Thumbnail

Thị trường hóa chất nông nghiệp - Tăng trưởng, xu hướng và dự báo của ngành công nghiệp Đức (2020-2025)

Looking to buy the report?

Thị trường hóa chất nông nghiệp của Đức được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,3% trong giai đoạn 2017-2022.

Động lực thị trường hóa chất nông nghiệp Đức

Nhu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng tăng trên toàn cầu cùng với sự hỗ trợ đáng kể của chính phủ thúc đẩy việc sử dụng nhiều hơn các hóa chất nông nghiệp . Các hạn chế thương mại quốc tế đang kìm hãm sự tăng trưởng của thị trường do quốc gia này đang hướng tới xuất khẩu. Một cách tiếp cận tổng hợp trong lĩnh vực nông nghiệp có thể cung cấp phạm vi cho các cơ hội tăng trưởng trong tương lai . Đức là một trong những điểm tiêu thụ được thiết lập đối với hóa chất nông nghiệp và dự kiến ​​sẽ cho thấy mức tăng trưởng trung bình vì sự trưởng thành của thị trường và các ràng buộc về quy định. 

Phân khúc thị trường hóa chất nông nghiệp Đức

Phân đạm chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường phân bón. Thị trường thuốc trừ sâu hiện đang dẫn đầu bởi các sản phẩm thuốc diệt cỏ , sau đó là thuốc diệt nấmthuốc trừ sâu . Cụ thể , ngũ cốc & ngũ cốc là khu vực sử dụng cuối cùng cho hóa chất nông nghiệp lớn nhất trong cả nước. Đối với các mục đích sử dụng khác như chất tạo màng sinh học và nhiên liệu sinh học, việc xây dựng cao và điều kiện kinh tế không thuận lợi đang tạo ra một tình hình phức tạp cho các nhà sản xuất.

Những người chơi chính trong thị trường hóa chất nông nghiệp Đức

Các công ty chính được nêu trong báo cáo bao gồm Certis UK, Syngenta, Bayer, Yara International ASA, Makhteshim Agan Industries Ltd, Dow Agro, BASFhóa chất nông nghiệp Headland cùng những công ty khác. Các chiến lược chính đang được áp dụng tại thị trường này là giới thiệu sản phẩm mới và đăng ký sản phẩm trong phân khúc thuốc trừ sâu sinh học . Các cơ hội ở quốc gia này nhiều hơn khi chính phủ khuyến khích các công ty tự nguyện làm việc theo hướng thực hành quản lý dịch hại bền vững thông qua các đổi mới trong phân khúc thuốc trừ sâu sinh học .

1. INTRODUCTION

                1.1 Research Methodology

                1.2 Definition of the Market

                1.3 Assumptions

2. KEY FINDINGS OF THE STUDY

3. MARKET OVERVIEW

                3.1 Introduction

4. MARKET DYNAMICS

                4.1 Drivers

                                4.1.1 Growing Demand for Food Safety & Quality

                                4.1.2 Government support

                                4.1.3 Adoption of new farming practices

                4.2 Constraints

                                4.2.1 Environmental and regulatory constraints

                                4.2.2 International trade restrictions

                4.3 Opportunities

                                4.3.1 Development of novel and safe products

                                4.3.2 Integrated Farming Practices

                4.4 Porter's Five Forces Analysis

                                4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

                                4.4.2 Bargaining Power of Buyers

                                4.4.3 Threat of New Entrants

                                4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

                                4.4.5 Degree of Competition

5. MARKET SEGMENTATION

                5.1 By Type

                                5.1.1 Fertilizers Market 

                                5.1.2 Pesticides Market 

                                5.1.3 Adjuvants Market 

                                5.1.4 Plant Growth Regulators Market

                5.2 By Application

                                5.2.1 Crop-based

                                                5.2.1.1 Grains & Cereals

                                                5.2.1.2 Oil seeds

                                                5.2.1.3 Fruits & Vegetables

                                5.2.2 Non-Crop based

                                                5.2.2.1 Turf & Ornamental Grass

                                                5.2.2.2 Others

6. Competitive Landscape

                6.1 Mergers & Acquisitions

                6.2 Joint Ventures

                6.3 New Product Launches

                6.4 Most active companies in the past five years

                6.5 Market Share Analysis

7. Company Profiles

                7.1 Bayer Crop Science

                7.2 BASF

                7.3 Agrium

                7.4 CF Industries Holdings

                7.5 Potash Corporation of Saskatchewan

                7.6 The Mosaic Company

                7.7 Yara International

                7.8 Bunge (BG)

                7.9 Archer-Daniels-Midland (ADM)

                7.10 Cargill

                7.11 Terra Nitrogen Company

                7.12 Converted Organics

                7.13 Monsanto Company

                7.14 Mosaic Company

                7.15 Potash Corporation of Saskatchewan

                7.16 Intrepid Potash

                7.17 E.I. Du Pont De Nemours & Company

                7.18 Makhteshim Agan Industries Ltd.

                7.19 Nufarm Ltd.

                7.20 Sumitomo Chemical

                7.21 Dow Agrosciences Llc.

                7.22 Israel Chemicals Ltd.

                7.23 Syngenta AG.

                7.24 K+S AG

                7.25 Uralkali

                7.26 Indian Farmers Fertiliser Cooperative

                7.27 Haifa Group

                7.28 Sociedad Quimica Y Minera De Chile Sa 

                7.29 Certis UK

                7.30 Headland agrochemicals

8. Appendix

9. Disclaimer

Looking to buy the report?

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Looking to customize report?

Email

Message

By submitting, you confirm that you agree to our privacy policy