Thị trường Kali Citrate - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Kali Citrate Toàn cầu được phân chia theo Hạng thành Công nghiệp, Thực phẩm và Dược phẩm; bằng Ứng dụng vào Thực phẩm và Đồ uống, Công nghiệp, Dược phẩm và Mỹ phẩm; và theo Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Potassium Citrate Market Size
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR%(2019-2024): 3.7%

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Potassium Citrate và dự kiến ​​sẽ đạt 817,51 triệu USD vào năm 2024, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,70%. Potassium citrate có nhiều ứng dụng trong một số ngành công nghiệp, chẳng hạn như thực phẩm và đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm, cũng như các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, nó có các ứng dụng như chất điều chỉnh độ chua, chất làm săn chắc và chất bảo quản. Potassium citrate có những ứng dụng chính của nó trong ngành công nghiệp thực phẩm. Ngành công nghiệp thực phẩm chiếm thị phần chính với hơn 60% tổng lượng kali citrate sử dụng. Nhu cầu về các sản phẩm có hàm lượng natri thấp và các ứng dụng công nghiệp của kali citrat ngày càng tăng đã thúc đẩy thị trường. Châu Á Thái Bình Dương là thị trường tiêu thụ kali citrate lớn nhất ở cấp độ toàn cầu. 

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường Kali Citrate Toàn cầu được phân khúc theo Hạng thành Công nghiệp, Thực phẩm và Dược phẩm. Theo Ứng dụng, thị trường được chia thành Thực phẩm và Đồ uống, Công nghiệp, Dược phẩm và Mỹ phẩm. Phân tích địa lý của thị trường cũng được bao gồm trong thị trường. 

By Grade Type
Industrial
Food
Pharmaceuticals
By Application
Food and Beverage
Industrial
Pharmaceuticals
Cosmetics
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
United Kingdom
France
Germany
Italy
Russia
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
Australia
India
Rest of Asia Pacific
South America
Brazil
Colombia
Rest of South America
Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Ngày càng phổ biến đối với hàm lượng natri citrat thấp trong thực phẩm

Kali citrat chủ yếu được sử dụng như một chất thay thế hiệu quả cho natri citrat. Potassium citrate được sử dụng trong thực phẩm mà hàm lượng natri phải ít hơn. Tiêu thụ quá nhiều natri có nguy cơ bị đau tim cao hơn. Giới hạn tiêu thụ natri được khuyến nghị là 1.500 miligam mỗi ngày, nhưng mức tiêu thụ natri trung bình ở Hoa Kỳ là khoảng 3.400 miligam một ngày, cao gấp đôi. Bao gồm kali trong chế độ ăn uống của bạn là một giải pháp để tránh các vấn đề sức khỏe do natri gây ra. Người tiêu dùng trên khắp thế giới đang chuyển sang một chế độ ăn uống lành mạnh hơn, do đó, họ thích các sản phẩm lành mạnh hơn, điều này thúc đẩy các nhà sản xuất sử dụng các chất phụ gia lành mạnh hơn trong thực phẩm, chẳng hạn như kali citrate. Muối kali xitrat cũng có thể được sử dụng thay cho natri bicacbonat và kali clorua trong dung dịch bù nước uống.
 

Potassium Citrate Market Share

Châu Á Thái Bình Dương là thị trường phát triển nhanh nhất

Châu Á - Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường kali citrat toàn cầu. Trung Quốc là nhà sản xuất và xuất khẩu kali citrat lớn nhất trong khu vực. Hoa Kỳ chiếm thị phần xuất khẩu kali citrate lớn nhất từ ​​Trung Quốc. Xuất khẩu của khu vực này rất cao so với các khu vực khác. Điều này chủ yếu là do các nhà sản xuất đưa ra giá thấp để có lợi thế cạnh tranh, điều này là do chi phí sản xuất kali citrat trong khu vực thấp hơn. Lĩnh vực thực phẩm và đồ uống chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường kali citrate ở Châu Á - Thái Bình Dương, do danh sách rộng rãi các đặc tính của hợp chất này, chẳng hạn như khả năng hoạt động như một chất bảo quản, chất nhũ hóa, v.v. Việc thiếu các quy định nghiêm ngặt đối với phụ gia thực phẩm đóng vai trò là yếu tố nổi bật cho việc sử dụng kali citrat trong khu vực. 
 

Potassium Citrate Market Trends

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường kali citrate toàn cầu bị phân tán với sự hiện diện của nhiều đối thủ. Các công ty lớn đã có mặt ở hầu hết các quốc gia lớn.Do các ứng dụng khác nhau trong ngành công nghiệp thực phẩm, các công ty đang xây dựng chiến lược mở rộng. Những người chơi chính của thị trường là Archer Daniels Midland (ADM), Cargill, Jungbunzlauer Company và Tate & Lyle, v.v. 

Những người chơi chính

 1. American Tartaric Products

 2. Cargill

 3. ADM

 4. Tate & Lyle

 5. Jungbunzlauer

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Archer Daniels Midland (ADM), Cargill, Jungbunzlauer Company, and Tate & Lyle.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Research Phases

  2. 1.2 Study Deliverables

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  1. 3.1 Market Overview

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

   1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.3.3 Threat of New Entrants

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Degree of Competition

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Grade Type

   1. 5.1.1 Industrial

   2. 5.1.2 Food

   3. 5.1.3 Pharmaceuticals

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Food and Beverage

   2. 5.2.2 Industrial

   3. 5.2.3 Pharmaceuticals

   4. 5.2.4 Cosmetics

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

    4. 5.3.1.4 Rest of North America

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 United Kingdom

    2. 5.3.2.2 France

    3. 5.3.2.3 Germany

    4. 5.3.2.4 Italy

    5. 5.3.2.5 Russia

    6. 5.3.2.6 Spain

    7. 5.3.2.7 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 Australia

    4. 5.3.3.4 India

    5. 5.3.3.5 Rest of Asia Pacific

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Colombia

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle East & Africa

    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.3.5.2 South Africa

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Strategies adopted by Key players

  2. 6.2 Most Active Companies

  3. 6.3 Market Share Analysis

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Cargill INC.

   2. 6.4.2 Tate & Lyle

   3. 6.4.3 ADM

   4. 6.4.4 Jungbunzlauer Suisse AG

   5. 6.4.5 Cofco Biochemical

   6. 6.4.6 American Tartaric Products

   7. 6.4.7 Huangshi Xinghua Biochemical

   8. 6.4.8 Gadot Biochemical Industries

   9. 6.4.9 Niran

   10. 6.4.10 Juxian Hongde Citric Acid Co.LTD

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Kali Citrate được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Kali Citrate được định giá 3,7% vào năm 2018.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

American Tartaric Products, Cargill, ADM, Tate & Lyle, Jungbunzlauer là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Kali Citrate.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!