THỊ TRƯỜNG BỌC SÀN CĂN HỘ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2022 - 2027)

Thị trường bao phủ tầng có khả năng phục hồi được phân đoạn theo Sản phẩm, Người dùng cuối, Kênh phân phối và Vị trí địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Resilient floor covering market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR:

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường vật liệu trải sàn có khả năng phục hồi được kỳ vọng sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,5% trong giai đoạn 2018-2024.

 • Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa ngày càng tăng đã dẫn đến yêu cầu cao và tức thời đối với ván sàn có khả năng chống chịu trong các khu công nghiệp, dự án nhà ở và khu công nghệ thông tin.
 • Một số lượng lớn các hoạt động cải tạo và sửa chữa nhà trong bối cảnh thay đổi xu hướng và lối sống của khách hàng dẫn đến nhu cầu về sàn có khả năng phục hồi trong khu vực dân cư ngày càng tăng.
 • Sự phát triển của gạch vinyl sang trọng mới và tấm vinyl làm từ sợi thủy tinh, đã dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây.
 • Các sản phẩm cao su, vải sơn và nút chai cung cấp cho người dùng thương mại các sản phẩm sàn thân thiện với môi trường và bền vững.
 • Bắc Mỹ được dự báo sẽ giữ thị phần chi phối trong thị trường vật liệu phủ sàn có khả năng phục hồi.
 • Lực lượng lao động thế hệ millennials trong khu vực đặc biệt được định hướng, đòi hỏi cao, có ảnh hưởng và ngày càng giàu có.

Phạm vi của Báo cáo

Bản phân tích cơ sở đầy đủ về thị trường bao phủ sàn có khả năng phục hồi, bao gồm đánh giá thị trường mẹ, các xu hướng mới nổi theo phân khúc và thị trường khu vực, những thay đổi đáng kể về động lực thị trường và tổng quan về thị trường, được đề cập trong báo cáo. Báo cáo cũng đưa ra đánh giá định tính và định lượng bằng cách phân tích dữ liệu thu thập được từ các nhà phân tích trong ngành và những người tham gia thị trường về các điểm chính trong chuỗi giá trị của ngành.

By Product
Vinyl Resilient Flooring
Linoleum Resilient Flooring
Fiberglass Resilient Flooring
Cork Resilient Flooring
Rubber Resilient Flooring
By Distribution Channel
Contractors
Specialty Stores
Home Centers
Others
By End-User
Residential Replacement
Commercial
Builder
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Others
South America
Brazil
Argentina
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Others
Asia-Pacific
China
Japan
India
Others
Middle East & Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Others

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Lớn nhất là Phân khúc Sàn Vinyl

 • Sàn vinyl là vật liệu lát sàn hoàn thiện chủ yếu được làm từ sự kết hợp của vật liệu gốc đá vôi trộn với vật liệu tổng hợp và vật liệu polyme tự nhiên, chẳng hạn như polyvinyl clorua và chất làm dẻo. Đây là một loại ván sàn cứng và đàn hồi, được sử dụng chủ yếu trong ứng dụng xây dựng liên quan đến các dự án thương mại và khu dân cư.
 • Các yếu tố khác, chẳng hạn như sự phát triển của cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực khác nhau, như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và ô tô công nghiệp, cùng với sự phát triển của xây dựng nhà ở và chủ sở hữu nhà thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
Resilient floor covering market key trends

Sử dụng dân cư ngày càng tăng

 • Thị trường dân dụng hiện đã hoàn toàn chấp nhận sản phẩm do độ bền, dễ lắp đặt và giá trị cảm nhận do độ dày và độ cứng của nó. Trong bối cảnh hiện tại, người tiêu dùng đánh đồng độ dày với chất lượng và các sản phẩm cốt lõi cứng cáp đang có nhu cầu.
 • Phân khúc nhà ở trở nên phổ biến hơn so với thương mại, với các công trình xây dựng nhà ở thay thế và nhà ở, riêng phân khúc nhà ở thay thế đã chiếm 31,1% thị phần trong năm 2017.
 • Việc tu sửa và thay thế khu dân cư tiếp tục phấn đấu trên thị trường. Những người lắp đặt ở phía bán lẻ cho rằng việc lắp đặt sản phẩm sẽ dễ dàng hơn. Sự kết hợp này tạo ra một sự năng động, dễ hiểu tại sao các sản phẩm cứng nhắc đang chiếm thị phần lớn hơn.
Resilient floor covering market growth by region

Bối cảnh cạnh tranh

Báo cáo bao gồm các công ty quốc tế lớn hoạt động trong thị trường vật liệu phủ sàn có khả năng phục hồi. Về thị phần, rất ít công ty lớn hiện đang thống trị thị trường. Tuy nhiên, với tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm, các công ty từ quy mô vừa đến nhỏ hơn đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường bằng cách đảm bảo các hợp đồng mới và bằng cách khai thác các thị trường mới.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Key Deliverables of the Study

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Drivers

  3. 4.3 Restraints

  4. 4.4 Trends Shaping the Global Resilient Floor Covering Market

  5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

  6. 4.6 Value Chain Analysis

  7. 4.7 Recent Developments in the Market

  8. 4.8 Technological Innovations

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product

   1. 5.1.1 Vinyl Resilient Flooring

   2. 5.1.2 Linoleum Resilient Flooring

   3. 5.1.3 Fiberglass Resilient Flooring

   4. 5.1.4 Cork Resilient Flooring

   5. 5.1.5 Rubber Resilient Flooring

  2. 5.2 By Distribution Channel

   1. 5.2.1 Contractors

   2. 5.2.2 Specialty Stores

   3. 5.2.3 Home Centers

   4. 5.2.4 Others

  3. 5.3 By End-User

   1. 5.3.1 Residential Replacement

   2. 5.3.2 Commercial

   3. 5.3.3 Builder

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

    4. 5.4.1.4 Others

   2. 5.4.2 South America

    1. 5.4.2.1 Brazil

    2. 5.4.2.2 Argentina

    3. 5.4.2.3 Others

   3. 5.4.3 Europe

    1. 5.4.3.1 Germany

    2. 5.4.3.2 France

    3. 5.4.3.3 United Kingdom

    4. 5.4.3.4 Others

   4. 5.4.4 Asia-Pacific

    1. 5.4.4.1 China

    2. 5.4.4.2 Japan

    3. 5.4.4.3 India

    4. 5.4.4.4 Others

   5. 5.4.5 Middle East & Africa

    1. 5.4.5.1 United Arab Emirates

    2. 5.4.5.2 Saudi Arabia

    3. 5.4.5.3 South Africa

    4. 5.4.5.4 Others

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Shaw Industries Group, Inc.

   2. 6.1.2 Mohawk Industries

   3. 6.1.3 Forbo Flooring Systems

   4. 6.1.4 Gerflor Group

   5. 6.1.5 Amorim Revestimentos, S.A.

   6. 6.1.6 IVC Group

   7. 6.1.7 Altro Floors

   8. 6.1.8 The Amtico Company

   9. 6.1.9 Artigo S.p.A.

   10. 6.1.10 Aspecta

   11. 6.1.11 Dickson

   12. 6.1.12 Nora Systems GmbH

   13. 6.1.13 Tarkett S.A.

   14. 6.1.14 Beaulieu International Group

   15. 6.1.15 Other Companies (Armstrong Flooring, Mannington Mills, Inc., Congoleum Corporation, Interface Inc, Milliken & Company, Grupo Lamosa, and American Biltrite Inc.)

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. APPENDIX

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Resilient Floor Covering Market market is studied from 2016 - 2026.

The Resilient Floor Covering Market is valued at 5.5% in 2016.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

American Biltrite Inc., Tarkett SA, Grupo Lamosa, Congoleum Corporation, Mohawk Industries Inc. are the major companies operating in Resilient Floor Covering Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!