Thị trường EPC phát điện Malaysia - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường được phân khúc theo Nguồn (Nhiệt điện, Thủy điện và Tái tạo).

Ảnh chụp thị trường

Malaysia Power Generation EPC - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: >4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường EPC phát điện tại Malaysia dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hơn 4% trong giai đoạn dự báo 2022-2027. Đại dịch COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn trên thị trường dưới dạng khó khăn trong việc tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu và thiết bị do các đợt ngừng hoạt động ở Malaysia và các khu vực khác trên thế giới. Điều này càng dẫn đến sự chậm trễ trong các dự án. Các yếu tố như các dự án phát điện và truyền tải đã cam kết ở Malaysia, cùng với việc gia tăng các biện pháp của chính phủ nhằm tăng cường hợp tác công tư và tài trợ tư nhân trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, có khả năng thúc đẩy thị trường. Tuy nhiên, các yếu tố như vốn đầu tư cao từ phía nhà cung cấp và không có rủi ro từ phía nhà tài trợ của các dự án có thể hạn chế thị trường.

 • Lĩnh vực năng lượng tái tạo dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trong thời gian dự báo.
 • Chính phủ Malaysia đã đặt mục tiêu đạt 40% sản lượng điện thông qua các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2035. Điều này dự kiến ​​sẽ mang lại những cơ hội to lớn trong Thị trường EPC Sản xuất Điện của Malaysia.
 • Các dự án phát điện sắp tới ở Malaysia dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường EPC phát điện của nước này trong giai đoạn dự báo.

Scope of the report

The Malaysia power generation EPC market report includes:

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Lĩnh vực năng lượng tái tạo được kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể

 • Chính phủ Malaysia đã đặt mục tiêu đạt 31% tổng công suất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2025, dự kiến ​​sẽ được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành năng lượng mặt trời.
 • Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ đã mời thầu các dự án năng lượng mặt trời vào năm 2020 và 2021 và đã nhận được 112 hồ sơ dự thầu cho 20 dự án. Công suất của các gói thầu này dự kiến ​​là 490 MW vào cuối năm 2021 và 823 MW vào cuối năm 2023.
 • Vào tháng 12 năm 2021, Sunway Construction Group Bhd thông báo rằng họ đã chấp nhận Thư ý định cho hợp đồng EPC của hai dự án năng lượng mặt trời 50 MW được bảo đảm trong đấu thầu năng lượng mặt trời LSS4 quy mô lớn thứ tư của Malaysia. Các dự án dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023.
 • Vào tháng 9 năm 2021, Solarvest Holdings đã nhận được một hợp đồng EPC trị giá 42,2 triệu USD để xây dựng một công viên năng lượng mặt trời 50 MW ở Chuping, thuộc bang Perlis. Hợp đồng này được trao trong khuôn khổ chương trình năng lượng mặt trời (LSS) quy mô lớn của Malaysia, chương trình này đã mở rộng sổ đặt hàng của Solarvest với các giao dịch EPC được đảm bảo từ chương trình LSS lên khoảng 371 triệu MYR.
 • Do đó, dựa trên những điểm đã đề cập ở trên, ngành năng lượng tái tạo được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo.
Malaysia Power Generation EPC Market - Installed Renewable Energy Capacity

Các dự án sắp tới dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường

 • Malaysia là một quốc gia Đông Nam Á có dân số 3,24 crore vào năm 2020 đã tiêu thụ 142,42 tỷ kilowatt giờ điện. Trong số này, tỷ trọng tiêu thụ điện cao nhất thuộc về lĩnh vực công nghiệp. 
 • Malaysia đã phụ thuộc vào sản xuất điện dựa trên nhiên liệu hóa thạch, gần đây đã có sự chuyển hướng sang năng lượng tái tạo. Điều này đã dẫn đến một số dự án được thực hiện trong nước.
 • Vào tháng 7 năm 2021, Solarvest Holdings Bhd đã giành được hợp đồng EPC trị giá 20,8 triệu USD cho một nhà máy 20,76 MW do tập đoàn Energy ES trao tặng. Giải thưởng này được coi là giải thưởng thứ 11 của Solarvest trong chương trình Năng lượng Mặt trời Quy mô lớn. Hơn nữa, trong cùng tháng, Solarvest Holdings Bhd đã ký hợp đồng EPC cho nhà máy năng lượng mặt trời 10,95 MW cho MK Land Holdings Herhad.
 • Vào tháng 1 năm 2021, Xidan International đã thắng thầu ba dự án tổng thầu EPC thủy điện nhỏ ở Kelantan, Malaysia. Dự án bao gồm ba nhà máy thủy điện nhỏ mới với công suất lắp máy là 30 MW, 29 MW và 25 MW và xây dựng các công trình chuyển đổi và truyền tải điện phụ trợ liên quan.
 • Do đó, số lượng các dự án điện ngày càng tăng được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực thúc đẩy thị trường EPC phát điện của cả nước trong giai đoạn dự báo.
Malaysia Power Generation EPC Market - Total Electricity Generation

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường EPC Phát điện Malaysia được củng cố vừa phải. Một số công ty chủ chốt trong thị trường này bao gồm Scatec ASA, Solarvest Holdings, Sunway Construction Group Bhd, Kpower Berhad, Cypark Resources Berhad và những công ty khác.

Những người chơi chính

 1. Solarvest Holdings

 2. Sunway Construction Group Bhd

 3. Cypark Resources Berhad

 4. Scatec ASA

 5. Kpower Berhad

Market Concentration-Malaysia POwer GEneration EPC Market.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường EPC Phát điện Malaysia được củng cố vừa phải. Một số công ty chủ chốt trong thị trường này bao gồm Scatec ASA, Solarvest Holdings, Sunway Construction Group Bhd, Kpower Berhad, Cypark Resources Berhad và những công ty khác.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Installed Capacity and Forecast in GW, till 2027

  3. 4.3 Government Policies and Regulations

  4. 4.4 Recent Trends and Developments

  5. 4.5 Market Dynamics

   1. 4.5.1 Drivers

   2. 4.5.2 Restraints

  6. 4.6 Supply Chain Analysis

  7. 4.7 PESTLE Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION BY SOURCE

  1. 5.1 Thermal

  2. 5.2 Hydroelectric

  3. 5.3 Renewables

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Scatec ASA

   2. 6.3.2 Solarvest Holdings

   3. 6.3.3 Sunway Construction Group Bhd

   4. 6.3.4 Kpower Berhad

   5. 6.3.5 Cypark Resources Berhad

   6. 6.3.6 AFRY AB

   7. 6.3.7 Sumitomo Corporation

   8. 6.3.8 China National Electric Engineering Co. Ltd.

   9. 6.3.9 General Electric

   10. 6.3.10 Toshiba Group

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Malaysia Power Generation EPC Market market is studied from 2019 - 2027.

The Malaysia Power Generation EPC Market is growing at a CAGR of >4% over the next 5 years.

Solarvest Holdings, Sunway Construction Group Bhd, Cypark Resources Berhad , Scatec ASA, Kpower Berhad are the major companies operating in Malaysia Power Generation EPC Market .

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!