Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ và Niên kim Châu Á-Thái Bình Dương - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân đoạn theo Loại hình bảo hiểm.

Ảnh chụp thị trường

APAC life and Annuity Insurance Market
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 13 %
Fastest Growing Country: India
Largest Country: China

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Tổng quan thị trường

CAGR của thị trường bảo hiểm nhân thọ và niên kim là 13% trong giai đoạn dự báo (2019 - 2024).

 • Tăng trưởng kinh tế ở các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ ở mức vừa phải, nhưng vẫn tiếp tục tăng. Ngoài ra, dân số già được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng về đầu tư dài hạn, bảo hiểm y tế và hưu trí.
 • Tăng trưởng phí bảo hiểm ở Châu Á - Thái Bình Dương đang ở mức vừa phải do các công ty bảo hiểm đang chuyển sang các chính sách bảo vệ và đầu tư, với các tính năng chia sẻ lợi nhuận và tránh xa các sản phẩm nhạy cảm với lãi suất ngắn hạn.
 • Đối với bảo hiểm nhân thọ, rủi ro tài sản đang tăng lên do việc phân bổ ngày càng tăng cho các tài sản phi truyền thống có năng suất cao hơn và sự chênh lệch tiền tệ ngày càng gia tăng. Trong lĩnh vực quy định, việc thắt chặt các yêu cầu đối với quản lý vốn và trách nhiệm tài sản có thể tăng cường năng lực của ngành trong việc hấp thụ những thay đổi đột ngột.

Phạm vi của Báo cáo

Bản phân tích cơ bản đầy đủ về Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ và Niên kim Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm đánh giá thị trường mẹ, các xu hướng mới nổi theo phân khúc và thị trường khu vực, những thay đổi đáng kể trong động lực thị trường và tổng quan thị trường, được đề cập trong báo cáo.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Thị trường bảo hiểm nhân thọ Châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển

• Bảo hiểm nhân thọ là phân khúc lớn nhất của thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Châu Á - Thái Bình Dương, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị toàn thị trường.
• Phân khúc lương hưu / niên kim chiếm tỷ trọng còn lại trên thị trường.
APAC life and Annuity Insurance Market Growth

Thị trường bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản bùng nổ

• Số lượng và số lượng hợp đồng mới cho bảo hiểm niên kim cá nhân lần lượt là 2,08 triệu Yên và 11,644 nghìn tỷ Yên, tăng cả về số lượng và số tiền so với năm trước.
 
• Trong tất cả các chính sách mới cho bảo hiểm niên kim cá nhân, số lượng bảo hiểm niên kim cố định cho cá nhân là 1,93 triệu JPY và bảo hiểm niên kim cá nhân thay đổi là 0,13 triệu JPY vào năm 2015, với bảo hiểm niên kim cố định cá nhân tăng lần đầu tiên trong những năm này .
 
• Trong tất cả các chính sách mới cho bảo hiểm niên kim cá nhân, số tiền bảo hiểm niên kim cố định cá nhân là 10,336 tỷ Yên, và số tiền bảo hiểm niên kim cá nhân thay đổi là 757 tỷ Yên.
 life and Annuity Insurance Industry

Bối cảnh cạnh tranh

Báo cáo bao gồm các công ty quốc tế lớn hoạt động trong thị trường bảo hiểm nhân thọ & niên kim Châu Á - Thái Bình Dương. Về thị phần, rất ít công ty lớn hiện đang thống trị thị trường. Tuy nhiên, với tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm, các công ty từ quy mô vừa đến nhỏ hơn đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường bằng cách đảm bảo các hợp đồng mới và bằng cách khai thác các thị trường mới.

Những người chơi chính

 1. Nippon Life Insurance Company

 2. Life Insurance Corporation of India

 3. China Life Insurance Company

 4. Muang Thai Life Assurance Public Co Ltd

 5. AIA Group

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

 Nippon Life Insurance Company, AIA Group, Aviva Ltd, Life Insurance Corporation of India, AMP Life Limited, Hong Leong Assurance Berhad

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET OVERVIEW & DYNAMICS

  1. 4.1 Overview

  2. 4.2 Drivers

  3. 4.3 Restraints

  4. 4.4 Opportunities

  5. 4.5 Distribution Channels

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Insurance Type

   1. 5.1.1 Individual Insurance

   2. 5.1.2 Annuity Insurance

   3. 5.1.3 Endowment Insurance

   4. 5.1.4 Juvenile Insurance

   5. 5.1.5 Whole Life Insurance

   6. 5.1.6 Medical Insurance

   7. 5.1.7 Others

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Nippon Life Insurance Company

  2. 6.2 AIA Group

  3. 6.3 Aviva Ltd

  4. 6.4 Life Insurance Corporation of India (LIC)

  5. 6.5 AMP Life Limited

  6. 6.6 Hong Leong Assurance Berhad

  7. 6.7 China Life Insurance Company

  8. 6.8 Samsung Life Insurance

  9. 6.9 Muang Thai Life Assurance Public Co Ltd

  10. 6.10 Sun Life of Canada (Philippines) Inc.*

 7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

 8. 8. FUTURE OF THE ASIA-PACIFIC LIFE AND ANNUITY INSURANCE MARKET

**Subject to Availability
*List Not Exhaustive
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Nghiên cứu thị trường bảo hiểm nhân thọ và niên kim Châu Á Thái Bình Dương từ năm 2019 - 2028.

Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ và Niên kim Châu Á-Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR <14% trong 5 năm tới.

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Nippon, Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Ấn Độ, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc, Tập đoàn AIA, AMP Life Limited là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ và Niên kim Châu Á-Thái Bình Dương.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!