hiện có do hoạt động kinh doanh sa sút. Do đó, tiêu thụ dầu động cơ trong khu vực giảm khoảng 5% trong giai đoạn 2019-2020.
 • Cùng với sự phục hồi dự kiến ​​về doanh số và sản xuất ô tô, sự gia tăng thâm nhập của xe điện dự kiến ​​sẽ tác động nhẹ đến mức tiêu thụ dầu động cơ. Xem xét các yếu tố này, mức tiêu thụ dầu động cơ dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 4% trong giai đoạn 2021-2026.
rd-img

Quốc gia lớn nhất: Ai Cập

 • Trong giai đoạn 2015-2019, tiêu thụ dầu động cơ ô tô ở châu Phi tăng với tốc độ CAGR khoảng 1,75%. Trong thời kỳ này, Ai Cập là quốc gia tiêu thụ dầu động cơ ô tô hàng đầu trong khu vực, chiếm 30% tổng lượng tiêu thụ dầu động cơ vào năm 2020.
 • Các hạn chế đi lại được áp đặt sau khi bùng phát COVID-19 đã hạn chế tiêu thụ dầu động cơ trên toàn khu vực vào năm 2020. Nam Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất, vì nó đã chứng kiến ​​mức tiêu thụ giảm 8,5% trong giai đoạn 2019-2020, tiếp theo là Ai Cập, quốc gia này đã giảm hơn số 8%.
 • Maroc có thể là thị trường dầu động cơ phát triển nhanh nhất. Mức tiêu thụ có thể sẽ đạt tốc độ CAGR là 5,71%, tiếp theo là Nam Phi và Ai Cập, dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 3,46% và 3,1% trong giai đoạn 2021-2026. Doanh số bán và sản xuất ô tô phục hồi dự kiến ​​từ năm 2021 được dự đoán sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng này.
rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường dầu động cơ ô tô châu Phi được hợp nhất vừa phải, với năm công ty hàng đầu chiếm 47,62%. Các công ty lớn trong thị trường này là BP PLC (Castrol), Engen Petroleum Ltd, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC và TotalEnergies (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Những người chơi chính

 1. BP PLC (Castrol)

 2. Engen Petroleum Ltd

 3. ExxonMobil Corporation

 4. Royal Dutch Shell PLC

 5. TotalEnergies

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường dầu động cơ ô tô châu Phi được hợp nhất vừa phải, với năm công ty hàng đầu chiếm 47,62%. Các công ty lớn trong thị trường này là BP PLC (Castrol), Engen Petroleum Ltd, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC và TotalEnergies (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Table of Contents

 1. 1. Executive Summary & Key Findings

 2. 2. Introduction

  1. 2.1. Study Assumptions & Market Definition

  2. 2.2. Scope of the Study​

  3. 2.3. Research Methodology

 3. 3. Key Industry Trends

  1. 3.1. Automotive Industry Trends

  2. 3.2. Regulatory Framework

  3. 3.3. Value Chain & Distribution Channel Analysis

 4. 4. Market Segmentation

  1. 4.1. By Vehicle Type

   1. 4.1.1. Commercial Vehicles

   2. 4.1.2. Motorcycles

   3. 4.1.3. Passenger Vehicles

  2. 4.2. By Product Grade

  3. 4.3. By Country

   1. 4.3.1. Egypt

   2. 4.3.2. Morocco

   3. 4.3.3. Nigeria

   4. 4.3.4. South Africa

   5. 4.3.5. Rest of Africa

 5. 5. Competitive Landscape

  1. 5.1. Key Strategic Moves

  2. 5.2. Market Share Analysis

  3. 5.3. Company Profiles

   1. 5.3.1. Afriquia

   2. 5.3.2. Astron Energy Pty Ltd

   3. 5.3.3. BP PLC (Castrol)

   4. 5.3.4. Engen Petroleum Ltd

   5. 5.3.5. ExxonMobil Corporation

   6. 5.3.6. FUCHS

   7. 5.3.7. Oando PLC

   8. 5.3.8. OLA Energy

   9. 5.3.9. Royal Dutch Shell PLC

   10. 5.3.10. TotalEnergies

 6. 6. Appendix

  1. 6.1. Appendix-1 References

  2. 6.2. Appendix-2 List of Tables & Figures

 7. 7. Key Strategic Questions for Lubricants CEOs

List of Tables & Figures

 1. Figure 1:  
 2. VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, AFRICA, 2015 - 2026
 1. Figure 2:  
 2. COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, AFRICA, 2015 - 2026
 1. Figure 3:  
 2. MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, AFRICA, 2015 - 2026
 1. Figure 4:  
 2. PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, AFRICA, 2015 - 2026
 1. Figure 5:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY VEHICLE TYPE, 2015-2026
 1. Figure 6:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
 1. Figure 7:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, COMMERCIAL VEHICLES, 2015-2026
 1. Figure 8:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, COMMERCIAL VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 9:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, MOTORCYCLES, 2015-2026
 1. Figure 10:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOTORCYCLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 11:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, PASSENGER VEHICLES, 2015-2026
 1. Figure 12:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, PASSENGER VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 13:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT GRADE, 2020
 1. Figure 14:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY COUNTRY, 2015-2026
 1. Figure 15:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY COUNTRY, 2020
 1. Figure 16:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, EGYPT, 2015-2026
 1. Figure 17:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, EGYPT, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 18:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, MOROCCO, 2015-2026
 1. Figure 19:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOROCCO, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 20:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, NIGERIA, 2015-2026
 1. Figure 21:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, NIGERIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 22:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, SOUTH AFRICA, 2015-2026
 1. Figure 23:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, SOUTH AFRICA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 24:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, VOLUME IN LITERS, REST OF AFRICA, 2015-2026
 1. Figure 25:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, REST OF AFRICA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 26:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021
 1. Figure 27:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021
 1. Figure 28:  
 2. AFRICA AUTOMOTIVE ENGINE OILS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

Market Definition

 • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
 • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
 • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
 • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

For any queries related to market definition, click here to schedule a call with our analysts.

Research Methodology

Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

 • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
 • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
 • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
 • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

For any queries related to research methodology, click here to schedule a call with our analysts.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!

WHY BUY FROM US?
card-img
01. Crisp, insightful analysis
Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
card-img
04. Transparency
Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
card-img
02. True Bottom-Up Approach
We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
card-img
05. Convenience
Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
card-img
03. Exhaustive Data
Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

Frequently Asked Questions

Thị trường dầu động cơ ô tô châu Phi được nghiên cứu từ năm 2015 - 2026.

Thị trường Dầu động cơ Ô tô Châu Phi đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,07% trong 5 năm tới.

Xe thương mại đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2015 - 2026.

Ai Cập chiếm tỷ trọng cao nhất vào năm 2020.

BP PLC (Castrol), Engen Petroleum Ltd, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC, TotalEnergies là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Dầu động cơ Ô tô Châu Phi.