Thị trường sơn phủ ô tô - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường được phân khúc theo Loại nhựa (Polyurethane, Epoxy, Acrylic và Các loại nhựa khác), Công nghệ (Dung môi sinh ra, Nước sinh ra và Bột), Lớp (E-coat, Primer, Base Coat và Clear Coat), Ứng dụng (OEM và Refinish), và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và Trung Đông & Châu Phi).

Ảnh chụp thị trường

Automotive Coatings Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: <4 %
Automotive Coatings Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường sơn phủ ô tô dự kiến ​​sẽ đạt CAGR khoảng 4% trong giai đoạn dự báo. Một trong những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường là gia tăng sản xuất từ ​​ngành công nghiệp ô tô ở Châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các quy định nghiêm ngặt về phát thải VOC có khả năng hạn chế tăng trưởng thị trường.

 • Nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ sử dụng nước cũng có khả năng thúc đẩy nhu cầu về sơn phủ ô tô.
 • Cơ hội đầu tư vào Trung Đông & Châu Phi được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội tăng trưởng thị trường trong tương lai.
 • Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ chiếm tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn dự báo.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường sơn phủ ô tô bao gồm:

Resin Type
Polyurethane
Epoxy
Acrylic
Other Resin Types
Technology
Solvent-borne
Water-borne
Powder
Layer
E-coat
Primer
Base Coat
Clear Coat
Application
OEM
Refinish
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Australia & New-Zealand
Indonesia
Malaysia
Thailand
Rest of ASEAN
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Egypt
Rest of Middle East & Africa (MEA)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Công nghệ sử dụng nước được kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng cao nhất

 • Mặc dù công nghệ sử dụng dung môi hiện đang chiếm thị phần chính, nhưng nó được cho là sẽ chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng chậm chạp trong giai đoạn dự báo.
 • Một trong những lý do chính đang hạn chế sự phát triển của lớp phủ ô tô sinh ra bằng dung môi là các quy định liên quan đến việc phát thải VOC từ các chất ô nhiễm không khí nguy hiểm có trong chúng như toluen, xylen, ethylbenzene và methyl ethyl ketone.
 • Các tiêu chuẩn môi trường không ngừng phát triển dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các lớp phủ ô tô gốc nước. Trong khi đó, lớp phủ gốc nước giống hệt lớp phủ dung môi, về chất màu và chất kết dính, chúng khác nhau về chất mang.
 • Trong vài năm qua, các chất giảm nhẹ đồng dung môi và phụ gia đang được giới thiệu để cải thiện hiệu suất và thời gian khô của lớp phủ gốc nước.
 • Do đó, những lý do nêu trên có khả năng dẫn đến tốc độ tăng trưởng của công nghệ sử dụng nước cao nhất trong giai đoạn dự báo.
Automotive Coatings Market key Trends

Châu Á - Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng cao nhất

 • Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường tiêu thụ sơn phủ ô tô lớn nhất, tiếp theo là Bắc Mỹ và Châu Âu.
 • Việc sản xuất ô tô ở Ấn Độ và các nước ASEAN có khả năng thúc đẩy nhu cầu về chất phủ ô tô ở châu Á - Thái Bình Dương.
 • Việc gia tăng doanh số bán xe đã qua sử dụng, dịch vụ taxi phát triển và các cửa hàng sửa chữa xe và thân xe ngày càng tăng ở các nước châu Á cũng có khả năng thúc đẩy nhu cầu về sơn phủ ô tô.
 • Bước sang năm 2019, sản xuất ô tô ở Trung Quốc bị ảnh hưởng và doanh số bán ô tô ở Ấn Độ giảm. Xu hướng này tiếp tục diễn ra trong suốt năm 2019 và cũng có thể sẽ như vậy trong nửa đầu năm 2020. Tuy nhiên, ngành công nghiệp ô tô dự kiến ​​sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2020.
 • Hơn nữa, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có khả năng chứng kiến ​​mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn dự báo.
Automotive Coatings Market Growth Rate

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường sơn phủ ô tô được củng cố, vì phần lớn thị phần được chia cho một số công ty. Một số công ty chủ chốt của thị trường bao gồm Axalta Coating Systems Ltd, BASF SE, Akzo Nobel NV, Công ty Sherwin-Williams và PPG Industries Inc., trong số những người khác.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Growing Demand for Water-borne technology

   2. 4.1.2 Others

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 Stringent Environmental Regulations Regarding VOC Emissions

  3. 4.3 Industry Value-Chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Degree of Competition

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Resin Type

   1. 5.1.1 Polyurethane

   2. 5.1.2 Epoxy

   3. 5.1.3 Acrylic

   4. 5.1.4 Other Resin Types

  2. 5.2 Technology

   1. 5.2.1 Solvent-borne

   2. 5.2.2 Water-borne

   3. 5.2.3 Powder

  3. 5.3 Layer

   1. 5.3.1 E-coat

   2. 5.3.2 Primer

   3. 5.3.3 Base Coat

   4. 5.3.4 Clear Coat

  4. 5.4 Application

   1. 5.4.1 OEM

   2. 5.4.2 Refinish

  5. 5.5 Geography

   1. 5.5.1 Asia-Pacific

    1. 5.5.1.1 China

    2. 5.5.1.2 India

    3. 5.5.1.3 Japan

    4. 5.5.1.4 South Korea

    5. 5.5.1.5 Australia & New-Zealand

    6. 5.5.1.6 Indonesia

    7. 5.5.1.7 Malaysia

    8. 5.5.1.8 Thailand

    9. 5.5.1.9 Rest of ASEAN

    10. 5.5.1.10 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.5.2 North America

    1. 5.5.2.1 United States

    2. 5.5.2.2 Canada

    3. 5.5.2.3 Mexico

   3. 5.5.3 Europe

    1. 5.5.3.1 Germany

    2. 5.5.3.2 France

    3. 5.5.3.3 United Kingdom

    4. 5.5.3.4 Italy

    5. 5.5.3.5 Spain

    6. 5.5.3.6 Russia

    7. 5.5.3.7 Rest of Europe

   4. 5.5.4 South America

    1. 5.5.4.1 Brazil

    2. 5.5.4.2 Argentina

    3. 5.5.4.3 Rest of South America

   5. 5.5.5 Middle East & Africa

    1. 5.5.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.5.5.2 South Africa

    3. 5.5.5.3 Egypt

    4. 5.5.5.4 Rest of Middle East & Africa (MEA)

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share Analysis**

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 BASF SE

   2. 6.4.2 Akzo Nobel NV

   3. 6.4.3 Axalta Coating Systems Ltd

   4. 6.4.4 Beckers Group

   5. 6.4.5 Bollig & Kemper

   6. 6.4.6 Cabot Corporation

   7. 6.4.7 Eastman Chemical Company

   8. 6.4.8 HMG Paints Limited

   9. 6.4.9 Jotun

   10. 6.4.10 Kansai Nerolac Paints Limited

   11. 6.4.11 KCC Corporation

   12. 6.4.12 Lord Corporation

   13. 6.4.13 Nippon Paint Holdings Co. Ltd

   14. 6.4.14 PPG Industries Inc.

   15. 6.4.15 Shanghai Kinlita Chemical Co. Ltd

   16. 6.4.16 The Sherwin-Williams Company

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Automotive Coatings Market market is studied from 2016 - 2026.

The Automotive Coatings Market is growing at a CAGR of <4% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Axalta Coating Systems Ltd, BASF SE, Akzo Nobel NV, PPG Industries Inc., The Sherwin-Williams Company are the major companies operating in Automotive Coatings Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!