Thị trường Enzyme Nông nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Enzyme Nông nghiệp Châu Á Thái Bình Dương được phân đoạn theo Loại (Carbohydrases, Proteases, Lipases, and Polymerase & Nucleases), theo Ứng dụng (Bảo vệ cây trồng, Khả năng sinh sản và Quy định Tăng trưởng Thực vật), theo Cây trồng (Ngũ cốc và Hạt, Hạt và Bột có dầu, Trái cây và Rau và các loại cây trồng khác) ở các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Phần còn lại của Châu Á Thái Bình Dương.

Ảnh chụp thị trường

Agricultural Enzymes
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 10.3 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường enzym nông nghiệp Châu Á Thái Bình Dương được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,3% trong giai đoạn dự báo (2020 - 2025). Việc áp dụng canh tác hữu cơ và sự gia tăng mối quan tâm của người tiêu dùng về hóa chất là những yếu tố thúc đẩy thị trường trong khu vực. Sự tiến bộ của công nghệ trong nông nghiệp cùng với xu hướng nông nghiệp hữu cơ đang phát triển đang thúc đẩy thị trường cho các loại enzyme nông nghiệp trong khu vực. Phân khúc Ngũ cốc và Ngũ cốc chiếm ưu thế trên thị trường vì nó có diện tích canh tác hữu cơ cao hơn và việc tiêu thụ ngũ cốc ngày càng tăng trong khu vực tạo cơ hội cho việc sử dụng các enzym nông nghiệp trong thực hành canh tác, do đó thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo. Một số công ty hàng đầu trên thị trường là Enzyme India Pvt. Ltd., Elemental Enzyme, Agrilife, Novozymes và Creative Enzyme.

Scope of the report

Agricultural enzymes act as biological catalysts and find extensive use in agriculture-based biological procedures like processing of crop and crop residues, silage fermentation, and bioprocessing of fibers.

Type
Carbohydrases
Prtoteases
Lipases
Polymerases & Nucleases
Application
Crop Protection
Fertility
Plant Growth Regulation
Crop Type
Grains & Cereals
Oil Seeds and Pulses
Fruits & Vegetables
Other Crop Types
Geography
China
India
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Xu hướng gia tăng của các phương pháp canh tác hữu cơ

Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và gia tăng sản xuất thực phẩm hữu cơ đang thúc đẩy thị trường men nông nghiệp trong khu vực. Ví dụ, theo Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu cơ (FiBL), trong năm 2017, thị trường hữu cơ ở Trung Quốc lên tới 8,54 tỷ USD, đưa quốc gia này trở thành thị trường lớn thứ tư thế giới về các sản phẩm hữu cơ. Hơn nữa, Nhật Bản trị giá 1,57 tỷ USD, và Hàn Quốc báo cáo thị trường hữu cơ trị giá 371,2 triệu USD. Các chính phủ ở Châu Á Thái Bình Dương đang công nhận những lợi ích kinh tế và môi trường của canh tác hữu cơ và đang khuyến khích nông nghiệp hữu cơ và sản xuất thực phẩm hữu cơ. Theo FiBL, năm 2016, đất nông nghiệp hữu cơ ở châu Á chiếm 4,87 triệu ha đã tăng lên 6,0 triệu ha vào năm 2017. Với thu nhập khả dụng ngày càng tăng, người tiêu dùng '

Asia-Pacific Agricultural Enzymes Market

Phân khúc ngũ cốc và ngũ cốc chiếm ưu thế trên thị trường

Theo Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu cơ (FiBL), ở châu Á, 45% diện tích đất canh tác hữu cơ được sử dụng cho các loại cây trồng, chiếm 2,7 triệu ha vào năm 2017, trong đó ngũ cốc bao gồm nhóm cây trồng hữu cơ chính chủ yếu là lúa mì và gạo, với xấp xỉ 1,1 triệu ha, chiếm 0,3% tổng diện tích trồng ngũ cốc ở châu Á. Hầu hết ngũ cốc hữu cơ được trồng ở Trung Quốc với khoảng 900 nghìn ha và ở Kazakhstan với hơn 65 nghìn ha. Năm 2017, các loại ngũ cốc hữu cơ chủ yếu được trồng là gạo, ngô ngũ cốc và lúa mì. Gạo hữu cơ chiếm 42% tổng diện tích ngũ cốc hữu cơ và cùng với lúa mì 27% và ngô ngũ cốc chiếm 14,5%. Cả ba loại này cùng chiếm gần 84% tổng diện tích ngũ cốc hữu cơ ở châu Á. Gạo hữu cơ chủ yếu được trồng ở Trung Quốc với diện tích 322 nghìn ha, chiếm 68% tổng lượng gạo hữu cơ trong khu vực. Diện tích lúa mì hữu cơ lớn nhất cũng ở Trung Quốc, chiếm 143 nghìn ha, tiếp theo là Kazakhstan với hơn 19 nghìn ha, chiếm gần như toàn bộ tổng diện tích lúa mì hữu cơ ở châu Á. Do đó, việc canh tác ngũ cốc hữu cơ lớn hơn sẽ thúc đẩy thị trường enzyme nông nghiệp cho phân khúc này trong giai đoạn dự báo.

Asia-Pacific Agricultural Enzymes Market

Bối cảnh cạnh tranh

Trong thị trường enzyme nông nghiệp, các công ty đang áp dụng nhiều chiến lược khác nhau, chẳng hạn như giới thiệu sản phẩm, hợp tác và mua lại, để giành được thị phần lớn hơn trên thị trường. Một số công ty hàng đầu trên thị trường là Enzyme India Pvt. Ltd., Elemental Enzyme, Agrilife, Novozymes và Creative Enzyme.

Những người chơi chính

 1. Creative Enzymes.

 2. Enzyme India Pvt. Ltd.

 3. Novozymes

 4. Agrilife

 5. Elemental Enzymes

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

AP agri enzymes.jpg

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions & Market definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Carbohydrases

   2. 5.1.2 Prtoteases

   3. 5.1.3 Lipases

   4. 5.1.4 Polymerases & Nucleases

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Crop Protection

   2. 5.2.2 Fertility

   3. 5.2.3 Plant Growth Regulation

  3. 5.3 Crop Type

   1. 5.3.1 Grains & Cereals

   2. 5.3.2 Oil Seeds and Pulses

   3. 5.3.3 Fruits & Vegetables

   4. 5.3.4 Other Crop Types

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 China

   2. 5.4.2 India

   3. 5.4.3 Japan

   4. 5.4.4 Australia

   5. 5.4.5 Rest of Asia-Pacific

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Competitor Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 BioWorks Inc.

   2. 6.3.2 Novozymes A/S

   3. 6.3.3 Enzyme India Pvt. Ltd.

   4. 6.3.4 Agrilife

   5. 6.3.5 BASF SE

   6. 6.3.6 Syngenta AG

   7. 6.3.7 AB Enzymes

   8. 6.3.8 Elemental Enzymes

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. IMPACT OF COVID-19

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Enzyme Nông nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Enzyme Nông nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,3% trong 5 năm tới.

Enzyme sáng tạo., Enzyme Ấn Độ Pvt. Ltd., Novozymes, Agrilife, Elemental Enzymes là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Enzyme Nông nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!