Thị trường Hiệu chuẩn Thiết bị Y tế - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường hiệu chuẩn thiết bị y tế được phân chia theo loại thiết bị (Màn hình dấu hiệu sinh học, Máy thở, Màn hình thai nhi, Màn hình tim mạch và thiết bị khác), Loại dịch vụ, Người dùng cuối và Địa lý

Ảnh chụp thị trường

Medical Equipment Calibration Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 9.3 %

Major Players

Medical Equipment Calibration Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Sự tăng trưởng của thị trường hiệu chuẩn thiết bị y tế được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ hiệu chuẩn do các yếu tố khác nhau như số lượng bệnh viện, phòng thí nghiệm ngày càng tăng, các quy định về môi trường gia tăng và sự tập trung của người tiêu dùng vào chất lượng và độ chính xác, cùng với sự gia tăng các biện pháp nghiên cứu và phát triển. vì nhu cầu ngày càng tăng đối với các thiết bị y tế sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường hiệu chuẩn thiết bị y tế.

Theo danh sách thu hồi thiết bị y tế hàng năm của FDA vào năm 2019, 44 thiết bị đã được thu hồi, cao hơn so với số lượng thiết bị bị thu hồi vào năm 2017 là 32 cao cấp hơn để hiệu chuẩn các thiết bị y tế.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế là quá trình đảm bảo đầu ra của trang thiết bị y tế theo tiêu chuẩn ngành. Hiệu chuẩn có thể được định nghĩa là sự so sánh giữa phép đo tiêu chuẩn và phép đo bằng dụng cụ y tế. Hiệu chuẩn thiết bị y tế là một khía cạnh quan trọng của kiểm soát chất lượng. Hiệu chuẩn là phương pháp mà thiết bị đang được thử nghiệm được đo với một số thiết bị tiêu chuẩn để xác định chất lượng của thiết bị.

By Equipment Type
Vital Sign Monitors
Ventilators
Fetal Monitors
Cardiovascular Monitors
Imaging Equipment
Infusion Pumps
Other Equipment
By Type of Service
In-House Calibration Services
Third Party Calibration Services
OEM (Original Equipment Manufacturer) Calibration Services
By End User
Clinical Laboratories
Hospitals
Others
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Thiết bị chẩn đoán hình ảnh được kỳ vọng sẽ chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường hiệu chuẩn thiết bị y tế

Thị phần thống trị được giữ lại bởi phân khúc thiết bị hình ảnh do các thuộc tính như dân số lão khoa ngày càng tăng và tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính gia tăng trên toàn thế giới và nhận thức về bệnh được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường thiết bị hình ảnh. Theo thống kê từ GLOBOCAN 2018, ước tính có khoảng 2.129.118 trường hợp sự cố ở Hoa Kỳ, vào năm 2018, dự kiến ​​sẽ tăng vào năm 2040 và đạt con số 3.096.944 trường hợp.

Ngoài ra, dân số ngày càng gia tăng với lối sống không lành mạnh, tỷ lệ ngày càng tăng của các bệnh mãn tính như bệnh tim, bệnh đường tiêu hóa và các đột biến gen khác nhau đòi hỏi thiết bị hình ảnh tiên tiến là một số cân nhắc được dự đoán để củng cố sự phát triển của thị trường thiết bị hình ảnh sự định cỡ.

Medical Equipment Calibration Market Key Trends

Bắc Mỹ thống trị thị trường và dự kiến ​​sẽ làm như vậy trong giai đoạn dự báo

Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường hiệu chuẩn thiết bị y tế tổng thể, trong suốt thời gian dự báo. Điều này là do các yếu tố như các trường hợp thu hồi thiết bị y tế ngày càng tăng khi các vụ thu hồi liên quan đến công nghệ cũng đang tăng lên khi công nghệ thiết bị y tế ngày càng trở nên phức tạp. Trong quý thứ 14, các vấn đề về phần mềm tiếp tục là nguyên nhân chính dẫn đến việc thu hồi.

Các vấn đề về phần mềm, ghi nhãn sai và chất lượng là những nguyên nhân hàng đầu của việc thu hồi vào năm 2018, dự kiến ​​sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với thị trường hiệu chuẩn thiết bị y tế trong giai đoạn dự báo.

Medical Equipment Calibration Market Growth Rate

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Hiệu chuẩn Thiết bị Y tế có tính cạnh tranh vừa phải và bao gồm một số công ty lớn. Về thị phần, có rất ít công ty lớn hiện đang thống trị thị trường. Và một số công ty nổi tiếng đang mạnh mẽ thực hiện các thương vụ mua lại với các công ty khác để củng cố vị trí thị trường của họ trên toàn cầu. Một số công ty hiện đang thống trị thị trường là Biomed Technologies Inc. (Abbott Laboratories), Industrial Calibration and Service Co. Inc., Fluke Biomedical (Fortive), JM Test Systems Inc., và Tektronix, Inc.

Những người chơi chính

 1. Industrial Calibration and Service Co. Inc.

 2. JM Test Systems Inc.

 3. Tektronix, Inc.

 4. Biomed Technologies Inc. (Abbott Laboratories)

 5. Fluke Biomedical (Fortive)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Industrial Calibration and Service Co. Inc., JM Test Systems Inc., Tektronix, Inc., Biomed Technologies Inc. (Abbott Laboratories), Fluke Biomedical (Fortive)

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Strict Regulatory Framework and Enhanced Consumer Attention on Quality of Product

   2. 4.2.2 Increasing Product Recall Incidences

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Limited Consciousness and Eagerness for Medical Devices Calibration

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Equipment Type

   1. 5.1.1 Vital Sign Monitors

   2. 5.1.2 Ventilators

   3. 5.1.3 Fetal Monitors

   4. 5.1.4 Cardiovascular Monitors

   5. 5.1.5 Imaging Equipment

   6. 5.1.6 Infusion Pumps

   7. 5.1.7 Other Equipment

  2. 5.2 By Type of Service

   1. 5.2.1 In-House Calibration Services

   2. 5.2.2 Third Party Calibration Services

   3. 5.2.3 OEM (Original Equipment Manufacturer) Calibration Services

  3. 5.3 By End User

   1. 5.3.1 Clinical Laboratories

   2. 5.3.2 Hospitals

   3. 5.3.3 Others

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 Germany

    2. 5.4.2.2 United Kingdom

    3. 5.4.2.3 France

    4. 5.4.2.4 Italy

    5. 5.4.2.5 Spain

    6. 5.4.2.6 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia-Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 South Korea

    6. 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 Middle-East and Africa

    1. 5.4.4.1 GCC

    2. 5.4.4.2 South Africa

    3. 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.4.5 South America

    1. 5.4.5.1 Brazil

    2. 5.4.5.2 Argentina

    3. 5.4.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Fluke Biomedical (Fortive)

   2. 6.1.2 Biomed Technologies Inc. (Abbott Laboratories)

   3. 6.1.3 JM Test Systems, Inc.

   4. 6.1.4 Industrial Calibration and Service Company, Inc. (IN-CAL)

   5. 6.1.5 Tektronix, Inc.

   6. 6.1.6 JPen Medical

   7. 6.1.7 TAG Medical

   8. 6.1.8 NS Medical Systems

   9. 6.1.9 Transcat, Inc.

   10. 6.1.10 Medserve Ltd.

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường hiệu chuẩn thiết bị y tế toàn cầu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Hiệu chuẩn Thiết bị Y tế Toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 9,3% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

JM Test Systems Inc., Tektronix, Inc., Godrej.com, ISS Solutions, Inc (Biomed Technologies Inc.), Fortive (Fluke) là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Hiệu chuẩn Thiết bị Y tế Toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!