Thị trường chẩn đoán trong ống nghiệm Nam Phi - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường chẩn đoán trong ống nghiệm ở Nam Phi được phân đoạn theo Loại thử nghiệm (Hóa học lâm sàng, Chẩn đoán phân tử, Chẩn đoán miễn dịch, Huyết học và Các loại khác), Sản phẩm (Dụng cụ, Thuốc thử, Sản phẩm khác), Khả năng sử dụng, Ứng dụng và Người dùng cuối.

Ảnh chụp thị trường

south africa in vitro diagnostics market size
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 3.4 %

Major Players

south africa in vitro diagnostics market major player

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Chẩn đoán trong ống nghiệm ở Nam Phi dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ tốt trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng này chủ yếu là do gánh nặng gia tăng của các bệnh mãn tính và bệnh truyền nhiễm ở Nam Phi, gia tăng việc sử dụng chẩn đoán tại điểm chăm sóc ở nước này và những tiến bộ công nghệ đang được thực hiện trong thị trường chẩn đoán.

Theo báo cáo do Chính phủ Nam Phi công bố năm 2018, tỷ lệ nhiễm HIV ở nước này là khoảng 13,1%. Có ý kiến ​​cho rằng số người nhiễm HIV ở nước này sẽ đạt hơn 7,52 triệu người vào năm 2019. Điều này cho thấy gánh nặng của HIV ở Nam Phi. Do đó, ngày càng có nhiều nhu cầu về chẩn đoán tốt hơn, điều này làm tăng nhu cầu về những thứ tương tự.

Sau HIV, các bệnh tim mạch (CVD) là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Nam Phi và cứ sáu trường hợp tử vong thì có một trường hợp liên quan đến bệnh tim mạch. Do đó, các bệnh mãn tính gia tăng trong nước đang thúc đẩy nhu cầu về chẩn đoán trong ống nghiệm, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng thị trường.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo này, chẩn đoán trong ống nghiệm liên quan đến các thiết bị y tế và vật tư tiêu hao được sử dụng để thực hiện các xét nghiệm trong ống nghiệm trên các mẫu sinh học khác nhau. Chúng được sử dụng để chẩn đoán các tình trạng y tế khác nhau, chẳng hạn như bệnh tiểu đường và ung thư.

By Test Type
Clinical Chemistry
Molecular Diagnostics
Immuno Diagnostics
Haematology
Other Test Types
By Product
Instrument
Reagent
Other Products
By Usability
Disposable IVD Device
Reusable IVD Device
By Application
Infectious Disease
Diabetes
Cancer/Oncology
Cardiology
Autoimmune Disease
Nephrology
Other Applications
By End-User
Diagnostic Laboratories
Hospitals and Clinics
Other End-users

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Thuốc thử được kỳ vọng sẽ giữ Thị phần lớn nhất trong Phân khúc sản phẩm trong suốt thời gian dự báo

Phân khúc thuốc thử được nghiên cứu trên thị trường bao gồm các thành phần, dung dịch hoặc chế phẩm hóa học, sinh học hoặc miễn dịch học được nhà sản xuất dự định sử dụng trong quá trình chẩn đoán trong ống nghiệm. Do chi phí cao của nhiều nền tảng chẩn đoán, các nhà sản xuất thường cho thuê thiết bị thay vì bán công nghệ hoàn toàn cho người dùng cuối. Theo các thỏa thuận này, hợp đồng thuê được ràng buộc với các hợp đồng mua thuốc thử hoặc xét nghiệm liên quan cho thiết bị trong suốt thời hạn của hợp đồng. Nhiều công ty chẩn đoán có hơn 75% doanh thu từ các vật tư tiêu hao như xét nghiệm và thuốc thử, và các thỏa thuận như vậy đảm bảo tạo ra doanh thu theo chu kỳ liên quan đến việc bán thuốc thử và các vật tư tiêu hao khác.

Nam Phi đã thiết lập các chương trình thuốc thử xét nghiệm miễn dịch địa phương để sản xuất thuốc thử xét nghiệm miễn dịch chất lượng cao, chi phí thấp. Các bộ dụng cụ từ các dự án này hiện đang trở nên sẵn có và có khả năng thúc đẩy thị trường. Hơn nữa, với gánh nặng ung thư ngày càng gia tăng, nhu cầu về chẩn đoán trong ống nghiệm để chẩn đoán sớm sẽ tăng lên, điều này cũng dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.

south africa in vitro diagnostics market trends

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Chẩn đoán trong ống nghiệm ở Nam Phi hiện đang có sự cạnh tranh gay gắt. Điều này chủ yếu là do đầu tư ngày càng tăng của các công ty toàn cầu vào Nam Phi khi quốc gia này cho thấy một số cơ hội để tăng trưởng. Với các chiến lược mở rộng đang được thực hiện bởi các công ty, dự kiến ​​trong tương lai, một số công ty vừa và nhỏ sẽ thâm nhập thị trường và nắm giữ một thị phần đáng kể.

Những người chơi chính

 1. Abbott Laboratories

 2. F. Hoffmann-La Roche Ltd

 3. Nihon Kohden Corporation

 4. Siemens Healthineers

 5. Thermo Fisher Scientific

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Abbott Laboratories F. Hoffmann-La Roche Ltd Nihon Kohden Corporation Siemens Healthineers Thermo Fisher Scientific

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increasing Use of Point-of-Care (POC) Diagnostics

   2. 4.2.2 Growing Burden of Chronic and Infectious Diseases

   3. 4.2.3 Technological Advancements in the Diagnostics

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Reimbursement Issues

   2. 4.3.2 High Cost of Advanced IVD Devices

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Test Type

   1. 5.1.1 Clinical Chemistry

   2. 5.1.2 Molecular Diagnostics

   3. 5.1.3 Immuno Diagnostics

   4. 5.1.4 Haematology

   5. 5.1.5 Other Test Types

  2. 5.2 By Product

   1. 5.2.1 Instrument

   2. 5.2.2 Reagent

   3. 5.2.3 Other Products

  3. 5.3 By Usability

   1. 5.3.1 Disposable IVD Device

   2. 5.3.2 Reusable IVD Device

  4. 5.4 By Application

   1. 5.4.1 Infectious Disease

   2. 5.4.2 Diabetes

   3. 5.4.3 Cancer/Oncology

   4. 5.4.4 Cardiology

   5. 5.4.5 Autoimmune Disease

   6. 5.4.6 Nephrology

   7. 5.4.7 Other Applications

  5. 5.5 By End-User

   1. 5.5.1 Diagnostic Laboratories

   2. 5.5.2 Hospitals and Clinics

   3. 5.5.3 Other End-users

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Danaher Corporation

   2. 6.1.2 F. Hoffmann-La Roche Ltd

   3. 6.1.3 Becton, Dickinson and Company

   4. 6.1.4 Nihon Kohden Corporation

   5. 6.1.5 Abbott Laboratories

   6. 6.1.6 Siemens Healthineers

   7. 6.1.7 Thermo Fischer Scientific

   8. 6.1.8 Bio-Rad Laboratories, Inc

   9. 6.1.9 BioMerieux SA

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Chẩn đoán In-Vitro Nam Phi được nghiên cứu từ năm 2019 - 2027.

Thị trường chẩn đoán trong ống nghiệm Nam Phi đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,93% trong 5 năm tới.

Thị trường chẩn đoán trong ống nghiệm của Nam Phi được định giá 589 triệu USD vào năm 2019.

Thị trường chẩn đoán trong ống nghiệm của Nam Phi được định giá 880 triệu USD vào năm 2027.

Nihon Kohden Corporation, Siemens Healthineers, Thermo Fisher Scientific, Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Chẩn đoán Trong ống nghiệm Nam Phi.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!