Thị trường đại lý chống đóng cứng thức ăn chăn nuôi - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường chất chống đóng cục thức ăn chăn nuôi được phân khúc dựa trên Loại hóa học (dựa trên Silicon, dựa trên Natri, dựa trên Canxi, dựa trên Kali và Các loại hóa chất khác), Loại động vật (Động vật nhai lại, Gia cầm, Lợn, Nuôi trồng thủy sản, Vật nuôi và Các loại động vật khác), và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Trung Đông & Châu Phi).

Ảnh chụp thị trường

feed palatability enhancers market
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 4.6 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường chất chống đóng cục thức ăn chăn nuôi được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,6% trong giai đoạn dự báo. Việc mở rộng thị trường thức ăn chăn nuôi đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu. Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng đối với thức ăn chăn nuôi chất lượng cao và sự gia tăng số lượng phụ gia thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là trong ngành thức ăn hỗn hợp, là những động lực tăng trưởng chính của thị trường được nghiên cứu.  

Phạm vi của Báo cáo

Các chất chống đóng cục chủ yếu được sử dụng để đảm bảo thức ăn không bị vón cục đồng thời cung cấp cách đóng gói tốt hơn và tối ưu, nhằm giúp việc vận chuyển đơn giản hơn. Thị trường chất chống đóng cục thức ăn chăn nuôi được phân khúc dựa trên loại hóa chất (dựa trên silicon, natri, canxi, kali và các loại hóa chất khác), loại động vật (động vật nhai lại, gia cầm, lợn, thủy sản, vật nuôi và các loại động vật khác), và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Trung Đông & Châu Phi).

Chemical Type
Silicon-based
Sodium-based
Calcium-based
Potassium-based
Other Chemical Types
Animal Type
Ruminant
Poultry
Swine
Aquaculture
Other Animal Types
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Spain
United Kingdom
France
Germany
Russia
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Thailand
Vietnam
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Sự mở rộng của ngành thức ăn hỗn hợp đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường

Thị trường được nghiên cứu chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mở rộng thị trường thức ăn chăn nuôi. Do ngành chăn nuôi có tốc độ tăng trưởng thấp nên nhu cầu thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng. Điều này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu về phụ gia thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là chất chống đóng cục thức ăn chăn nuôi. Hơn nữa, silicat được sử dụng rộng rãi làm chất chống đóng cục, vì silicat có thể hấp thụ cả nước và dầu. Các sản phẩm natri và canxi, chẳng hạn như natri ferrocyanide và tricalcium phosphate đang chứng kiến ​​nhu cầu cao, vì chúng làm giảm độ kết dính của từng cá thể thức ăn.

feed anti caking agent market

Bắc Mỹ và Châu Âu là các khu vực chính trên thị trường

Khu vực Bắc Mỹ là khu vực địa lý lớn nhất trong thị trường chất chống đóng cục thức ăn chăn nuôi toàn cầu, theo sau là Châu Âu. Gia cầm và lợn lần lượt chiếm 40% và 25% thị phần. Hoa Kỳ chiếm gần 70% thị phần trong khu vực, chủ yếu nhờ vào ngành sản xuất chăn nuôi nổi tiếng của nước này. Ngoài ra, nhu cầu về thức ăn chăn nuôi chất lượng cao đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu.

feed palatability enhancers market

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường chất chống đóng cục thức ăn chăn nuôi rất phân mảnh, với sự hiện diện của nhiều công ty vừa và nhỏ và một số công ty lớn. Như vậy, có sự cạnh tranh cao trên thị trường được nghiên cứu. Hơn nữa, trên thị trường được nghiên cứu, các công ty không chỉ cạnh tranh dựa trên chất lượng thiết bị và khuyến mãi mà còn đang tập trung vào các nước đi chiến lược, nhằm chiếm thị phần lớn nhất. Ra mắt sản phẩm mới, hợp tác và mua lại là những chiến lược chính được áp dụng bởi các công ty hàng đầu trong thị trường chất chống đóng cục thức ăn chăn nuôi trên toàn cầu. 

Những người chơi chính

 1. Novus International

 2. Evonik Industries

 3. Bentonite Performance Minerals LLC

 4. PPG Industries

 5. Kao Chemicals

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

feed palatability enhancers market

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

  3. 4.3 Market Drivers

  4. 4.4 Market Restraints

  5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.5.3 Threat of New Entrants

   4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Chemical Type

   1. 5.1.1 Silicon-based

   2. 5.1.2 Sodium-based

   3. 5.1.3 Calcium-based

   4. 5.1.4 Potassium-based

   5. 5.1.5 Other Chemical Types

  2. 5.2 Animal Type

   1. 5.2.1 Ruminant

   2. 5.2.2 Poultry

   3. 5.2.3 Swine

   4. 5.2.4 Aquaculture

   5. 5.2.5 Other Animal Types

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

    4. 5.3.1.4 Rest of North America

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Spain

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Germany

    5. 5.3.2.5 Russia

    6. 5.3.2.6 Italy

    7. 5.3.2.7 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia-Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Thailand

    5. 5.3.3.5 Vietnam

    6. 5.3.3.6 Australia

    7. 5.3.3.7 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle East & Africa

    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.3.5.2 South Africa

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Novus International

   2. 6.3.2 BASF SE

   3. 6.3.3 Archer Daniels Midland Company

   4. 6.3.4 Evonik Industries

   5. 6.3.5 Bentonite Performance Minerals LLC

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường đại lý chống đóng bánh thức ăn chăn nuôi được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường đại lý chống đóng bánh thức ăn chăn nuôi đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,6% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Novus International, Evonik Industries, Bentonite Performance Minerals LLC, PPG Industries, Kao Chemicals là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường đại lý chống đóng bánh thức ăn chăn nuôi.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!