Thị trường máy nông nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương - Tăng trưởng, Xu hướng và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường Máy móc Nông nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương được phân chia theo loại thành Máy kéo, Máy cày và Máy trồng trọt, Máy trồng trọt, Máy tưới tiêu, Máy thu hoạch và các loại khác. Thị trường cũng được phân khúc theo khu vực Địa lý bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Phần còn lại của Châu Á - Thái Bình Dương.

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 6.1 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường máy móc nông nghiệp dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ 6,1% trong giai đoạn dự báo. Châu Á - Thái Bình Dương đáp ứng một nửa nhu cầu về máy móc nông nghiệp trên thị trường toàn cầu. Lực lượng lao động thu hẹp và nhận thức của người nông dân về các phương pháp canh tác nông nghiệp tiên tiến ngày càng được nâng cao là những lý do chính cho nhu cầu về máy móc nông nghiệp. Hơn nữa, sự gia tăng của các tiến bộ công nghệ trong thiết bị nông nghiệp, sự gia tăng nhu cầu về thiết bị nông nghiệp sở hữu trước, sẽ đẩy nhanh tỷ trọng doanh thu. Việc thiếu các chuyên gia lành nghề và chi phí máy móc cao là những hạn chế chính của thị trường.

Scope of the report

The agricultural machinery market is estimated to grow remarkably during the forecast period. All types of agricultural machinery used in fields, including harvesting machinery, haying and forage machinery, and irrigation machinery have been considered with the research scope. Also, the market under study involves machinery segmented by geographical regions across the world.

Product Type
Tractors
By Horse Power
Below 20HP
21 - 30 HP
31 - 50 HP
Above 50 HP
By Type
Utility Tractor
Row Crop Tractor
Compact Utility Tractor
Other Types
Plowing and Cultivating Machinery
Ploughs
Harrows
Cultivators and Tillers
Other Plowing and Cultivating Machinery
Planting Machinery
Seed Drills
Planters
Spreaders
Other Planting Machinery
Harvesting Machinery
Combine Harvesters
Forage Harvesters
Other Harvesting Machinery
Haying Machinery
Mower
Baler
Other Haying Machinery
Irrigation Machinery
Sprinkler Irrigation
Drip Irrigation
Other Irrigation Machinery
Others
Geography
China
India
Japan
Australia
Rest of Asia Pacific

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Thiếu lao động nông trại và tăng lương cho nông dân

Chi phí lao động nông nghiệp tỷ lệ thuận với chi phí sản xuất, do đó việc tăng lương lao động và thiếu lao động nông nghiệp đang thúc đẩy thị trường máy móc nông nghiệp ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ví dụ, mức tăng lương trung bình hàng ngày của nông dân ở Ấn Độ là 0,2 USD trong vài năm qua. Xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng khi lao động nông nghiệp ngày càng giảm do người dân nông thôn di cư ra thành thị. Ví dụ, hàng năm có thể nhận thấy sự sụt giảm 0,5 đến 1% trong nguồn cung lao động nông trại ở Trung Quốc.

Asia Pacific Agriculture Machinery Market, Employment in Agriculture in China, by %, 2019

Ấn Độ và Trung Quốc thống trị thị trường

Ấn Độ và Trung Quốc cùng chiếm 60% thị phần máy móc nông nghiệp ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Nhu cầu về cơ giới hóa trang trại ở Ấn Độ và Trung Quốc liên tục tăng với tốc độ đáng kể. Thiếu lao động, nhu cầu tăng năng suất trang trại, canh tác theo hợp đồng và chính phủ khuyến khích là những động lực chính của thị trường. Mức lương lao động cao cũng là một yếu tố quan trọng trong thị trường. Máy kéo chiếm phần lớn thị phần trong số tất cả các máy nông nghiệp ở khu vực này với 63,19% tổng doanh số máy kéo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2019.

Tractor sales share by Countries in Asia Pacific, By percentage, 2019

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường có tính cạnh tranh cao với sự hiện diện của một vài công ty nổi bật, chiếm hơn một nửa thị trường. Ra mắt sản phẩm mới, hợp tác và mua lại là những chiến lược chính được áp dụng bởi các công ty hàng đầu trên thị trường đã nghiên cứu. Deere and Company, AGCO Corp, CNH Industrial NV, Kuhn Group, Kubota Tractor Corp., Mahindra & Mahindra Ltd, và Tractor and Farm Equipment Ltd, là một số công ty hàng đầu trong khu vực này.

Những người chơi chính

 1. Deere & Company

 2. AGCO Corporation

 3. International tractors limited

 4. Mahindra & Mahindra Ltd.

 5. KUBOTA Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

asp_machinery.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Product Type

   1. 5.1.1 Tractors

    1. 5.1.1.1 By Horse Power

     1. 5.1.1.1.1 Below 20HP

     2. 5.1.1.1.2 21 - 30 HP

     3. 5.1.1.1.3 31 - 50 HP

     4. 5.1.1.1.4 Above 50 HP

    2. 5.1.1.2 By Type

     1. 5.1.1.2.1 Utility Tractor

     2. 5.1.1.2.2 Row Crop Tractor

     3. 5.1.1.2.3 Compact Utility Tractor

     4. 5.1.1.2.4 Other Types

   2. 5.1.2 Plowing and Cultivating Machinery

    1. 5.1.2.1 Ploughs

    2. 5.1.2.2 Harrows

    3. 5.1.2.3 Cultivators and Tillers

    4. 5.1.2.4 Other Plowing and Cultivating Machinery

   3. 5.1.3 Planting Machinery

    1. 5.1.3.1 Seed Drills

    2. 5.1.3.2 Planters

    3. 5.1.3.3 Spreaders

    4. 5.1.3.4 Other Planting Machinery

   4. 5.1.4 Harvesting Machinery

    1. 5.1.4.1 Combine Harvesters

    2. 5.1.4.2 Forage Harvesters

    3. 5.1.4.3 Other Harvesting Machinery

   5. 5.1.5 Haying Machinery

    1. 5.1.5.1 Mower

    2. 5.1.5.2 Baler

    3. 5.1.5.3 Other Haying Machinery

   6. 5.1.6 Irrigation Machinery

    1. 5.1.6.1 Sprinkler Irrigation

    2. 5.1.6.2 Drip Irrigation

    3. 5.1.6.3 Other Irrigation Machinery

   7. 5.1.7 Others

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 China

   2. 5.2.2 India

   3. 5.2.3 Japan

   4. 5.2.4 Australia

   5. 5.2.5 Rest of Asia Pacific

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Deere and Company

   2. 6.3.2 AGCO Corp.

   3. 6.3.3 CNH Industrial NV

   4. 6.3.4 Kubota Corporation

   5. 6.3.5 Mahindra & Mahindra Ltd

   6. 6.3.6 Yanmar Company Limited

   7. 6.3.7 International tractors limited

   8. 6.3.8 Iseki & Co. Ltd

   9. 6.3.9 Escorts Limited

   10. 6.3.10 AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Company KG

   11. 6.3.11 YANMAR CO. LTD

   12. 6.3.12 Netafim Limited

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường máy nông nghiệp châu Á-Thái Bình Dương được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường máy móc nông nghiệp châu Á-Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,1% trong 5 năm tới.

Deere & Company, AGCO Corporation, International máy kéo giới hạn, Mahindra & Mahindra Ltd., KUBOTA Corporation là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Máy Nông nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!