Thị trường Sơn phủ Fluoropolymer FEVE - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường được phân khúc theo Ngành người dùng cuối (Công nghiệp, Tòa nhà và Xây dựng, Ô tô, Hàng hải, Hàng không và Vũ trụ, và Các ngành Người dùng Cuối khác) và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông & Châu phi)

Ảnh chụp thị trường

Market Summary - FEVE Fluoropolymer Coatings Market
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường chất phủ fluoropolymer FEVE dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng lành mạnh, với tốc độ CAGR ước tính khoảng 4% trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu bao gồm lĩnh vực sản xuất đang phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và việc tăng cường sử dụng các lớp phủ hiệu suất cao, do lợi ích về chi phí và tuổi thọ dài hơn, cùng với sự phát triển trong lĩnh vực ứng dụng.
 • Phân khúc cao ốc và xây dựng chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường được nghiên cứu. Châu Á - Thái Bình Dương thống trị thị trường được nghiên cứu và dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR cao nhất, cả về giá trị và khối lượng.
 • Chi phí cao của một số loại nhựa FEVE fluoropolymer được cho là sẽ cản trở một chút đến sự tăng trưởng của thị trường.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường chất phủ fluoropolymer FEVE bao gồm:

End-user Industry
Industrial
Building and Construction
Automotive
Marine
Aviation and Aerospace
Other End-user Industries
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Australia & New Zealand
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
The Netherlands
France
Italy
Spain
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Qatar
Rest of Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Xây dựng và Xây dựng - Lĩnh vực ứng dụng phát triển nhanh nhất

 • Các lớp phủ FEVE được sử dụng là rất quan trọng đối với lĩnh vực xây dựng và xây dựng, để bảo vệ chống lại các yếu tố tự nhiên, ăn mòn, mài mòn và va đập.
 • Lớp phủ FEVE có thể được sử dụng trên thép và các bề mặt kim loại khác, chẳng hạn như nhôm, đồng, kẽm và các kim loại khác. Nó cũng thích hợp cho bề mặt bê tông.
 • Hiện nay, ngành xây dựng và xây dựng đang là một ngành phát triển mạnh ở một số nền kinh tế mới nổi của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Mỹ. Điều này sẽ thúc đẩy việc sử dụng các lớp phủ FEVE, giống như lớp phủ mái, cũng giúp tiết kiệm năng lượng thông qua phản xạ năng lượng mặt trời và giảm truyền nhiệt vào các tòa nhà, đồng thời ngăn ngừa sự cố cơ sở hạ tầng.
 • Các yếu tố, chẳng hạn như dân số ngày càng tăng và tốc độ đô thị hóa nhanh, và sức mua tăng, đang thúc đẩy ngành xây dựng và xây dựng. Do đó, các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng đều nằm trong kế hoạch.
 • Phân khúc xây dựng phi nhà ở, sử dụng nhiều nhựa FEVE, cũng đang phát triển, khi các công ty đang tìm cách chuyển cơ sở sản xuất của họ sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với các nhà máy sản xuất được giới thiệu.
 • Do đó, từ những điểm đã đề cập ở trên, các ứng dụng xây dựng và xây dựng dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu đối với thị trường chất phủ fluoropolymer FEVE trong giai đoạn dự báo.
FEVE Fluoropolymer Coatings Market Revenue Share

Châu Á - Thái Bình Dương chứng kiến ​​nhu cầu mạnh mẽ

 • Châu Á - Thái Bình Dương được ước tính sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng lành mạnh trong giai đoạn đánh giá, trong thị trường fluoropolyme FEVE, do việc sử dụng rộng rãi lớp phủ fluoropolymer trong nhiều phân khúc ứng dụng cuối cùng, do các đặc tính mong muốn của chúng.
 • Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường lớn nhất, với Trung Quốc dẫn đầu, tiếp theo là Châu Âu và Bắc Mỹ. Mặc dù tốn kém và với việc Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường nhạy cảm về chi phí, nhu cầu về lớp phủ fluoropolymer FEVE dự kiến ​​sẽ tăng cao ở các quốc gia khác nhau trong khu vực, chẳng hạn như Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
 • Sự gia tăng nhu cầu này là do các hoạt động xây dựng ngày càng tăng, cùng với tỷ lệ chấp nhận cao từ các ngành công nghiệp người dùng cuối khác nhau, vì chúng giảm số lượng lớp sơn và có tuổi thọ hơn 20 năm.
 • Hơn nữa, nhiều công ty lớn trên toàn cầu đang chuyển các đơn vị sản xuất của họ sang châu Á - Thái Bình Dương, do nguồn nguyên liệu thô sẵn có và giá nhân công rẻ.
 • Do đó, lớp phủ fluoropolymer FEVE sẽ có cơ sở thị trường tốt, khi các công ty đầu tư vào cơ sở hạ tầng và trung tâm sản xuất cho các ngành khác nhau, từ ô tô, xây dựng và xây dựng, v.v.
FEVE Fluoropolymer Coatings Market Regional Trends

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường được hợp nhất về bản chất. Một số công ty lớn trong thị trường sơn phủ FEVE là PPG Industries Inc., AkzoNobel NV, Sherwin Williams Company, Daikin Industries Ltd và KCC Corporation.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Increasing Usage of High-performance Coatings

   2. 4.1.2 Other Drivers

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 Competition from Low-priced Protective Coatings Available in the Industry

   2. 4.2.2 Strict Environmental Policies and Regulations

  3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Degree of Competition

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 End-user Industry

   1. 5.1.1 Industrial

   2. 5.1.2 Building and Construction

   3. 5.1.3 Automotive

   4. 5.1.4 Marine

   5. 5.1.5 Aviation and Aerospace

   6. 5.1.6 Other End-user Industries

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 Asia-Pacific

    1. 5.2.1.1 China

    2. 5.2.1.2 India

    3. 5.2.1.3 Japan

    4. 5.2.1.4 South Korea

    5. 5.2.1.5 Australia & New Zealand

    6. 5.2.1.6 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.2.2 North America

    1. 5.2.2.1 United States

    2. 5.2.2.2 Canada

    3. 5.2.2.3 Mexico

   3. 5.2.3 Europe

    1. 5.2.3.1 Germany

    2. 5.2.3.2 United Kingdom

    3. 5.2.3.3 The Netherlands

    4. 5.2.3.4 France

    5. 5.2.3.5 Italy

    6. 5.2.3.6 Spain

    7. 5.2.3.7 Rest of Europe

   4. 5.2.4 South America

    1. 5.2.4.1 Brazil

    2. 5.2.4.2 Argentina

    3. 5.2.4.3 Rest of South America

   5. 5.2.5 Middle East & Africa

    1. 5.2.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.2.5.2 United Arab Emirates

    3. 5.2.5.3 Qatar

    4. 5.2.5.4 Rest of Middle East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share Analysis**

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Akzo Nobel N.V.

   2. 6.4.2 DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.

   3. 6.4.3 PPG Industries Inc.

   4. 6.4.4 KCC CORPORATION

   5. 6.4.5 Kansai Paint Co., Ltd.

   6. 6.4.6 The Sherwin-Williams Company

   7. 6.4.7 Tnemec

   8. 6.4.8 AGC Inc.

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The FEVE Fluoropolymer Coatings Market market is studied from 2016 - 2026.

The FEVE Fluoropolymer Coatings Market is growing at a CAGR of >4% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia Pacific holds highest share in 2021.

PPG Industries Inc., AkzoNobel NV, Sherwin-Williams Company, Daikin Industries Ltd, KCC Corporation. are the major companies operating in FEVE Fluoropolymer Coatings Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!