THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ GIAO HÀNG INSULIN - TĂNG TRƯỞNG, XU HƯỚNG, TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường Thiết bị Phân phối Insulin được phân đoạn theo Loại (Bơm Insulin, Ống tiêm Insulin, Hộp mực trong Bút tái sử dụng, Bút dùng một lần, Vòi phun phản lực) và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường thiết bị phân phối insulin

insulin delivery devices market trends
Study Period: 2016-2027
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 3.5 %

Major Players

insulin delivery devices market major players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Thiết bị phân phối Insulin dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 3,5% trong giai đoạn dự báo (2021 - 2026) với doanh thu 33,9 tỷ vào năm 2020. Dịch bệnh tiểu đường lan nhanh trên toàn thế giới đã khiến mức độ quan tâm đến R&D liên quan đến bệnh tiểu đường là vô cùng lớn. cao trong những năm gần đây. Bất chấp tình trạng bệnh ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu vẫn chưa thể tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh này. Kiểm soát nó bằng cách sử dụng insulin đầy đủ và kịp thời vẫn là một biện pháp không thể thiếu để bệnh nhân tiểu đường loại 1 có một cuộc sống bình thường. Do đó, trong trường hợp không có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn và hiệu quả đối với bệnh tiểu đường, thì điểm nhấn chủ yếu nằm ở việc làm cho liệu pháp insulin tốt hơn và thành công hơn. Kết quả là,

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường Thiết bị Phân phối Insulin được phân khúc thành Bơm Insulin, Ống tiêm Insulin, Hộp mực trong Bút tái sử dụng, Bút dùng một lần và Vòi phun phản lực, và Bơm Insulin được phân khúc thêm thành bơm Insulin, Bộ chứa bơm Insulin & Bộ truyền dịch.

By Management Devices
Insulin Pumps
Insulin Pump Devices (Value and Volume, 2016 - 2026)
Insulin Pump Reservoirs (Value and Volume, 2016 - 2026)
Infusion Sets (Value and Volume, 2016 - 2026)
Insulin Syringes (Value and Volume, 2016 - 2026)
Cartridges in reusable pens (Value and Volume, 2016 - 2026)
Disposable Pens (Value and Volume, 2016 - 2026)
Jet Injectors (Value and Volume, 2016 - 2026)
Geography
North America
United States (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Canada (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Rest of North America (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Europe
France (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Germany (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Italy (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Spain (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
United Kingdom (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Russia (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Rest of Europe (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Latin America
Mexico (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Brazil (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Rest of Latin America (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Asia-Pacific
Japan (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
South Korea (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
China (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
India (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Australia (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Vietnam (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Malaysia (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Indonesia (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Philippines (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Thailand (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Rest of Asia-Pacific (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Middle-East and Africa
Saudi Arabia (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Iran (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Egypt (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Oman (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
South Africa (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Rest of Middle-East and Africa (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Bơm Insulin dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với CAGR cao nhất

Insulin Pump chiếm 9,2% thị phần trên thị trường thiết bị phân phối insulin vào năm 2020 và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 7% trên thị trường do tiến bộ công nghệ ngày càng tăng và sự ưa chuộng của nó so với các phương pháp truyền thống khác do sử dụng insulin liên tục. Thị trường cũng được hưởng lợi lớn nhờ sự gia tăng không ngừng về số lượng nhà cung cấp, hoạt động R&D, tiến bộ công nghệ trong sản phẩm và sự sẵn có dễ dàng của các sản phẩm tiên tiến trên toàn thế giới. Hơn nữa, các kịch bản bồi hoàn thuận lợi ở các quốc gia phát triển và sự gia tăng không ngừng trong các chương trình nâng cao nhận thức ở các nền kinh tế đang phát triển cũng đang có lợi cho thị trường.

insulin delivery devices market share

Hoa Kỳ chiếm thị phần lớn vào năm 2020

Năm 2020, Hoa Kỳ ghi nhận thị phần cao nhất với hơn 20% trên thị trường thiết bị phân phối insulin, tiếp theo là Nhật Bản và Ấn Độ. Dân số tiểu đường gia tăng và khả năng tiếp cận của các thiết bị công nghệ tiên tiến là những yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng cao của thị trường ở Hoa Kỳ. Theo thống kê của cơ quan tình báo Mordor vào năm 2020, tại Hoa Kỳ có khoảng 33 triệu người mắc bệnh tiểu đường; trong số đó, khoảng 25,8 triệu bệnh nhân được chẩn đoán, trong khi khoảng 7,1 triệu bệnh nhân vẫn chưa được chẩn đoán. Do đó, số lượng lớn bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và tỷ lệ hiện mắc ngày càng tăng của nó được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển ở khu vực này.

insulin delivery devices market growth

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Bút tiêm Insulin và Bơm Insulin được củng cố với một số công ty chiếm thị phần đáng kể vào năm 2020. Mặt khác, thị trường ống tiêm Insulin rất phân mảnh với một số công ty địa phương. Các vụ mua bán và sáp nhập đã xảy ra giữa các công ty trong quá khứ gần đây đã giúp các công ty tăng cường sự hiện diện trên thị trường. Ví dụ: Vào tháng 7 năm 2020, Medtronic PLC và Tandem Diabetes Care Inc. đã thông báo rằng họ đã tham gia một thỏa thuận cấp phép chéo không độc quyền bằng sáng chế cho một số công nghệ trong lĩnh vực bệnh tiểu đường. 

Những người chơi chính

 1. Novo Nordisk

 2. Medtronic

 3. Sanofi

 4. Ypsomed

 5. Eli Lilly and Company

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Novo Nordisk Medtronic Sanofi Ypsomed Eli Lilly and Company

RECENT DEVELOPMENTS

In 2020, Gan & Lee’s insulin glargine injection and insulin glargine injection (prefilled pen) obtained the registration certificates from the Brazilian National Health Surveillance Agency (ANVISA). Following this, in early 2021, the first shipments of these products were successfully delivered to Brazil.

In Aug 2020, The U.S. Food and Drug Administration approved the MiniMed 770G System, a hybrid closed-loop diabetes management device that is intended to automatically monitor glucose (sugar) and provide appropriate basal insulin doses with little or no input from the users or their caregivers for use by individuals aged 2 to 6 with type 1 diabetes.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. Market Segmentation

  1. 5.1 By Management Devices

   1. 5.1.1 Insulin Pumps

    1. 5.1.1.1 Insulin Pump Devices (Value and Volume, 2016 - 2026)

    2. 5.1.1.2 Insulin Pump Reservoirs (Value and Volume, 2016 - 2026)

    3. 5.1.1.3 Infusion Sets (Value and Volume, 2016 - 2026)

   2. 5.1.2 Insulin Syringes (Value and Volume, 2016 - 2026)

   3. 5.1.3 Cartridges in reusable pens (Value and Volume, 2016 - 2026)

   4. 5.1.4 Disposable Pens (Value and Volume, 2016 - 2026)

   5. 5.1.5 Jet Injectors (Value and Volume, 2016 - 2026)

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 North America

    1. 5.2.1.1 United States (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.1.1.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    2. 5.2.1.2 Canada (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.1.2.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    3. 5.2.1.3 Rest of North America (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.1.3.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

   2. 5.2.2 Europe

    1. 5.2.2.1 France (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.2.1.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    2. 5.2.2.2 Germany (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.2.2.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    3. 5.2.2.3 Italy (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.2.3.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    4. 5.2.2.4 Spain (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.2.4.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    5. 5.2.2.5 United Kingdom (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.2.5.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    6. 5.2.2.6 Russia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.2.6.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    7. 5.2.2.7 Rest of Europe (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.2.7.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

   3. 5.2.3 Latin America

    1. 5.2.3.1 Mexico (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.3.1.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    2. 5.2.3.2 Brazil (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.3.2.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    3. 5.2.3.3 Rest of Latin America (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.3.3.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

   4. 5.2.4 Asia-Pacific

    1. 5.2.4.1 Japan (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.4.1.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    2. 5.2.4.2 South Korea (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.4.2.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    3. 5.2.4.3 China (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.4.3.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    4. 5.2.4.4 India (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.4.4.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    5. 5.2.4.5 Australia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.4.5.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    6. 5.2.4.6 Vietnam (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.4.6.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    7. 5.2.4.7 Malaysia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.4.7.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    8. 5.2.4.8 Indonesia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.4.8.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    9. 5.2.4.9 Philippines (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.4.9.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    10. 5.2.4.10 Thailand (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.4.10.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    11. 5.2.4.11 Rest of Asia-Pacific (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.4.11.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

   5. 5.2.5 Middle-East and Africa

    1. 5.2.5.1 Saudi Arabia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.5.1.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    2. 5.2.5.2 Iran (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.5.2.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    3. 5.2.5.3 Egypt (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.5.3.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    4. 5.2.5.4 Oman (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.5.4.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    5. 5.2.5.5 South Africa (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.5.5.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    6. 5.2.5.6 Rest of Middle-East and Africa (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.2.5.6.1 By Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Cartridges in Reusable Pens, Disposable Pens, and Jet Injectors)

 6. 6. MARKET INDICATORS

  1. 6.1 Type-1 Diabetes population (2016- 2026)

  2. 6.2 Type-2 Diabetes population (2016 - 2026)

 7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 7.1 Company profiles

   1. 7.1.1 Novo Nordisk

   2. 7.1.2 Sanofi

   3. 7.1.3 Eli Lilly and Company

   4. 7.1.4 Medtronic

   5. 7.1.5 Insulet

   6. 7.1.6 Ypsomed

   7. 7.1.7 Becton, Dickinson and Company

 8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thiết bị phân phối insulin được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường thiết bị phân phối insulin đang tăng trưởng với tốc độ CAGR> 3% trong 5 năm tới.

Thị trường thiết bị phân phối insulin được định giá 36 tỷ USD vào năm 2018.

Thị trường thiết bị phân phối insulin được định giá 43 tỷ USD vào năm 2028.

Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Novo Nordisk, Medtronic, Sanofi, Ypsomed, Eli Lilly và Company là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Thiết bị Phân phối Insulin.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!