Thị trường phân bón Châu Phi - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Báo cáo Thị trường Phân bón Châu Phi đã được phân đoạn theo Loại (Phân bón thẳng và phức hợp), Loại cây trồng (Ngũ cốc và hạt, Bột và hạt có dầu, Cây thương mại, Trái cây và Rau quả và Các loại cây trồng khác) và Địa lý (Nam Phi, Kenya, Ai Cập , Maroc, Nigeria và Phần còn lại của Châu Phi).

Ảnh chụp thị trường

Africa Fertilizers Market
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
CAGR: 5.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường phân bón châu Phi được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 5,5% trong giai đoạn dự báo (2022-2027).

COVID-19 có tác động trực tiếp và tiêu cực đến chuỗi giá trị của thị trường phân bón châu Phi. Việc đóng cửa ở các quốc gia khác nhau trong khu vực đã ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống giao thông. Điều này đã dẫn đến việc các nhà sản xuất sử dụng nguồn nguyên liệu thô dự trữ khẩn cấp để tiếp tục sản xuất.

Tiêu thụ phân bón là chìa khóa cho an ninh lương thực của châu Phi, vì nó làm tăng sản lượng nông nghiệp. Khu vực này tiếp tục mang đến những cơ hội tăng trưởng lớn nhất liên quan đến việc bán phân bón. Tuy nhiên, một số thách thức, chẳng hạn như môi trường chính sách không chắc chắn, khả năng tiếp cận tài chính hạn chế và những hạn chế về cơ sở hạ tầng đang cản trở sự tăng trưởng của nó ở một mức độ nhất định.

Ở Châu Phi, cơ hội cho sự tăng trưởng của thị trường phân bón có thể thành hiện thực nếu một số khía cạnh, chẳng hạn như hợp tác thương mại khu vực được cải thiện, tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, cải thiện cơ sở hạ tầng và sắp xếp giao thông, được kết hợp thành công để hỗ trợ tiềm năng tăng trưởng của thị trường.

Scope of the report

The International Fertilizer Association defines a fertilizer as “any solid, liquid, or gaseous substance containing one or more plant nutrient in a known amount, that is applied to the soil, directly on plants, or added as aqueous solutions (as in fertigation) to maintain soil fertility, improve crop development, yield, and/or crop quality”. The African fertilizer market is segmented by type (straight and complex fertilizers), crop type (grains and cereals, pulses and oilseeds, commercial crops, fruits and vegetables, and other crop types), and geography (South Africa, Kenya, Egypt, Morocco, Nigeria, and Rest of Africa).

Type
Straight Fertilizers
Nitrogenous Fertilizers
Urea
Calcium Ammonium Nitrate
Ammonium Nitrate
Ammonium Sulfate
Anhydrous Ammonia
Other Nitrogenous Fertilizers
Phosphatic Fertilizers
Mono-Ammonium Phosphate (MAP)
Di-Ammonium Phosphate (DAP)
Single Super Phosphate (SSP)
Triple Super Phosphate (TSP)
Other Phosphatic Fertilizers
Potash Fertilizers
Muriate of Potash (MoP)
Sulfate of Potash (SoP)
Secondary Macronutrient Fertilizers
Calcium Fertilizers
Magnesium Fertilizers
Sulfur Fertilizers
Micronutrient Fertilizers
Zinc
Manganese
Copper
Iron
Boron
Molybdenum
Other Micronutrient Fertilizers
Complex Fertilizers
Crop Type
Grains and Cereals
Pulses and Oilseeds
Commercial Crops
Fruits and Vegetables
Other Crop Types
Geography
South Africa
Kenya
Egypt
Morocco
Nigeria
Rest of Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng nhu cầu lương thực và nhu cầu phát triển nông nghiệp bền vững

Châu Phi có dân số cao nhất khi so sánh với diện tích đất canh tác. Ví dụ, khu vực châu Phi cận Sahara có 13,0% dân số thế giới và có khoảng 20% ​​diện tích đất nông nghiệp toàn cầu theo diện tích. Tuy nhiên, khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, mà nguyên nhân chính là do sản xuất lương thực không đầy đủ do không được tiếp cận với cơ giới hóa hiện đại và hạn chế sử dụng phân bón. Ví dụ, theo FAO, số người thiếu dinh dưỡng ở khu vực cận Sahara, châu Phi đã tăng từ 232,0 triệu người năm 2017 lên 239 triệu người năm 2018. Chính phủ đang thực hiện nhất quán các chính sách khác nhau để cải thiện năng suất nông nghiệp nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu dinh dưỡng trong khu vực. Bằng cách tập trung vào vấn đề này, các chính phủ đang hợp tác với các tổ chức tư nhân để thúc đẩy sản xuất phân bón trong khu vực. Ngoài,

africa-fertilizers-market

Tăng đầu tư vào sản xuất phân bón

Sản lượng phân bón trong nước (bao gồm cả phân kali) trong khu vực tăng do đầu tư phát triển các nhà máy sản xuất phân bón mới. Các mức thuế thuận lợi thúc đẩy khai thác amoniac và kali trong nước đã làm tăng thêm các khoản đầu tư trên các khu vực khác nhau. Ethiopia, trong những năm gần đây, đã trở thành một điểm nóng cho thị trường phân bón potassic, đi kèm với các khoản đầu tư không ngừng vào lĩnh vực phân bón của đất nước. Ví dụ, vào năm 2017, Yara đã ký một thỏa thuận với chính phủ Ethiopia để phát triển mỏ kali Yara Dallol. Năng lực sản xuất của mỏ là khoảng 600.000 tấn SOP (lưu huỳnh kali) mỗi năm, tương đương 10,0% sản lượng toàn cầu. Tương tự, vào năm 2020, các khoản đầu tư khác (ví dụ, Dangote đang xây dựng khu phức hợp urê amoniac 2,6 triệu tấn ở Lagos,

tax in Africa

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường phân bón châu Phi bị phân tán với sự hiện diện của nhiều công ty toàn cầu và địa phương trong khu vực. Yara International ASA, Israel Chemicals Ltd, Haifa Group, Groupe OCP và Omnia Holdings Limited là một số công ty lớn có hoạt động trong khu vực. Các công ty này đang mở rộng sự hiện diện của mình bằng cách xây dựng các nhà máy sản xuất phân bón mới để thúc đẩy sản xuất phân bón trong nước.

Những người chơi chính

 1. Yara International ASA

 2. Haifa Group

 3. Omnia Holdings Limited

 4. Groupe OCP

 5. Israel Chemicals Ltd

concentration.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường phân bón châu Phi bị phân tán với sự hiện diện của nhiều công ty toàn cầu và địa phương trong khu vực. Yara International ASA, Israel Chemicals Ltd, Haifa Group, Groupe OCP và Omnia Holdings Limited là một số công ty lớn có hoạt động trong khu vực. Các công ty này đang mở rộng sự hiện diện của mình bằng cách xây dựng các nhà máy sản xuất phân bón mới để thúc đẩy sản xuất phân bón trong nước.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions & Market definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Straight Fertilizers

    1. 5.1.1.1 Nitrogenous Fertilizers

     1. 5.1.1.1.1 Urea

     2. 5.1.1.1.2 Calcium Ammonium Nitrate

     3. 5.1.1.1.3 Ammonium Nitrate

     4. 5.1.1.1.4 Ammonium Sulfate

     5. 5.1.1.1.5 Anhydrous Ammonia

     6. 5.1.1.1.6 Other Nitrogenous Fertilizers

    2. 5.1.1.2 Phosphatic Fertilizers

     1. 5.1.1.2.1 Mono-Ammonium Phosphate (MAP)

     2. 5.1.1.2.2 Di-Ammonium Phosphate (DAP)

     3. 5.1.1.2.3 Single Super Phosphate (SSP)

     4. 5.1.1.2.4 Triple Super Phosphate (TSP)

     5. 5.1.1.2.5 Other Phosphatic Fertilizers

    3. 5.1.1.3 Potash Fertilizers

     1. 5.1.1.3.1 Muriate of Potash (MoP)

     2. 5.1.1.3.2 Sulfate of Potash (SoP)

    4. 5.1.1.4 Secondary Macronutrient Fertilizers

     1. 5.1.1.4.1 Calcium Fertilizers

     2. 5.1.1.4.2 Magnesium Fertilizers

     3. 5.1.1.4.3 Sulfur Fertilizers

    5. 5.1.1.5 Micronutrient Fertilizers

     1. 5.1.1.5.1 Zinc

     2. 5.1.1.5.2 Manganese

     3. 5.1.1.5.3 Copper

     4. 5.1.1.5.4 Iron

     5. 5.1.1.5.5 Boron

     6. 5.1.1.5.6 Molybdenum

     7. 5.1.1.5.7 Other Micronutrient Fertilizers

   2. 5.1.2 Complex Fertilizers

  2. 5.2 Crop Type

   1. 5.2.1 Grains and Cereals

   2. 5.2.2 Pulses and Oilseeds

   3. 5.2.3 Commercial Crops

   4. 5.2.4 Fruits and Vegetables

   5. 5.2.5 Other Crop Types

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 South Africa

   2. 5.3.2 Kenya

   3. 5.3.3 Egypt

   4. 5.3.4 Morocco

   5. 5.3.5 Nigeria

   6. 5.3.6 Rest of Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Yara International ASA

   2. 6.3.2 Israel Chemicals Ltd

   3. 6.3.3 Haifa Group

   4. 6.3.4 Omnia Holdings Limited

   5. 6.3.5 Groupe OCP

   6. 6.3.6 Kynoch Fertilizer

   7. 6.3.7 Notore Chemical Industries Plc

   8. 6.3.8 UPL Limited

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. AN ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Africa Fertilizer Market market is studied from 2017 - 2027.

The Africa Fertilizer Market is growing at a CAGR of 5.5% over the next 5 years.

Yara International ASA, Haifa Group, Omnia Holdings Limited, Groupe OCP, Israel Chemicals Ltd are the major companies operating in Africa Fertilizer Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!