Thị trường thiết bị thẩm mỹ Nam Phi - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Thiết bị Thẩm mỹ Nam Phi được phân đoạn theo Loại thiết bị, Ứng dụng và Người dùng cuối

Ảnh chụp thị trường

CAGR
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 11.51 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thiết bị thẩm mỹ Nam Phi được dự đoán sẽ ghi nhận tốc độ CAGR là 11,51%, trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố chính góp phần vào sự tăng trưởng nhu cầu về thiết bị thẩm mỹ ở Nam Phi bao gồm dân số béo phì ngày càng tăng, nâng cao nhận thức về các thủ thuật thẩm mỹ, sử dụng thiết bị xâm lấn tối thiểu ngày càng tăng và đổi mới công nghệ trong thiết bị. Ý thức thẩm mỹ ngày càng cao của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đang tạo ra nhu cầu về các thiết bị khác nhau được sử dụng trong các thủ thuật thẩm mỹ. Một số cơ hội cho những người chơi trên thị trường là xu hướng thời trang ngày càng tăng và nhận thức ngày càng cao về việc chăm sóc bản thân và chăm sóc cá nhân cũng như sự gia tăng thu nhập khả dụng. Các lý do khác giúp nhu cầu về các sản phẩm thẩm mỹ tăng cao bao gồm sự gia tăng số lượng các thủ thuật thẩm mỹ được thực hiện mỗi năm. Mặc dù tốc độ tăng trưởng trong nước không quá cao, nhưng thực tế vẫn là người dân ngày càng quan tâm hơn đến hình ảnh của mình, đặc biệt là với mức sống ngày càng nâng cao cũng thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.

Scope of the report

Aesthetic devices refer to all medical devices that are used for various cosmetic procedures, which include plastic surgery, unwanted hair removal, excess fat removal, anti-aging, aesthetic implants, and skin tightening, which are used for beautification, correction, and improvement of the body.

By Type of Devices
Energy-based Aesthetic Device
Laser-based Aesthetic Device
Radiofrequency (RF) Based Aesthetic Device
Light-based Aesthetic Device
Ultrasound Aesthetic Device
Non-energy-based Aesthetic Device
Botulinum Toxin
Dermal Fillers and Aesthetic Threads
Microdermabrasion
Implants
By Application
Skin Resurfacing and Tightening
Body Contouring and Cellulite Reduction
Hair Removal
Tattoo Removal
Breast Augmentation
Facial Aesthetic Procedures
Other Applications
By End User
Hospitals
Clinics
Other End Users

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc triệt lông dự kiến ​​sẽ chiếm thị phần đáng kể trong phân khúc ứng dụng thiết bị thẩm mỹ Nam Phi

Loại bỏ lông không cần thiết trên cơ thể là một trong những thách thức mà bất cứ ai cũng phải đối mặt trong cuộc sống của họ vào một thời điểm nào đó. Những người này đã chuyển sang một số phương pháp tẩy lông trong hơn hai thập kỷ để giúp họ khắc phục vấn đề phổ biến mà hầu như ai cũng gặp phải này. Kể từ sự phát triển của các thiết bị dựa trên năng lượng và ánh sáng laser để loại bỏ lông không mong muốn, các bác sĩ lâm sàng thẩm mỹ và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã có thể cung cấp cho bệnh nhân những phương pháp điều trị hiệu quả về thời gian.

South Africa Aesthetic - 2

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thiết bị thẩm mỹ Nam Phi có tính cạnh tranh và bao gồm một số người chơi. Về thị phần, một số công ty lớn hiện đang thống trị thị trường và một số công ty nổi tiếng đang mạnh tay mua lại và liên doanh với các công ty khác để củng cố vị trí trên thị trường trong nước. Một số công ty hiện đang thống trị thị trường là Allergan Inc., Lumenis Inc., Johnson & Johnson, Alma Lasers, và Galderma Pharmaceuticals.

Những người chơi chính

 1. Allergan Inc.

 2. Lumenis Inc.

 3. Johnson and Johnson

 4. Alma Lasers

 5. Galderma Pharmaceuticals

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

consolo.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increasing Obese Population

   2. 4.2.2 Increasing Awareness Regarding Aesthetic Procedures and Rising Adoption of Minimally Invasive Techniques

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Poor Reimbursement Scenario

   2. 4.3.2 Cost of Aesthetic Procedures

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type of Devices

   1. 5.1.1 Energy-based Aesthetic Device

    1. 5.1.1.1 Laser-based Aesthetic Device

    2. 5.1.1.2 Radiofrequency (RF) Based Aesthetic Device

    3. 5.1.1.3 Light-based Aesthetic Device

    4. 5.1.1.4 Ultrasound Aesthetic Device

   2. 5.1.2 Non-energy-based Aesthetic Device

    1. 5.1.2.1 Botulinum Toxin

    2. 5.1.2.2 Dermal Fillers and Aesthetic Threads

    3. 5.1.2.3 Microdermabrasion

    4. 5.1.2.4 Implants

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Skin Resurfacing and Tightening

   2. 5.2.2 Body Contouring and Cellulite Reduction

   3. 5.2.3 Hair Removal

   4. 5.2.4 Tattoo Removal

   5. 5.2.5 Breast Augmentation

   6. 5.2.6 Facial Aesthetic Procedures

   7. 5.2.7 Other Applications

  3. 5.3 By End User

   1. 5.3.1 Hospitals

   2. 5.3.2 Clinics

   3. 5.3.3 Other End Users

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Allergan Inc.

   2. 6.1.2 Lumenis Inc.

   3. 6.1.3 Johnson & Johnson

   4. 6.1.4 Alma Lasers

   5. 6.1.5 Galderma Pharmaceuticals

   6. 6.1.6 SternLaser

   7. 6.1.7 Venus Concept

   8. 6.1.8 Hologic Inc.

   9. 6.1.9 Quanta System SpA

   10. 6.1.10 Bausch Health Companies Inc.

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape Covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thiết bị thẩm mỹ Nam Phi được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường thiết bị thẩm mỹ Nam Phi đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 11,51% trong 5 năm tới.

Johnson and Johnson, Alma Lasers, Galderma, Venus Concept, Abbvie (Allergan Inc.) là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Thiết bị Thẩm mỹ Nam Phi.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!