THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ CHĂM SÓC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG - TĂNG TRƯỞNG, XU HƯỚNG, TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Thiết bị quản lý (Bơm Insulin, Ống tiêm Insulin, Hộp mực Insulin, Bút dùng một lần và Vòi phun phản lực), Thiết bị Giám sát (Tự theo dõi Đường huyết và Theo dõi Glucose Liên tục) và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Diabetes Care Devices Market
Study Period: 2016-2027
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: North America
CAGR: 5.75 %

Major Players

Diabetes Care Devices Market Size

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thiết bị chăm sóc bệnh tiểu đường được định giá 49 tỷ USD vào năm 2020 và dự kiến ​​sẽ đạt 69 tỷ USD vào năm 2026, đạt tốc độ CAGR là 5,75% trong giai đoạn 2021-2026 (sau đó được gọi là 'giai đoạn dự báo') .

Sự tăng trưởng đáng kể trên thị trường có thể là do các yếu tố, chẳng hạn như sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường và ngày càng nhiều các chương trình do các tổ chức y tế khác nhau khởi xướng liên quan đến nâng cao nhận thức về sức khỏe. Hiện nay, khoảng 10% tổng số ca bệnh tiểu đường là loại 1 và số còn lại là loại 2. Tính đến năm 2020, Bắc Mỹ chiếm thị phần chính trên thị trường, tiếp theo là Châu Á - Thái Bình Dương. Sự gia tăng số lượng bệnh nhân đái tháo đường trước hết là do tình trạng béo phì ngày càng tăng ở người dân do chế độ ăn uống không lành mạnh và lối sống ít vận động. Bắc Mỹ được dự đoán sẽ thống trị thị trường trong giai đoạn dự báo, do tỷ lệ béo phì ngày càng gia tăng trong khu vực. Đã có sự gia tăng đáng kể trong công nghệ hệ thống phân phối insulin, từ tiêm insulin đến bơm insulin. Những cải tiến và tiến bộ về công nghệ mang lại nhiều tiện ích trong việc đo lượng đường huyết. Một trong những tiến bộ như vậy trong việc theo dõi mức đường huyết là các thiết bị theo dõi đường huyết liên tục.

Scope of the report

The Diabetes Care Devices Market is Segmented by Management Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors), Monitoring Devices (Self-monitoring Blood Glucose and Continuous Glucose Monitoring), and Geography. The market study includes the following aspects:

Monitoring Devices (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose
Glucometer Devices
Test Strips
Lancets
Continuous Glucose Monitoring
Sensors
Durables
Management Devices (Value and Volume, 2016 - 2026)
Insulin Pumps
Insulin Pump Device
Insulin Pump Reservoir
Infusion Set
Insulin Syringes
Insulin Cartridges
Disposable Pens
Jet Injectors
Geography
North America
United States (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Canada (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Rest of North America (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Europe
France (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Germany (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Italy (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Spain (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
United Kingdom (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Russia (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Rest of Europe (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Latin America
Mexico (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Brazil (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Rest of Latin America (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Asia-Pacific
Japan (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
South Korea (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
China (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
India (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Australia (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Vietnam (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Malaysia (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Indonesia (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Philippines (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Thailand (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Rest of Asia-Pacific (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Middle-East and Africa
Saudi Arabia (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Iran (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Egypt (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Oman (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
South Africa (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)
Rest of Middle-East and Africa (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)
By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Gia tăng dân số bệnh tiểu đường trên toàn thế giới

Ước tính có khoảng 4 triệu người trưởng thành từ 20-79 tuổi chết do bệnh tiểu đường và các biến chứng của nó vào năm 2020. Con số này tương đương với một ca tử vong cứ sau tám giây. Bệnh tiểu đường được ước tính có liên quan đến 11,3% các ca tử vong trên toàn cầu do mọi nguyên nhân ở những người trong độ tuổi này. Theo AACE (Hiệp hội các nhà nội tiết lâm sàng Hoa Kỳ), các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng trong số những người nhập viện vì bệnh nặng, 22,2% đến 26,9% cho biết sống chung với bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường và mức đường huyết cao có liên quan đến việc gia tăng các biến chứng, suy hô hấp và tử vong ở bệnh nhân nhập viện do Coronavirus. Bệnh tiểu đường có liên quan đến nhiều biến chứng sức khỏe. So sánh dân số có và không mắc bệnh tiểu đường, những người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ nhập viện tăng 300% và do đó phải chịu nhiều chi phí chăm sóc sức khỏe hơn so với những người không mắc bệnh tiểu đường. Do tuổi già và thời gian mắc bệnh tiểu đường dài hơn, thanh niên có nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường ở độ tuổi trẻ hơn, điều này làm giảm chất lượng cuộc sống của họ, rút ​​ngắn tuổi thọ và tăng chi phí chăm sóc sức khỏe. Do đó, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường được dự báo sẽ tăng lên theo thời gian. Cũng có một mối lo ngại rằng bệnh tiểu đường có thể xảy ra với tần suất lớn hơn ở thanh niên và thanh niên do lối sống hiện tại và tiến bộ công nghệ, làm tăng việc sử dụng Thiết bị chăm sóc bệnh tiểu đường. và làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe. Do đó, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường được dự báo sẽ tăng lên theo thời gian. Cũng có một mối lo ngại rằng bệnh tiểu đường có thể xảy ra với tần suất lớn hơn ở thanh niên và thanh niên do lối sống hiện tại và tiến bộ công nghệ, làm tăng việc sử dụng Thiết bị chăm sóc bệnh tiểu đường. và làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe. Do đó, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường được dự báo sẽ tăng lên theo thời gian. Cũng có một mối lo ngại rằng bệnh tiểu đường có thể xảy ra với tần suất lớn hơn ở thanh niên và thanh niên do lối sống hiện tại và tiến bộ công nghệ, làm tăng việc sử dụng Thiết bị chăm sóc bệnh tiểu đường.

Diabetes Care Devices Market Report

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2020

Bắc Mỹ ghi nhận hơn 19 tỷ USD doanh thu vào năm 2020, dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng với tốc độ CAGR hơn 7% trong giai đoạn dự báo. Điều này chủ yếu là do dân số tiểu đường ngày càng tăng ở Bắc Mỹ, do căng thẳng, chế độ ăn uống không lành mạnh và béo phì. Tại Bắc Mỹ, có hơn 29 triệu bệnh nhân tiểu đường, và con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 33 triệu vào năm 2026. Riêng Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 26 triệu bệnh nhân tiểu đường vào năm 2020. Tại Bắc Mỹ, Hoa Kỳ chiếm một thị phần lớn. trên thị trường thiết bị chăm sóc bệnh tiểu đường. Tăng trưởng thị trường thiết bị chăm sóc bệnh tiểu đường ở khu vực này cũng được hỗ trợ bởi các chính sách bồi hoàn thuận lợi của chính phủ và cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe tiên tiến. Các quốc gia ở Đông Nam Á dự kiến ​​sẽ tạo ra nhu cầu cao hơn trong những năm tới, chủ yếu là do các sáng kiến ​​do chính quyền địa phương và các tổ chức y tế thực hiện nhằm truyền bá nhận thức về các thiết bị điều trị bệnh tiểu đường. Dân số đái tháo đường ở khu vực này đã tăng ở mức báo động trong thập kỷ qua. Thách thức lớn mà thị trường thiết bị chăm sóc bệnh tiểu đường phải đối mặt tại các nền kinh tế mới nổi của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là thiếu cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe và chuỗi cung ứng tập trung, dẫn đến sự chênh lệch giá cả.

Diabetes Care Devices Market Report

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Thiết bị Chăm sóc Bệnh tiểu đường bị phân mảnh vừa phải, với ít người chơi quan trọng và chung chung. Thị trường thiết bị CGM bị chi phối bởi một số công ty lớn, như Dexcom Medtronics Abbott. Thị trường thiết bị BGM bao gồm nhiều người chơi chung chung hơn. Cường độ cạnh tranh giữa những người chơi là cao, vì mỗi người chơi đang cố gắng phát triển một thiết bị mới và cung cấp nó với mức giá cạnh tranh. Hơn nữa, để tăng thị phần của mình, các công ty đang khai thác vào các thị trường mới, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi, nơi mà nhu cầu rất cao so với nguồn cung. một trong những phát triển gần đây trên thị trường thiết bị chăm sóc bệnh tiểu đường bao gồm:

 • Vào tháng 9 năm 2020, Medtronics đã nhận được sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đối với hệ thống vòng kín hỗn hợp MiniMed ™ 770G của mình. Hệ thống bơm insulin này cung cấp công nghệ SmartGuard ™ tiên tiến nhất của công ty, như được trang bị trong hệ thống MiniMed ™ 670G, với các lợi ích bổ sung của kết nối điện thoại thông minh và chỉ báo độ tuổi mở rộng cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Những người chơi chính

 1. Medtronic plc

 2. F. Hoffmann-La Roche AG

 3. Novo Nordisk A/S

 4. Abbott Laboratories

 5. DexCom, Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche AG, DexCom, Inc., Medtronic Plc, Novo Nordisk A/S, Johnson & Johnson, Ascensia Diabetes Care

RECENT DEVELOPMENTS

In June 2020, Tandem Diabetes Care announced that they have finalized an agreement to develop and commercialize integrated diabetes solutions that combine Abbott's continuous glucose monitoring (CGM) technology with Tandem's innovative insulin delivery systems to provide more options for people to manage their diabetes.​

In July 2020, Medtronic Introduced MiniMed Mio Advance Infusion Set Enabling Fewer Insertion Steps for People with Diabetes in the United States. The MiniMed Mio Advance infusion set is the newest addition to the MiniMed portfolio of infusion sets and gives people using insulin pumps an optimal user experience with fewer steps.​

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Drivers

  3. 4.3 Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. Market Segmentation

  1. 5.1 Monitoring Devices (Value and Volume, 2016 - 2026)

   1. 5.1.1 Self-monitoring Blood Glucose

    1. 5.1.1.1 Glucometer Devices

    2. 5.1.1.2 Test Strips

    3. 5.1.1.3 Lancets

   2. 5.1.2 Continuous Glucose Monitoring

    1. 5.1.2.1 Sensors

    2. 5.1.2.2 Durables

  2. 5.2 Management Devices (Value and Volume, 2016 - 2026)

   1. 5.2.1 Insulin Pumps

    1. 5.2.1.1 Insulin Pump Device

    2. 5.2.1.2 Insulin Pump Reservoir

    3. 5.2.1.3 Infusion Set

   2. 5.2.2 Insulin Syringes

   3. 5.2.3 Insulin Cartridges

   4. 5.2.4 Disposable Pens

   5. 5.2.5 Jet Injectors

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.1.1.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.1.1.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    2. 5.3.1.2 Canada (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.1.2.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.1.2.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    3. 5.3.1.3 Rest of North America (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.1.3.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.1.3.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 France (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.1.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.2.1.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    2. 5.3.2.2 Germany (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.2.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.2.2.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    3. 5.3.2.3 Italy (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.3.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.2.3.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    4. 5.3.2.4 Spain (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.4.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.2.4.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    5. 5.3.2.5 United Kingdom (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.5.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.2.5.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    6. 5.3.2.6 Russia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.6.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.2.6.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    7. 5.3.2.7 Rest of Europe (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.7.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.2.7.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

   3. 5.3.3 Latin America

    1. 5.3.3.1 Mexico (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.3.1.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.3.1.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    2. 5.3.3.2 Brazil (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.3.2.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.3.2.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    3. 5.3.3.3 Rest of Latin America (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.3.3.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.3.3.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

   4. 5.3.4 Asia-Pacific

    1. 5.3.4.1 Japan (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.1.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.4.1.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    2. 5.3.4.2 South Korea (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.2.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.4.2.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    3. 5.3.4.3 China (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.3.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.4.3.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    4. 5.3.4.4 India (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.4.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.4.4.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    5. 5.3.4.5 Australia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.5.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.4.5.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    6. 5.3.4.6 Vietnam (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.6.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.4.6.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    7. 5.3.4.7 Malaysia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.7.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.4.7.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    8. 5.3.4.8 Indonesia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.8.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.4.8.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    9. 5.3.4.9 Philippines (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.9.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.4.9.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    10. 5.3.4.10 Thailand (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.10.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.4.10.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    11. 5.3.4.11 Rest of Asia-Pacific (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.11.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.4.11.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

   5. 5.3.5 Middle-East and Africa

    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.5.1.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.5.1.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    2. 5.3.5.2 Iran (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.5.2.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.5.2.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    3. 5.3.5.3 Egypt (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.5.3.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.5.3.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    4. 5.3.5.4 Oman (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.5.4.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.5.4.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    5. 5.3.5.5 South Africa (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.5.5.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.5.5.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

    6. 5.3.5.6 Rest of Middle-East and Africa (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.5.6.1 By Monitoring Device (Self-monitoring Blood Glucose, Continuous Glucose Monitoring)

     2. 5.3.5.6.2 By Management Device (Insulin Pumps, Insulin Syringes, Insulin Cartridges, Disposable Pens, and Jet Injectors)

 6. 6. MARKET INDICATORS

  1. 6.1 Type-1 Diabetes Population (2016 - 2026)

  2. 6.2 Type-2 Diabetes Population (2016 - 2026)

 7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 7.1 Company Profiles

   1. 7.1.1 Abbott Laboratories

   2. 7.1.2 F. Hoffmann-La Roche AG

   3. 7.1.3 DexCom, Inc.

   4. 7.1.4 Medtronic Plc

   5. 7.1.5 Novo Nordisk A/S

   6. 7.1.6 Johnson & Johnson

   7. 7.1.7 Ascensia Diabetes Care

   8. 7.1.8 AgaMatrix

   9. 7.1.9 Bionime Corporation

   10. 7.1.10 Omnipod

   11. 7.1.11 Medisana

   12. 7.1.12 Trivida

   13. 7.1.13 Rossmax International Ltd

 8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thiết bị chăm sóc bệnh tiểu đường toàn cầu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường thiết bị chăm sóc bệnh tiểu đường toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR> 5% trong 5 năm tới.

Thị trường thiết bị chăm sóc bệnh tiểu đường toàn cầu được định giá 55 tỷ USD vào năm 2018.

Thị trường thiết bị chăm sóc bệnh tiểu đường toàn cầu được định giá 73 tỷ USD vào năm 2028.

Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Medtronic plc, F. Hoffmann-La Roche AG, Novo Nordisk A/S, Abbott Laboratories, DexCom, Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường thiết bị chăm sóc bệnh tiểu đường toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!